LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Titreme ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

alz

 • (Çoğulu: Alzât) Sabırsızlık.
 • Hastaya ârız olan titremek.
 • Hafiflik.
 • Acele

arra'

 • Sıtma tutmak, titremek.

arv

 • Sıtma ve diğer ateşli hastalıklarda gelen ilk titreme.
 • İş için birinin yanına varma.
 • Yemişsiz bir çeşit ağaç.

atr

 • Depretmek.
 • Titremek.

da's

 • Titremek.
 • Zayıf olmak, zayıflamak.

efkel

 • (Çoğulu: Efâkil) Titremek.

esis

 • Titremek.
 • Küp veya desti saksısı ki, içinde reyhan ekerler.

hafc

 • Titremek.
 • Ayağını eğri basan.

halecan / halecân / خَلَجَانْ

 • Titreme. Kalb çarpıntısı. Heyecan.
 • Titreme, çarpıntı.
 • Titreme, heyecan.

helecan

 • Titreme, heyecan, kalp çarpıntısı.

hezheze

 • Cisimlerin, hava yahut başka bir şey dokunmasiyle titremesi.

ihtizaz / ihtizâz / اهتزاز / اِهْتِزَازْ

 • Hafif titremek. Deprenmek.
 • Şevk ile meyil ve hareket. Harekete geçme.
 • Sallanma, sıçrayıp oynama.
 • Titreme, hoşlanma.
 • Titreme, titreyiş. (Arapça)
 • Titreme.

ihtizaza gelmek

 • Titremek, harekete geçmek.

ihtizazat / ihtizazât

 • Titremeler, hoşlanmalar.

ihtizazi / ihtizazî

 • İhtizaza ait. Titremekle alâkalı.

irtiad

 • (Ra'd ve Ri'd. den) Iztırablı ve sıkıntılı olmak.
 • Deprenme. Titreme.

irtiaş / irtiâş / ارتعاش

 • Ra'şeye tutulma, titreme, sarsılma.
 • Titreme. (Arapça)

irziz

 • Dik ses.
 • Titreme.
 • Dolu tânesi.

ıspazmoz

 • Sinirlerde beliren gerginlik ve titreme.

kafkafe

 • Titremek, titretmek.

kaş'arire

 • Ürpermek, titremek.

kesis

 • Titremek. Deprenmek.
 • Eğrilik.

kıllet

 • Titremeğe benzer bir hâlet ki hiddet vaktinde ârız olur.
 • Azlık. Nâdirlik. Kıtlık.

kuşa'rire

 • Titreme.
 • Tavuk derisi gibi ürperip kabarmış deri.

lerze

 • Titreme.
 • Titreme, titreyiş. Sallantı. (Farsça)
 • Titreme, titreyiş.

lerzebahş

 • Titreme veren, titreten. (Farsça)

lerzenak / lerzenâk

 • Titrek, titreyici. Titremeğe tutulmuş. (Farsça)

lerzeresan

 • Titreme veren, titreten. (Farsça)

lerziş / لرزش

 • Titreme, titreyiş. (Farsça)
 • Titreme. (Farsça)

me'd

 • Yumuşak taze ot.
 • Titremek.
 • Sallanmak.

mütehezzizane / mütehezzizâne

 • Titreyerek, titremek suretiyle. (Farsça)

ra'şan

 • Titreme, titreyiş.

ra'şe / رعشه

 • Titreme. (Arapça)
 • Ra'şe vermek: Titretmek. (Arapça)

ra'şe-i dest

 • El titremesi.

ra'şet

 • Titreme, titreyiş.
 • Korkmak, havf ve dehşete giriftar olmak.

raşe / râşe

 • Titreme.

raşet / râşet

 • Titreme, ürperme.

recrece

 • Sarsılma, titreme, sallanma.

rem

 • Titreme. (Farsça)
 • Ürkme. (Farsça)
 • Sürü. (Farsça)

rı'de

 • Titremek, hareket etmek.

şefşef

 • Yaramaz huylu.
 • Titremek.

takafkuf

 • Titremek.

tehezzüz

 • Hafif titreme, deprenme, ihtizâz.

tehziz

 • (Çoğulu: Tehzizât) Hafif titreme, hareket ettirme. Deprendirme.

temermür

 • Titremek.

ter'is

 • Titremek.

tera'ud

 • (Ra'd. dan) Titreme.

terefrüf

 • Titremek.
 • şefkat göstermek.

teşennüc

 • (Şenc. den) (Çoğulu: Teşennücât) Buruşuk olma, buruşma.
 • Adalelerin gerilip büzülmesi, kasılması.
 • Korkmak.
 • Titremek.

zebzebe

 • Muallâkta kalma.
 • Mütereddit.
 • Titreme.
 • Asılı bir şeyi havada oynatmak.

zefzefe

 • Titreme, sarsılma.

zehv

 • Bâtıl.
 • Yalan.
 • Fahirlenmek, gururlanmak, tekebbürlenmek.
 • Güzel manzara.
 • Taze ot.
 • Otun çiçeği.
 • Titremek.
 • Yürümek.
 • Yel esmek.
 • Alacalanmış hurma koruğu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın