LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tes kelimesini içeren 131 kelime bulundu...

arz-ı şükran

 • Teşekkür etme.

der-tesbih

 • Tesbihde, duâda, zikirde.

derece-i tesir

 • Tesir seviyesi.

dest-i teşvik

 • Teşvik eli.

deste-dad-ı teslim

 • Teslim elini veren, itaat eden, uyan. (Farsça)

destedad-ı teslim / destedâd-ı teslim

 • Teslim olma, boyun eğme.

destere / دستره

 • Testere, bıçkı. (Farsça)

desti / destî / دستى

 • Testi. (Farsça)
 • Testi.
 • Testi. (Farsça)

edat-ı teşbih

 • Teşbih, benzetme edatı.

envar-ı imaniye ve tesbihiye / envâr-ı imaniye ve tesbihiye

 • Tesbihat ve imandan kaynaklanan nurlar.

erre / اره

 • Testere. (Farsça)

ezkaza / ezkazâ / ازقضا

 • Tesadüfen. (Farsça - Arapça)

gamm-güsar / gamm-güsâr

 • Teselli veren, gam ve kederi defeden dert ortağı. Arkadaş. (Farsça)
 • Teselli veren, hüzün ve kederi defeden. (Farsça)

hamd

 • Teşekkür ve övgülerini sunma.

hiss-i şükran

 • Teşekkür etme hissi.

hiss-i şükran ve memnuniyet

 • Teşekkür etme ve memnuniyet hissi, duygusu.

icra-yı tesir / icrâ-yı tesir

 • Tesir meydana getirme, tesir etme.

ifa-yı şükran / ifâ-yı şükran

 • Teşekkür görevini yerine getirme, teşekkür etme.

iksir / iksîr / اِكْس۪يرْ

 • Tesirli ilaç.
 • Tesîrli ilaç.

isa'

 • Teselli verip sabra irşad etmek.

isla'

 • Teselli verme, avutma.

istiare-i temsiliyye / istiâre-i temsiliyye

 • Teşbihin esas unsurlarından biri ile yapılan benzetme.

ittifaken / ittifâken / اتفاقا

 • Tesadüfen, rastgele. (Arapça)

ittifaki / ittifâkî / اتفاقى

 • Tesadüfî. (Arapça)

ittifakiyyat

 • Tesadüfle olan şeyler.

kabul-u teslim

 • Teslimiyet ile kabul etmek.

kabul-ü teslimi / kabûl-ü teslîmî / قَبُولُ تَسْلِيمْ

 • Teslimiyetten gelen kabûl.

kabz

 • Teslim alma.
 • Teslim almak.

kamçı-yı teşvik

 • Teşvik kamçısı, unsuru.

kanfese

 • Tesbih böceği.

kasd

 • Teşebbüs, niyet; bilerek, isteyerek, kalbe gelen bir fikri, düşünceyi yapmak için karar verme.

kazara / kazârâ / قضارا

 • Tesadüfen. (Arapça - Farsça)

kuze / kûze / كوزه

 • Testi. (Farsça)

makam-ı nüfuz

 • Tesir, etki makamı.

maruz kalma

 • Tesirinde kalma.

me'sur

 • Tesirli.

medar-ı ibret ve hayret ve şükran

 • Teşekkür, hayret ve ibret sebebi.

medar-ı teselli / medâr-ı tesellî / medâr-ı teselli / مَدَارِ تَسَلّ۪ي

 • Teselli kaynağı, teselli noktası.
 • Teselliye sebeb.

medyun-u şükran / medyûn-u şükran / medyûn-u şükrân / مَدْيُونُ شُكْرَانْ

 • Teşekkür borçlu.
 • Teşekkür borçlu.
 • Teşekkür borçlu olma.

mehd-i teşekkül

 • Teşekkül beşiği, oluşum yeri, yatağı.

meşher

 • Teşhir yeri. Gösterme yeri. Sergi.

mişar

 • Testere.

mişvare

 • Testi, çömlek.

müesser

 • Tesir edilmiş, kendisine bir şey tesir etmiş olan.

müesses

 • Tesis olunmuş, temeli atılmış, bina edilmiş.

müessir / مؤثر / مُؤَثِّرْ

 • Tesirli, etkili.
 • Tesirli, etkili.
 • Tesirli.
 • Tesir eden, yapan.
 • Tesirli.

müessiriyet

 • Tesirlilik, bizzat fiil ve eseri yapan olma.
 • Tesirlilik, etkinlik.

müessis / مُؤَسِّسْ

 • Tesis edici, kurucu.
 • Tesis eden, kuran.

müsadif

 • Tesadüf eden, rastlayan.

müsahhir

 • Teshir eden, zapteden. İstediği gibi hareket ettiren ve kullanan.

müsebbih / مُسَبِّحْ

 • Tesbih eden; Allah'ı, yüce şanına lâyık ifadelerle anan.
 • Tesbih eden, Allahı anan.
 • Tesbih eden.

müsebbihan

 • Tesbih edenler. Bütün noksan sıfatlardan, her çeşit kusurdan Cenab-ı Hakkın uzak, temiz ve pâk olduğunu ikrar edenler, söyleyenler. (Farsça)

müsebbihane / müsebbihâne

 • Tesbih ederek, Allahı anarcasına.
 • Tesbih ederek. Sübhânallah diyerek. (Farsça)
 • Tesbih ederek.

müsebbit

 • Tesbit eden, sabit kılan, devamlı kılan.
 • Tesbit eden.

müseccel / مسجل

 • Tescilli. (Arapça)

müsehhil

 • Teshil eden, kolaylaştıran.

müsekkin

 • Teskin eden, sükun veren. Elem ve ağrıyı izâle eden.
 • Teskin edici, sakinleştirici.

müşerri'

 • Teşri' eden. Şeriatın kurucusu. Şeriat kanununu meydana getiren.

müşevvik / مُشَوِّقْ

 • Teşvik edici.
 • Teşvik eden, isteklendiren.
 • Teşvik eden.

müşevvikane / müşevvikâne

 • Teşvik eder bir şekilde.
 • Teşvik edercesine, isteklendirircesine.

müsi / müsî

 • Teselli veren.

müsri'

 • Tesr'i eden. Sür'at ve hız veren, acele ettiren, çabuk gider olan.

mutamene

 • Teskin etmek, sâkinleştirmek.

mütesadif

 • Tesadüf eden, rastgelen. Karşılaşan.

müteşebbis

 • Teşebbüs eden. Bir işe girişen.
 • Teşebbüs eden, işe girişen.

mütesekkin

 • Teskin edici, yatıştırıcı. Yatışan, teskin olan, sükunet bulan.

müteselli / mütesellî / متسلى / مُتَسَلّ۪ي

 • Teselli bulmuş olan, teselli bulan.
 • Teselli bulan.
 • Tesellî bulan.
 • Teselli bulan, avunan. (Arapça)
 • Müteselli olmak: Teselli bulmak, avunmak. (Arapça)
 • Teselli bulan.

müteselli olmak

 • Teselli bulmak.

müvafat

 • Teslim etmek.

nümune-i teşvik

 • Teşvik nümunesi, örneği.

nur-u teselli / nur-u tesellî

 • Teselli nuru.

ref-i tesettür

 • Tesettürün kaldırılması.

şayan-ı şükran / şâyân-ı şükran / şâyân-ı şükrân / شَايَانِ شُكْرَانْ

 • Teşekküre değer, lâyık.
 • Teşekküre layık.

sebeb-i teşvik

 • Teşvik eden sebep.

sebeb-i teşvik ve kanaat

 • Teşvik etme ve inandırma sebebi.

sebu / sebû / سبو

 • Testi. (Farsça)
 • Testi. (Farsça)

sübbuh

 • Tesbih edilen (Allah. C.C.)

sübhakeş

 • Tesbih çeken. (Farsça)

şükr

 • Teşekkür, övgü.

şükran / şükrân / شكران

 • Teşekkür borcu, iyiliğin bilinmesi. (Arapça)

şükrane / şükrâne / شكرانه

 • Teşekkür borcu olarak, teşekkür alameti. (Arapça - Farsça)

şükrgüzar / شكرگزار

 • Teşekkür eden. (Arapça - Farsça)

şükür / شكر

 • Teşekkür, iyilik bilme. (Arapça)

tabiat-ı müessire

 • Tesir sahibi, yaratıcı tabiat.

taht-ı tesir

 • Tesir altında.

tarz-ı tesbihat

 • Tesbihat şekli, Allah'ı anma usulü.

taziyane-i teşvik / tâziyâne-i teşvik

 • Teşvik kamçısı.

te'siye

 • Teselli verme, avutma.

tergibat

 • Teşvikler, istek uyandırıcı ifadeler.

tesadüfat

 • Tesadüfler, rastlantılar.

tesadüfen

 • Tesadüf olarak, rastgele.

tesadüfi / tesadüfî

 • Tesadüfle ilgili, rast gele.

teşahhusat

 • Teşahhuslar.

tesbih / tesbîh / تسبيح

 • Tespih. (Arapça)

tesbihat / tesbihât

 • Tesbihler, namazdan sonra okunanlar.

tesbihhan / tesbihhân

 • Tesbih eden, tesbih okuyan. (Farsça)
 • Tesbih eden; Allah'ı her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle anan.
 • Tesbih eden.

tesbihi / tesbihî

 • Tesbihle ilgili.

tesbihkarane / tesbihkârâne

 • Tesbih ederek.
 • Tesbih edercesine.

teşçi etme / teşçî etme

 • Teşvik etme, cesaretlendirme.

teşebbüskarane / teşebbüskârâne

 • Teşebbüs ederek.

teşekkürat / teşekkürât / تشكرات

 • Teşekkürler.
 • Teşekkürler.
 • Teşekkürler. (Arapça)

teşekkürname / teşekkürnâme

 • Teşekkür yazısı.
 • Teşekkür yazısı.

teselli-amiz / teselli-âmiz

 • Teselli verici, avutucu, avundurucu.

tesellibahş

 • Teselli bahşeden.

tesellidar / tesellidâr

 • Teselli edici.
 • Teselli veren.

tesellidarane / tesellidarâne / tesellidârâne

 • Teselli ederek.
 • Teselli edercesine.

tesellikar / tesellikâr / tesellîkâr

 • Tesellici.
 • Tesellî verici.

tesellikarane / tesellikârâne

 • Teselli ederek.
 • Teselli olurcasına.

teselliyatdarane / teselliyâtdârâne

 • Teselli edercesine.

teselliyetkar / teselliyetkâr

 • Tesellî verici.

teselliyettarane / teselliyettârâne

 • Teselli vererek.

tesellüm / تسلم

 • Teslim alma. (Arapça)
 • Tesellüm etmek: Teslim almak. (Arapça)

teshirat / teshîrât

 • Teshirler.

tesirat / tesirât

 • Tesirler.

têsirat / têsirât

 • Tesirler, etkiler.

teşkilat / teşkilât

 • Teşkiller, örgüt.

teslim-kerde

 • Teslim edilmiş olan. (Farsça)

teslimat

 • Teslimler, vermeler.

teslimiyet

 • Teslim olma.

teslimkarane / teslimkârâne

 • Teslim olarak.
 • Teslim olmuş şekilde.

teşvikat / teşvîkât / تشویقات

 • Teşvikler.
 • Teşvikler. (Arapça)

teşvikkarane / teşvikkârâne

 • Teşvik ederek.

tevessü-ü tesir

 • Tesir sahasının genişlemesi.

tezkin

 • Teşbih etmek, benzetmek.

tiryak

 • Tesirli ilaç, panzehir.

vasıta-i teşvik

 • Teşvik etme vasıtası.

vazife-i teşekküriye

 • Teşekkür vazifesi, şükür görevi.

vesile-i şükran

 • Teşekkür aracı.

vesile-i teşvik

 • Teşvik vesilesi, motive etme vasıtası.

zemzeme-i hamd ve şükran

 • Teşekkür ve övgü nağmesi.

zemzeme-i şükran

 • Teşekkür ifade eden nağmeler.