LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tertibli ifadesini içeren 15 kelime bulundu...

alettertib

 • Tertibli olarak, sırasıyla.

enzad

 • (Tekili: Nazad) Şanlı, şerefli, namlı ve tertibli kimseler.
 • Toprak tabakaları.

insicam

 • Suyun dökülüp devamlı akışı. Düzgünlük. Sağlam ve ıttırad ile ârızasız tertib üzere olmak.
 • Devamlı yağmur yağmak.
 • Edb: Düzgün, tertibli, pürüzsüz söz. Kitabın ifadesi güzelce ve düzgün tertib üzere olmak.

manzum

 • Ölçülü, mizanlı, tertibli.
 • Vezni ve kafiyesi olan söz. Edebi ölçüsü olan sözler. (Kaside ve şiirler gibi).
 • Dizilmiş, sıralanmış, düzenlenmiş.

manzume / manzûme / مَنْظُومَه

 • Tertibli, ölçülü yazı, şiir. Vezinli ve kafiyeli olan söz.
 • Sıra, dizi. Sistem.
 • Tertibli, ölçülü ve kafiyeli söz.

mukannen

 • (Kanun. dan) Muntazam. Tertibli.
 • Kanun ile vâcib ve mukarrer olan.
 • Zaman ve miktarı hiç şaşmayan. Tertibe dahil olarak kararlaşmış olan.

munazzım

 • Sıralayıp dizen, tanzim eden.
 • Nazm yazan. Vezinli, kâfiyeli, tertibli yazan.

muntazam

 • Düzenli. Tertibli. İntizamlı. Düzgün sıralanmış. Her şeyin yerli yerinde olması. Derli toplu olma.

nahvi lisan / nahvî lisan

 • Kaidelere bağlı olan çok tertibli, ince ve geniş mânâlı lisan.

nazid

 • (Nazide) Tertibli, nizamlı, yerli yerinde.
 • Minder yastık vs. gibi ev eşyası.

nazmen

 • Nazım olarak, manzume halinde. Sıralı ve tertibli olarak.

nesik

 • Düzenli, tertibli, nizamlı
 • Süslü, bezenmiş, donanmış.

sanai'

 • (Tekili: Sania) Tertibli, uydurma işler. Tuzaklar.
 • Sanayi.

sani'iyyet

 • Ustaca ve tertibli yapıcı oluş. Sâni'lik.

şiir

 • Güzel tertibli manzume. Tahayyül ve tasavvurları ve bâzı hakikatları hoşa gidecek şekilde ifâde eden ölçülü söz.
 • Man: Muhayyelâttan terekküb eden kıyas.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın