REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Terennum ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

edvar-perdaz

 • Devirleri dile getiren. Devirleri terennüm eden.

mezmur

 • Terennümle okunan kaside, ilâhi ve münâcat.
 • Hz. Dâvuda (A.S.) inen "Zebur"un Surelerinden herbiri.

müteganni

 • Teganni eden. Terennüm eden.

müteganniyane

 • Teganni ederek. Terennüm ederek. (Farsça)

mütehezzic

 • (Çoğulu: Mütehezzicin) Makamla şarkı söyliyen. Terennüm eden.

müterennim

 • (Renim. den) Terennüm eden, güzel sesle şarkı söyleyen. Güzel güzel konuşan.

nağme-saz

 • Ahenkle söyleyen, terennüm eden. (Farsça)

ra'd

 • Gök gürültüsü.
 • Bulutları sevk ve nezaret ile vazifeli bir melek adı.
 • Tehdit etmek, korkutmak. (Terennümat-ı hava, na'rât-ı ra'diye, nağamat-ı emvac, birer zikr-i azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların seceatı birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz... Lemeat'tan)

şedv

 • Irlamak; teganni ve terennüm.

sima'

 • Dinlemek, kulak vermek. İşitmek.
 • Çalgı dinlemek.
 • Herkesin işitmesi istenilen güzel zikir ve sözler.
 • Mevlevilerin ve sair dervişlerin "ney" veya "def" ile berâber ilâhi okuyarak raksları ve nağme terennüm etmeleri, dönmeleri.

sürud

 • Terennüm. Şarkı, türkü. (Farsça)

terane

 • Edb: Rübâinin başka bir ismi.
 • Terennüm. Nağme, âhenk, makam.
 • Bir şiiri makam ile okuma, şarkı söyleme.

teranekar / teranekâr

 • Terennüm eden. Öten, ötücü. (Farsça)

terennüm / ترنم

 • şarkı söyleme, şakıma. (Arapça)
 • Dile getirme. (Arapça)
 • Terennüm etmek: (Arapça)
 • Şarkı söylemek, şakımak. (Arapça)
 • Dile getirmek. (Arapça)

terennümat / terennümât

 • Terennümler, nameler, güzel, hoş sesler.
 • (Tekili: Terennüm) Terennümler. Güzel güzel anlatmalar.
 • Şarkı söylemeler. Ötmeler, musikîler.
 • Terennümler.

terennümsaz / terennümsâz

 • Terennüm eden, şarkı söyleyen. (Farsça)

zemzem

 • Çok mübarek bir su.
 • Kâbe-i Mükerreme'nin yanındaki maruf kuyu.
 • Kelimenin lügat manası: Yavaş yavaş teganni ve terennüm eylemek, hafif ve yavaş yavaş türkü söylemek.
 • Çok bol.

zemzeme

 • Ezgili ses, terennüm, teganni.
 • Mezamir'i okuyanların teranesi (Zebur).

zemzeme-pira / zemzeme-pirâ

 • Şarkı söyleyen, terennüm eden. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın