LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tercuman ifadesini içeren 16 kelime bulundu...

eş'ari / eş'arî

 • Eş'arî mezhebi veya o mezhepte olan. Asıl adı Eb-ul Hasan-ül-Eş'arî olan İmam-ı Eş'arî, Ehl-i Sünnet itikadını âyetlere, hadislere göre izah ve şerh ederek tesbit etmiştir. Ehl-i Sünnet Mezhebi itikadına tercümanlık ederek İslâmiyet'e büyük hizmet etmiştir. (Hi. 260-324) İtikada dâir meydana koyduğu

hakaik-i imaniyenin tercümanı

 • İman hakikatlerinin tercümanı.

hüseyin-i cisri / hüseyin-i cisrî

 • (Hi: 1261- 1327) Suriye ulemasındandır. Baba ve annesi Ehl-i Beyt'tendir. Câmi-ül Ezher'de tahsil görmüş ve zamanının dinî, edebî ve felsefî ilimleriyle iştigal etmiştir. En meşhur eseri "Risale-i Hamidiye"sidir. Türkçeye ve Orducaya tercüme edilmiştir. 1307 senesinde Tercüman-ı Hakikat gazetesi, ki

muarrif

 • Târif edici. Anlatıcı. İzah edip bildirici. Tanıtan. Tercüman.

mütercim-i hayali / mütercim-i hayâlî

 • Hayalî tercüman.

terceman

 • (Tercüman) Terceme eden. Bir dilden başka bir dile çeviren.
 • Birisinin veya bir şeyin maksadını anlatmaya, bir şeyi tasvir ve ifadeye vasıta olan.

tercüman-ı alişan / tercüman-ı âlişan

 • Şanlı tercüman.

tercüman-ı ayat / tercüman-ı âyât

 • Âyetlerin, delillerin tercümanı.

tercüman-ı beliğ

 • Çevirileri açık seçik ve muhatabın hâline uygun tercüman.

tercüman-ı ebedi / tercüman-ı ebedî

 • Ebedî, sonsuz tercüman.

tercüman-ı evamir / tercüman-ı evâmir

 • Emir ve buyrukların tercümanı.

tercüman-ı hakiki / tercüman-ı hakikî

 • Gerçek tercüman.

tercüman-ı kelam-ı ezeli / tercüman-ı kelâm-ı ezelî

 • Allah'ın ezelî kelâmının tercümanı, Hz. Muhammed.

tercüman-ı kenz ü vahdet

 • Allah'ın birliğinin ve hazinesinin tercümanı.

tercüman-ı satı / tercüman-ı sâtı

 • Parlak tercüman.

tercüman-ı zişan / tercüman-ı zîşân

 • Şanlı Tercüman; Allah'tan aldığı bilgileri insanların anlayacağı şekilde anlatan Peygamberimiz Hz. Muhammed.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın