LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tenbe ifadesini içeren 40 kelime bulundu...

agyed

 • Uykucu, tenbel.
 • Esmer vücutlu.
 • Nazik derili.

ame

 • Tereddüt.
 • Tenbellik.

atıl / âtıl

 • (Âtıla) İşlemez. Boş. Tenbel.
 • Bozulmuş.

balin-perest

 • Hizmetçi, hâdim, hademe.
 • Tenbel, uykucu.

bataet

 • Tenbellik, yavaşlık. Ağırlık.

beht

 • Yalan söylemek.
 • Ansızın bir şeyi almak.
 • Tenbellik galebe etmek.
 • Şaşkınlık. Hayranlık.

benş

 • Tenbellik. İhmâl.

cay-mend

 • Yerinden kalkmayan, üşenen, tenbel. Rahatını bozmayan. (Farsça)

dehş

 • Tenbel olmak.

ejgan

 • (Ejgehân) : Tenbel, miskin, iş yapmaktan hoşlanmayan. (Farsça)

ejhan

 • Tenbel. (Farsça)

enbeste-dem

 • Miskin, uyuşuk kişi. Tenbel, gayretsiz kimse. (Farsça)

gerdun-sirişt

 • Mağrur, gururlu, kibirli kimse. (Farsça)
 • Zâlim, gaddar, kan dökücü. (Farsça)
 • Tenbel, uyuşuk. (Farsça)

hamiyyet

 • Dîni, milleti himâye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tenbellik etmeyip, bütün kuvveti ile gayret etmektir.

irtat

 • Tenbellik etme. Yerinden kımıldamama.

katuf

 • Tenbel.
 • Yavaş yürüyüşlü davar, yavaş olan hayvan.

kesil

 • (Çoğulu: Küsâlâ) Tenbel kimse.

ledis / ledîs

 • Tenbel kimse.

melem

 • Yaramaz tenbel kimse.

melis / melîs

 • Şişman ve tenbel olan kişi.

mirsal

 • (Çoğulu: Merâsil) Tenbel yürüyüşlü davar.
 • Küçük ok.

miskal

 • Devamlı tenbel olmak.

miskin

 • Uyuşuk, tenbel, hareketsiz. Zavallı.
 • Cüzzam hastası.
 • Fık: Kendi kendini idâre edemiyen, iktisabtan âciz, mal ve mülkü hiç olmayan kimse.

miskinane / miskinâne

 • Tenbelcesine, miskincesine. (Farsça)

muattal

 • Tatil edilmiş. Kullanılmaz olmuş. Battal edilmiş. Terkedilmiş.
 • İşsiz. Tenbel.

müseyyeb

 • (Seyb. den) Tenbel, uyuşuk, üşengeç.

mutazaccı'

 • Üşengeç, tenbel.

sedare

 • Sıcaklığın fazlalığından dolayı tenbelleşmek.

sedr

 • Tenbel olmak.
 • İrsal, gönderme.
 • Gözü hareket ettirmek.

sidr

 • Tenbel kimse.
 • Bir deniz adı.
 • (Tekili: Sidre) Arabistan kirazları.

tahaci'

 • Eğlenmek.
 • Tenbellik etmek.

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tavsib

 • Tenbellik ve süstlük.

tavsim

 • Azalardan bir uzva zahmet vermek.
 • Kırmak.
 • Tenbellik.

tehevvük

 • Tenbel olmak.

tenbel-hane / tenbel-hâne

 • Memurları iş görmez olan dâire; fertleri tenbel olan ev. Tenbeller yuvası. (Farsça)

tenperverlik

 • Devamlı kendi canını ve rahatını düşünme, tenbellikten hoşlanma.

zaif

 • (Za'f. dan) Güçsüz, iktidarsız, kuvveti az, kuvvetsiz, tâkatsız. Kansız. Gevşek, tenbel.

zema'

 • Tenbel olmak.
 • Dehşetli olmak.
 • Acele etmek.
 • Yırtmak.
 • Alçak insan, kötü insan.

zeme

 • (Çoğulu: Zemmâm) Suyu az olan kuyu.
 • Tenbellik.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın