LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Temizle ifadesini içeren 121 kelime bulundu...

ab-ı musaffa / ab-ı musaffâ

 • Temizlenmiş, tasfiye edilmiş su. Saf su.

arınmak

 • Temizlenmek, pâk olmak. (Türkçe)

asfiya / asfiyâ

 • Sâflar, temizler; Allahü teâlânın evliyâ kulları. Tekili safiyy'dir.

bun

 • Nihâyet, dip. (Farsça)
 • Kolay, suhûletli. (Farsça)
 • Rahim. (Farsça)
 • Temizlenmiş olan koyun bağırsağı. (Farsça)

ceşş

 • Dövmek.
 • Kırmak.
 • Vurmak, darp.
 • Bir nesneyi pâk etmek, temizlemek.

cünüb

 • Cenabetlik. Şer'an yıkanıp temizlenmeye mecburiyet hâli.
 • Irak, uzak, baid.

dehen-şuy

 • Ağız temizleme, ağız yıkama.

fiil-i tanzif ve tathir

 • Temizleme fiili, işi.

filiz

 • Ağaç ve çiçek fidanı, taze sürgün.
 • Eritilip temizlenmemiş olan altun, gümüş,demir, bakır gibi külçe, ham maden.
 • Erimiş bakır.

gusül

 • Boy abdesti. Temizlenmek. Maddi, manevi temizlik için şartları dahilinde yıkanmak. Taharet-i Kübrâ da denir.

halc

 • Pamuğu temizlemek, havalandırmak ve kabartmak için yay ile atmak.

hamm

 • Kuyuyu temizlemek.
 • Evi süpürmek.
 • Etin kokması.

hidase

 • Pâk etmek, temizlemek.
 • Kahramanlık, yiğitlik.
 • Abdest bozmak.

husare

 • Arpa, buğday ve pirinç gibi hububâtın kabuğundan düşen parçalar.
 • Her kabuklu nesnenin, kabuğundan ayrılıp temizlenmesi.
 • Şirâ sıkıntısı.
 • Her nesnenin fenâsı.

i'zab

 • Suyu temizleme.
 • Vazgeçme.
 • Azaba düşürme veya düşürülme.

ihlas / ihlâs

 • Hâlis, temiz etmek, niyyeti düzeltmek, temizlemek, dünyâ menfaatini düşünmeden bütün işlerini, ibâdetlerini yalnız Allah için yapmak.

ihtimam-ı beyt

 • Evi süpürme, temizleme.

ihvan-üs-safa / ihvân-üs-safâ

 • On birinci asrın ikinci yarısında Basra'da ortaya çıkan; "İslâmiyete birçok vehimler karışmış, onu bu vehimlerden temizlemek ancak felsefe ile mümkündür. İslâm dînini felsefe vâsıtasıyla saf hâle getirmelidir" diyen sapık ve gizli bir cemiyet, ekol.

insıbağ

 • (Sıbg. dan) Boya tutma, boyanma.
 • Temizlenme.

insibag

 • Boyalanma. Maddi veya mânevi rengi ile renklenme. Boya tutma.
 • Temizlenme.

intizah

 • Suç ve kabahattan sıyrılma. Temize çıkma.
 • Def-i hâcet yaptıktan sonra temizlenme. Tahâretlenme.

istibda

 • (İstibra') Ayırmak. Uzak etmek.
 • Küçük abdest bozduktan sonra idrardan temizlenmek, sidik eserinin tamâmen kesilmesini beklemek.
 • Nikâhla alınan dul bir kadının gebe olmadığına kanaat getirmek için, kadın bir âdet görünceye kadar beklemek.

istibra / istibrâ

 • Temizlenme.
 • Erkeklerin küçük abdesti yaptıktan sonra yürüyerek, öksürerek veya sol tarafa yatarak, idrar yolunda damlalar bırakmaması. Kadınlar istibrâ yapmaz.
 • Nikâhla alınacak dul bir câriyenin hâmile olup olmadığını bilmek ve şüpheye yer vermemek için bir temizlik müddeti geçip tekr

ıstıfa / ıstıfâ

 • Ayıklanma, temizlenme.

istihal / istihâl

 • Temizleme.

istinan

 • Misvâk kullanma. Dişleri temizleme. (Misvâk kullanmak, sünnet-i seniyyedendir.)

istinca / istincâ

 • Pislikten temizlenme.
 • Birisinden maksadını istihsal etmek.
 • İlm-i Hâlde: Pislikten temizlenmek. Abdest bozduktan sonra veya abdest almadan evvel; kan, sidik, meni' gibi şeylerin çıktıkları yeri temizlemek.
 • Önden ve arkadan necâset çıkınca bu yerleri yıkamak, temizlemek.
 • Helada temizlenme.

istinsar

 • Burna su veya başka bir ilâç çekip temizleme.
 • Püskürme.

kalb tasfiyesi

 • Kalbi, İslâmiyet'in beğenmediği şeylerden, günâhlardan, kötü düşüncelerden kurtarmak, temizlemek.

kürtaj

 • Dölyatağı (rahim) veya kemik apsesi boşlukları içinde bulunan yabancı cisim veya hasta organları özel bir âletle çıkarıp almak işlemi. Rahmin temizlenmesi ameliyesi.

ma-i müsta'mel / mâ-i müsta'mel

 • Kullanılmış su. Abdest ve guslde (boy abdestinde) yâhut kurbet olarak kullanılan su. Temiz fakat temizleyici değildir.

ma-i müstamel / mâ-i müstamel

 • Temiz olduğu halde temizleyici olmayan, kullanılmış olan sulardır.

matahir

 • (Tekili: Mathare) Mataralar, su kapları.
 • Gusülhâneler. İçinde yıkanılıp temizlenilecek yerler.

mathare

 • (Çoğulu: Matâhir) Gusülhâne. İçinde yıkanılıp temizlenilecek yer.
 • Su kabı, matara.

mekke-i mükerreme

 • İlk ismi Mekke olan bu şehire, Hz. Peygamber'in (A.S.M.) gelmesi ve Mukaddes Kâbe'nin putlardan temizlenmesi ile Mükerrem Mekke mânâsında bu isim verilmiştir.

misvak / misvâk

 • Bir karış büyüklüğünde kesilmiş, dişleri temizlemek için kullanılan ve Erak denilen ağaçtan veya zeytin dalından yapılan ağaç fırça.
 • Sünnet olan diş temizleme aleti, bir ağacın kökü.

mücelli / mücellî

 • Açıp temizleyici.
 • Cilâlı. Cilâ veren.

mühezzeb

 • Islah edilmiş. Düzeltilmiş. Lüzumsuzu çıkarılmış, temizlenmiş. Safileştirilmiş.
 • Düzeltilmiş, temizlenmiş.

mühezzib

 • Temizleyen. Islah eden. Safileştiren.
 • Temizleyen.

münakaha

 • Pâk etmek, temizlemek.

münakkah

 • (Nakh. dan) En iyileri seçilmiş. Müntehab, güzide.
 • Soyulmuş, temizlenmiş, ayıklanmış.
 • İdâre gayesiyle fazlası kesilmiş masraf.

münakkayat

 • Temizlenmiş şeyler.

münakki

 • Pâk edici, temizleyici.
 • Koruyan, hıfzeden.

munazzaf

 • (Nazif. den) Temizlenmiş, arınmış, tanzif edilmiş.

münekka

 • Temizlenmiş.

münekkah

 • Tenkıh edilmiş, fazlalıkları atılarak düzeltilmiş, temizlenmiş.

münekki

 • Temizleyici.

münevver

 • Kalbi aydınlanmış, mânevî kirlerden ve paslardan temizlenmiş.

musaffa

 • Sâfileşmiş. Temizlenmiş. Süslenmiş.

musaffi / musaffî

 • Sâfileştiren. Temizleyen. Süzen. Tasfiye eden.
 • Safileştiren, temizleyen.

musaffi-i ruh / musaffî-i ruh

 • Ruhu temizleyen.

müshil

 • (Çoğulu: Müshilât) (Sehl. den) Kolaylaştıran.
 • Bağırsakları temizleyen. İshal veren. Kazuratı kolaylıkla dışarı attıran ilâç.

müshilat / müshilât

 • (Tekili: Müshil) İshal veren, bağırsakların temizlenmesine yardımcı olan ilâçlar.

müstenki / müstenkî

 • Temizlenen, tâhir olan.

müstenşıkk

 • (şakk. dan) Temizlemek için burnuna su çeken.

mutaher

 • Temizlenmiş.

mutahere

 • Temizleme.

mutahhar

 • Temiz, temizlenmiş mânâsına Muhammed aleyhisselâmın ismi.
 • Temizlenmiş.

mutahhara

 • (Müe.) Temizlenmiş. Kirleri giderilmiş.

mutahhir

 • Temizleyici. Temiz eden.
 • Fık: Hem kendi temiz, hem de temizleyici olan su.
 • Temizleyici, temizleyen.

mutahir

 • Temizleyici.

mütenazzif

 • Maddeten temizlenen.

mütesavvıf

 • Gafletten uzak yâni her an Hakk'ı zikreden, kalbini mânevî kirlerden temizleyen ve Allahü teâlâdan başka her şeyi gönlünden çıkaran, rûhunu cenâb-ı Hakk'ın zikri ile (anmakla) süsleyen tasavvuf ehli, velî, mürşid, ahlâk-ı hasene sâhibi. Çoğulu mütesa vvifûn, mütesavvifîn ve mütesavvife'dir.

mütetahhir

 • Temizlenen. Tâhir hâle gelen.
 • Temizlenen.

müzekka / müzekkâ

 • Temizlenmiş, pâk edilmiş, ıslah edilmiş.
 • Zekâtı verilmiş.
 • Allah'ın adı anılarak kesilmiş hayvan.
 • Temiz olmuş, temizlenmiş.
 • Temizlenmiş.

müzekki / müzekkî

 • (Zekâ. dan) Temizleyen, ıslâh eden, tezkiye eden.
 • Huk: Şâhitleri gizli olarak tezkiye eden kimse. Eskiden hâkimler, şâhit olarak gösterilen kişilerin iyi kimse olup olmadıklarını, şehadetlerinin kabul olunabilip olunamıyacağını icab eden kimselerden sorarlar, haklarında; "İyidir" den
 • Temizleyen, ıslah eden.
 • Temizleyen, ıslah eden.

müzekki-i nefis / müzekkî-i nefis

 • Nefsi terbiye eden, temizleyen.

nadas

 • Tarlayı temizleyip otlarını kurutmak için önceden sürüp hazırlama.

nahham

 • Tamahkâr, cimri, hasis, pinti.
 • Boğazını temizlemek için fazlaca soluyup balgam çıkaran adam.

necasetten taharet

 • Pislikten temizlenmek.

nefs-i mutmainne

 • İyiliği kötülükten ayırt ettirerek insanlık vazifesini tanıttıran ve vicdanına rahatlık veren hâl. İnsanı Allah'a yaklaştıran hâl. Günaha meyleden kötü sıfatlardan temizlenmiş ve güzel ahlâk ile muttasıf olarak kurb-u İlâhiye itmi'nan ve istikrar kazanmış olan insan iradesi. Nefsin, Allah'ın emirler

nekş

 • Kuyunun çamurunu temizlemek.
 • Bir şeyi bitirmek. Bir işden fâriğ olmak.
 • Bir şey üzerine gelip toplanmak.

neşefe

 • (Çoğulu: Nüşüf) Ayağın kirini temizlemede kullanılan taş.

nısh

 • Terzilik.
 • Bir şeyi temizleyip yaramazını içinden çıkarıp hâlis yapmak.

pakan

 • (Tekili: Pâk) Temizler, pâklar. (Farsça)
 • Mc: Veliler, evliya. (Farsça)

paklanmak

 • Temizlenmek.

perdaht

 • Cilâ. Parlaklık, parlama. (Farsça)
 • Düzleme, temizleme. (Farsça)

perdahte

 • Cilâlanmış, parlatılmış. (Farsça)
 • Temizlenmiş, düzenlenmiş, tertib edilmiş. (Farsça)

raufe

 • Kuyuyu temizleyen kişinin üzerine oturması için kuyunun dibine konan taş.
 • Davarlarını sulayan veya su içen kimselerin oturması için kuyunun kenarına konan taş.

semit

 • Temiz pişirilmiş olan kebap.
 • Arınmış, temizlenmiş ve pâk olmuş.
 • Doldurulmuş bağırsak.
 • Birbiri üstüne yığılmış kiremit.
 • Bir kat sahtiyan.

seml

 • (c.: Esmâl) Sulh etmek, barışmak.
 • Göz çıkarmak.
 • Pâk edip temizleyip arıtmak.

seyr-i enfüsi / seyr-i enfüsî

 • Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kendinde ilerlemesi, kötü huylardan temizlenen nefsin, iyi huylarla bezenmesi, süslenmesi.

sila'

 • Arınmış, temizlenmiş nesne.

şus

 • Pak etmek, temizlemek.

ta'zir

 • Siyaset.
 • Tehdit etmek.
 • Tazim ve tathir. Temizlemek ve hürmet etmek.
 • Lügatta red, icbar, tahkir, te'dib, hak üzere tevkif mânalarına gelen bu tabir, İslâm hukukunda: Hakkında muayyen bir şer'î ceza olmayan suçlardan dolayı ulülemr (hükümdar, padişah) veya vekili tarafı

taharet / tahâret / طهارت

 • Temizlik. Nezafet. Temizlenmek.
 • Fık: Habes, necaset denilen maddeten en pis şeylerin veya hades denilen şer'î bir mâninin zevalidir.
 • Temizlik, nezafet, temizlenmek.
 • Necâset denilen yâni maddeten pis olan şeylerden ve hades denilen hükmî ve mânevî pisliklerden (abdestsizlik, cünüplük, kadınlar için hayz ve nifas hâllerinden) su ile abdest alarak, su yoksa, toprak ve toprak cinsinden şeylerle teyemmün ederek yapıl an temizlik. Temiz olana tâhir, temizleyiciye de
 • Temizlik. (Arapça)
 • Temizlenme. (Arapça)
 • Tahâret etmek: Temizlenmek. (Arapça)

taharet-i kübraa / taharet-i kübraâ

 • Cünüblük veya hayız, nifas gibi hallerden çıkmak için gusül abdesti alarak temizlenmek.

tahliye

 • (Halâ veya halvet. den) Boşaltmak. Boş bırakmak. Serbest bırakmak.
 • Tathir etmek. Temizlemek.

tahur

 • Tâhir. Hem temiz hem temizleyici. Çok temiz.

talak-ı bayin / talâk-ı bâyin

 • Zevcenin iddet müddeti (üç temizlenme vakti) bitmeden tekrar kocasına dönmehakkı bulunmayan talâk.

tanzif / tanzîf / تنظيف

 • (Nezafet. den) Temizlenmek. Temizlemek.
 • Temizleme, temizlik.
 • Temizleme.
 • Temizleme. (Arapça)

tanzif-i kudsi / tanzif-i kudsî

 • Kutsal temizleme.

tanzifat / tanzifât / tanzîfât / تَنْظ۪يفَاتْ

 • Temizlemeler.
 • Temizlemeler.
 • Temizlik işleri. Temizlemeler.
 • Temizlemeler.

tas'id

 • Eritme.
 • Yukarı çıkma ve çıkarılma.
 • Buharlaştırarak temizleme. İnbikten geçirip buhar haline getirme.

tasaffi

 • Saflaşmak. Durulmak. Temizlenmek.

tasavvuf

 • Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâ

tasfiye / تصفيه

 • Saflaştırmak. Olduğundan daha temiz bir hâle getirmek. Temizlemek.
 • Hesabı kapatmak.
 • Temizleme, parlatma. Kalbi iyi hasletlerle süsleme.
 • Arıtma. (Arapça)
 • Temizleme. (Arapça)
 • Tasfiye edilmek: (Arapça)
 • Arıtılmak. (Arapça)
 • Temizlenmek. (Arapça)
 • Tasfiye etmek: (Arapça)
 • Arıtmak. (Arapça)
 • Temizlemek. (Arapça)

tasfiye-i kalb

 • Kalbini temizleme, yüreğini temizleme.

tatahhur

 • Temizlenmek. Pâklanmak.
 • Günah işlemekten teberri ve imtina eylemek.

tathir / tathîr / تطهير

 • Temizlemek. Yıkayıp pâk etmek. Tâhir kılmak.
 • Temizleme.
 • Temizlemek, yıkayıp pak etmek.
 • Temizleme.
 • Temizleme. (Arapça)

tathir etmek

 • Temizlemek.

tathir u tezhib / tathîr u tezhîb

 • Temizlemek ve süslemek.

techiz-i meyyit

 • Ölünün yıkanıp, temizlenip, kefen ve sair ihtiyaçları tedarik edilerek hazırlanması.

tehzib

 • Islâh etme.
 • Temizleme. Fazlalığını, pisliğini giderme.
 • Terbiye etme, ıslâh etme, düzeltme; temizleme.
 • Temizleme, düzeltme.

tehzib-i ruh

 • Ruhunu yükseltmeğe, temizlemeğe çalışmak.

tenahnuh / تنحنح

 • Boğazını temizleme. (Arapça)

tenazzüf

 • Pâklanma, temizlenme.

tenkih

 • Araştırıp, dikkat edip bir şeyin sonuna hakikatına ermek.
 • Bir şeyin fazla ve gereksiz kısımlarını çıkarıp kısaltarak düzeltmek.
 • Temizlemek.
 • Bütçe tanzimi için maaşları azaltmak.

tenkit

 • Temizleme, fenasını atma.

tenkıye

 • Tıb: Şırınga âleti.
 • Temizleme, tathir.

tereccül

 • Paklanmak, temizlenmek.
 • Süslenmek, ziynetlenmek.
 • Saç ve sakal taramak.
 • Yayan yürümek.
 • Kuyu içine girmek.

tersip

 • Durultma, tortulardan temizleme, süzme.

teşdib

 • Arıtmak, temizlemek.
 • Tımar etmek.

tetahhur

 • Temizlenme.
 • Günah işlemekten uzaklaşma.
 • Temizlenme.
 • Temizlenmiş olma.

tetahhurat / tetahhurât

 • (Tekili: Tetahhur) Temizlenmeler.

teyemmüm

 • Su yoksa toprakla temizlenme.

tezekki / tezekkî

 • Mânevi temizlenme. Ahlâken yükselme.
 • Zekât verme.
 • Manen temizlenme.
 • Mânen temizlenme.

tezkiye / تَزْكِيَه

 • Temizleme, arındırma.
 • Pâk ve temiz etmek, kalbi temizlemek.
 • Temizleme.

tezkiye-i nefs

 • Nefsi, İslâmiyet'in haram ettiği, beğenmediği şeylerden, kötü isteklerinden temizlemek.
 • Nefsini beğenme, insanın kendindeki nîmetleri, iyilikleri, kendinden bilip, Allahü teâlânın verdiğini düşünmemesi. Bu nîmetlerin Allahü teâlâdan geldiğini bilip, kendinin kusurlu olduğunu düşünmek
 • Nefsini temiz bilmek. Kusuru üzerine almamak. Nefsini kusursuz addetmek.
 • Nefsi kötü şeylerden temizlemek, hayra yöneltmek.

tezkiyet-bahş-ı kulub-u mü'minin / tezkiyet-bahş-ı kulûb-u mü'minîn

 • Mü'minlerin kalplerini temizleyen.

tuhur

 • Arınıp pâk olmak, temizlenmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın