LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tel kelimesini içeren 39 kelime bulundu...

belinograf

 • Telefon hatlarıyla fotoğraf, şekil ve yazıyı uzak mesafeye nakleden cihaz. (Fransızca)

bobin

 • Tel veya iplik sarılmaya mahsus silindir şeklinde makara. (Fransızca)

daa

 • Telef etmek, ziyan etmek.

dağdağa / دغدغه

 • Telaş, gürültü patırtı. (Arapça)

dellak / dellâk / دلاک

 • Tellak. (Arapça)

eser-i telkin

 • Telkinlerin ortaya çıkardığı sonuç.

evtar

 • Teller.

gümşüde

 • Telef olmuş, zâyi olmuş, kaybolmuş. (Farsça)

hayti / haytî

 • Tel şeklinde olan.

ilkaat / ilkaât

 • Telkinler, söz göndermeler.

ipnotizma

 • Telkinle uyutma.

itlaf / itlâf / اِتْلَافْ

 • Telef etmek, ziyan etmek.
 • Telef etme.

itlaf etmek / itlâf etmek

 • Telef etmek, öldürmek.

kablo

 • Telgraf, telefon hatlarında veya elektrik akımı iletmede kullanılan izole edilmiş tellerin bütünü. (Fransızca)

lahin

 • Telâffuz esnasında hususan Kur'ân okurken yanlışlık yapan.

mafat / mâfât

 • Telef olan, yiten.

manyetizma

 • Telkin ve hipnoz yolu ile birini tesir altına alma.

memdudi / memdudî

 • Tel çeken.

mubemu

 • Tel tel, kıl kıl. Birer birer. İnceden inceye, çok dikkatle. (Farsça)

mucib-i telaş / mucib-i telâş

 • Telâşı gerektiren.

müellefat / مؤلفات

 • Telif edilmiş yapıtlar. (Arapça)

muhabere memuru

 • Telgrafçı.

mülakane

 • Telkin etmek.

müleffık

 • Telfik yapan. Belli bir mezhebin hükümlerine uymayıp, dört mezhebin hükümlerinden kolayına geleni yapıp karıştıran.

mülekkın

 • Telkin eden. Bilgi vermeğe çalışan.

mütelafi

 • Telafi eden. Kaybettiği bir şeye mukabil başka bir şey kazanan.

mütelakki

 • Telakki ve kabul eden, ...nazarıyla bakan.

mütelaşi / mütelâşî

 • Telaş eden. Izdırab ile karışık acele eden. Telaşlı.
 • Telaşlı.

rişte

 • Tel, iplik, hayt. (Farsça)

tar tar

 • Tel tel. İplik iplik.

telaşe / telâşe

 • Telaş, endişe, kaygı.

telbisat / telbisât

 • Telbisler. Hileler, oyunlar.

têlifat / têlifât

 • Telifler.

telkif

 • Telkin etmek.

telkinat / telkinât

 • Telkinler.

telkini / telkînî / تلقينى

 • Telkine dayalı. (Arapça)

telmihan / telmîhan

 • Telmih sûretiyle, imalı olarak.

telmihen

 • Telmihle.
 • Telmih yoluyla, imâlı olarak.
 • Telmih suretiyle. Telmih için. İmâlı olarak.

telvihat / telvihât

 • Telvihler. Kinaye halindeki işaretler.
 • Telvihler, kinayeli söyleyişler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın