REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tegan ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

an'ane

 • Âdet, örf.
 • Ağızdan nakledilen söz, haber.
 • Ist: Bir haberin veya bir hadis-i şerifin "an filân, an filan" diye râvileri bildirilmek suretiyle olan nakil.
 • Silsile.
 • Müezzin ezân okurken "teganni" ederse; ona da "An'ane" denir.

firişte

 • (Çoğulu: Firiştegân) Mâsum, suçsuz, günahsız. (Farsça)
 • Melek. (Farsça)
 • Mc: İyi huylu kimse. (Farsça)

gına / gınâ

 • Zenginlik. Yeterlik.
 • Tok gözlülük.
 • Mülâki olmak. Bir kimseye dostluğunda devamlı olmak.
 • Bıkma, usanç.
 • Şarkı söylemek. Teganni etmek.
 • Şarkı, tegannî, müzik perdelerine uygun ses; çalgı ile birlikte şarkı, müzik. Tegannî de denir.
 • Zenginlik.

gümaşte

 • (Çoğulu: Gümaştegân) Vekil, vezir. (Farsça)

gunne

 • Şeddeli "nun" ile şeddeli "mim"in teğanni ile okunması.

haste

 • (Çoğulu: Hastegân) Rahatsız, hasta. (Farsça)

hufte

 • (Çoğulu: Huftegân) Yatmış, uyumuş.

küşte

 • (Çoğulu: Küştegân) Öldürülmüş, maktul. (Farsça)

lahn

 • Hatâ etmek, doğrudan sapmak. Çoğulu elhândır.
 • Tecvîd ilminde, tecvîd kâidelerine uymamaktan doğan okuyuş hatâsı. Fıkıh kitablarında namaz kılanın namazın farzlarından olan kırâette yaptığı hatâ zelletül-kârî adı altında incelenmiştir.
 • Tegannî, sesi mûsikî perdelerine uydurmak için, mâ

müteganni

 • Teganni eden. Terennüm eden.

müteganniyane

 • Teganni ederek. Terennüm ederek. (Farsça)

nağme

 • Sesi mûsikî perdelerine uydurmak. Tegannî.
 • (Çoğulu: Nağamât) Ahenk, güzel ses, âvaz, ezgi, teganni.

nevreste

 • (Çoğulu: Nevrestegân) Yeni yetişmiş, yeni bitmiş, yeni meydana gelmiş, yeni hâsıl olmuş. (Farsça)

puhte

 • (Çoğulu: Puhtegân) Pişmiş, pişkin. Olgun, kâmil insan. (Farsça)

reste

 • (Çoğulu: Restegân) Kurtulmuş. (Farsça)

sadıha

 • Teganni eden.

şedv

 • Irlamak; teganni ve terennüm.

suhte

 • Yanmış, tutuşmuş. Yanık. (Farsça)
 • (Çoğulu: Suhtegân) Softa. Medrese talebesi. (Farsça)

tagannüm

 • (Bak: Tegannüm)

tegannuc

 • (Çoğulu: Tegannücât) (Ganc. dan) Nazlanma.

ugniye

 • Şarkılar, ilâhiler. Teganni edilen sözler.

zemzem

 • Çok mübarek bir su.
 • Kâbe-i Mükerreme'nin yanındaki maruf kuyu.
 • Kelimenin lügat manası: Yavaş yavaş teganni ve terennüm eylemek, hafif ve yavaş yavaş türkü söylemek.
 • Çok bol.

zemzeme

 • Ezgili ses, terennüm, teganni.
 • Mezamir'i okuyanların teranesi (Zebur).

zenperest

 • (Çoğulu: Zenperestegân) Kadına düşkün, kadın peşinde dolaşır ahlâksız kimse. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın