LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tefa ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

fazl

 • Âlimlere yakışır olgunluk.
 • İmân, cömertlik, ihsan, kerem, ilim, ma'rifet, üstünlük, hüner, tefâvüt, inayet.
 • Artmak.
 • Artık, (bunun zıddı naks'tır). Bir şeyden bakiye kalmak.

fenafilihvan

 • (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.

magruriyet

 • Gururluluk, kibirlilik.
 • Bir şeye itimad edip, güvenip aldanma.
 • Kibirlenme, gurulanma, övünme, tefahhur, tekebbür.

mübahat

 • Güzellik ve buna benzer hususlarda tefâhür etmek, öğünmek.

mütebahi

 • Övünen, fahirlenen. Mütefâhir.

mütefahhir

 • (Fahr. den) Gururlanan, övünen, tefahur eden.

mütefahhirane / mütefahhirâne

 • Övünerek, tefahhur ederek, fahirlenerek. (Farsça)

mütefahir

 • (Fahr. dan) Tefahür eden, övünen.

mütefakkıh

 • (Çoğulu: Mütefakkıhin) (Fıkh. dan) Fıkıh âlimi. Fıkıh ilmiyle uğraşan kimse.

mütefakkıhin / mütefakkıhîn

 • (Tekili: Mütefakkıh) Fıkıh âlimleri, fıkıh bilginleri. Fıkıhla uğraşan kimseler.

mütefazzıl

 • (Çoğulu: Mütefazzılîn) (Fazl. dan) Meziyet, fazilet ve bilgi yarışına çıkan.

mütefazzılin

 • (Tekili: Mütefazzıl) Meziyet ve fazilet yolunda yarış edenler.

tebahi

 • Övünme, tefahur.
 • Muharebe edişmek, karşılıklı dövüşmek.

tefahhur

 • (Çoğulu: Tefahhurât) (Fahr. dan) Övünme, fahirlenme.

tefahhusat / tefahhusât

 • (Tekili: Tefahhus) İnceden inceye araştırmalar.

tefakkud

 • (Çoğulu: Tefakkudât) Arayıp sorma. Sorup soruşturma.

tefaul babı / tefâul bâbı

 • "Tefâul" kalıbı.

tefazul

 • (Çoğulu: Tefâzulât) Mikdar fazlası, fark.
 • Meziyet ve fazilet yarışına çıkma.

tefrice

 • (Çoğulu: Tefâric) Aralık, yırtmaç.

tenkib

 • Dolaşıp gezmek.
 • Ticaret yapmak. Tefahhus etmek.
 • İnceden inceye araştırmak.

tesacül

 • Fahirlenmek gururlanmak, kibirlenmek, tefahur.

ulvan

 • Mektup ve yazı başlığı.
 • Övünme, tefahur.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın