LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Ted kelimesini içeren 26 kelime bulundu...

akibet-bini / âkibet-binî

 • Tedbirlilik, neticeyi önceden görüp düşünme. (Farsça)

baras

 • Tedavi edilmesi mümkün olmayan ve vücutta beyaz lekeler meydana getiren bir hastalık.

cerrar / cerrâr

 • Tedirgin edici davranışlarla para koparan.

daire-i tedbir

 • Tedbir, idare ve yönetim dairesi.

hazimane

 • Tedbirli ve basiretli hareket eden. (Farsça)

ibase

 • Tedkik ve teftiş etme.

ihtiyat / احتياط / ihtiyât / اِحْتِيَاطْ

 • Tedbirli olma.
 • Tedbîrli olma.

ihtiyat akçesi / اِحْتِيَاطْ آقْچَه سِي

 • Tedbir akçesi, yedek para.
 • Tedbir için biriktirilen para.

ihtiyaten / ihtiyâten / احتياطا / اِحْتِيَاطًا

 • Tedbir, önlem olarak.
 • Tedbirli davranarak, ihtiyatlı olarak. (Arapça)
 • Tedbîrli olarak.

ihtiyati / ihtiyatî

 • Tedbirli, yedek.

ihtiyatkar / ihtiyatkâr / احتياط كار / ihtiyâtkâr / اِحْتِيَاطْكَارْ

 • Tedbirli.
 • Tedbirli, ihtiyatlı. (Arapça - Farsça)
 • Tedbîrli.

ihtiyatlı

 • Tedbirli.

ihtiyatsız

 • Tedbirsiz.

ihtiyatsızlık

 • Tedbirsizlik, önlem almama.

ilacnapezir / ilâcnâpezîr / علاج ناپذیر

 • Tedavi edilmez. (Arapça - Farsça)

medarik / medârik

 • Tedârik edilen, toplanan bilgiler.

muafese

 • Tedavi etmek.

mualecat / muâlecât

 • Tedaviler, devalar.

mualece

 • Tedavi; hastaya ilâç verme.

müdavi / müdavî

 • Tedavi eden. İyileştirmeğe hizmet eden. İlâç veren.

müdebbirane / müdebbirâne

 • Tedbirli bir şekilde, herşeyi önceden düşünerek.

müdemmir

 • Tedmir eden. Yok eden. Helak eden. Mahveden.

müdevvin

 • Tedvin eden.

mütedenni

 • Tedenni eden, gerileyen, aşağılanan.

tedabir / tedâbir

 • Tedbirler, önlemler.
 • Tedbirler, önlemler.

tedkikat

 • Tedkikler, incelemeler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın