REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Teşekkür ifadesini içeren 47 kelime bulundu...

arz-ı şükran

 • Teşekkür etme.

essalavat

 • Peygamberimiz Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimize veya Cenab-ı Hakk'a (C.C.) karşı hamd, şükür ve teşekkür ifade eden dua, selâm ve salâvâtlar.

eşşükrü lillahi teala / eşşükrü lillâhi teâlâ

 • Şükür, teşekkür ve minnet yalnızca yüce olan Allah'a aittir.

hamd

 • Teşekkür ve övgülerini sunma.

hamd etmek

 • Minnet, teşekkür ve övgülerini sunmak.

hiss-i şükran

 • Teşekkür etme hissi.

hiss-i şükran ve memnuniyet

 • Teşekkür etme ve memnuniyet hissi, duygusu.

ifa-yı şükran / ifâ-yı şükran

 • Teşekkür görevini yerine getirme, teşekkür etme.

kemal-i şükran / kemâl-i şükran

 • Tam bir teşekkür.

küfran

 • Nankörlük etmek. Allah'ın ihsan ve inayetine mukabil teşekkür etmeyip fiilen veya kavlen inkâr etmek.

medar-ı ibret ve hayret ve şükran

 • Teşekkür, hayret ve ibret sebebi.

medyun-u şükran / medyûn-u şükran / medyûn-u şükrân / مَدْيُونُ شُكْرَانْ

 • Teşekkür borçlu.
 • Teşekkür borçlu.
 • Teşekkür borçlu olma.

meşkur

 • Şükre lâyık olan. Teşekküre ve kendine şükredilmeğe lâyık olan. Kendine şükür arzolunan. Az şükredene çok ihsan eden.

minnet

 • Yapılan bir iyiliği, verilen bir şeyi başa kakma. Minnetin bu kısmı İslâmiyet'te yasaklanmıştır.
 • Görülen iyiliğe karşı teşekkür etme.
 • Allahü teâlâya hamd ve senâ etmek, şükretmek.
 • Nîmete kendi eliyle, kendi çalışmasiyle kavuşmadığını, Allahü teâlânın lütfu ve ihsânı o

minnettar / minnettâr

 • İyilik yapan birisine karşı duyulan teşekkür hissi.

minnettar etmek

 • Yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi uyandırmak.

minnettarane / minnettârâne

 • Minnet duyarak, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi taşıyarak.

mükeffer

 • İyilikleri inkâr edilip kendisine teşekkür edilmeyen adam.

müteşekkir

 • Şükreden, teşekkür eden.

müteşekkirane / müteşekkirâne

 • Şükrederek, teşekkür edercesine.

şayan-ı şükran / şâyân-ı şükran / şâyân-ı şükrân / شَايَانِ شُكْرَانْ

 • Teşekküre değer, lâyık.
 • Teşekküre layık.

secde-i şükran

 • Minnettarlık, teşekkür secdesi.

şekergüzar

 • (Şeker-güzâr) İyilik bilen, teşekkür eden. (Farsça)

sübhanallah velhamdülillah / sübhanallah velhamdülillâh

 • "Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir; teşekkür ve övgü de Allah'a mahsustur".

şükr / شكر

 • (Tekili: Şükür) Allah'ın (C) nimetlerine karşı memnunluk göstermek. Allah'a teşekkür.
 • Verilen nîmetleri yerli yerinde kullanma. Allahü teâlâya, verdiği nîmetlerle isyân etmeme. Nîmetleri kullanırken sâhibini unutmama. Görülen iyiliğe karşı teşekkür. Allahü teâlânın emir ve yasaklarına uyma.
 • Teşekkür, övgü.
 • Şükür, teşekkür. (Arapça)

şükr-ü mutlak

 • Allah'a karşı sınırsız minnet duyma, teşekkür etme.

şükran / şükrân / شكران

 • Minnettarlık, teşekkür.
 • Teşekkür borcu, iyiliğin bilinmesi. (Arapça)

şükrane / şükrâne / شكرانه

 • Teşekkür borcu olarak, teşekkür alameti. (Arapça - Farsça)

şükretme

 • Nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah'a teşekkür etme.

şükretmek

 • Allah'ın (c.c.) nimetlerine karşı memnunluk göstermek; Allah'a teşekkür etmek.

şükreyleme

 • Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a teşekkürlerini sunma.

şükrgüzar / شكرگزار

 • İyilik bilen, teşekkür eden. (Farsça)
 • Teşekkür eden. (Arapça - Farsça)

şükür / شكر

 • Allah'a karşı minnet duyma, teşekkür etme.
 • Teşekkür, iyilik bilme. (Arapça)

şükür etmek

 • Allah'a karşı minnet duymak, teşekkür etmek.

tahdis

 • (Hudus. dan) Söylemek. Anlatmak. Rivayet etmek.
 • Şükür ve teşekkür ile bildirmek. Görülen iyiliği herkese söylemek.
 • Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sözünü tekrarlamak.

tahdis-i nimet

 • Cenab-ı Hakk'a karşı şükrünü edâ etmek ve teşekkür etmek maksadiyle nâil olduğu nimeti anlatmak, onunla sevincini ve şükrünü bildirmek.

tahdisat / tahdisât

 • Anlatmalar. Rivayet etmeler.
 • Teşekkürle bildirmeler.
 • Hadis anlatmalar.

tahmidname / tahmidnâme

 • Hamd ve teşekkür yazısı.

teşekkürat / teşekkürât / تشكرات

 • Teşekkürler.
 • (Tekili: Teşekkür) Teşekkürler.
 • Teşekkürler.
 • Teşekkürler. (Arapça)

teşekkürat-ı rahmaniye / teşekkürat-ı rahmâniye

 • Sonsuz rahmet sahibi Allah'a yapılan teşekkürler.

teşekkürat-ı vefire / teşekkürât-ı vefîre

 • Çok bol teşekkürler.

teşekkürname / teşekkürnâme

 • Teşekkür yazısı.
 • Teşekkür yazısı.

vazife-i teşekküriye

 • Teşekkür vazifesi, şükür görevi.

velvele-i tekbir ve teşekkür

 • "Allahu Ekber" ve teşekkür sesleriyle yapılan şenlik.

vesile-i şükran

 • Teşekkür aracı.

zemzeme-i hamd ve şükran

 • Teşekkür ve övgü nağmesi.

zemzeme-i şükran

 • Teşekkür ifade eden nağmeler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın