REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Taz kelimesini içeren 41 kelime bulundu...

esal

 • Tâzim etmek, övüp medhetmek.

gariz

 • Taze nesne.

guzuza

 • Taze olmak.

habir

 • Taze ve yeni şey.

halib / halîb

 • Taze süt.

icaz-ı makbul

 • Tazammun ve hazf ile olan icaz.

kedb

 • Tâze kan.

küfe

 • Taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet. (Farsça)

magruz

 • Taze. Bayatlamamış ve bozulmamış.

mehah

 • Tazelik, güzellik.

meled

 • Tazelik, körpelik, nâziklik, gençlik.

mengene

 • Tazyik veya sıkıştırma için kullanılan demir veya tahta âlet.

muazzim

 • Tazimde bulunan, yücelten.

mübeccel

 • Tâzim ve hürmet gösterilen.

müselles

 • Tâze iken yâni gaz kabarcıkları çıkmadan, köpürmeden önce ısıtılıp, üçte ikisi uçup üçte biri kalan üzüm suyu.

nazır

 • Taze, tazeleşen.

nazret

 • Tazelik, tarâvet.

nedaret

 • Tazelik, parlaklık, letafet, taravet.

nevbenev

 • Tâzeden tâzeye. Yeniden yeniye. (Farsça)

nevhast

 • Taze ve genç hayvan.

nevnihal / nevnihâl

 • Taze fidan, yeni filiz. (Farsça)
 • Taze fidan.

nihal

 • Taze, düzgün. Fidan, sürgün. (Farsça)

peyam

 • Taze haber.

revnak-nüma

 • Tâzelik, güzellik ve parlaklık gösteren. (Farsça)

şiddet-i tazyik

 • Tazyik ve baskının şiddeti.

sivcar

 • Tazı ve köpeğin boynuna halka geçirmek. Tasma takmak.

taazzür

 • Tâzim etmek. Hürmet etmek.

tanzir

 • Tazeleştirme, tazelendirme.

taravet / tarâvet / طراوت / طَرَاوَتْ

 • Tazelik. Körpelik.
 • Tazelik.
 • Tazelik.
 • Tazelik. (Arapça)
 • Tazelik.

taravetdar / tarâvetdâr

 • Taze.

tazarru'karane / tazarru'kârane

 • Tazarru ederek. Tazarru etmek suretiyle. (Farsça)

taziyename / taziyenâme

 • Taziye mektubu.

tazyikat / tazyîkât

 • Tazyikler, baskılar, sıkıştırmalar.

te'vim

 • Tâzim etmek, hürmet etmek.

teceddüd

 • Tazelenme. Yenilenme.

tefehhuz

 • Tâzim, hürmet.

teravet

 • Tazelik.

tevkir

 • Tazim. Hürmetle anmak. İhtiram etmek.

tıla'

 • Tâze üzüm şırasının, ateşte veya güneşte ısıtılarak üçte birinden fazlasının uçmasıyla elde edilen içki.

uşir

 • Taze çayır, taze ot.

zamin / zâmin / ضامن

 • Tazmin eden. Kefil olan.
 • Tazmin eden. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın