LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tatlı ifadesini içeren 122 kelime bulundu...

a'zeb

 • Çok tatlı. Pek hoş.

ab-ı leziz

 • Leziz, tatlı su.

ahla

 • En tatlı, çok şirin. Çok tatlı.

alabalık

 • Akıntısı sert olan soğuk ve tatlı sularda bulunan bir cins leziz balık. (Türkçe)

aşure / âşure

 • (Aşurâ) Arabi aylardan olan Muharrem ayının onuncu günü. Aynı günde çeşitli hububat ve kuruyemişler katılarak yapılan tatlı.
 • Bir çok meyve ve hububat karıştırılarak pişirilen tatlı; derleme, karışık.

azb

 • Tatlı, lâtif, hoş ve şirin olan yiyilecek ve içilecek şey.
 • Fazla susuzluktan yemek yemeği terketme.
 • Men'etme.
 • Feragat.
 • Tatlılık.

bedihe-gu / bedihe-gû

 • Güzel ve hoş söz söyleyen. Tatlı söz söylemeye alışık olan kimse. (Farsça)

çerbi / çerbî

 • Tatlılık, yumuşaklık. (Farsça)

cezalet

 • Rekâketsiz ifade.
 • Güzellik.
 • Müdebbirlik, akıllılık.
 • Azim, büyük.
 • Edb: Kelimeler, ince veya sert söylenişlerine göre; elfâz-ı cezle veya elfâz-ı rakika diye ikiye ayrılır. Elfâz-ı cezle: Söylenişte tatlılığı bulunan veya heybet, ululuk, çarpışma, korkutma, yıld

çopra

 • Balık kılçığı.
 • Sık çalılık veya sazlık.
 • Uzunca boylu olan tatlı su balığı.

faziz

 • Tatlı su.

fürat

 • Tatlı su.
 • Fırat Nehri.

germ ü serd

 • Sıcak ve soğuk.
 • Darlık genişlik, iyilik kötülük, acı tatlı.

güvarai / güvaraî

 • Tatlılık, hoşa gitme.

hab-ı nuşin / hâb-ı nuşin

 • Tatlı uyku.

hakaik-i latife / hakaik-i lâtife

 • Tatlı, şirin hakikatlar, ince mânâlı gerçekler.

halavet / halâvet / حلاوت / حَلَاوَتْ

 • Tatlılık. Şirin olmak.
 • Şirinlik, tatlılık, hoşluk.
 • Tatlılık, şirinlik.
 • Zevk.
 • Tatlılık, şirinlik.
 • Tatlılık. (Arapça)
 • Tatlılık.

halavetle / halâvetle

 • Tatlı bir şekilde.

hava-i nesimi / hava-i nesîmî

 • Hafif ve hoşça esen rüzgâr, tatlı, hoş hava.

hava-yı nesimi / havâ-yı nesîmî

 • Tatlı ve hoş bir şekilde esen rüzgar.

hay

 • Çiğneyen mânasına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Şeker-hâ : Şeker çiğneyen. (Farsça)
 • Mc: Tatlı sözlü, güzel ve dokunmaz sözler söyleyen. (Farsça)

heft-dane

 • Aşure adı verilen bir cins tatlıyı yapmakta kullanılan yedi çeşit tahıl.

helva-hane

 • İçinde helva pişirilen genişçe ve derinliği az tencere. (Farsça)
 • Tar: Saray için her türlü tatlı yiyeceklerin yapılmasına yarayan saray mutfağının bir bölümü. (Farsça)

hichic

 • Tatlı su.
 • Erkek koyun.

hoş

 • İyi, güzel. (Farsça)
 • Tatlı. (Farsça)
 • Tuhaf, garip. (Farsça)

hoşavaz / hoşâvâz / خوش آواز

 • Tatlıses, güzelses. (Farsça)

hoşgu / hoşgû

 • Hoş konuşan, tatlı dilli. Konuşmaları kırıcı olmayan. (Farsça)

hoşgüvar

 • Hazmı kolay, tatlı, hoş, sindirici. (Farsça)

hoşgüzeşte

 • Hoş geçmiş tatlı zaman. (Farsça)

hoşruy

 • Tatlı yüzlü, sevimli. (Farsça)

hoşsohbet / خوش صحبت

 • Konuşması tatlı, sohbeti güzel. (Farsça)
 • Sohbeti tatlı.
 • Tatlı sözü, sohbeti tatlı. (Farsça - Arapça)

hulv

 • Tatlı.
 • Hoş ve güzel. İyi.

hulviyyat

 • Tatlı yemekler. Şekerlemeler. Tatlı şeyler.

hurma

 • Bir sıcak iklim meyvesi. (Farsça)
 • Hurma şeklinde yapılan hamur tatlısı. (Farsça)

hutbe-i şirin / hutbe-i şîrîn / خُطْبَۀِ شِيرِينْ

 • Sevimli ve tatlı hutbe.
 • Tatlı hutbe.

ihla'

 • (Hulv. den) Tatlılandırma.

irha

 • Tatlılıkla ve kibarca hareket etme, yumuşak davranma, tatlı muâmele etme.

isti'zab

 • Birşeyi tatlı bulmak, tatlı saymak. Tatlı su istemek.

istihla

 • Tatlı olmak.
 • Tatlılık istemek.

kalender

 • İbâdetlerin görünmesine önem vermeyen, herkese tatlı söyleyerek kalb kazanmağa çalışan, farzları yapmaya dikkat eden ve dünyâya düşkün olmayan kimse.

kataif

 • (Tekili: Katife) Saçaklı, tüylü havlular; ehramlar.
 • Kadayıf tatlısı.

keşkul / keşkûl / كشكول

 • Dilenci çanağı. (Farsça)
 • Keşkül, bir tür tatlı. (Farsça)

kevser-i fesahat

 • Dilin doğru, düzgün, açık ve akıcı şekilde kullanılmasından doğan tatlılık, doygunluk.

kevser-i kur'ani / kevser-i kur'ânî / كَوْثَرِ قُرْآنِي

 • Kurânın (tatlı, hoş) ırmağı.

kutniye

 • Aşure tatlısı.

latife / latîfe

 • Hoş, tatlı söz, şaka.
 • Maddeli, zamanlı ve ölçülü olmayan Âlem-i emirdeki beş mertebeden her biri.

lebik

 • Tatlı sözlü. Yumuşak konuşan.
 • Zeki, anlayışlı, akıllı.

letafet / letâfet

 • Hoşluk, yumuşaklık, tatlılık.

letafet-i asliye / letâfet-i asliye

 • Bir şeyin aslında ve temelinde bulunan tatlılık, hoşluk.

levziyyat

 • Bademle yapılmış tatlılar.

leziz

 • (Lezize) Lezzetli. Tatlı, hoş. Tadı hoş ve güzel. (Lezzet umumidir, hâlavet ise hususidir.)

lezz

 • Uyku, nevm.
 • Sözü güzel olan, tatlı konuşan kişi.
 • Tatlı, leziz, lezzetli.

lezzat

 • (Tekili: Lezzet) Tatlılıklar. Lezzetler. Tadı hoş ve güzel olan şeyler.

lezzaz

 • Lezzetli, tatlı, leziz.

lezzet-elem

 • Tatlı-acı.

lizaz

 • (Tekili: Leziz) Lezzetli ve tatlı şeyler.

lut

 • Tatlı yemekler. Lezzetli yiyecekler. (Farsça)
 • Çıplak. (Farsça)

ma'ruf

 • Bilinen, tanınmış. Belli, meşhur.
 • Şeriatın makbul kıldığı veya emrettiği.
 • Adl, ihsan, cud, tatlı dil, iyi muamele.

ma-i leziz / mâ-i leziz

 • Lezzetli ve tatlı su.

ma-i zülal / mâ-i zülâl

 • Saf, temiz, soğuk ve tatlı su.

mayhoş

 • Biraz ekşice lezzetli tatlı. (Farsça)

melahat / melâhat

 • Güzellik, tatlılık.

mübagame

 • Tatlı dillilik.

murabba

 • Terbiye görmüş.
 • Kaynatıp kıvama geldikten sonra dondurulmuş.
 • Meyve suyu tatlısı. Reçel. Ezme.

murabbayat

 • (Tekili: Murabbâ) Kaynatılıp kıvamına getirildikten sonra dondurulmuş meyve suyu tatlıları.

nedim

 • (Çoğulu: Nedmân - Nüdemâ) Sohbet arkadaşı, meclis arkadaşı.
 • Tatlı konuşan. Güzel hikâye anlatan.
 • Büyük kişileri hikâye ve fıkralarıyla eğlendiren.

nemir

 • Tatlı su.

nesim-i seher / nesîm-i seher

 • Seher rüzgârı, tan yeli, tatlı sabah rüzgârı.

nevaz

 • Tatlı ve ahenkli ses.

nevaz ü namaz

 • Tatlı, ahenkli ses ve namaz.

nükah

 • Tatlı soğuk su.

nuş

 • İçen, içici. (Farsça)
 • Tatlı şerbet gibi içilecek şey. (Farsça)
 • Zevk ve safâ. (Farsça)

nuşhand

 • Tatlı gülüşlü. (Farsça)

nuşin / nûşin / نوشين

 • Lezzetli, tatlı. (Farsça)
 • Tatlı. (Farsça)

rebeb

 • Tatlı ve çok su.

rehamet

 • Sözün, sesin yavaş, ince ve tatlı olması.

resa'

 • Tatlı sütü ekşi yoğurtla karıştırmak. (O yapılan yemeğe "resise" derler.)

reşidiyye

 • Reşid olanla ilgili.
 • Şeker ve nişasta ile yapılan bir çeşit tatlı.

rev'a

 • Korkak kadın.
 • Kendisini görenleri şaşırtacak derecede güzel olan kadın veya kız. (Müz: Ervâ)REVA' : Tatlı.

revani

 • Değerli, rağbetli revaçlı. (Farsça)
 • Tepside pişirilen irmik veya undan bir tatlı çeşidi. (Farsça)

revgani

 • Revani tatlısı. (Farsça)

revh

 • İç açıklığı. Rahat.
 • Rahmet.
 • Hafif esen rüzgârın verdiği tatlılık, canlılık.

rıfk

 • Yumuşaklık, yavaşlık, tatlılık, nezaket. (Zıddı: unf)
 • Yumuşaklık, tatlılık.

rıfki / rıfkî

 • (Rıfkıye) Yumuşaklıkla, tatlılıkla ilgili.

şad-hab

 • Uykusu tatlı. (Farsça)

şarap

 • İçilecek şey; tatlı ve soğuk içecek.

segab

 • (Çoğulu: Sügbân) Kesmek.
 • Dere içinde yağmurdan biriken su.
 • İyi ve tatlı su.

şehd-amiz

 • Bal gibi tatlı. Balla karışık. (Farsça)

şehd-i şehadet

 • İmanın, şehadetin verdiği saadet, tatlılık ve huzur. Şehadet balı.

şehla / şehlâ

 • Elâ göz. Koyu mavi göz. Tatlı şaşı.
 • Mc: Çok güzel.
 • Elâ göz, tatlı şaşı.

şekergüftar

 • Sözü şeker gibi tatlı. (Farsça)

şekerhab

 • Otururken gelen tatlı uyku. (Farsça)

şekerhand / شكرخند

 • Tatlı gülüş, sevgilinin tatlı gülüşü. (Farsça)

şekerleb / شكرلب

 • Tatlı dudaklı. (Farsça)
 • Şirin sözlü. (Farsça)

şekerpare

 • Çok tatlı ve şekerli olan bir kayısı cinsi. (Farsça)
 • Bir nakış çeşiti. (Farsça)
 • Bir cins tatlı. (Farsça)

şekerriz

 • Pek tatlı, şeker saçan. (Farsça)
 • Sevinçten dolayı gelen gözyaşı. (Farsça)

şekkerin / şekkerîn

 • Şekerli, tatlı. (Farsça)

selsal

 • Hafif soğuk, tatlı ve lezzetli su.

selsebil

 • Cennet'te bir çeşme veya ırmak.
 • Mc: Tatlı, lâtif, leziz su.

selsel

 • Tatlı ve yumuşak su.

şirin / şîrin / شيرین

 • Tatlı. Sevimli. Cana yakın. (Farsça)
 • Tatlı, sevimli.
 • Tatlı. (Farsça)
 • Şirin, sevimli. (Farsça)

şirini / şirinî

 • Tatlılık, cana yakınlık, sevimlilik. (Farsça)

şirinkar / şirinkâr

 • Hoş ve tatlı muamele eden. (Farsça)

şirinzeban / şîrinzeban / شيرین زبان

 • Tatlı dilli. (Farsça)
 • Tatlı dilli. (Farsça)

sohbet

 • Tatlı tatlı konuşma.
 • Konuşma, sevdiği kimselerle yapılan toplantı.
 • Birlikte oturup tatlı tatlı hakikat üzerine konuşmak.

sükkeri / sükkerî

 • şekerden yapılma tatlı.
 • Şekerle alâkalı.

ta'dud

 • Çok tatlı kara hurma.

ta'sil-i kelam / ta'sil-i kelâm

 • Sözü ballandırma. Kelâmı tatlılaştırma.

tahliye

 • (Haly. den) Süslemek. Donatmak. Donatılmak.
 • Tatlılandırmak.
 • Kim: Bir madde içine hassasını veya kokusunu değiştirmek için şeker, baharat ve benzeri gibi şeyleri katmak.

takarrüm

 • Tatlı tatlı yeme.

tartib-i lisan

 • Güzel bir söz söyleyerek dili mânen tatlılaştırma.

telattufkar / telattufkâr

 • Lütuf, nezaket ve tatlılıkla muamele eden. (Farsça)

tereffuk

 • (Rıfk. dan) Tatlı dil ve güler yüzlülükle davranma. Yumuşaklıkla muâmele etme.

terennümat-ı hava / terennümât-ı hava

 • Havanın çıkardığı güzel ve tatlı sesler.

tesahül

 • Yumuşak davranma. Rıfk ve mülâyemetle tatlı muamele etme.
 • Gaflet ve ihmal etme.

umur-i izafiye

 • Biri birisiz olmayan ve birbirine nisbet ve kıyaslamayla anlaşılan nitelikler; karanlık-aydınlık, acı-tatlı gibi.

useyle

 • Bal gibi tatlı olan küçük bir şey.
 • Çiftleşme, cinsî münasebet.

üstadi / üstâdî / استادی

 • Ustalık. (Farsça)
 • Üstatlık. (Farsça)

uzubet / uzûbet / عذوبت

 • Tatlılık, şirinlik.
 • Tatlılık. (Arapça)
 • Şirinlik, alımlılık. (Arapça)

uzubet-i lisan / uzubet-i lisân

 • Tatlı dillilik. Dil tatlılığı.

vildan / vildân

 • Allahü teâlânın cennettekilere hizmet için nûrdan yarattığı güler yüzlü ve tatlı dilli hizmetçiler.

zerde

 • Safranla pişirilen bir çeşit pirinç tatlısı. Safran, sarı renge boyadığı için bu ad verilmiştir. Eskiden düğünlerde pişirilirdi. (Farsça)
 • Safran. (Farsça)
 • Yumurta sarısı. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın