LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tanri ifadesini içeren 99 kelime bulundu...

aferidgar / âferîdgâr / آفریدگار

 • Yaratan, Tanrı. (Farsça)

akl-ı evvel / عقل اول

 • Tanrı.

alihe / âlihe

 • Bâtıl ilâhlar, tanrılar.
 • İlâhlar, tanrılar.

allah / allâh / اﷲ

 • Tanrı, Allah. (Arapça)

amürzgar / âmürzgâr / آمرزگار

 • Bağışlayıcı, Tanrı. (Farsça)

ba'l

 • (Çoğulu: Buûl) Cahiliyet devrine mahsus bir put. Güneş Tanrısı.
 • Karıkocadan herbiri.
 • Yılda bir kez yağmur yağan yüksek yer.
 • Hayret.
 • Zaaf, zayıflık.

bar / bâr / بار

 • Yük. (Farsça)
 • Defa, kez. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)
 • Meyva. (Farsça)
 • Yağdıran. (Farsça)
 • Bâr vermek: Meyva vermek. (Farsça)

biçunuçira / bîçunuçirâ / بى چون و چرا

 • Sorgusuz sualsiz. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)

brahma dini / brahma dîni

 • Hindistan'da mîlâddan asırlarca önce ortaya çıkmış, Allahü teâlânın varlığına inandığı gibi, başka tanrıları (ilâhları) da kabûl eden ve bütün peygamberleri inkâr eden bozuk yol ve inanış.

cebbar / cebbâr / جبار

 • Zorba. (Arapça)
 • Güçlü. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)
 • Tuttuğunu koparan, becerikli. (Arapça)

cihanaferin / cihânâferîn / جهان آفرین

 • Dünyayı yaratan, Tanrı. (Farsça)

daver / dâver / داور

 • Yargıç. (Farsça)
 • Hükümdar. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)

dehriyyun / dehriyyûn

 • Zamanı tanrılaştıran îmansız felsefeciler.

Deist

 • Deizm veya Yaradancılık, tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır. Deizm genel olarak Dünya'ya veya Evren'in işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır.

Deizm

 • Deizm veya Yaradancılık, tüm dinleri reddeden tek Tanrı inancıdır. Deizm genel olarak Dünya'ya veya Evren'in işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır.

dost / دوست

 • Sevgili. (Farsça)
 • Yakın arkadaş. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)

dust / dûst / دوست

 • Dost. (Farsça)
 • Sevgili. (Farsça)
 • Tanrı. (Farsça)

ehad / احد

 • Bir, tek. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)

ehadiyyet / احدیت

 • Birlik. (Arapça)
 • Tanrı'nın birliği. (Arapça)

ehremen

 • Zerdüştîlerin inandıkları, kötülük ve karanlık tanrısı, şeytan, dev.

ehriman

 • Ateşe tapanların kötülük tanrısı.

ehrimen / اهرمن

 • Kötülük tanrısı, şeytan. (Farsça)

farz / فرض

 • İslâmiyette mazeret olmadıkça yapılması mecburi olan, terkedilmesi günah sayılan Tanrı buyruğu.
 • Zarurî, lüzumlu.
 • Tanrı emri. (Arapça)
 • Borç, ödev. (Arapça)
 • Zorunlu. (Arapça)
 • Farz edilmek: Sayılmak, tutulmak, tasavvur edilmek. (Arapça)
 • Farz etmek: Saymak, tutmak, tasavvur etmek. (Arapça)
 • Farz olunmak: (Arapça)
 • Ta (Arapça)

fettah / fettâh / فتاح

 • Fetheden. (Arapça)
 • Açan. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)

feyyaz / feyyâz / فياض

 • Verimli, bereketli. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)

fir'avn

 • Firavun, eski Mısır hükümdarlarına verilen ünvan.
 • Tanrılık iddiasında bulunduğu için Hz. Musa'nın mücadele ettiği Mısır hükümdarı.
 • Çok kibirli, gururlu ve inat adam, Firavn.

firavunane / firavunâne

 • Firavun gibi tanrılık iddiasında bulunma.

firavuniyet

 • Firavun gibi olma, tanrılık iddiasında bulunma.

firavunlaşmış

 • Firavun gibi kendisini üstün gören, tanrılık iddiasında bulunan.

fisebilillah / fîsebîlillah / فى سبيل اﷲ

 • Tanrı rızası için, Tanrı yolunda. (Arapça)

fısk / فسق

 • Kötülük, sefihlik. (Arapça)
 • Dinsizlik. (Arapça)
 • Tanrı'ya karşı isyan. (Arapça)

gaffar / gaffâr / غفار

 • Bağışlayıcı Tanrı. (Arapça)

gulat-ı şia / gulât-ı şîa

 • Allah, hazret-i Ali'ye hulûl etmiş girmiştir; hâşâ, hazret-i Ali tanrıdır diyenler. Gulât da denir.

hak / حق

 • Tanrı. (Arapça)
 • Doğru. (Arapça)
 • Pay. (Arapça)
 • Hak etmek: Kazanmak. (Arapça)

hak teala / hak teâlâ / حق تعالى

 • Yüce Tanrı. (Arapça)

hakim / hakîm / حكيم

 • Tanrı. (Arapça)
 • Hakim, yargıç. (Arapça)

hakk / حق

 • Tanrı. (Arapça)
 • Doğru. (Arapça)
 • Hak. (Arapça)

halık / hâlık / خالق

 • Yaratan, Tanrı. (Arapça)

halik / hâlik / خالق

 • Tanrı. (Arapça)
 • Yaratan. (Arapça)

hanif / حنيف

 • İslâmiyetten önce Tanrı'ya inanan.

hilkat / خلقت

 • Yaratılış. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)

hu / hû / هو

 • Tanrı. (Arapça)

huda / hudâ / خدا

 • Tanrı. (Farsça)

hudaşinas / hudâşinas / خداشناس

 • Tanrıtanır. (Farsça)

hudavend / hudâvend / خداوند

 • Tanrı. (Farsça)
 • Padişah. (Farsça)
 • Efendi. (Farsça)

hudaya / hudâyâ / خدایا

 • Tanrım. (Farsça)

hümanizm

 • İnsancılık iddiasıyla insanı tanrılaştıran sapık bir felsefe.

hürmüz

 • (Hürmüzd) Eski İran takviminde, güneş yılının ilk günü.
 • Zerdüştlerin bâtıl bir inanışları olan hayır tanrısı.
 • Jüpiter (Müşteri) yıldızı.

huşu / huşû / خشوع

 • Alçakgönüllülük. (Arapça)
 • Tanrı'ya karşı korku ve saygı duyma. (Arapça)

ibadullah / ibâdullah / عباداﷲ

 • Tanrı'nın kulları. (Arapça)
 • Çok, bol. (Arapça)

ilah / ilâh / اله

 • Mabud, tanrı.
 • Mâbud, tanrı.
 • Tanrı.
 • Tanrı, ilah. (Arapça)

ilah-ı şer / ilâh-ı şer

 • Kötülük tanrısı.

ilahe / ilâhe / الهه

 • Tanrıça.
 • Tanrıça. (Arapça)

ilahi / ilâhî / الهى

 • Tanrısal. (Arapça)
 • İlahî, dinî şarkı. (Arapça)
 • Tanrım. (Arapça)

ilahiyyat / ilâhiyyât / الهيات

 • Tanrıbilim, teoloji. (Arapça)

ized / îzed / ایزد

 • Tanrı. (Farsça)

ledünni / ledünnî / لدنى

 • Tanrı sırlarıyla ilgili. (Arapça)

lemyezel / لم یزل

 • Yok olmayan, kalıcı. (Arapça)
 • Tanrı. (Arapça)

mansur / منصور

 • Tanrı'nın yardımıyla zafer kazanan. (Arapça)

masiva / mâsiva / ماسوی

 • Tanrı'nın dışındaki varlıklar. (Arapça)
 • Dünyaya özgü her şey. (Arapça)

meczub / meczûb / مجذوب

 • Cezbedilmiş. (Arapça)
 • Tanrı sevgisiyle cezbeye kapılan. (Arapça)
 • Deli. (Arapça)

melahide / melâhide / ملاحده

 • Dinsizler, tanrıtanımazlar. (Arapça)

mevla / mevlâ / مولى

 • Tanrı. (Arapça)
 • Efendi. (Arapça)
 • Velî. (Arapça)
 • Köle azat eden. (Arapça)

muattıl

 • Îmansız, tanrıtanımaz.

muattıla

 • Îmansız, tanrıtanımaz.

mün'im / منعم

 • Tanrı. (Arapça)
 • Velînimet. (Arapça)

münacat / münâcat / مناجات

 • Tanrı'ya yakarma. (Arapça)

müşrik

 • Allahü teâlâya şirk (ortak) koşan. Allahü teâlâyı mâbûd bildiği hâlde put veya benzeri şeyleri de ilâh, tanrı edinen.

mütevekkil / متوكل

 • Tevekkül eden her işini Tanrı'nın iradesine bırakan. (Arapça)

nasib / نصيب

 • Pay. (Arapça)
 • Tanrı'nın kula verdiği. (Arapça)

nusret / نصرت

 • Tanrı'nın yardımı. (Arapça)
 • Üstünlük. (Arapça)

perverdigar / perverdigâr / پروردگار

 • Tanrı. (Farsça)

rabb / رب

 • Tanrı, Allah. (Arapça)
 • Efendi. (Arapça)

rabbani / rabbânî / ربانى

 • Tanrısal, ilahî. (Arapça)
 • Tanrı'dan başka bir şey düşünmeyen. (Arapça)

rabbi / rabbî / ربى

 • Tanrım. (Arapça)

rahim / rahîm / رحيم

 • Merhametli. (Arapça)
 • Merhamet eden Tanrı. (Arapça)

rahman / رحمان

 • Merhametli Tanrı. (Arapça)

razık / râzık / رازق

 • Rızık veren Tanrı. (Arapça)

ruh-ul-kuds / rûh-ul-kuds

 • Cebrâil aleyhisselâm.
 • Allahü teâlânın Îsâ aleyhisselâma ihsân ettiği kudret, kuvvet.
 • Hıristiyanlıktaki teslis (üçlü tanrı) inancında, baba-oğul unsurlarından türeyen üçüncü unsur.
 • İsm-i âzam.
 • İncîl.
 • Allahü teâlânın hayat verici, koruyucu mânâsına gelen

sani' / sâni' / صانع

 • Yaratıcı, Tanrı. (Arapça)
 • Yapan. (Arapça)

sebeiyye

 • Hazret-i Ali'ye tanrı diyen bozuk fırka. Bunlara Hurûfîler de denir.

semavi / semâvî / سماوی

 • Gök ile ilgili. (Arapça)
 • Tanrısal. (Arapça)

settar / settâr / ستار

 • Örten. (Arapça)
 • Günahları örten Tanrı. (Arapça)

şirk / شرک

 • Tanrı'ya ortak koşma. (Arapça)

sübhan / سبحان

 • Tanrı. (Arapça)

sübhani / sübhânî / سبحانى

 • Tanrısal. (Arapça)

takdir / تقدیر

 • Değerlendirme. (Arapça)
 • Beğenme. (Arapça)
 • Tanrı'nın isteği. (Arapça)
 • Takdîr edilmek: (Arapça)
 • Değerlendirilmek. (Arapça)
 • Beğenilmek. (Arapça)
 • Değer biçilmek. (Arapça)
 • Takdîr etmek: (Arapça)
 • Değerlendirmek. (Arapça)
 • Beğenmek.< (Arapça)

teslis / teslîs

 • Üçleme; Hıristiyanların tanrı üçtür veya tanrı üç unsurdan (Baba-Oğul-Rûh-ul-kudüsten) meydana gelmiştir şeklinde kabûl ettikleri bozuk inanış. Trinite.

tevvab / tevvâb / تواب

 • Çok tövbe eden. (Arapça)
 • Tövbe kabul eden Tanrı. (Arapça)

trinite

 • Hıristiyanların teslîs (üç tanrı) inancı.

uknum / uknûm

 • Hıristiyanların kabûl ettiği teslis (üç tanrı) inancındaki üç asıl veya üç esas varlıktan her birine verilen ad. Üçüne birden üç uknum mânâsına ekânim-i selâse denir.

uluhiyyet / ulûhiyyet / الوهيت

 • Tanrılık. (Arapça)

vacibülvücud / vâcibülvücûd / واجب الوجود

 • Tanrı. (Arapça)

vacid / vâcid / واجد

 • Tanrı. (Arapça)
 • Meydana getiren. (Arapça)

vahdani / vahdânî / وحدانى

 • Tanrı'nın birliği ile ilgili. (Arapça)

vahdaniyyet / vahdâniyyet / وحدانيت

 • Tanrı'nın tekliği. (Arapça)

vehbi / vehbî / وهبى

 • Tanrı vergisi. (Arapça)

vehhab / vehhâb / وهاب

 • Çok bağışlayıcı Tanrı. (Arapça)

yezdan / yezdân / یزدان

 • Mecusî dininde iyilik tanrısı olarak kabul edilen ilâh.
 • Allah (c.c.).
 • Mecûsilere göre hayırları yaratan hayır tanrısı.
 • Tanrı. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın