LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tam kelimesini içeren 344 kelime bulundu...

acz-ı külli / acz-ı küllî

 • Tam güçsüzlük.

acz-i tam

 • Tam bir acziyet, güçsüzlük.

acz-i tamm

 • Tam bir âcizlik, güçsüzlük.

adalet-i mahz

 • Tam ve mükemmel adalet; "ferdin hukuku asla fedâ edilemez" görüşündeki adalet.

adalet-i mahza / adâlet-i mahzâ

 • Tam adâlet; "ferdin hukuku hiçbirşey için fedâ edilemez" görüşünde olan adalet anlayışı.

adalet-i tamme / adalet-i tâmme

 • Tam ve eksiksiz adalet.

adem-abad hiçahiç / adem-âbâd hiçâhiç

 • Tamamen hiçlik ve yokluk.

adem-i in'ikad ve tekemmül

 • Tam oluşmama ve mükemmele ulaşmamamış olma.

adem-i külli / adem-i küllî

 • Tam yokluk.

adem-i sırf

 • Tam yokluk.

aksiyle

 • Tam ters yönde.

amya / amyâ

 • Tam kör.

avan-ı tekemmül / âvân-ı tekemmül

 • Tamamlanma vakti.

ayn-ı dehşet

 • Tam bir dehşet.

ayn-ı dert

 • Tam bir dert.

ayn-ı isabet

 • Tam isabet, tam yerinde.

ayn-ı münasebet

 • Tam bir bağlantı, ilişki.

ayn-ı sıdk

 • Tamamen doğru, doğruluğun ta kendisi.

ayn-ı şükür

 • Tamamıyla şükür.

ayn-ı zulmet

 • Tam bir karanlık.

bari'

 • Tam üstün. Mükemmel.

bedr-i tam

 • Tam ay, dolunay.

belagat ü fesahat

 • Tam yerinde açık ve güzel söz söyleme.

bi-hakkınì

 • Tamamıyla, hakkıyla.

bilcümle

 • Tamamen.

bilkülliye

 • Tamamı ile. Büsbütün. Bütün ile. Tamamen.

bilmutabakat

 • Tam bir uygunlukla birebir.

bitamam

 • Tam olarak.

bitamamiha / bitamâmiha / bitamâmihâ

 • Tamamıyle.
 • Tamamen, bütünüyle, hepsi.

bitamamihi / bitamamihî

 • Tamamıyla, bütünüyle, hepsi birden.

buhul

 • Tamahkârlık, cimrilik.

ca'am

 • Tama' etmek.

cebr-i kat'i / cebr-i kat'î

 • Tam bir zorlama.

cebr-i mutlak

 • Tam, kesin baskı, tam diktatörlük.

cehl-i mutlak

 • Tam bir cahillik.

cilve-i etem

 • Tam yansıma ve görüntü.

cilve-i etemm

 • Tam yansıma ve görüntü.

cumud-u mutlak / cumûd-u mutlak

 • Tam anlamıyla cansızlık.

cüsu'

 • Tamahkârlık, pintilik, harislik, cimrilik.

dekik

 • Tam bir yıl.

emniyet-i tamme / emniyet-i tâmme

 • Tam bir güven.
 • Tam bir emniyet ve korkusuzluk.

emniyyet-i kamile / emniyyet-i kâmile

 • Tam güven, tam itimat.

etem

 • Tam, kusursuz.

etemm / اتم

 • Tam, en mükemmel, hiç noksansız.
 • Tam, mükemmel, eksiksiz. (Arapça)

fakrımutlak

 • Tam ve sınırsız fakirlik.

felah / felâh

 • Tam kurtuluş.

fena-i etemm / fenâ-i etemm

 • Tam fenâ. Evliyâlık makamlarının sonu, velînin ben diyecek yer bulamamasıdır.

gadr-ı mutlak

 • Tam zulüm ve merhametsizlik.

gaflet-i mutlaka

 • Tam anlamıyla âhiretten, Allah'ın emir ve yasaklarından habersiz davranma hâli.

galebe-i tamme / galebe-i tâmme

 • Tam ve eksiksiz yeniş, zafer.

galib-i mutlak

 • Tam olarak galip. Kayıtsız şartsız hâkimiyet sahibi.

hadd-i tam

 • Tam sınırında, derecesinde, kıvamında.

hads-i sadık / hads-i sâdık

 • Tam ve şüphesiz idrak etme ve bilme.
 • Tam, doğru ve şüphesiz idrâk etme ve bilme.

hakikattar

 • Tamamen gerçek olan.

hakim-i mutlak / hakîm-i mutlak / hâkim-i mutlak

 • Tam hikmet sahibi olan. Cenab-ı Hak (C.C.)
 • Tam ve gerçek hükmedici olan Allahü teâlâ.

hakkıyla

 • Tam anlamıyla.

harfiyen

 • Tam olarak, harfi harfine.

hasaset

 • Tamahkârlık. Cimrilik. Alçaklık. Hasislik.

hayr-ı mahz / خَيْرِ مَحْضْ

 • Tam bir hayır.

hayret-i sırfe

 • Tam bir şaşkınlık.

hayyealelfelah / hayyealelfelâh

 • Tam bir kurtuluşa gelin!

hikmet-i tamme / hikmet-i tâmme

 • Tam ve mükemmel hikmet; eksiksiz ve yerli yerinde iş.

hukuk-u kemalat / hukuk-u kemâlât

 • Tam olarak işleyen kanunlar.

humme

 • Tamam oldu (meâlinde fiil).

hürriyet-i tamme / hürriyet-i tâmme

 • Tam bir hürriyet, serbestlik.

ibadet-i kamile / ibadet-i kâmile

 • Tam ve mükemmel ibadet.

ihlas-ı tam / ihlâs-ı tâm / اِخْلَاصِ تَامْ

 • Tam ihlâs, yaptığı her işinde Allah'ın emrini ve rızasını gözetme, dünyevî veya uhrevî hiçbir karşılık beklememe.
 • Tam olarak Allah rızâsını esas tutma, samîmî olma.

ihlas-ı tamm / ihlâs-ı tâmm

 • Tam bir ihlâs, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah'ın rızasını gözetme.

ihlas-ı tamme / ihlâs-ı tâmme

 • Tam bir ihlâs, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah'ın rızasını gözetme.

ihtilat-ı mutlak / ihtilât-ı mutlak

 • Tam bir karışıklık.

ikmal / ikmâl / اِكْمَالْ

 • Tamamlamak. Bitirmek. Mükemmelleştirmek.
 • Tamamlama.
 • Tamamlama.
 • Tamamlama.

ikmal eden

 • Tamamlayan.

ikmal etme

 • Tamamlama.

ikmal etmek

 • Tamamlamak.

ilm-i ekmel

 • Tam, eksiksiz ve mükemmel ilim.

iman-ı tam

 • Tam, eksiksiz iman.

imar / îmar

 • Tamir etme, yapıcı olma.

imtiyaz-ı etemm

 • Tamamıyla birbirinden farklı olma.

inhidam-ı mutlak / inhidâm-ı mutlak

 • Tam bir çöküş.

intizam-ı tam

 • Tam bir düzenlilik.

irade-i tamme / irade-i tâmme

 • Tam ve eksiksiz irade, Allah'ın iradesi.

irtidad-ı mutlak

 • Tam dinsizlik, dinin bütün değerlerini red ve terk etme.

istibdad-ı mutlaka

 • Tam ve sınırsız bir baskı, mutlak diktatörlük.

istikmal / istikmâl / استكمال

 • Tamamlama.
 • Tamamlama. (Arapça)

istikra-i tamm / istikrâ-i tâmm

 • Tam bir tümevarım, endüksiyon; parçalardan bütüne, fertlerden türlere, olaylardan kanunlara, ilimlerden kâinatın mükemmel olan düzen ve düzenliğine varma yöntemi.

istirahat-ı tamme

 • Tam rahat ve huzur.

itmam / itmâm / اتمام / اِتْمَامْ

 • Tamamlamak. Bitirmek. İkmal etmek. Tekmil etmek
 • Tamamlama, ikmâl etme.
 • Tamamlama.
 • Tamamlama.
 • Tamamlama.
 • Tamamlama, bitirme. (Arapça)
 • İtmâm edilmek: Tamamlanmak, bitirilmek. (Arapça)
 • İtmâm etmek: Tamamlamak, bitirmek. (Arapça)
 • Tamamlama.
 • Tamamlama.

itmam etme

 • Tamamlama.

itminankarane / itminankârâne

 • Tam inanarak.

ittifak-ı mutlak

 • Tam birliktelik.

ıttıla-ı tam

 • Tam olarak görme ve farkında olma.

kamil / kâmil

 • Tam ve noksansız.
 • Tam, eksiksiz, olgun.

kamilen / kâmilen / كاملا

 • Tamamen.
 • Tamamen, büsbütün, tümüyle. (Arapça)

kanaat-ı kamile / kanâat-ı kâmile

 • Tam ve yerinde bir kanaat.

kanaat-i kamile / kanaat-i kâmile

 • Tam, eksiksiz kanaat.

kanaat-i tamme

 • Tam, kesin kanaat.

kaziye-i muhkeme

 • Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna "Kaziye-i mahkumun bihâ" da denir.

kemal-i acz / kemâl-i acz / كَمَالِ عَجْزْ

 • Tam anlamıyla âcizlik, güçsüzlük.
 • Tam bir güçsüzlük.

kemal-i acz ve inkıyad / kemâl-i acz ve inkıyad

 • Tam anlamıyla âcizlik ve itaat etme.

kemal-i acz ve zaaf

 • Tam bir acizlik ve zayıflık hâli.

kemal-i afiyet / kemâl-i âfiyet

 • Tam ve eksiksiz bir sıhhat.

kemal-i aşk / kemâl-i aşk

 • Tam ve mükemmel bir aşk.

kemal-i aşk ve şevk / kemâl-i aşk ve şevk

 • Tam bir aşk ve arzu.

kemal-i ciddiyet / kemâl-i ciddiyet / كَمَالِ جِدِّيَتْ

 • Tam bir ciddiyet.
 • Tam bir ciddiyet.

kemal-i ciddiyet ve emniyet / kemâl-i ciddiyet ve emniyet

 • Tam bir ciddiyet ve güven.

kemal-i dikkat / kemâl-i dikkat

 • Tam ve eksiksiz dikkat.

kemal-i dikkat ve intizam / kemâl-i dikkat ve intizam

 • Tam bir dikkat ve düzen.

kemal-i edep / kemâl-i edep

 • Tam bir edep, saygı.

kemal-i ehemmiyet / kemâl-i ehemmiyet

 • Tam ve mükemmel bir önem.

kemal-i emniyet / kemâl-i emniyet

 • Tam bir emniyet ve güven.

kemal-i etem / kemâl-i etem

 • Tam mükemmellik.

kemal-i fahir / kemâl-i fahir

 • Tam bir övünme.

kemal-i fahir ve sürur / kemâl-i fahir ve sürur

 • Tam bir iftihar ve mutluluk.

kemal-i fahr / kemâl-i fahr / كَمَالِ فَخْرْ

 • Tam bir övünme.

kemal-i ferah / kemâl-i ferah

 • Tam bir rahatlama.

kemal-i ferah ve saadet / kemâl-i ferah ve saâdet / كَمَالِ فَرَحْ وَ سَعَادَتْ

 • Tam bir gönül açıklığı ve mutluluk.

kemal-i ferah ve sürur / kemâl-i ferah ve sürur

 • Tam bir sevinç ve mutluluk.

kemal-i gurur / kemâl-i gurur

 • Tam bir gurur, kendini beğenmişlikle aldanma.

kemal-i hahiş / kemâl-i hâhiş

 • Tam bir istek ve arzu.

kemal-i hakkaniyet / kemâl-i hakkaniyet

 • Tam ve mükemmel bir hakkaniyet, gerçeklik.

kemal-i hararet / kemâl-i hararet

 • Tam istekli olma.

kemal-i hasret / kemâl-i hasret

 • Tam bir hasret.

kemal-i hassasiyet / kemâl-i hassasiyet

 • Tam bir duyarlılık.

kemal-i hayret / kemâl-i hayret

 • Tam bir hayret ve şaşkınlık.

kemal-i hayret ve istihsan / kemâl-i hayret ve istihsan

 • Tam bir hayret ve beğenmişlik.

kemal-i hiddet ve gayz / kemâl-i hiddet ve gayz

 • Tam bir öfke ve hiddet.

kemal-i hikmet / kemâl-i hikmet / كَمَالِ حِكْمَتْ

 • Tam bir hikmet.

kemal-i hulus / kemâl-i hulûs

 • Tam bir içtenlik.

kemal-i hulus ve iştiyak / kemâl-i hulûs ve iştiyâk / كَمَالِ خُلُوصْ وَ اِشْتِيَاقْ

 • Tam bir samimiyet ve arzu etme.

kemal-i hürmet / kemâl-i hürmet / كَمَالِ حُرْمَتْ

 • Tam ve kusursuz saygı.
 • Tam bir hürmet.

kemal-i hürmet ve itaat / kemâl-i hürmet ve itâat

 • Tam bir saygı ve hürmet.

kemal-i hürmet ve tazim / kemâl-i hürmet ve tâzim

 • Tam bir hürmet ve saygı.

kemal-i hürriyet / kemâl-i hürriyet

 • Tam bir serbestlik.

kemal-i içtihad / kemâl-i içtihad

 • Tam ve mükemmel bir içtihad; dinen kesin olarak belirtilmeyen bir konuda Kur'ân ve hadisten hüküm çıkarma.

kemal-i iffet / kemâl-i iffet

 • Tam ve eksiksiz bir iffet ve namusluluk.

kemal-i iftihar / kemâl-i iftihar / kemâl-i iftihâr / كَمَالِ اِفْتِخَارْ

 • Tam bir övünç, övünme.
 • Tam bir övünme.

kemal-i ihtilat / kemâl-i ihtilât

 • Tam bir karışıklık.

kemal-i iman / kemâl-i iman / kemâl-i îmân / كَمَالِ ا۪يمَانْ

 • Tam ve mükemmel bir iman.
 • Tam bir îmân.

kemal-i imtiyaz / kemâl-i imtiyâz / كَمَالِ اِمْتِيَازْ

 • Tam bir ayırdetme.

kemal-i inkıta

 • Tam bir kopukluk, ayrılık.

kemal-i inkıta ve infisal

 • Tam bir kopukluk ve ayrılmışlık.

kemal-i inkıyad / kemâl-i inkıyad

 • Tam ve mükemmel boyun eğme.

kemal-i intizam / kemâl-i intizam / kemâl-i intizâm / كَمَالِ اِنْتِظَامْ

 • Tam ve mükemmel bir düzen.
 • Tam bir düzen, düzgünlük.

kemal-i intizām / kemâl-i intizām / كَمَالِ اِنْتِظَامْ

 • Tam bir düzen.

kemal-i intizam ve ıttırad / kemâl-i intizam ve ıttırad

 • Tam ve mükemmel bir düzen, sistem ve ahenk.

kemal-i iştiha / kemâl-i iştiha

 • Tam bir iştah.

kemal-i istihsan / kemâl-i istihsan

 • Tam bir beğeni, güzel buluş.

kemal-i istirahat-i kalb / kemâl-i istirahat-i kalb

 • Tam bir kalp rahatlığı.

kemal-i iştiyak / kemâl-i iştiyâk / كَمَالِ اِشْتِيَاقْ

 • Tam bir istek ve arzu.
 • Tam bir arzu etme.

kemal-i itaat / kemâl-i itâat

 • Tam bir itaat, mükemmel ve kusursuz bir şekilde boyun eğme.

kemal-i itaat ve hürmet / kemâl-i itaat ve hürmet

 • Tam bir itaat ve saygı.

kemal-i itikat / kemâl-i itikat

 • Tam bir inanç ve güvenme.

kemal-i ittifak / kemâl-i ittifak

 • Tam ve mükemmel birlik.

kemal-i ittifak ve intizam / kemâl-i ittifak ve intizam

 • Tam ve mükemmel birlik ve düzen.

kemal-i ittikan / kemâl-i ittikan

 • Tam bir mükemmellik, kusursuzluk.

kemal-i ittisal

 • Tam, sıkı bir bağlantı, ilişki.

kemal-i izah / kemâl-i izah

 • Tam ve mükemmel bir açıklama.

kemal-i izzet ve şeref / kemâl-i izzet ve şeref

 • Tam bir izzet, şeref ve haysiyet sahibi olma.

kemal-i kat'iyet / kemâl-i kat'iyet

 • Tam bir kesinlik.

kemal-i kerem / kemâl-i kerem / كَمَالِ كَرَمْ

 • Tam ve mükemmel cömertlik.
 • Tam bir cömerdlik.

kemal-i lezzetle / kemâl-i lezzetle

 • Tam bir lezzet olarak.

kemal-i liyakat / kemâl-i liyakat

 • Tam anlamıyla layık oluş.

kemal-i mahcubiyet / kemâl-i mahcubiyet

 • Tam bir mahcubiyet.

kemal-i mahviyet / kemâl-i mahviyet

 • Tam mânâsıyla tevâzu içinde olma, alçak gönüllülük gösterme.

kemal-i mahviyet ve tevazu / kemâl-i mahviyet ve tevazu

 • Tam anlamıyla tevâzu ve alçakgönüllülük içinde olmak.

kemal-i me'yusiyet / kemâl-i me'yûsiyet / كَمَالِ مَأْيُوسِيَتْ

 • Tam bir ümidsizlik.

kemal-i memnuniyet / kemâl-i memnuniyet

 • Tam bir memnuniyetlilik, hoşnutluk.

kemal-i merak / kemâl-i merak

 • Tam bir merak.

kemal-i merhamet / kemâl-i merhamet / كَمَالِ مَرْحَمَتْ

 • Tam bir merhamet.

kemal-i metanet / kemâl-i metanet / kemâl-i metânet / كَمَالِ مَتَانَتْ

 • Tam sağlamlıkla, sarsılmadan.
 • Tam ve mükemmel bir sağlamlık.
 • Tam bir dayanıklılık.

kemal-i mizan ve intizam / kemâl-i mizan ve intizam

 • Tam bir düzen ve ölçü.

kemal-i muhabbet / kemâl-i muhabbet / كَمَالِ مُحَبَّتْ

 • Tam bir sevgi.

kemal-i musahhariyet / kemâl-i musahhariyet

 • Tam bir boyun eğmişlik.

kemal-i mutlak / kemâl-i mutlak

 • Tam bir mükemmellik, kusursuzluk.

kemal-i muvazene / kemâl-i muvazene / kemâl-i muvâzene / كَمَالِ مُوَازَنَه

 • Tam ve kusursuz ölçü, denge.
 • Tam bir denge.

kemal-i nefret / kemâl-i nefret

 • Tam nefret.

kemal-i neş'e / kemâl-i neş'e

 • Tam bir neşe ve sevinç.

kemal-i neş'e ve sürur / kemâl-i neş'e ve sürur

 • Tam bir neşe ve sevinç.

kemal-i rahat / kemâl-i rahat

 • Tam anlamıyla rahatlık.

kemal-i rahmet / kemâl-i rahmet / كَمَالِ رَحْمَتْ

 • Tam ve mükemmel şefkat ve merhamet.
 • Tam bir rahmet.

kemal-i rıza / kemâl-i rıza / kemâl-i rızâ / كَمَالِ رِضَا

 • Tam bir memnuniyet, hoşnutluk.
 • Tam bir râzı olma.

kemal-i rıza-yı kalb / kemâl-i rıza-yı kalb

 • Tam kalp rızası, memnuniyeti.

kemal-i rıza-yı nefis / kemâl-i rıza-yı nefis

 • Tam bir nefis rızası ile.

kemal-i saadet / kemâl-i saadet

 • Tam bir huzur ve rahatlık.

kemal-i sabır / kemâl-i sabır / كَمَالِ صَبِرْ

 • Tam ve mükemmel sabır.
 • Tam bir sabır.

kemal-i sabır ve metanet / kemâl-i sabır ve metanet

 • Tam ve mükemmel bir sabır ve dayanıklılık.

kemal-i sabır ve şükür / kemâl-i sabır ve şükür

 • Tam ve mükemmel sabır ve şükür.

kemal-i sadakat / kemâl-i sadakat / kemâl-i sadâkat / كَمَالِ صَدَاقَتْ

 • Tam ve mükemmel bağlılık; sağlam ve sarsılmaz kalbî bağlılık.
 • Tam bir bağlılık.

kemal-i sadakat ve ihlas / kemâl-i sadakat ve ihlâs

 • Tam ve mükemmel bağlılık ve samimiyet.

kemal-i safa / kemâl-i safâ

 • Tam bir huzur.

kemal-i saffet

 • Tam bir temizlik, temiz niyetlilik, samimiyet ve içtenlik.

kemal-i salahat / kemâl-i salâhat

 • Tam dindarlık.

kemal-i samimiyet / kemâl-i samimiyet

 • Tam bir içtenlik.

kemal-i samimiyet ve ihlas / kemâl-i samimiyet ve ihlâs

 • Tam bir samimiyet ve içtenlik.

kemal-i sefahet

 • Tam bir beyinsizlik, ahmaklık.

kemal-i şefkat / kemâl-i şefkat

 • Tam ve mükemmel şefkat.

kemal-i şefkat ve merhamet / kemâl-i şefkat ve merhamet

 • Tam bir şefkat ve merhamet.

kemal-i serbesti / kemal-i serbestî

 • Tam bir serbestiyet.

kemal-i serbestiyet / kemâl-i serbestiyet

 • Tam bir serbestlik.

kemal-i sermediyet / kemâl-i sermediyet

 • Tam ve kusursuz süreklilik.

kemal-i sevinç / kemâl-i sevinç

 • Tam bir sevinç.

kemal-i sevinç ve memnuniyet / kemâl-i sevinç ve memnuniyet

 • Tam bir sevinç ve memnuniyet.

kemal-i şevk / kemâl-i şevk

 • Tam bir istek ve arzu.

kemal-i şevk ve tahassür / kemâl-i şevk ve tahassür

 • Tam ve kusursuz bir istek ve hasret.

kemal-i sıdk / kemâl-i sıdk

 • Tam ve mükemmel doğruluk.

kemal-i sıhhat ve afiyet / kemal-i sıhhat ve âfiyet

 • Tam bir sağlık ve afiyet.

kemal-i suhulet / kemâl-i suhulet / kemâl-i suhûlet / كَمَالِ سُهُولَتْ

 • Tam ve eksiksiz bir kolaylık, kolayca.
 • Tam bir kolaylık.

kemal-i şükran / kemâl-i şükran

 • Tam bir teşekkür.

kemal-i sür'at ve suhulet / kemâl-i sür'at ve suhulet

 • Tam bir hız ve kolaylık.

kemal-i sürur / kemâl-i sürur

 • Tam bir mutluluk, sevinç.

kemal-i sürur ve ferah / kemâl-i sürur ve ferah

 • Tam bir mutluluk ve rahatlık.

kemal-i taaccüb / kemâl-i taaccüb / كَمَالِ تَعَجُّبْ

 • Tam bir hayret etme.

kemal-i tam / kemâl-i tam

 • Tam bir mükemmellik, olgunluk.

kemal-i tazarru ve niyaz

 • Tam bir dua ve yakarış.

kemal-i teessür / kemâl-i teessür

 • Tam bir üzüntü.

kemal-i telaş ve teessüf / kemâl-i telâş ve teessüf

 • Tam bir telâş ve üzüntü.

kemal-i tenasüb / kemâl-i tenasüb

 • Tam bir uygunluk.

kemal-i tesanüt

 • Tam bir dayanışma.

kemal-i teslim / kemâl-i teslim

 • Tam bir bağlılık, teslimiyet.

kemal-i teslimiyet / kemâl-i teslimiyet / kemâl-i teslîmiyet / كَمَالِ تَسْل۪يمِيَتْ

 • Tam bir teslimiyet.
 • Tam bir teslîmiyet.

kemal-i tevazu / kemâl-i tevâzu

 • Tam ve kusursuz bir alçak gönüllülük.

kemal-i tevekkül / kemâl-i tevekkül

 • Tam bir teslimiyet.

kemal-i ulviyet / kemâl-i ulviyet

 • Tam bir yücelik.

kemal-i vecd / kemâl-i vecd

 • Tam bir aşk ve muhabbet.

kemal-i vüsuk

 • Tam bir itimad ve inanç.

kemal-i vüsuk ve itmi'nan

 • Tam bir güven, inanç ve kararlılık.

kemal-i vuzuh / kemâl-i vuzuh / kemâl-i vuzûh / كَمَالِ وُضُوحْ

 • Tam bir açıklık.
 • Tam bir açıklık.

kemal-i zaaf / kemâl-i zaaf / كَمَالِ ضَعَفْ

 • Tam bir zayıflık.

kemal-ı zaaf ve acz / kemâl-ı zaaf ve acz

 • Tam bir zayıflık ve güçsüzlük.

kemal-i zevk ve şevk / kemâl-i zevk ve şevk

 • Tam bir şevk ve arzu.

kerye

 • Tam olmak, tamam olmak.

küfr-ü mutlak

 • Tam bir küfür ve inkâr, hiçbir dinî değere inanmamak.

külliyyen / كليا

 • Tamamen, tümü. (Arapça)

mağfiret-i kamile / mağfiret-i kâmile

 • Tam bir bağışlayıcılık.

mağlubiyet-i mutlaka / mağlûbiyet-i mutlaka

 • Tam bir mağlup olma; yenilgi.

mahz / مَحْضْ

 • Tam, halis.

mahz-ı adalet / mahz-ı adâlet / مَحْضِ عَدَالَتْ

 • Tam anlamıyla adalet.
 • Tam bir adalet.

mahz-ı edeb / مَحْضِ اَدَبْ

 • Tam bir edeb.

mahz-ı fazl / مَحْضِ فَضْلْ

 • Tam bir iyilk.

mahz-ı fazl ve kerem / مَحْضِ فَضْلْ وَ كَرَمْ

 • Tam bir iyilik ve ikram.

mahz-ı hakikat / مَحْضِ حَقِيقَتْ

 • Tam bir hakikat.

mahz-ı hidayet / mahz-ı hidâyet / مَحْضِ هِدَايَتْ

 • Tam bir hidâyet, doğru yol.
 • Tamamen hak üzere olma.

mahz-ı hikmet / مَحْضِ حِكْمَتْ

 • Tam bir hikmet.

mahz-ı irade

 • Tam bir irade, saf kasıt.

mahz-ı keramet

 • Tam bir keramet gibi. Kerametin ta kendisi.

mahz-ı ni'met / مَحْضِ نِعْمَتْ

 • Tam bir ni'met.

mahz-ı rahmet / مَحْضِ رَحْمَتْ

 • Tam anlamıyla rahmet.
 • Tam bir rahmet.

mahz-ı tevhid / mahz-ı tevhîd / مَحْضِ تَوْح۪يدْ

 • Tamamen Allahı birleme.

mahz-ı vahşet / مَحْضِ وَحْشَتْ

 • Tam bir ilkellik.
 • Tamamen yabânîlik.

mahz-ı vahy

 • Tamamen vahye dayanan; her yönüyle vahiy olan.

mahza / mahzâ

 • Tam, baştan başa.

mahzan

 • Tamamen, sırf.

makulat-ı sırfe / mâkulât-ı sırfe

 • Tamamıyla aklî olan meseleler.

marifet-i tam / mârifet-i tam

 • Tam mânâsıyla bilmek.

matma'

 • Tamâ edilecek şey. Çok istenilecek şey.

matmah

 • Tamâh olunan şey, hırsla göz dikilerek bakılan şey veya yer.
 • Tamah ile bakılan.

mazhar-ı etemm

 • Tam ve eksiksiz bir ayna, görünme yeri.

mecmuu

 • Tamamı, hepsi.

medeniyet-i mahza

 • Tam bir medeniyet; bütün yönleriyle medenîlik özelliğini kazanma.

misk ile anber

 • Tamamıyla isteğe uygun. (Misk ü anber de denir).

mücerreme

 • Tamam manasına gelir bir isimdir. Meselâ: Sene-i mücerreme, sene-i tâmme demektir.

mücsed

 • Tam olarak boyanmış elbise.

mükemmel

 • Tamam. Olgun. Noksansız. Eksiksiz. Kemal bulmuş. Kemale erdirilmiş. Çok iyi.

mükemmelen / مكملا

 • Tam olarak, mükemmel olarak. (Arapça)

mükemmeliyet

 • Tam olma; eksiksizlik.

mükemmil

 • Tamamlayan, tamamlayıcı.
 • Tamamlayıcı.

muktedirane / muktedirâne

 • Tam bir güç ve iktidarla.

müsabega

 • Tamamlamak, yerli yerince etmek.

müsbig

 • Tamamlayıcı, isbâğ edici.

müsterkı'

 • Tamire veya yamaya muhtaç.

müstetim / müstetîm

 • Tamamlanmasını isteyen.

mutarhef

 • Tam güzellik.

mütemmem

 • Tamamlanan, eksikleri kalmayan. Nihayete eren.

mütemmim

 • Tamamlayan, bitiren.
 • Tamamlayan, tamamlayıcı.
 • Tamamlayan.

mütimm

 • Tamamlayan, tamamlayıcı.

müverrib

 • Tamam ve çok olan nesne.

müzhir-i tam / müzhir-i tâm

 • Tam izhar eden, gösteren.

na-tamam

 • Tamamlanmamış, bitmemiş, yarı kalmış. (Farsça)

natamam / nâtamam / ناتمام

 • Tamamlanmamış.
 • Tamamlanmamış, yarım kalmış. (Farsça - Arapça)

nataman / nâtaman

 • Tamamlanmamış.

nefs-i ihbar

 • Tam haber. Haberin tam esası.

nesyen mensiyyen

 • Tamamıyla unutulmuş, tamamen hatırdan çıkmış.

ni'me-l matlub

 • Tam aradığımız. İsteyip aradığımızın en âlâsı.

nimpuhte

 • Tam pişmemiş, yarı pişmiş. (Farsça)

nisyan-ı mutlak / نِسْيَانِ مُطْلَقْ

 • Tam anlamıyla unutma.
 • Tamamen unutma.

nizam-ı tamme / nizam-ı tâmme

 • Tam bir düzen.

pürkemal / pürkemâl

 • Tam anlamıyle olgun.

rahmet-i mutlaka

 • Tam ve kesin rahmet.

rüsuh-u tam

 • Tam olarak kökleşme, sağlamlaşma.

serbestiyet-i tamme / serbestiyet-i tâmme

 • Tam özgürlük.

şereh

 • Tamahkârlık, açgözlülük, şiddetli hırs.

şerr-i mahz / شَرِّ مَحْضْ

 • Tamamıyla şer ve kötü.
 • Tamamen şer.

şiddet-i imtizaç

 • Tam bir uyum; birbiriyle tam bir uyum içinde karışma, birleşme.

şiddet-i rabıta

 • Tam, şiddetli bağlılık.

şiddet-i tesanüt / şiddet-i tesânüt

 • Tam, büyük bir dayanışma.

suhulet-i mutlak

 • Tam kolaylık.

sükut-u mutlaka / sükût-u mutlaka

 • Tam bir sessizlik, suskunluk.

ta'miren / ta'mîren / تعميرا

 • Tamir ederek, onararak. (Arapça)

taff

 • Tamam alıp eksik vermek.

taharet-i kamile / tahâret-i kâmile

 • Tam temizlik. Abdest veya boy abdesti alınarak yapılan temizlik.

tam'an

 • Tama' suretiyle, tama' ederek.

tama' / طمع

 • Tamah, açgözlülük. (Arapça)

tamaen

 • Tama' ederek. Hırsla. Cimrilikle.

tamakar / tamâkâr

 • Tamahkâr, açgözlü.

tamam-ı kerem ve sehavet / tamam-ı kerem ve sehâvet

 • Tam bir ikramseverlik ve cömertlik.

tamam-ı mizan

 • Tam ve mükemmel ölçü, denge.

tamamiyet

 • Tam olma.
 • Tamamlık, bütünlük.

tamirat

 • Tamirler, düzeltmeler.

tamm / tâmm / تام

 • Tam, eksiksiz. (Arapça)

tamme / tâmme / تامه

 • Tam, bütün.
 • Tam, eksiksiz. (Arapça)

tammen / tâmmen

 • Tam olarak.

tanbur / tanbûr / طنبور

 • Tambur. (Arapça)

tatmi'

 • Tamâ vermek.

teb'iz / teb'îz

 • Tamamını değil de bazısını, bir kısmını gösterme.

tecrid-i mutlak

 • Tam bir yalnızlık, her şeyden soyutlanma.

tekmil / تكميل / tekmîl / تَكْم۪يلْ

 • Tamamlama.
 • Tamamlama.
 • Tamamlama.

tekmil etme

 • Tamamlama, en mükemmel hâle getirme.

tekmil etmek

 • Tamamlamak.

tekmil-i izah

 • Tamamlama, mükemmel açıklama.

telafi / telâfi

 • Tamamlama, eksiği giderme.

temme

 • Tamam oldu, bitti (mânasına fiil).

tenebbüh-ü tam / tenebbüh-ü tâm

 • Tam bir uyanış, tam bir gafletten kurtulma.

terakib / terâkib

 • Tamlamalar.

teslim

 • Tamamen verme.

tetimmat / tetimmât

 • Tamamlayan ekler.

tetimme / تتمه / تَتِمَّه

 • Tamamlama, tamamlayan ek.
 • Tamamlayıcı ek. (Arapça)
 • Tamamlayıcı.

tevafi

 • Tamam olmak, tamamlanmak.

tevazu-u tam / tevazu-u tâm

 • Tam bir alçakgönüllülük.

tevfiye

 • Tamam vermek.

teyakkun

 • Tam bilme.

teyakkuz-u kamil / teyakkuz-u kâmil

 • Tam anlamıyla uyanıklık.

teyakkuz-u tam

 • Tam bir uyanıklılık; bütün yönleriyle uyanık ve dikkatli olma hâli.

ubudiyet-i mahza / ubudiyet-i mahzâ / ubûdiyet-i mahzâ

 • Tam bir kulluk.
 • Tam ve mükemmel kulluk.

umumen / umûmen / عمومًا

 • Tamamen.

vafi / vâfi

 • Tam, yeter.

vahşet-i mutlaka

 • Tam bir yalnızlık ve ürküntü hali.

vahy-i mahz

 • Tamamıyla Allah'ın vahyi olan, hâlis ve katıksız vahiy.

vehm-i mahz

 • Tam bir kuruntu, zan, şüphe.

vukuf-u tamme / vukuf-u tâmme

 • Tam vukufiyet, konuya tamamıyla hakim olma.

vuzuh-u etemm

 • Tam bir açıklık, berraklık.

ye's-i mutlak

 • Tamamen ümidini kesme.

zahidane / zâhidâne

 • Tam bir zühd ve takva içinde olarak.

zeam

 • Tamâ, hırs.

zekve

 • Tamamlamak. Kesmek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın