LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Talam ifadesini içeren 18 kelime bulundu...

ağleb-i ömür

 • Ortalama ömür, hayat süresi.

asr

 • (Asır) Bir devrelik zaman.
 • İkindi vakti.
 • Zamanın bir cüz'ü.
 • Konuşan kimselerin başkaları ile beraber yaşadığı müddet.
 • Yüz yıl.
 • Eskiden bazılarınca kırk, elli veya altmış yıllık müddet.
 • İnsanın ortalama yaşayış zamanı.
 • Gece ve gündüzden

ehl-i tefrit

 • Tersine aşırı olanlar, bir meselede ortalamanın altında kalanlar.

karn

 • Zaman, devre.
 • Bir insanın ortalama ömrü olan altmış sene.
 • Yüz yıllık zaman. Asır.
 • Boynuz. Hayvanda başın boynuz yerleri, boynuz yerinden sarkan saç. (Karn, iki mânaya gelir. Birisi, zamandan bir müddete mukterin olan ümmet, bir zaman ahalisi olan hey'et-i içtimaiye ki

mavzer tüfeği

 • Atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan bir tüfek türü.

muhammen

 • (Hamn. den) Tahmin edilen. Ortalama olarak bir değer kabul edilen. Sanılan.

mutavassıt

 • Ortalama. vasıtalık eden.

ömr-ü tabii / ömr-ü tabiî

 • Ortalama, normal yaşama müddeti.

ömr-ü vasati / ömr-ü vasatî

 • Ortalama ömür süresi.

seferi / seferî

 • Seferde olma hali. Harbe ait, muharebe ile alâkalı.
 • Namazı kısaltmak veya oruç tutmak gibi sefere ait bir hâlde bulunmak. Fık: Ortalama 90 km. lik bir mesafeyi veya daha fazlasını giden seferi (müsafir) sayılır. Zıddı mukimdir.

sinn-i teklif

 • Erginlik, büluğ çağı. Bir kimsenin aklı başına geldiği; haramı helâli ayırt edebildiği, kadınlık veya erkeklik hâlini bildiği, ergin hâle geldiği yaşı. (Ortalama 12-15 kabul edilir.)

stratosfer

 • Atmosferin ortalama 30 km. kalınlığındaki ikinci tabakası. (Fransızca)

ta'cim

 • Noktalama, noktalatma.

tatrik

 • Kuşun yumurtalamaya, kadının doğum yapmağa yakın olması.

tefrit

 • Ortalamanın yani vasatın çok altında kalmak, geride kalmak. Normalden aşağı olmak. (İfratın zıddı)

tenkit

 • Noktalamak. Yazıda nokta, virgül gibi işaretler koymak.

vasat / وسط

 • Orta. (Arapça)
 • Ortalama. (Arapça)

vasati / vasatî / وسطى

 • Ortalama.
 • İkisi ortası. Ortalama. Orta halde.
 • Ortalama. (Arapça)
 • Orta. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın