LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Takat ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

ala kadri't-taka / alâ kadri't-tâka

 • Takatin yettiği kadar, güç yettiği kadar.

atvak

 • (Tekili: Tavk) Tasmalar. Gerdanlıklar, boyuna takılan mücevherler.
 • Tâkatler, kuvvetler.
 • Boyundaki halka çizgiler.

bedde

 • Derman, takat, güç, kuvvet.

bi-tab / bî-tab

 • Yorgun, takatsiz, güçsüz.

bi-tabi / bî-tabî

 • Halsizlik, tâkatsizlik, bîtablık. (Farsça)

bidde

 • Derman, tâkat, güç, kuvvet.

bimecal / bîmecâl / بى مجال

 • Takatsiz, dermansız. (Farsça - Arapça)

bişar

 • Esir, kul, köle. Harpte teslim alınan kimse. (Farsça)
 • Altın, gümüş kakmalı işlemeler. (Farsça)
 • Takatsiz, dermansız, halsiz. (Farsça)

bitab / bîtâb / بيتاب

 • Yorgun, takatsiz. (Farsça - Arapça)
 • Bîtâb kalmak: Bitkin düşmek. (Farsça - Arapça)

büdd

 • Uzaklaşma. Birbirinden uzak düşme.
 • Perâkende etmek, dağıtmak. Put, sanem.
 • Firak.
 • Tâkat, kudret.

cehd

 • Fazla çalışma. Güç ve kuvvetini sarfetme. İnsanın nefsine hâkim olması.
 • Azim, gayret, fedakârlık.
 • Takat.

cühd

 • Kuvvet, tâkat.

derman / dermân

 • İlâç, tiryak. (Farsça)
 • Çare-i necat, kurtuluş sebebi. (Farsça)
 • Tâkat, güç, kuvvet. (Farsça)
 • İlâç, tâkat, güç.

esrik

 • Sarhoş, mest.
 • Azgın, kızgın.
 • Zayıf, hasta, hâlsiz, dermansız, tâkatsiz.

evhen

 • En gevşek, çok zayıf, pek dayanıksız, kuvvetsiz tâkatı kalmamış.

fersa

 • Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan. (Farsça)

güdaz

 • Mahveden, yakan, eriten mânâlarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Takat-güdaz : Takati mahveden. (Farsça)

hal / hâl

 • Durum, görünüş, nitelik, şimdi, tâkat.

hariz / harîz

 • Tâkatsiz kimse, güçsüz ve kuvvetsiz insan.

havsala-suz

 • Takati kaldıran, tahammülü mahveden. (Farsça)

ifrat

 • Haddinden geçmek. Pek ileri gitmek.
 • Takatinden ziyade iş vermek. (Tefrit'in zıddı)

iktidar

 • Güç, takat. Kudret. Güç yetmek. Yapabilmek.

istitaat

 • (Tav'. dan) Tâkat getirmek. Kudreti ve gücü yeter olmak.

jar

 • Zaif, takatsiz, bitkin.

kadr

 • İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir, rızkı taksim eylemek. Gına.

kudret

 • Güç. Takat.
 • Her yeri kaplayan kudretullah.
 • Varlık. Ehliyet. Becerebilme.
 • Zenginlik.
 • Kabiliyet.
 • İlm-i kelâmda: Allah Teâlâ'ya mahsus ezelî ve ebedî ve bütün kâinatta tasarruf eden sıfattır.

kuva / kuvâ

 • (Tekili: Kuvvet) Güçler. Kuvvetler.
 • Hisler. Hasseler. Takatler.
 • Şeriatın birer hükmü.

kuvvet

 • Güç, takat, kudret.

layutak / lâyutak

 • Güç yetmez. Dayanılmaz. Takat yetmez. Çekilmez.

malayutak

 • Tâkat getirilmez, güç yetmez, dayanılmaz.

mecal / mecâl / مَجَالْ

 • Tâkat. Güç. Kuvvet.
 • İktidar. İmkân.
 • Fırsat.
 • Güç, kuvvet, takat.
 • Tâkat.
 • Güç, takat.

nesis

 • Aşırı derecedeki açlık.
 • İnsan gücünün sonu. İnsanın en son tâkati.
 • Son nefes.

pa / pâ

 • Ayak. (Farsça)
 • Takat, mukavemet. (Farsça)
 • İz. (Farsça)

pa-yab

 • Kuvvet, kudret, tâkat. (Farsça)
 • Su birikintisi. (Farsça)
 • Havuzun dibi. (Farsça)
 • Kuyu basamağı. (Farsça)
 • Son, nihayet. (Farsça)

perva

 • Korku, çekinmek. (Farsça)
 • Alâka, ilgi, bağ. (Farsça)
 • Takat. (Farsça)
 • Durup dinlenmek. (Farsça)
 • Bilmek. (Farsça)
 • Vesvese. (Farsça)
 • Kayd. (Farsça)
 • Iztırab. (Farsça)
 • Terk, feragat. (Farsça)
 • Hayran, şaşmış. (Farsça)
 • Meyl, teveccüh, iltifat, kayırmak. (Farsça)
 • Gussalanmak. (Farsça)

sabr

 • Acıya ve zorluğa katlanmak.
 • Bir musibet ve belâya uğrayanın telâş ve feryad etmeyip sonunu bekleyip tahammül ile katlanması.
 • Muharebede şecaat gösterme.
 • Bir kimseyi bir şeyden alıkoymak.
 • Öğrendiği bir şeyi başkasının da öğrenmesi için tâkat getirmek.

tab / tâb

 • Parıltı. Parlayıcı. (Farsça)
 • Güç. Kuvvet. Takat. (Farsça)
 • Hararet. (Farsça)
 • Güç, tâkat.

tahammülfersa / tahammülfersâ / تحمل فرسا

 • Dayanılmaz, takat kesici. (Arapça - Farsça)

taka / tâka

 • Kubbeli mahfe. Pencere.
 • Takat. Güç, kuvvet, iktidar.

takatfersa / tâkatfersâ / طاقت فرسا

 • Dayanılmaz, tâkat götürmez. (Farsça)
 • Takat tüketici, dayanılmaz. (Arapça - Farsça)

takatgüdaz / tâkatgüdaz

 • Tâkati kaldıran, gücü kuvveti eriten, mahveden. (Farsça)

takatşiken / tâkatşiken

 • Tâkati tüketen. (Farsça)

tavk

 • Tâkat. Güç.
 • Boyuna takılan zinet. Gerdanlık.
 • Tasma.
 • Takat, güç.
 • Güç, tâkat.

tavk-ı beşer

 • İnsanın takati, gücü.
 • Beşer takatinin, güç ve kudretinin son haddi.

tavk-ı harici

 • Gücün, takatin üstü.

tavla

 • Hayvan bağlanan ahır. (San'at Ansiklopedisinde "Tavla" maddesi: "Hayvanların tavlanması yani istirahat edip çalışacak kıvama gelmesi, kuvvet ve tâkat kazanması için beslendiği yer." şeklinde tarif edilmiştir.)

tefessüh

 • Alçaklaşmak. Bozulmak.
 • Çürümek. Kokup dağılmak.
 • Tâkattan düşmek.

vüs' / وسع

 • Genişlik. Bolluk.
 • Fırsat.
 • Boş meydan.
 • Kuvvet, güç, tâkat.
 • Varlık, zenginlik.
 • Fls: Bir şeyin boşlukta doldurduğu yer.
 • Genişlik. (Arapça)
 • Kapasite. (Arapça)
 • Takat. (Arapça)

vusu'

 • Kudret, tâkat, güç, kuvvet.

yara

 • Güç, kuvvet, kudret, takat. (Farsça)

zaif

 • (Za'f. dan) Güçsüz, iktidarsız, kuvveti az, kuvvetsiz, tâkatsız. Kansız. Gevşek, tenbel.

zer'

 • Ölçmek.
 • Kederli ve tasalı olmak.
 • Kalb.
 • El yaymak.
 • Kudret, kuvvet, tâkat.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın