LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tahkir ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

ala-rağm-i enf-il ye's / alâ-rağm-i enf-il ye's

 • Ye'sin burnunu kırmak maksadiyle ve ona tahkir ile.

enb

 • Horlamak, tahkir etmek. Ayıplamak.

hasba

 • Hafif tahkir yerinde kullanılan bir tabirdir. Halk dilinde "haspa" şeklinde kullanılır.

idhar

 • Hakir görme, tahkir etme, aşağılatma, hor görme.

igmaz

 • Ayıplamak. Kınamak. Tahkir etmek.

ihan

 • (Vehn. den) Bir kimseyi zayıf, kuvvetsiz tutma. Güçsüzlendirme.
 • Hor görme, tahkir etme.

ihanet / ihânet

 • Hâinlik etmek, güveni kötüye kullanmak, sadâkat göstermemek.
 • İsyân etmek, karşı gelmek.
 • Küçük düşürmek, tahkîr etmek, hafife almak.

istihfaf

 • Küçük ve aşağı görmek, küçümsemek, tahkir ve tahfif etmek.

istihfafkar / istihfafkâr

 • Ehemmiyet vermeyerek. Küçümsemek suretiyle. Tahfif ve tahkir ederek. (Farsça)

izdira'

 • Tahkir etme, hakir ve âdi görme.

kas'

 • Bir şeye el ayası ile vurmak.
 • Gidermek.
 • Tahkir etmek, küçümsemek.

melum

 • Azarlanmış, tahkir edilmiş, levmolunmuş.

muhakkirane / muhakkirâne

 • Tahkir edercesine. Hakarette bulunurcasına. (Farsça)

mühin / mühîn

 • (Hevn. den) İhanet eden. Tahkir ve tezlil eden.
 • Hor, hakir, alçak. Hâin.

mukahhir

 • (Kahr. dan) Kahreden, tahkir eden, yok eden.

rağmen ala-enfihi / rağmen alâ-enfihi

 • Tahkir maksadıyla, birinin kibrini, burnunu kırmak için.

rağmen li-enfihi

 • (ve alâ rağmihi) Zoraki ve mahsus tahkir ve tezlil için olan hareket.

seza-yı tezlil

 • Tahkir edilip alçak görülmeğe lâyık olan.

ta'zir

 • Siyaset.
 • Tehdit etmek.
 • Tazim ve tathir. Temizlemek ve hürmet etmek.
 • Lügatta red, icbar, tahkir, te'dib, hak üzere tevkif mânalarına gelen bu tabir, İslâm hukukunda: Hakkında muayyen bir şer'î ceza olmayan suçlardan dolayı ulülemr (hükümdar, padişah) veya vekili tarafı

tahkir / tahkîr / تحقير

 • Küçümseme, aşağılama. (Arapça)
 • Tahkîr edilmek: Aşağılanmak. (Arapça)
 • Tahkîr etmek: Aşağılamak. (Arapça)

tahkir-amiz / tahkir-âmiz

 • Hakaretle karışık söz. (Farsça)
 • Tahkir edici. (Farsça)

tahkirat / tahkirât

 • (Tekili: Tahkir) Tahkirler. Hor ve küçük görmeler. Hakaret etmeler.

tezlil

 • Birisini tahkir etme, aşağılatma. Zelil ve hakir bulma.

tezyif

 • Çürütmek. Küçük düşürmek. Eğlenmek, alaya almak.
 • Bir şeyin dışını tezyin ve tanzim edip, içini fena yapmak. Kötü ayar etmek.
 • Tahkir etmek.

vuzu'

 • Hakir etme. Kendini, nefsini tezlil ve tahkir etme, küçümseme.

ze'm

 • Tahkir etmek, hakaret etmek.
 • Ayıplanmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın