REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Taham ifadesini içeren 48 kelime bulundu...

ahen-can / ahen-cân

 • Demir canlı. (Farsça)
 • Katı yürekli. (Farsça)
 • Sabırlı, tahammüllü. (Farsça)

asamm

 • Sağır.
 • Sert, katı.
 • Güç, tahammül edilmez.
 • Gr: Muzaaf olan fiil. (İkinci veya üçüncü harf-i aslisi şeddeli olan fiil)

bar-berdar

 • Sabırlı, tahammüllü. (Farsça)
 • Yük kaldıran. (Farsça)
 • Hamal. (Farsça)

bar-keş

 • Hamal, yük taşıyan. (Farsça)
 • Mütehammil, tahammül eden, sabırlı. (Farsça)

bürdbar

 • Ağırbaşlı. Sabırlı, mütehammil, uysal, tahammüllü kimse. (Farsça)

büzm

 • Kesin karar ve tahammül.
 • Sertlik, kuvvet.
 • Doğru rey.

fersa

 • Mahveden, yoran, aşındıran manasına kelimelere bitişir. Meselâ: Tahammül-fersa : Tahammül bırakmayan. Tâkat-fersa : Tâkatsız düşüren, tâkat bırakmayan. (Farsça)

fevkattahammül

 • (Fevk-at tahammül) Tahammülün üstünde, tahammül edilmez, dayanılmaz, dayanılması imkânsız.

gayr-ı kabil-i tahammül

 • Tahammül etmesi mümkün olmayan.

hamul

 • (Haml. den) Sabırlı, metanetli, tahammüllü, dayanıklı kimse.

hamulane

 • Tahammüllü kimseye yakışır şekilde. (Farsça)

hamuli / hamulî

 • Tahammüllülük, sabırlılık, dayanıklılık.

harac-ı mukasseme

 • Arazinin hâsılatından yerin tahammülüne göre alınacak bir vergidir. bu harac, hâsılata taallûk eder. Bir sene içinde hâsılat tekerrür ederse bu harac da tekerrür der. Fakat mahsulât mevcud olmayınca bu vergi de alınmazdı.

havsala-suz

 • Takati kaldıran, tahammülü mahveden. (Farsça)

hazımlı

 • Mc: Tahammüllü, müsamahalı, tolerans sahibi.

hazm-ı nefs

 • Tahammül etmek. Nefsini kırmak. Meydana gelen kendi ile alâkalı gördüğü bir kusuru kendi üzerine almak. Sabreylemek. Sindirmek. (Farsça)

hilm

 • Doğuştan olan huy yumuşaklığı. Şiddete tahammül. Nefsini heyecandan korumak.
 • Vakar. Sükûn.

ibtizaz

 • İhtiyacdan dolayı zillet ve hakaretlere tahammül etme.

iktiham

 • Hücum ve istilâ eylemek.
 • Dayanmak. Tahammül etmek. Katlanmak. Güçlükleri yenmek.
 • Mülâhazasız bir işe başlamak.
 • Bir şeyi hakir addetmek.

iktihamat

 • (Tekili: İktihâm) İktihamlar, hücumlar, saldırışlar.
 • Tahammül etmeler, göğüs germeler.

izzi / izzî

 • Tahammüllü, sabırlı kimse.

kem-havsala

 • Tahammülü az olan kişi, tahammülsüz kimse. (Farsça)

keşende

 • "Çeken, çekici" mânalarına gelir ve birleşik kelimeler yapmakta kullanılır. Meselâ: (Mihnet-keşende: Mihnet çeken.) (Farsça)
 • Dayanan, tahammül eden, mütehammil. (Farsça)

ma'ceme

 • Sabırlı, tahammüllü kimse.

maye

 • Damızlık.
 • Esas. Temel.
 • Bir şeyin mayalanması ve ekşimesi (tahammürü) için konulan madde.
 • Para, mal. İktidar. Güç.
 • İlim.
 • Dişi deve.

mukavemet-suz

 • Dayanmayı te'sirsiz hâle koyan. Tahammülsüzlük veren. Mukavemeti kıran. (Farsça)

mütehammil

 • Tahammül eden, katlanıp sabır ile kabul eden. Dayanabilen, kaldırabilen.
 • Tahammül eden, dayanan.
 • Yüklenen, dayanan, tahammül eden.

mütehammil değil

 • Dayanıklı değil, tahammül edemez.

mütehammilane / mütehammilâne

 • Tahammül ederek, dayanarak.
 • Yüklenerek. (Farsça)
 • Tahammül ederek, dayanarak. (Farsça)
 • Tahammül ederek, dayanarak.

mütehammilin / mütehammilîn

 • (Tekili: Mütehammil) Tahammül edenler. Katlanıp sabrederek kabul edenler. Dayanabilenler. Kaldırabilenler.

mütehammir

 • Tahammür eden, ekşiyen. Mayalanan.

mütehammız

 • (Humz. dan) Ekşiyen, tahammüz eden.

ribatet

 • Kalb kuvveti.
 • Tahammül, sabır.
 • Kalbi sağlam olma.

sabir

 • Tahammül eden, sabreden, bekleyen. Zorluğa karşı göğüs geren, hâlinden şikâyet etmeyip acı ve sızıya katlanan. Belâ ve musibete karşı şikâyet etmeyip Allah'a (C.C.) şükreden.

sabr

 • Acıya ve zorluğa katlanmak.
 • Bir musibet ve belâya uğrayanın telâş ve feryad etmeyip sonunu bekleyip tahammül ile katlanması.
 • Muharebede şecaat gösterme.
 • Bir kimseyi bir şeyden alıkoymak.
 • Öğrendiği bir şeyi başkasının da öğrenmesi için tâkat getirmek.
 • Emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen belâ ve musîbetlere tahammül etme, katlanma.

sabr-ı cemil / sabr-ı cemîl

 • Başa gelen belâ ve musîbetten dolayı feryad etmeden, insanlara şikâyette bulunmadan yapılan sabır, gösterilen tahammül.

şekib

 • Sabır, tahammül.

şekiba

 • Sabırlı, tahammüllü, mütehammil. (Farsça)

tahammül / تحمل

 • Dayanma, katlanma. (Arapça)
 • Tahammül etmek: Dayanmak, katlanmak. (Arapça)

tahammül-ü beşer fevkinde

 • İnsanın tahammül gücünün üstünde.

tahammülgeza / tahammülgezâ

 • Dayanılmaz, tahammül edilmez. (Farsça)

tahammülgüdaz / tahammülgüdâz

 • Tahammülü ve dayanmayı yırtıp geçen. (Farsça)

tahammülsuz

 • Tahammülü yok eden. Sabırsızlık veren. (Farsça)

tahammur

 • Tahammur etmek: Mayalanmak.

tahammürat / tahammürât

 • (Tekili: Tahammür) Ekşimeler, mayalanmalar.

tahmel

 • (Çoğulu: Tahamil) Ahlâkı kötü kimse.

tenük-havsala

 • Sabırsız adam, tahammülsüz kimse. (Farsça)

zeluli / zelulî

 • Başı yumuşak. Dayanıklı. Sabırlı, tahammüllü.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın