LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tab kelimesini içeren 119 kelime bulundu...

anasır-ı tabayi / anâsır-ı tabâyi

 • Tabiattaki unsurlar; dağ, taş, deniz vs. gibi.

asar-ı matbua / âsâr-ı matbua

 • Tabedilmiş basılmış olan eserler.

aşk-ı tabiat

 • Tabiat aşkı.

bittab / bittâb

 • Tabiatıyla.

bittabi / bittabî

 • Tabiî ki, elbette.
 • Tabiatıyle.

bizişk

 • Tabib, hekim, doktor. (Farsça)

cinaze / cinâze / جنازه

 • Tabut. İçine cenaze konulan sandık.
 • Tabut. (Arapça)

dibagat

 • Tabaklama. Deriyi kullanılır ve temiz hale koyma işi.

dirak

 • Tâbi olmaklık, itaat etmeklik.

esbab-ı basita-i camide-i tabiiye / esbab-ı basîta-i câmide-i tabiiye

 • Tabiata ait câmit, basit sebepler.

esbab-ı tabii / esbab-ı tabiî

 • Tabiî, doğal sebepler.

esbab-ı tabiiye / esbab-ı tabîiye / esbâb-ı tabîiye / اَسْبَابِ طَب۪يعِيَه

 • Tabiattaki sebepler.
 • Tabiattaki sebebler.

etba / etbâ / اتباع

 • Tabi olanlar, uyanlar.
 • Tâbî olanlar, bağlılar.
 • Tabi olanlar.

etba'

 • Tâbi olanlar, bağlı olanlar, emri altında bulunanlar.

etıbba / etıbbâ

 • Tabipler, doktorlar.
 • Tabipler, doktorlar.

etibba / etibbâ

 • Tabibler, tıb ilmini bilenler, doktorlar.
 • Tabibler, doktorlar.

felsefe-i tabiiye / felsefe-i tabîiye / فَلْسَفَۀِ طَب۪يعِيَه

 • Tabiatı yaratıcı zanneden felsefe.

fenn-i hikmet-ül eşya

 • Tabiat bilgisi. Eşyadaki intizam, mükemmellik ve insanlara olan faydaları ve onlardan faydalanmak hakkında bilgi veren ilim kolu.

fenn-i tıb

 • Tabiblik, doktorluk. Maddi hastalıklara ilâç ve şifa bulmağa çalışan ilim.

fevka't-tabia

 • Tabiatüstü.

fikr-i tabiat

 • Tabiat fikri.

fünun-ı tabiiyye / fünûn-ı tabiiyye

 • Tabiat ilminin çeşitleri.

fünun-u tabiiye

 • Tabiatın dış görünüşüyle ilgilenen ilim dalları.

gön

 • Tabaklanmış deri, her çeşit meşin, sahtiyan vesaire.

haşibe

 • Tabiat, mizaç, huy.

haslet / خصلت

 • Tabiat, huy, yaratılış.
 • Tabiat, yaratılıştan gelen huy. (Arapça)

hekim

 • Tabib, doktor.

hikmet-i tabiiye

 • Tabiatı konu alan fen ilmi.

huşunet-i tab'

 • Tabiat ve huy kabalığı.

ibtitar

 • Tâbi olma, uyma, ittiba etme.

ıktıda

 • Tâbi olma. Uyma.

iktida / iktidâ

 • Tâbi olmak, uymak. Taklid etmek.

ilm-i mevalid

 • Tabiat, eşya ilmi. Hayvanat, nebatât ve maddelerine ait ilim.

istitba'

 • Tâbi olmayı istemek. Peşinden sürüklemek.

itba / itbâ / اتباع

 • Tabi kılma. (Arapça)

ittiba / ittibâ / اتباع

 • Tâbi olma, uyma, ardısıra gitme.
 • Tabi olma, uyma.
 • Tâbi olma, bağlanma, uyma.
 • Tabi olma, uyma.
 • Tâbi olma.

ittiba eden / ittibâ eden

 • Tabi olan, uyan.

ittiba etme / ittibâ etme

 • Tâbi olma, bağlanma.

ittiba etmek / ittibâ etmek

 • Tabi olmak, uymak.

ittiba eyleme / ittibâ eyleme

 • Tâbi olma, bağlanma.

ittiba'

 • Tabi' olma. Arkasından gitme. İtaat etme. Tebaiyyet ve imtisal etme.

ittibaan

 • Tabi olarak, uyarak, yolundan giderek.

ittibaen / ittibâen

 • Tâbi olarak, ittiba ederek, uyarak.
 • Tabi olarak, uyarak.

kāide / قَاعِدَه

 • Taban.

kaide-i tabiiye / kaide-i tabiîye

 • Tabiî kural, prensip.

kanun

 • Tabiat olaylarının bağlı olduğu değişmez kaide.

kanun-u tabii / kanun-u tabiî

 • Tabiat kanunu.

kanun-u tabiiye

 • Tabiî kanun; kâinatta ve sosyal hayatta doğal olarak yürürlükte olan kanun.

kesret-i etba'

 • Tâbi olanların çokluğu. Tarafdarların kesretli oluşu.

kiyan

 • Tabiat.

komprime

 • Tablet; bir konuyla ilgili olarak kalıplaşmış bilgi.

küs'

 • Tâbi olmak, ittiba etmek, uymak.

levha

 • Tablo.

maba'd e't-tabiiye / mâba'd e't-tabiiye

 • Tabiat ötesi, metafizik.

matba'

 • Tab olunmuş, yapılmış.

matbu / matbû

 • Tâbedilmiş, basılmış.

matbu'

 • Tab' olunmuş. basılmış, kitap veya gazete haline gelmiş. Basılıp matbaadan çıkmış olan.

matbuat

 • Tab' edilmiş neşriyat. Basılmış şeyler. (Kitap ve gazeteler gibi)

me'mum

 • Tâbi olan, uyan.

mecra-yı tabii / mecrâ-yı tabiî

 • Tabii yol, doğal akım kanalı.

medhun

 • Tabaklanmış deri. (Farsça)

meniş

 • Tabiat, huy, mizac. (Farsça)

metbu / metbû

 • Tabi olunan, uyulan.

metbu' / metbû' / مَتْبُوعْ

 • Tâbi' olunan.

miktebe

 • Tabak üstüne örttükleri nesne.

müdebbag

 • Tabaklanmış, dibâgat olunmuş.

muktedi / muktedî

 • Tâbi olan, uyan. İmama uyan.

mürsel hadis

 • Tabiînin, sahabeyi atlayarak rivayet ettiği hadis, yani sahabeden değil tabiînden gelen hadis.

mustaf

 • Tabur veya saf hâlinde dizilmiş.

mutabaat / mutâbaat

 • Tabi olma, uyma.

mütabaat / mütâbaat

 • Tâbi olmak, uymak.

mütabaat etmek / mütâbaat etmek

 • Tâbi olmak.

mütabe'at / mütâbe'at

 • Tâbi olmak, uymak.

mütabi'

 • Tâbi olan, uyan.

müttebi

 • Tabi olan, uyan.

nakba

 • Tabanı aşınmış deve.

naş / nâş

 • Tabuttaki ölü.

nümüvv-ü tabii / nümüvv-ü tabiî

 • Tabiî ve normal bir süreçte meydana gelen gelişme.

perde-i cumud-u tabiat / perde-i cumûd-u tabiat

 • Tabiatın donuk ve cansız perdesi.
 • Tabiatın donuk, cansız perdesi.

revolver

 • Tabanca, küçük silah.

rovelver

 • Tabanca.

semere-i ittiba / semere-i ittibâ

 • Tâbi olmanın meyvesi.

serdi-i tabiat / serdî-i tabiat

 • Tabiat ve huy sertliği.

sihr

 • Tabiat kuvvetleri, fizik, kimyâ ve biyoloji kânunları dışında gizli sebebler kullanarak, garip şeyleri yapmayı sağlayan iş, büyü.

tabak / طبق

 • Tabak. (Arapça)

tabakat / tabakât

 • Tabakalar. Katlar. Gruplar. Dereceler.
 • Tabakalar, dereceler.
 • Tabakalar.

tabayi

 • Tabiatlar, temel özellikler.

tabayi' / tabâyi' / طبایع

 • Tabiatler, huylar. (Arapça)

tabi' / tâbi' / طَابِعْ

 • Tab' eden, basan.

tabiat tağutları / tabiat tâğutları

 • Tabiat putları; insanları Allah'a karşı isyana sevk eden tabiattaki her şey.

tabiat tağutu / tabiat tâğutu

 • Tabiat putu.

tabiatı taklid

 • Tabiatta cari olan kanunları kelâmda da kendine göre tatbik etme.

tabiatperest / طَبِيعَتْپَرَسْتْ

 • Tabiata tapan.
 • Tabiatı yaratıcı zanneden kimse.
 • Tabiatı yaratıcı zanneden.

tabii / tabiî

 • Tabiat icabı olan. Tabiatla alâkalı. Normal. Kendiliğinden.
 • Tabiatla ilgili, kendiliğinden.

tabii felsefe / tabiî felsefe

 • Tabiatçı, materyalist felsefe; herşeyin tabiatın tesiriyle olduğunu savunan felsefî görüş.

tabiiyun

 • Tabiatı yaratıcı olarak kabul edenler, materyalistler.

tabiiyunluk

 • Tabiatçılık, her şeyin tabiatın tesiriyle var olduğunu iddia etme.

tabiiyyet

 • Tabi'lik. Tâbi olma. Bir kimseye mensub bulunma. Bir devletin teb'asından olma.

tabiiyyun / tabiiyyûn

 • Tabiatçılar. Naturalistler. "Her şeyi tabiat yapıyor" diyen, maddeye dalmış, Allah'tan (C.C.) mânen uzaklaşmış kişiler.
 • Tabiatçılar, herşeyi tabiatın yaptığını, yarattığını idda edenler.
 • Tabiatçılar, herşeyin tabiatın tesiriyle olduğunu savunanlar.

tabiiyyunluk

 • Tabiatçılık, materyalistlik.

tabirat / tâbirat / tâbirât

 • Tabirler, ifadeler.
 • Tabirler.

tabur-misal

 • Tabur gibi.

taburmisal / taburmisâl

 • Tabur gibi.
 • Tabur gibi.

tabut / tâbut / تابوت

 • Tabut. (Arapça)

tabutiyet / tâbutiyet

 • Tabut olma özelliği.
 • Tabut gibi olma hâli.

tarih-i tabii / tarih-i tabiî

 • Tabii bir tarih; yaratılış, oluş tarihi.

tarik-ı tabii / tarik-ı tabiî

 • Tabiî yol ve yöntem.

teba'

 • Tabi olma. Uyma.

tebaa

 • Tâbi olanlar. Birisinin veya bir devletin emri altında olanlar.

tebaiyet

 • Tabi olma, uyma.

tebaiyyeten

 • Tâbi olarak. Uyarak.

tebayi

 • Tabiatlar, mizaçlar, huy ve karakterler.

tebe

 • Tabi olanlar, uyanlar.

tebe-i tabiin / tebe-i tabiîn / tebe-i tâbiîn

 • Tabiînden olan birisinden (yâni ikinci derecede olarak) hadis nakletmiş olan. Veya Tabiîn olanlardan ders almış, onlara uymuş müslümanlar.
 • Tabiinleri görmüş veya onlardan ders almış Müslümanlar.

tebean

 • Tâbi olarak. Uyarak.
 • Tabi olarak, uyarak, bağlı olarak.

tebeiyet / تَبَعِيَتْ

 • Tâbi' olma.

tevabi / tevâbi

 • Tabi olanlar, bağlı olanlar, uyanlar.

tilv

 • Tâbi.

ulum-u tabiiye / ulûm-u tabiiye

 • Tabiî bilimler, fen ilimleri.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın