LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te TOPLAMA ifadesini içeren 164 kelime bulundu...

a'mal-i erbaa / a'mâl-i erbaa

 • Mat: Dört işlem. (Toplama, çıkarma, çarpma, bölme.)

arkes

 • Cem'etmek, toplamak.

artı

 • Mat: (+) ile gösterilen toplama işaretinin adıdır.

bac-gir / bâc-gir

 • Vergi toplayan kimse. Vergi toplama memuru. (Farsça)

barbaros

 • Hayreddin Paşa: (Mi: 1466-1546) Tarihin en büyük Denizcisi Hayreddin Paşa, kardeşleri ile İslâm âlemini birleştirmek, tek bir bayrak altında muhteşem imparatorluğumuzun himayesinde toplamak için çalıştı. Sonunda müstakil devleti ile, Osmanlı Devletine iltihak etti. Kaptan-ı Derya olarak Akdenizi bir

bas'

 • Cem' etmek, toplamak.

berat-ı cibayet

 • Vergi, icâre ve resim gibi vakfa veyahut da hazineye ait olan paraları toplamak salâhiyetini veren vesika.

ca'v

 • Deve ve koyun tersini toplamak.

cell

 • (Çoğulu: Cülûl) Yerden birşey toplamak.
 • Gemi yelkeni.
 • Yaşlı olmak.
 • Kadr ve mertebesi büyük olmak.
 • Celil, büyük, ulu.

cem

 • Toplama.
 • Toplama.

cem etme

 • Toplama, bir araya getirme.

cem etmek

 • Toplamak.

cem u tevfik

 • Toplama ve uygunlaştırma, uzlaştırma.

cem' / جمع / جَمْعْ

 • (Çoğulu: Cümu) Hurmanın iyi olmayanı. Farklı şeyleri bir yere getirmek mânasına mastar.
 • Az olarak cemaat için isim olur.
 • Toplama. Bir yere getirme, biriktirme. Yığma.
 • Gr: Arabçada (ve tesniye olmayan dillerde) ikiden çok olan şeylere delâlet eden kelime. (Kitabın başı
 • Toplama. (Arapça)
 • Çoğul. (Arapça)
 • Cem' edilmek: Toplanılmak. (Arapça)
 • Cem' etmek: Toplamak, derlemek, bir araya getirmek. (Arapça)
 • Toplama.

cem'an

 • Bir yere toplamak suretiyle, toplanmış olarak.

cem-i kutbiyet ve ferdiyet ve gavsiyet

 • Manevî âlemlerde en yüksek seviyeler olan kutupluk, gavslık ve ferdiyet özelliklerini üzerinde toplama; bu makamlara sahip olan Şeyh Abdülkadir-i Geylânî hazretleri.

cem-i sahih

 • Gr: Bu cemi yapıldığı zaman müfredinin şekli bozulmaz. İki türlüdür. Cem-i müzekker, Cem-i müennes.
 • Mat: Toplama.

cena

 • Yemiş toplamak.
 • Cem'etmek, toplamak.

cerre çıkma

 • Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan Receb, Şaban ve Ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları.

cibave

 • Toplamak. Cem'etmek.

cibayat

 • (Tekili: Cibâyet) Vergi, câbilikler, gelir toplamalar.

cibayet

 • Câbîlik, vergi, gelir toplama.

cibve

 • Toplamak. Cem'etmek.

cizal

 • Hurma toplama.

cüdd

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yol üstünde olan kuyu.

cüma'

 • Toplamak. Cem'etmek.

dabt

 • Hıfzetmek.
 • Cem'etmek, toplamak.

dağıt

 • Emin.
 • Nâzır, bakan.
 • Şiddet veren.
 • Üzüm toplamada kullanılan âlet.

debl

 • Küçük eşek.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Islah etmek.

dehver

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Lokmayı büyük yapmak.

deydenun

 • Toplamak.
 • Haslet, huy, âdet.
 • Oyun.

dikkat

 • Duygu ve düşünceyi bir noktada toplama, uyanıklık, incelik.

elb

 • Sürmek. Reddetmek.
 • Cem'etmek, toplamak.

faraş

 • Süprüntü toplama aleti.
 • (Feraşe. den galat) Süprüntüleri toplamağa ait kulplu kutu, kürekçik. Süpürge.

fely

 • Bit toplamak.
 • Şiirin ince mânâlarını çıkarmak.
 • Kesmek.
 • Kılıç ile vurmak.

habş

 • Cemetmek, toplamak.

hafs

 • Toplama, cem'etme. Biriktirme.

hakn

 • Sütü tuluma koyup toplamak ve sağıldıkça üzerine koymak.
 • Men etmek, engel olmak.

hakr

 • Cem etmek, toplamak.

harf

 • Yemiş toplama.

harif

 • Güz mevsimi, sonbahar.
 • Meyve toplama zamanı.

hars

 • Tarla sürmek.
 • Maarif.
 • Mal toplamak, kazanmak.
 • Teftiş ve tedbir eylemek.

hart

 • El ile ağacın yaprağını sağmak.
 • Ağaç kabuğu soymak, yaprak toplamak.
 • Nikâh.

haşir / حَشِرْ

 • Ölüleri dirilterek toplama.

haşir ve neşir / حَشِرْ وَ نَشْرِ

 • Ölüleri dirilterek toplama ve amel defterlerine göre hak ettikleri yerlere dağıtma.

haşr

 • (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek.
 • Toplama, cem'etmek.
 • Kıyametten sonra bütün insanların bir yere toplanmaları. Allahın, ölüleri diriltip mahşere çıkarması. Kıyamet.
 • Bir tohumun içinden büyük ağaçlar çıktığı gibi, her bir insanın acb-üz zeneb denilen bir nevi çekir
 • Toplama.
 • Ölüleri diriltip mahşere çıkarma.
 • Kur'ân'-ın 59. sûresi.

haşr-i a'zam / حَشْرِ اَعْظَمْ

 • Kıyâmetten sonraki büyük diriltme ve toplama.

haşr-i cismani / haşr-i cismânî / حَشْرِ جِسْمَان۪ي

 • Ölüleri cisimleriyle dirilterek toplama.

hasr-ı fikir

 • Bir şeye bütün fikrini vermek ve başka şeyle meşgul olmamak tarzı ve düsturu ile o şeyde veya meslekte mütehassıs ve muvaffak olmaya çalışmak. Bütün fikri çalışmayı bir şey üzerinde toplamak.

hasr-ı nazar / حَصْرِ نَظَرْ

 • Dikkatini toplama.

haşş

 • Kat'etmek, kesmek.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Davara ot vermek.
 • Ateş yakmak.

hatb

 • Odun toplamak.

havz-ı marifet ve muhabbet / havz-ı mârifet ve muhabbet

 • Bilgi ve sevgi havuzu; tanışmaları ve sevgileri ortak bir havuz gibi bir araya toplama.

hazen

 • (Çoğulu: Hızân) Etin kokması.
 • Toplamak, cem'edip yığmak.
 • Gizlemek, saklamak.

hazm

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Zaptetmek.
 • Kast etmek.
 • Bağlamak.
 • Yumuşak yüksek yer.
 • Sağlam re'y. Doğru ve kat'i karar.
 • Basiretle hareket etmek.

hebş

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Kazanmak, kesbetmek.

hedb

 • Meyve toplamak.
 • Davar sağmak.

helesaya çıkmak

 • Eskiden ramazanlarda iftardan sonra para toplamak için çocuklar tarafından teşkil edilen çalgılı heyetlere katılanlar tarafından nakarat makamında söylenen bir tabirdir. Dilenciliğin kibarcalarından sayılır.

hesm

 • Kaba yemek. Bütün bütün yutmak.
 • Kesmek.
 • Toplamak, cem'etmek.

heyamola

 • Eskiden ramazanlarda para toplamak gayesiyle mahalle çocukları tarafından teşkil edilen bir nevi dilenci alaylarında söylenen bir tâbirdir.
 • Eskiden gemiciler gemi demirini çekerken veyahut bir amele inşaatta ağır bir şey kaldırırken yahut da şahmerdanı yukarı çekerken kuvvetbirliğini

hıyazet

 • İlâve etmek, toplamak.

hiyazet

 • Toplama, bir araya getirme.
 • Bir şeyi kendine mal etme.

huccet-i haşriye / حُجَّتِ حَشْرِيَه

 • Ölüleri dirilterek toplamanın delili.

ibn-i ishak

 • (Ebu Abdullah Muhammed) Medine'de büyümüştür. Hz. Muhammed'in (A.S.M.) hayatına dair vak'aları derin bir alâka ile toplamağa başladı. Daha sonra Mısır'a, oradan da Irak'a gitti. Hi: 151 veya 152 tarihinde Bağdat'ta vefat etti. Siyere dair iki eser vücuda getirmiştir.1. Kitab-ül Mübtedâ ve Kısâs-ul E

iclab

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yoldaşlık etmek.
 • Ardından çağırmak.
 • "Gitsin" diye haykırmak.

icma / icmâ

 • Dağınık şeyleri bir araya getirme, toplama.
 • Toplama, büyük âlimlerin bir mesele üzerinde birleşmeleri.

icma' / icmâ' / اِجْمَاعْ

 • Toplanma. Dağınık şeyleri toplamak.
 • Hazırlamak.
 • Azm ve kasdeylemek.
 • Topluluk. Fikir birliği. Bir mes'eleden âlimlerin ittihad etmesi.
 • Fık: Sahabe-i Güzin Hazretlerinin (R.A.) ittifakları üzere akaid hükmüne geçmiş umur-u diniyenin tamamı.
 • Toplama, fikir birliği yapma.

icmal

 • Hülâsa etmek. Kısaltmak, bir araya toplamak. Kısa anlatmak. Biriktirmek.
 • Uzun bir hesaptan çıkarılan hülâsa, netice.

icmar

 • Bir araya toplamak.
 • Süratle yürümek.
 • Atın sıçrayarak yürümesi.
 • Bir şeyin umumi olması. Ateşe öd ağacı koymak.
 • Bir şeyi buhurlamak. Tahmini hesab yapmak.
 • Yeni ayın görünmesi.

ictiba

 • Seçmek. İhtiyar ve intihâb etmek. Seçkin bir şeyi almak.
 • Tahsildarın para ve vergi toplaması.

ictina / ictinâ

 • Meyve toplamak. Meyve devşirmek. Bir yere toplamak.
 • Aldanmak.
 • Meyve toplama.

iddihar

 • Biriktirmek, toplamak, yığmak.
 • Kıtlık zamanında yüksek fiatla satmak üzere zahire toplayıp saklama.

ihsaiyat

 • İstatistik. İstatistiğe ait mâlumatı toplama ilmi.

ıhtiraf

 • Cem'etmek, toplamak.

ihtitab

 • (Hatab. dan) Odun toplamak, odun kesmek.

ihtiva

 • İçinde bulundurmak, içine almak, hâvi olmak, şâmil olmak. Bir şeyi toplamak ve korumak.

iktisa

 • Biriktirme, toplama, yığma.

iktitaf

 • Edb: Sözün özünü almak.
 • Ağaçtan meyve toplamak. Toplanma. Toplama.
 • Bir uğraşma sonucunda faydalanma.

iktitaf-ı esmar

 • Meyve toplama.

iltikat

 • Yere düşen şeyi almak.
 • Toplamak. Çeşitli kitaplardan bilgi toplamak.

ina'

 • Yemiş toplama zamanı gelme.

ırgat

 • (Rumca) Rençber, işçi.
 • Yapı işçisi. Amele.
 • Gemilerde demir zincirini toplamak için ve binalarda bazı ağır şeyleri kaldırmak için zincirlerle çevrilmiş, ufki bucurgat.

istatistik

 • Hüküm çıkarmak için bilgi toplama ve sınıflandırma ilmi.

istiab

 • İçine almak.
 • Kaplamak. Toplamak. Tamam etmek.
 • Tutulmak. Zapteylemek.

istihbarat

 • Duyulup öğrenilenler. Alınan haberler.
 • Haber toplama merkezi.

izlaf

 • Yakın etmek. Toplamak, cem' etmek.

ka'ş

 • (Çoğulu: Kuuş) Ağacın başını çekip eğmek.
 • Cem etmek, toplamak.
 • Kadınların bindiği merkep.

kabt

 • El ile bir şey toplamak.

kafş

 • Yemekten lezzet alma, fazla yemek yemek.
 • Pabuç.
 • Cem'etmek, toplamak.

kamş

 • Bir şeyi şundan bundan toplamak.

kar'

 • (Çoğulu: Ekrâ) Cem'etmek, toplamak.
 • Okumak, kıraat.

karmeşe

 • Cem'etmek, toplamak.

karş

 • Kesbetmek, kazanmak.
 • Toplamak, cem'etmek.

kasm

 • Kapa kapa yemek, bütün bütün yutmak.
 • Kesmek.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • İ'tâ etmek, vermek.

kaşm

 • Yemek.
 • Açlık.
 • Cem'etmek, toplamak.

kass

 • Cem'etmek, toplamak, biriktirmek.

keft

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Sarfetmek, harcamak.
 • Evmek.
 • Katı katı sürmek.

kelt

 • Ahmaklık.
 • Toplamak.

kelz

 • Cem'etmek, toplamak.

ken'

 • (Çoğulu: Kün'ân) Tilki eniği.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yakın olmak.
 • Mülâyemet.
 • Alçaklık yapmak.
 • Firar, kaçmak.

keşf-i raz / keşf-i râz

 • Gizli bir şeyi meydana çıkarmak, açıklamak. (Farsça)
 • Sır toplamak, casusluk etmek. (Farsça)

ketb

 • Yazma.
 • Toplama, cem'etme.
 • Dikme.

kırtale

 • (Çoğulu: Kırtâl) Yemiş toplamakta kullanılan sepet.

kürabe

 • Ağaç dibine düşen hurmaları toplamak.

lakt

 • Dermek, toplamak, cem'etmek.
 • Ansızdan bir nesneye yetişmek.

leff

 • Sarma. Dürme. İçine toplama. İliştirme. Rabtetme.

lemm

 • Parça parça şeyleri toplamak, cem' etmek.
 • Islâh etmek.
 • Bulduğu şeyi, haram helâl demeyip yemek.
 • Şiddet ve meşakkat.
 • Az şey.
 • Konmak. Nâzil olmak.

lesb

 • Vurmak.
 • Yalamak.
 • Yapışmak. Cem'etmek, toplamak.

likat

 • Tarlada kalan başakları toplama.
 • Hizada olma.

maarız

 • (Tekili: Muarraz) Bir sözü söyleyip başka bir şey murad etme ve cem' olmak, toplamak itibariyle ma'razlar, ta'rizler, adem-i tasrihler, sarahatsizlikler.

mel'eme

 • Cem'etmek, toplamak.
 • Terbiye etmek, düzeltmek, ıslâh etmek.
 • Yara yırtığını bağlamak.

meş'

 • Kesbetmek, kazanmak.
 • Toplamak, cem'etmek. Davar sağmak.

meunet

 • Birisinin ölmeyecek kadar yiyip içeceği.
 • Külfet.
 • Masraf. Bir şeyin toplamak, devşirmek, nakil ve boşaltmak ve saymak gibi levazımının teslim yerine kadar olan masraflarına denir.

meydan-ı haşir / meydân-ı haşir / مَيْدَانِ حَشْرْ

 • Ölüleri dirilterek toplama meydanı.

müdelles hadis / müdelles hadîs

 • Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini toplama işinde, baştan yalnız birinci râvisi (rivâyet edeni, nakledeni) bildirilmeyen hadîs.

muktataf

 • (Çoğulu: Muktatafât) (İktitaf. dan) Toplanmış, devşirilmiş.
 • Derleme, toplama. Derlenmiş.

muktatafat

 • (Tekili: Muktataf) (İktitaf. dan) Derlemeler, toplamalar. Derlenmiş şeyler.

müraat-ı nazir / müraat-ı nazîr

 • Edb: Mânâca birbirine uygun kelimeleri bir cümlede toplamak.

müsadere

 • El koyma, toplama, toplatma.
 • Toplama, elden alma.

nakr

 • Oymak, kazmak. Taş oymak.
 • Kuşun yem toplaması.
 • Vurmak.
 • Sıklık vermek.
 • Ağaç üstüne nakşetmek.
 • Tanbur çalmak.
 • Üflemek.
 • Dille ıslık çalmak.
 • Parmak çıtlatmak.

neceş

 • Değeri artırmak için almak.
 • Bir kumaşın pahasını artırmak.
 • Dağılmış şeyleri bir yere toplamak.
 • Örtmek, setretmek.

necş

 • Avı yatağından çıkarma.
 • Dağılmış parçaları toplamak.

nefir-i amm / nefîr-i âmm

 • Cemaatı toplama, halkı askere sürme.

nehhat

 • Çalıştırılan sığır.
 • İnce.
 • Hımar, eşek.
 • Sadaka toplamaya memur olan kişinin işini bitirdikten sonra ücretini alması.

nemeş

 • Dağınık, parçalanmış şeyleri toplamak.
 • Nakış hatları.
 • Yüzde olan siyah ve beyaz noktalar.

osmanlılık

 • Din, dil ve ırk gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarını vatan birliği ortak paydası etrafında toplamayı gaye edinen fikir akımı.

re'b

 • Mantar.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Islah etmek, düzeltmek.

rezm

 • Deve avazı.
 • Gök gürlemesi.
 • Cem'etmek, toplamak.

sahh

 • şiddetinden kulaklar tutulan çığlık.
 • Sağlam bir şeyle vurmak.
 • Cemetmek, toplamak.

sai / sâî

 • Emvâl-i zâhirenin zekâtını toplayan me'mûr; sâime (senenin ekserisini çayırda otlayan) hayvanların ve toprak mahsûllerinin zekâtlarını toplamakla vazîfeli kimse, zekât me'muru.

saky

 • Sulamak. Su içirmek.
 • Bedende su toplamak.

sarm

 • (Surm) Bağ kesmek. Meyve toplamak. Bir şeyi kökünden ayırmak.

sarr

 • Kesenin ağzını bağlamak.
 • Hıfzetmek.
 • Cem'etmek, toplamak.
 • Yukarı kaldırmak.
 • Zammetmek, artırmak.

semire

 • Kaymağı çalkalayıp bir yere toplamadan evvel üstünde görünen yağ parçaları.

semm

 • Cem' etmek, toplamak.
 • İyi etmek.

şerc

 • Kıç, dübür.
 • Cem'etmek, toplamak. Birbiri üstüne yığmak.
 • Fırka.
 • Nev, cins.

sırr-ı icma / sırr-ı icmâ

 • İcmâ sırrı, dağınık şeyleri bir araya toplama sırrı.

sosyalizm

 • Toplumculuk, bütün malları devlet elinde toplamak isteyen bir anlayış.

subh-u haşir / صُبْحُ حَشْرْ

 • Ölüleri dirilterek toplama sabahı.

sümame

 • (Çoğulu: Sümâm) Bir zayıf ot.
 • Cem etmek, toplamak, biriktirmek.

tahşid

 • Yığma. Toplama. Biriktirme. Yığınak.
 • Bir mevzu hakkında çok izah ve konuşmalar.

tahşidat / tahşidât

 • Birikmeler. Toplamalar. Yığınaklar.
 • Konuşarak fazla üzerinde durma.

tahsil

 • Hâsıl etmek.
 • İlim edinmek. İlim öğrenmek veya öğretmek için çalışmak.
 • Vergi toplamak.
 • Aşikâre eylemek.

tahsilat / tahsîlat / تحصيلات

 • Para ve vergi toplama. (Arapça)

tahtib

 • Odun toplamak.

takmiş

 • Cem'etmek, toplamak.

tecmi'

 • Bir yere toplamak,
 • Cuma namazına gelmek.

tedmin

 • Yığıp toplamak.
 • İhâta edip kaplamak.
 • Lâzım olmak, icab etmek.

tedvin / tedvîn

 • Bir konudaki mevzuatı bir araya toplama.
 • Biraraya getirip toplama, düzenleme; kitab hâline getirme.

teessül

 • Sermaye edinmek.
 • Cem'etmek, toplamak.

tehviş

 • Karma karışık etme.
 • Bir yere toplama.

teksif / teksîf / تكثيف

 • (Kesâfet. den) Sıklaştırma, koyulaştırma, yığma, toplama.
 • Yoğunlaştırma. (Arapça)
 • Toplama. (Arapça)
 • Teksîf etmek: Yoğunlaştırmak. (Arapça)

tekvir

 • Yuvarlaklaştırmak. Kıvırmak. Sarmak.
 • Toplamak. Cemolmak.
 • Başa sarık sarmak.
 • Sarmak, toplamak.
 • Sarma, toplama.

telakkut

 • Cem'etmek, toplamak, biriktirmek.

temettu'

 • (Çoğulu: Temettuât) Kazanma, kâr etme.
 • Kâr, fayda, menfaat.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Mühlet vermek.
 • Yoldaş olmak.

tenfir

 • (Nefret. den) Ürkütme, korkutma.
 • Nefret ettirme.
 • Mekruh ve müstehcen isim takma.
 • Galibiyetle hükmetme.
 • (Nefir. den) Asker toplama.

tezad

 • İki şeyin birbirine zıt olması. Aksilik. Terslik.
 • Edb: Mânaca birbirine zıt olan kelimeleri bir arada toplamak.
 • İki şeyin birbirine zıt olması, aksilik, terslik.
 • Anlamca zıt olan kelimeleri bir arada toplamak.

va'b

 • Ulaştırmak, vardırmak.
 • Toplamak, cem'etmek.

vesk

 • (Çoğulu: Evsük) Cem'etmek, toplamak.
 • Altmış sa'.

virat

 • Zekât vermek korkusundan hile edip bir yere toplanmış koyunlarını ayırıp dağıtmak veya perâkende koyunlarını bir yere toplamak.

yeleb

 • Beyaz deve.
 • Polat demir.
 • Toplamak, cem'etmek.
 • Deriden yapılmış cübbe, zırh ve gömlek.
 • Kalkan.

ze'zee

 • Cem'etmek, toplamak.

zevh

 • Develeri dağıtıp toplamak.

zeyy

 • Döndürmek.
 • Toplamak, cem'etmek.