LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te TAZE ifadesini içeren 138 kelime bulundu...

a'şab

 • (Tekili: Aşb) Tâze otlar.

ab'ab

 • Taze civanlık.
 • İbrişim halı.
 • Dağ tekesi.
 • Yumuşak yünden yapılan kisve.

abdar

 • Parlak. (Farsça)
 • Sağlam vücudlu. (Farsça)
 • Su veren hizmetçi. (Farsça)
 • Mc : Ter u tâze, tap taze. (Farsça)

adude

 • Yumuşaklık. Tazelik.

agras

 • (Tekili: Gars) Taze fidanlar, yeni dikilmiş ağaçlar.

akis

 • Yere gömüp köklendikten sonra kestikleri üzüm çubuğu.
 • Üzerine yağ koyup içtikleri taze süt.
 • Sütlü çorba.

asf

 • Zulüm. Haksızlık.
 • Can çekişme.
 • Emek çekip kâr kazanma.
 • Bir tarafa eğilme.
 • Sür'atle gitme.
 • Rüzgârın kuvvetle esmesi.
 • Taze ekin yaprağı.
 • Ekin taze iken biçme.

bakir / bâkir

 • Tâze. El sürülmemiş. Bozulmamış.
 • Erken.

berumend / berûmend

 • Faydalı, verimli. (Farsça)
 • Ter ü taze. (Farsça)
 • Nasibli, hisseli. (Farsça)

beşaşet / beşâşet

 • Güler yüzlülük.
 • Tazelik.

biat

 • Bağlılığını, itimadını bildirmek. Birisinin hakemliğini veya hükümdarlığını kabul etmek. El tutarak bağlılığını alenen izhar etmek. Bağlılığını tazelemek.
 • Rey vermek.

büsre

 • Herşeyin ucu ve başı.
 • Herşeyin tâzesi.
 • Genç kız veya oğlan.
 • Hurma koruğu.
 • Biraz büyümüş olan ekşi ot.

cevdet / جودت

 • İyilik. (Arapça)
 • Olgunluk. (Arapça)
 • Tazelik. (Arapça)

civan

 • Cevan. Taze. Genç. (Farsça)

ciyadet

 • Tazelik, yenilik.
 • İyilik, güzellik.

derr

 • İyi iş. İyilik. Mahz-ı hayır.
 • Zat, kimse. Hod. Nefs. Bir kimsenin zâtı.
 • Yüzün tazeliğinin, teravetinin hastalıktan dolayı gitmesinden sonra, iyi olup düzelmesi.

ebb

 • (Çoğulu: Abâb) Kuru ot. Taze ot.
 • Mer'a, otlak, çayır.
 • Kavga etmek veya bir yerden gitmek için hazırlanmak.
 • Kuru ot, taze ot. Mera, otlak, çayır.

fatir / fatîr

 • Tâze şey.
 • Mayalanmış hamur.

fetir / fetîr

 • Taze nesne.
 • Cıvık hamur.
 • Acele anlaşılan.

filiz

 • Ağaç ve çiçek fidanı, taze sürgün.
 • Eritilip temizlenmemiş olan altun, gümüş,demir, bakır gibi külçe, ham maden.
 • Erimiş bakır.

gariz

 • Taze nesne.

gaziz / gazîz

 • Gılâfından yeni çıkan çiçek.
 • Taze.

gudat

 • Ayıp, zillet, noksanlık.
 • Ter u taze olmak.

guzuza

 • Taze olmak.

habir

 • Taze ve yeni şey.

hadaret / hadâret

 • Gençlik, tazelik.

hadaset

 • Gençlik. Yenilik. Tazelik. Yeniden oluş. Bir şeyin evveli, ibtidası.

hades

 • Yeni olmak. Eskiden olmayıp sonradan görülmek.
 • Taze. Yiğit. Genç.
 • Fık: Abdest almayı icabettiren hal. Bazı ibadetlerin yapılmasına mâni olan ve necaset-i hükmiye sayılan hal.
 • Pislik.
 • Yeni olma, sonradan olma.
 • Abdesti tazelemeyi gerektiren şey, manevî pislik.

hadıl

 • Yumuşak taze ot.
 • Islanmış, nemlenmiş.

hadis-üs sinn / hâdis-üs sinn

 • Yaşı taze. Genç delikanlı.

halib / halîb

 • Taze süt.

hals

 • Bir şeyi soymak. Çalmak. Kapmak.
 • Dibinden taze yetişen çayırla karışık olan kuru çimen.

hame

 • Yaş ot demeti, taze ekin destesi, bir sap üzere bitmiş taze ekin.
 • Havası bozuk hastalıklı yer.

haruf

 • Küçük kuzu, hamel.
 • Tâze et.

hemim / hemîm

 • Ağır ağır gitmek.
 • Otun tazeliğinden dolayı parlaması.

her dem taze

 • Parlaklık ve tazeliğini dâima muhafaza eden.
 • Mc: Daima genç görülen, gençliğe heveskâr.

hezm

 • Seğirtmek.
 • Taze olmak.
 • Kırmak.

hudir

 • Yumuşak taze ot.

hurrem

 • Sevinçli. Mesrur. Şen. Ferahlık veren. Taze ve hoş. Güler yüzlü. (Farsça)

huzret

 • Yeşillik. Ter ü tazelik.

igraz

 • Doldurmak.
 • Taze hamurdan ekmek yapıp misafire yedirme.

ihtila'

 • Tenha yere veya halvete çekilme.
 • Taze ot koparma, biçme.

istah

 • Budak, taze filiz. (Farsça)

kal'a

 • Kale. Eskiden yapılan büyük merkezlerin ve şehirlerin bulunduğu etrafı duvarlarla çevrili ve düşmanın hücumundan muhafaza edilen yüksek yerlerde inşa edilmiş yapı.
 • Çobanın çantası.
 • Hurma ağacının dibinden kesilen taze fidan.

kart

 • Tazeliği geçmiş, katılaşmış.
 • Gençliği geçmiş, geçkin, yaşça büyük.

kedb

 • Tâze kan.

küfe

 • Taze dallardan veya kamıştan örülmüş, derin ve çeşitli boyda kaba sepet. (Farsça)

kurre

 • Parlaklık. Tâzelik. Gözün parlak ve nurlu olması.
 • Ağlamaktan sonraki serinlik.
 • Dilşâd olmak.
 • Bir atımlık şey.
 • Kurbağa.

ledn

 • (Çoğulu: Lidân-Ledun) Taze ve yumuşak olan ağaç budağı.

ma'd

 • Taze hurma.
 • Taze ot.
 • Yumuşak.
 • Yoğunluk, gılzat.
 • Gitmek.
 • Çekmek.

ma'v

 • Olmuş taze hurma.
 • Ses, avaz.

mad

 • Yumuşak taze ot.

magruz

 • Taze. Bayatlamamış ve bozulmamış.

matruk

 • Gevşek ve uyuşuk adam.
 • Kuruduktan sonra yine yağmurla tazelenmiş.

me'd

 • Yumuşak taze ot.
 • Titremek.
 • Sallanmak.

mehah

 • Tazelik, güzellik.

mehat

 • (Çoğulu: Mehâ-Mehevât) Billur taşı.
 • Güneş.
 • Dağ sığırı.
 • Tazelik.
 • Güzellik.

meled

 • Tazelik, körpelik, nâziklik, gençlik.

mey'a

 • (Mey'at) Yiğitlik başlangıcı.
 • Atı koşuya alıştırmak.
 • Erimiş sıvı madde.
 • Yere dökülen bir sıvının akıp gitmesi.
 • Bir şeyin ilk zamanı. Tâzelik vakti.

müdhamme

 • Ağaçlarının ve nebatlarının çok ve taze olmaları dolayısıyla uzaktan koyu yeşil renkte görünen bahçe.

mülevves

 • Kirli. Pis. Bulaşık. Bulaştırılmış.
 • Alıkoyulup sonraya bırakılmış veya durdurulmuş olan.
 • Tazelenmek için suda ıslatılmış şey.
 • Karışık, intizamsız.

müselles

 • Tâze iken yâni gaz kabarcıkları çıkmadan, köpürmeden önce ısıtılıp, üçte ikisi uçup üçte biri kalan üzüm suyu.

mutarra

 • Tarâvetli. Tâze.

müteceddid

 • Yenilenen, tazelenen.

na-şüküfte

 • Açılmamış, taze. (Farsça)

nadiret

 • Güzellik, parlaklık, tazelik.
 • Hoş ve lâtif.

naim

 • Taze, körpe.
 • Kılçıksız, yumuşak, kemiksiz.
 • Etli sebze.

naki'

 • Tâze.
 • Şifâlı devâ.

nazar

 • (Nazaret) Altın.
 • Tazelik.

nazır

 • Taze, tazeleşen.

nazir

 • Tâze.
 • Altın.

nazret

 • Tazelik, tarâvet.

nedaret

 • Tazelik, parlaklık, letafet, taravet.

nev / نو

 • Yeni, tâze, cedid. Son zamanda çıkmış. (Farsça)
 • Yeni. (Farsça)
 • Taze, körpe. (Farsça)

nevabit

 • (Tekili: Nabite) Nebatlar. Bitkiler.
 • İmar ve ihdas.
 • Dünya ahvâlinden habersiz.
 • Taze, genç kimse.

nevbenev

 • Tâzeden tâzeye. Yeniden yeniye. (Farsça)

nevhast

 • Taze ve genç hayvan.

nevhiz

 • Genç, taze. (Farsça)
 • Yeni çıkmış, yeni yetişmiş. (Farsça)

nevnihal / nevnihâl

 • Taze fidan, yeni filiz. (Farsça)
 • Taze fidan.

nevres

 • (Nevrese) Yeni yetişmiş, yeni yetişen, yeni biten. (Farsça)
 • Genç, taze. (Farsça)

nevreside / nevresîde

 • Yeni yetişmiş, yeni yetişme. (Farsça)
 • Tâze, genç. (Farsça)
 • Genç, taze.

nevresidegan / nevresidegân

 • (Tekili: Nev-reside) Yeni olgunlaşmağa başlamış olanlar, yeni yetişmeler. Gençler, tazeler.

nevsale

 • Genç. Küçük. Tâze. (Farsça)

neyh

 • Vücudun kemikleri taze iken pekişmek.

nezaret

 • (Nedâret) Tazelik. Parlaklık. Letafet.

nihal / nihâl

 • Taze, düzgün. Fidan, sürgün. (Farsça)
 • Fidan, taze.

nihalan

 • (Tekili: Nihal) Taze fidanlar, sürgünler. (Farsça)

nihale

 • Yeni, taze fidan. (Farsça)
 • Avcı korkuluğu. (Farsça)
 • Sahan altlığı. (Farsça)
 • Döşenecek şey. Döşeme. (Farsça)

peyam

 • Taze haber.

ratıb

 • Islak, nemli, çok yaş, rütübetli. Tâze.

rehaset

 • Tazelik, yumuşaklık, incelik.
 • Ucuzluk.
 • Bir işi gevşek tutma.

revnak

 • Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.
 • Parlaklık, tazelik, süs.

revnak-bahş

 • Güzellik, tazelik ve parlaklık veren. (Farsça)

revnak-ı bahar

 • Baharın güzellik ve tazeliği.

revnak-nüma

 • Tâzelik, güzellik ve parlaklık gösteren. (Farsça)

revnakdar / revnakdâr

 • Parlak, taze, hoş.

reyean

 • Artma, çoğalma, ziyâdeleşme, bereketlenme.
 • Her şeyin evveli, tazelik zamanı.

şad-abi / şâd-âbî

 • Sulu olma, suya kanmışlık. Tazelik. (Farsça)

şadab

 • (Şâd-âb) Suya kanmış, sulu. Taze. (Farsça)

şat'

 • Yerden yeni çıkan taze ekin yaprağı. Ekinlerin taze çıkan filizleri, yaprağı.
 • Su arkı.
 • Cima etmek.
 • Bağlayıp sağlamlaştırmak.

şebab / şebâb

 • Gençlik, tazelik.

şebabiyet / şebâbiyet

 • Gençlik, tazelik. Yiğitlik. Civanlık.
 • Gençlik, tazelik.
 • Gençlik, tazelik.

ser'

 • Üzüm çubuğu.
 • Yaş ve taze çubuk.
 • Yumuşak bedenli yiğit.
 • Uzun boylu adam.

sir-ab

 • Suya kanma. Suya tok olmak. (Farsça)
 • Sulu. (Farsça)
 • Körpe, tâze. (Farsça)

taftaf

 • Yumuşak taze ot.
 • Ağacın çevresi.

tanzir

 • Tazeleştirme, tazelendirme.

taravet / tarâvet / طراوت / طَرَاوَتْ

 • Tazelik. Körpelik.
 • Tazelik.
 • Tazelik.
 • Tazelik. (Arapça)
 • Tazelik.

taravet-dar / taravet-dâr

 • (Terâvettar) Tâzece, eskimemiş, tâze. (Farsça)

taravet-i bimisal / tarâvet-i bîmisâl

 • Benzersiz tazelik.

taravetdar / tarâvetdâr

 • Taze.

taravettar / tarâvettar

 • Taptaze.

tari / tarî

 • (Taravet. den) Taze, taravetli.

tartib

 • Islatma, rutubetlendirme. Islatılma.
 • Tâzelik verme.
 • Hoşlandırılma.
 • Hurmanın rutubetli olması.

tary

 • Taptaze. Çok taze.

taze / tâze / تازه

 • Körpe, taze. (Farsça)
 • Genç. (Farsça)
 • Yeni. (Farsça)

tazegi / tazegî / tâzegî / تازگى

 • Tazelik, yenilik, körpelik. (Farsça)
 • Gençlik. (Farsça)
 • Körpelik, tazelik. (Farsça)
 • Gençlik. (Farsça)
 • Yenilik. (Farsça)

tecdid / tecdîd

 • Yenileme. Yenilenme. Tazelenme.
 • Yenileme, tazeleme.

tecdid-i iman / tecdîd-i îmân

 • İmanı yenileme, tazeleme.
 • Bilerek veya bilmeyerek küfrü gerektiren (îmânı gideren) bir sözü söylemek veya bir işi yapmak yâhut böyle bir şeyi yapmış olma ihtimâli üzerine, Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah sözünü; mânâsını bilerek ve inanarak söyleyip, îmânını yenileme, tâzeleme.

tecdid-i lezzet

 • Lezzeti yenileme, tazeleme.

tecdid-i nikah / tecdid-i nikâh / tecdîd-i nikâh

 • Nikâh tazeleme. Nikâh yenileme.
 • Nikâhı yenileme, tâzeleme.

tecdidat / tecdidât

 • Yenilemeler, tazelemeler.

teceddüd

 • Tazelenme. Yenilenme.

teceddüt

 • Yenilenme, tazelenme.

ter / تر

 • Rutubetli, ıslak, yaş. (Farsça)
 • Taze. (Farsça)
 • Taze.. (Farsça)
 • Islak. (Farsça)

ter ü taze

 • Çok körpe, çok taze. Pek lâtif. (Farsça)
 • Çok taze, pek temiz.

teravet

 • Tazelik.

terütaze / terütâze / تروتازه

 • Taptaze, çok körpe. (Farsça)

tıla'

 • Tâze üzüm şırasının, ateşte veya güneşte ısıtılarak üçte birinden fazlasının uçmasıyla elde edilen içki.

tufuliyyet

 • (Tufulet) Çocukluk. Küçüklük. Yavru oluş.
 • Ter u tazelik.

turfanda

 • Yeni, taze.

ümüldan

 • Taze fidan. Körpe dal.
 • Genç, güzel.
 • İnce ve narin vücud.

unfuvan

 • Gençlik ve güzelliğin başlangıcı, en parlak zamanı.
 • Parlaklık, tazelik.

unfuvan-ı şebab

 • Gençlik çağı, tazelik.

ürne

 • Taze peynir.
 • Keler tuzağı olan yer.

uşb

 • (Çoğulu: A'şeb) Taze ot.

uşir

 • Taze çayır, taze ot.

vitamin

 • Vücudda yokluğu bazı hastalıklara yol açan ve taze yiyeceklerde ve bazı meyvalarda bulunan organik madde. A, B, C, D, E gibi remizlerle gösterilen çeşitleri vardır. (Fransızca)

zehv

 • Bâtıl.
 • Yalan.
 • Fahirlenmek, gururlanmak, tekebbürlenmek.
 • Güzel manzara.
 • Taze ot.
 • Otun çiçeği.
 • Titremek.
 • Yürümek.
 • Yel esmek.
 • Alacalanmış hurma koruğu.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın