LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te TAKLIT ifadesini içeren 24 kelime bulundu...

asri / asrî

 • Devre, modaya ve israflı fantaziyelere uyan. Taklitçi. Zamana uygun. Bir devreye, asra âit ve müteallik.

avrupazade / avrupazâde

 • Avrupayı taklit eden.

ekolali

 • yun. Psk: Sesleri taklit etme, yansıtma. Çocuk dünyaya geldiği zaman çevresinde konuşulan dilin seslerini çıkaramaz. Kendine mahsus sesleri çıkarır. Çevrede konuşulan dilleri dinleye dinleye çevredeki sesleri taklid etmeye başlar, bu taklid edebildiği sesleri sık sık tekrar eder. Meselâ: ba, ba, ba

frenkmeşrep

 • Avrupalıları taklit edenler.

hey'atın feletatı / hey'atın feletâtı

 • Birini taklit eden kimsenin taklitçiliğini gösterip ilân eden sürçmeleri, falsoları. Kemalât-ı ruhiye veya mükemmelliğin iktizası olan umum ahvaldeki fıtrîlik ve müvazeneyi o seviyede olmayanın sun'î taklitteki gayr-ı fıtrîliği.

hiss-i taklidi / hiss-i taklidî

 • Taklit hissi, duygusu.

ırk-ı taklit

 • Taklit damarı; taklitçilik.

kalp

 • t. Hileli. Sahte. Taklit.
 • Yalandan cesaret satan korkak adam.
 • Yalancı. Kendisine güvenilmez olan.

muhakat / muhâkât

 • Taklit etme.

mühakat

 • Benzerini yapma, taklit.

mukallid / مقلد

 • Taklitçi, taklid eden, başkasına özenerek onun gibi olmaya çalışan.
 • Taklitçi.
 • Taklitçi. (Arapça)

mukallidin-i maddiyyun / mukallidîn-i maddiyyun

 • Materyalistlerin taklitçileri, taklitçi materyalistler, maddeciler.

mukallit

 • Taklitçi.

sahte

 • Düzme, yapmacık, yalandan, taklit. (Farsça)
 • Kalp, karışık. (Farsça)

şaibe-i taklit

 • Taklit kusuru.

şevk-i taklid

 • Taklit etme şevki, isteği.

şevk-i taklit

 • Taklit arzusu.

taklid / taklîd / تقليد

 • Taklit, öykünme. (Arapça)
 • Sahte. (Arapça)

taklid-i tufeylane / taklid-i tufeylâne

 • Acemiler gibi taklit etme.

takliden / taklîden / تقليدا

 • Taklit ederek.
 • Taklit ederek.
 • Öykünerek, taklit ederek. (Arapça)

taklidiyet

 • Taklitçilik.

taklidkarane / taklidkârane

 • Taklit ederek.

taklitgah / taklitgâh

 • Taklit yeri.

taklitkarane / taklitkârâne

 • Taklit ederek.