LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Tüyü ifadesini içeren 52 kelime bulundu...

ağıt

 • Mersiye. Ölen kimse için söylenen ve onu öven ve üzüntüyü anlatan şiir. Ölen için ağlama. (Müslümanlıkta ölenin arkasından aşırı ağlayıp dövünme iyi değildir.)

ahseb

 • Çok iyi hesab edilmiş, münâsib.
 • Çok fazla cimri, hasis.
 • Miskin.
 • Saçının rengi kırmızıya yakın.
 • Tüyünün rengi boz renk olan kızıl deve.

akika

 • Yeni doğan bir çocuğun başındaki ana tüyü. Yahut böyle bir çocuk için Cenab-ı Hakk'a şükür niyetiyle kesilen kurbanın adı. Bu kurbana "Nesike" de denir.

akıl / âkıl

 • Akıllı kimse; iyi ve kötüyü, faydalı ve zararlıyı birbirinden ayırabilen kimse.

akl-ı selim

 • İyiyi ve kötüyü fark eden sağlam akıl, sağduyu.
 • (Hiss-i selim) İyiyi kötüyü farkedip, insana hak ve hakikatı, iman ve İslâmiyeti tâkib ettiren akıl ve düşünüş. Normal ve müsbet düşünce.

asheb

 • Tüyünün üstü kızıl, içi beyaz olan deve.

bagsa'

 • Tüyü siyahlı beyazlı olan ve yer yer de benler bulunan koyun.

berkan

 • Tüyü kıvırcık olan kuzu postu veya kürkü. (Farsça)

ebih

 • Yüzünden örtüyü kaldırmayan tesettürlü kadın.

ecred

 • Tüysüz adam, köse. Genç.
 • Çorak, otsuz yer. Bir şey yetişmeyen arazi.
 • Tüyü yumuşak ve kısa olan at.

em'at

 • Gövdesinde kılı olmayan kimse.
 • Tüyü dökülen kurda "zi'b-i em'at" derler.

emred

 • Henüz tüyü bitmemiş, sakalı gelmemiş olan genç.

enbüre

 • Dere, çay. (Farsça)
 • Tüyü dökülmüş olan hayvan. (Farsça)
 • Dolap beygiri. (Farsça)
 • İşkembe. (Farsça)

ferman-ı mübin / fermân-ı mübîn

 • Hayrı ve şerri, iyiyi ve kötüyü açıklayan ve bildiren emir, buyruk.

furkan

 • Hak ile bâtılı birbirinden ayıran. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı farkedip ayıran.
 • Kur'an-ı Kerim.
 • Kur'an-ı Kerim'in 25. suresinin ismi.
 • Hak ile batılı ayırmak, iyi ile kötüyü ayırd etmek.
 • Kur'ân-ı Kerim'in adlarından biri.

gamil / gamîl

 • Tüyü gitmiş yumuşak deri.

gaml

 • Tüyünü yolmak için deriyi dürüp gömmek.

gayr-ı mümeyyiz

 • İyiyi ve kötüyü, doğruyu ve yanlışı birbirinden ayıramayan kimse; bunak veya küçük çocuk gibi.

halkışer

 • Kötüyü yaratma.

hatıb

 • (Hatab. dan) Oduncu, odun toplayan.
 • İyiyi kötüyü ayırd edemeyen kimse.

hurşun

 • (Çoğulu: Harâşın) Ufacık bıtırak. (Davarların tüyüne yapışır.)

huş

 • Akıl, fikir, zekâ, iyi ile kötüyü ayırma hissi. (Farsça)
 • Ruh, can. (Farsça)
 • Ölüm, (Farsça)
 • Zehir. (Farsça)

ihram / ihrâm

 • Mîkât denilen mahalde (yerde) hacca veya umreye niyet ederek, peştemal gibi dikişsiz iki parça örtüyü giymek ve telbiye getirmek sûretiyle, daha önce mubah (serbest) olan bâzı şeyleri kendine haram kılmak yâni bunları yapmaktan sakınmak. İhrâmlı kims eye muhrim denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı

imlas

 • Karanlık.
 • Karışma.
 • Koyunun tüyü dökülme.

isb

 • Kasık tüyü.

kufuf

 • Kişinin korkudan tüyü ürperip kalkmak.

laglaga

 • (Çoğulu: Laglag) Ördekten küçük bir güzel kuştur, başında az miktar beyaz tüyü vardır. Türk diyârında yavrusunu çıkarıp kış günlerinde Mısır'a gider.

meriş

 • Üzerinde kuş tüyü olan nesne.

mersiye

 • Birisinin ölümü hakkında yazılan, üzüntüyü dile getiren manzume, ağıt.

mihenk

 • (Mihek) Altının ayarını anlamaya mahsus bir taş. Ölçü. İyiyi kötüyü ayıran, ayar âleti.
 • Mc: Bir insanın kıymetini, ahlâkını anlamaya yarayan vasıta.

mübin

 • Hayrı şerri, kötüyü iyiyi ayıran.
 • Açık, besbelli.
 • Din-i mübin: İslâm dini.

mümeyyiz

 • Temyiz eden, ayıran, iyiyi kötüyü farkeden.
 • İmtihandaki talebenin bilgisini imtihan ederek yoklayan kimse.
 • Gr: Tırnak işareti.

münekkid

 • Tenkid edici. Kötüyü iyiyi ayıran ve onları söyleyen, kusurları söyleyen.

nu'nua

 • Devenin boyun eti.
 • Horozun boyun tüyü.

per / پر

 • Kanat. (Farsça)
 • Kuşların iri tüyü, yelek. (Farsça)

rehber

 • Yol gösteren, kılavuz; bir kimseye veya bir topluluğa iyi ile kötüyü görmesinde ve doğru yolu bulmasında yardımcı olan, insanı Allahü teâlânın rızâsına kavuşturmaya çalışan, ilim ve ahlâk sunan zât.

sa'l

 • Başı küçük olan kimse.
 • Başı küçük deve kuşu.
 • Tüyü gitmiş eşek.

şahbal

 • (Şehbal) Kuş kanadının en uzun tüyü. (Farsça)

şehper

 • Kuş kanadının en uzun tüyü. (Farsça)

sinn-i temyiz / سِنِّ تَمْيِيزْ

 • İyi ile kötüyü farketme yaşı olan yedi yaşı.
 • (İyi ve kötüyü) Ayırt etme yaşı.

su'-i ihtiyar / sû'-i ihtiyâr / سُوءِ اِخْتِيَارْ

 • (İrâdesiyle) kötüyü tercîh etme.

su-i kesb / sû-i kesb

 • Fiilin kötüye kullanılması, kötüyü kazanma, elde etme.

tahsir

 • Hasret bırakma. Hasret etme.
 • Kuşun tüyünü bırakması, dökmesi.

tayr

 • (Çoğulu: Atyâr-Tuyur) Kuş.
 • Uçmak (mânasına mastardır.)

temessül etme

 • Benzeme, aynı görüntüyü yansıtma.

teselli verme / tesellî verme

 • Üzüntüyü hafifletme, acıyı dindirme, rahatlatma.

teşvit

 • Tüyü ve kılı gitsin diye ateşe tutmak.

teys

 • (Çoğulu: Tüyüs-Tiyese-Etyâs) Erkek keçi, teke.

tıls

 • (Çoğulu: Atlâs) Sahife.
 • Mahvolmuş nesne.
 • Tüyü dökülmüş olan deve uyluğunun derisi.
 • Elbisenin eskimesi.

vati

 • Yumuşak ve kolay olan şey. (Kuş tüyünden yapılmış yastık gibi)

vicdan / vicdân / وجدان

 • İyi ile kötüyü ayırt edip değerlendirme duygusu. (Arapça)

zahk

 • Hastalıktan dolayı tilkinin tüyü dökülüp derisi açılması.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR