LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Türler ifadesini içeren 51 kelime bulundu...

cins-i hayvan

 • Canlı türleri.

ecnas / ecnâs / اجناس

 • (Tekili: Cins) Çeşitler, neviler, türler.
 • Cinsler; altında türlerin sıralandığı sınıflar.
 • Cinsler, türler.
 • Türler, cinsler. (Arapça)

ecnas-ı mahlukat / ecnâs-ı mahlûkat

 • Yaratılanların cinsleri, türleri.

ecnas-ı muhtelife / ecnâs-ı muhtelife

 • Farklı cinsler, çeşitli türler.

enva / envâ / انواع

 • Çeşitler, türler.
 • Türler, çeşitler.
 • Neviler, türler.
 • Türler.

enva' / envâ' / اَنْوَاعْ

 • (Tekili: Nev') Neviler, çeşitler, türler.
 • Türler, çeşitler.

enva'-ı şirk / envâ'-ı şirk

 • Şirk türleri; Allah'a ortak koşma çeşitleri.

enva-ı acaip / envâ-ı acaip

 • Mükemmel, harika türler, mahluklar.

enva-ı alem / envâ-ı âlem

 • Kâinataki nev'iler, türler; kâinatta bulunan çeşitli varlıklar.

enva-ı dalalet / envâ-ı dalâlet

 • Hak yoldan sapma türleri.

enva-ı erzak

 • Rızık türleri.

enva-ı eşya / envâ-ı eşya

 • Eşyanın türleri, çeşitleri.

enva-ı hayat / envâ-ı hayat

 • Hayat çeşitleri, türleri.

enva-ı hayvanat / envâ-ı hayvânât

 • Hayvan türleri.

enva-ı i'caz / envâ-ı i'câz

 • Mu'cizelik türleri, çeşitleri.

enva-ı ihsan / envâ-ı ihsan

 • Bağışların türleri.

enva-ı ihsanat / envâ-ı ihsânât

 • İyiliklerin çeşitleri, bağışların türleri.

enva-ı kainat / envâ-ı kâinat

 • Var olan şeylerin türleri, varlıkların çeşitleri.

enva-i kainat / enva-i kâinat

 • Kâinatın nev'ileri (türleri, sınıfları).

enva-ı kemalat / envâ-ı kemâlât

 • Mükemmelliklerin türleri, çeşitleri.

enva-ı mahluk / envâ-ı mahlûk

 • Varlık türleri.

enva-ı mahlukat / envâ-ı mahlûkat

 • Bütün yaratılmış varlık türleri.

enva-ı masnuat / envâ-ı masnûat

 • Sanat eseri varlık türleri.

enva-ı mehasin / envâ-ı mehâsin

 • Güzellik çeşitleri, türleri.

enva-ı mu'cizat / envâ-ı mu'cizât

 • Mu'cizelerin türleri.

enva-ı mu'cizat-ı ahmediye / envâ-ı mu'cizat-ı ahmediye

 • Hz. Peygambere ait mu'cizelerin türleri, çeşitleri.

enva-ı muhabbet / envâ-ı muhabbet

 • Sevgi türleri, çeşitleri.

enva-ı muhtelife / envâ-ı muhtelife

 • Farklı, çeşitli türler.

enva-ı nakış / envâ-ı nakış

 • Nakış çeşitleri, türleri.

enva-ı namadud / envâ-ı nâmâdud

 • Sayısız türler.

enva-ı şirk / envâ-ı şirk

 • Allah'a ortak koşma türleri.

enva-ı tecelliyat / envâ-ı tecelliyât

 • Tecellîlerin, yansımaların türleri.

enva-ı zevi'l-hayat / envâ-ı zevi'l-hayat

 • Hayat sahibi olan canlıların türleri.

envaen / envâen

 • Türler olarak.

erbabu'l-enva / erbâbu'l-enva

 • Türlerinin idarecileri, terbiye edicileri.

erbabü'l-enva / erbâbü'l-envâ

 • Türlerin sahipleri, terbiye edicileri.

etnografya

 • (Etnografi) yun. Kavmiyyat. Kavimlerin, milletlerin gelişmesini, terakkisini ve has vasıflarını inceleyen, onların kültürlerinden bahseden ilim kolu.

fail-i teşkil-i enva / fâil-i teşkil-i envâ

 • Çeşitleri, türleri teşkil eden fail, fiil sahibi.

istikra-i tamm / istikrâ-i tâmm

 • Tam bir tümevarım, endüksiyon; parçalardan bütüne, fertlerden türlere, olaylardan kanunlara, ilimlerden kâinatın mükemmel olan düzen ve düzenliğine varma yöntemi.

kavanin-i külliye / kavânin-i külliye

 • Türleri, sınıfları içine alan, kapsamlı kanunlar.

külliyat / külliyât

 • Türler, cinsler, kapsamlı varlıklar.

maarif

 • Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi.
 • Meharet. Üstadlık. Hüner.
 • Marifetler. Mâruflar. Kültürler.
 • Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri.
 • Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.

muhtelifü'l-cins

 • Farklı türlerde.

muhtelifül'ecnas

 • Değişik cinsler, türler.

muhtelifülcins

 • Çeşitli, farklı türler.

neviler

 • Türler.

sebeb-i teşkil-i enva / sebeb-i teşkil-i envâ

 • Türlerin oluşum sebebi.

tavaif-i mevcudat / tavâif-i mevcudat

 • Varlık taifeleri, türleri.

teşekkül-ü enva / teşekkül-ü envâ

 • Canlı türlerinin oluşumu.

teşkil-i cümle enva / teşkil-i cümle envâ

 • Bütün türleri meydana getirme.

tevatürat / tevatürât

 • (Tekili: Tevatür) Tevatürler, ağızdan ağıza dolaşıp yayılan haberler.