LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Suy kelimesini içeren 85 kelime bulundu...

bedud

 • Suyu az olan kuyu.

bi'r-i muattal

 • Suyu kesilmiş kuyu. Susuz kuyu.

burc-i abi / burc-i âbî

 • Suya ait burçlar: Yengeç, akrep, balık.

cer'

 • Suyu yudumlayarak içme.

cera'

 • Suyu sora sora içmek.

cery

 • Suyun ve diğer sıvıların akması. Cereyan.

ciraye

 • Suyun ve diğer sıvıların durmadan akıp gitmeleri.

ecen

 • Suyun tadı ve rengi değişik olmak.

eczeb

 • Suyu geçirmeyen sağlam zemin.

feveran-ı ab / feverân-ı âb

 • Suyun fışkırması.

fıskıye

 • Suyu muhtelif şekillerde yukarıya doğru fışkırtan ve ekseriya havuzların ortasında yapılan borunun üzerindeki aletin adıdır. Buna, Arapçası olan fevvare denildiği gibi, Türkçe olan fışkırak da denilir.

fücre

 • Suyun çıkıp aktığı yer.

galeyan-ı ma' / galeyan-ı mâ'

 • Suyun kaynaması.

garak

 • Suya batmak.

gark-ab

 • Suya batmış olan, boğulmuş. (Farsça)

gavta

 • Suyun içindeki derinlik. (Farsça)

gıyasa

 • Suya dalmak.

hadar

 • Suyu çok olan süt.

hevte

 • Suya gidecek yol.

hibs

 • Suyun aktığı yöne konan ve içinde su biriken ağaç veya taş.

hidrofil

 • Suyu kolayca emen madde. (Fransızca)

himm

 • Suyu çok olan kuyu.

hıyaz

 • Suya dalmak.

hüşad

 • Suyu emmeyen sert arâzi.

i'tisar

 • Suyunu çıkarmak için bir şeyi sıkma.

icmad-ı ma / icmad-ı mâ

 • Suyun dondurulması. Suyun buz haline getirilmesi.

iddifa-yı ma' / iddifa-yı mâ'

 • Suyun ısınması.

igtimas

 • Suya dalma.

ikdirar-ı ma' / ikdirar-ı mâ'

 • Suyun bulanması.

ıkmas

 • Suya daldırıp çıkarma.

indira-iı ma' / indira-iı mâ'

 • Suyun dağılıp yayılması.

ingımas

 • Suya dalma.

ingısas

 • Suya dalma.

ingıtat

 • Suya dalma.

irşaf

 • Suyu yavaş yavaş ve yudum yudum içme.

irtimas

 • Suya dalma, dalıp gitme. Dalgıçlık.

izar

 • Suyun dibi. (Farsça)

kamıh

 • Suyu içmeyip, başını kaldırıp duran davar.

kammas

 • Suya dalan.

kanh

 • Suyu içip kandıktan sonra başını kaldırmak.

kumus

 • Suya batıp kaybolmak.

mai / mâî

 • Suya ait, suda yaşayan.

maks

 • Suya dalmak. Daldırmak.

mecra / mecrâ

 • Suyun akış yeri, su yolu.

mehk

 • Suyun rengi yeşil olmak.

menbat

 • Suyun çıktığı yer. Menba'.

mesel

 • Suyun aktığı yer.

mugamese

 • Suya daldırışmak, birbirini suya daldırmak.

müngamis

 • Suya batmış.

mürtevi

 • Suya kanmış.

müteneşşif

 • Suyu ve rutubeti çekip emen.

natafan

 • Suyun seyelân etmesi, akması.

nebt

 • Suyun yerden çıkıp akması.

nehr-i cari / nehr-i câri

 • Suyu devamlı akan nehir.

nokta-i galeyan / nokta-i galeyân

 • Suyun buhara çevrildiği harâret derecesi.

nübu'

 • Suyun, yerden çıkıp akması.

nübut

 • Suyun, yerden çıkıp akması.

paguş

 • Suya dalma. (Farsça)

pereng

 • Suyu iyi verilmiş kılınç. (Farsça)

rakraka

 • Suyun akması.

reşf

 • Suyu dudakları ile emmek, emerek içmek.

reyyan

 • Suya kanmış, tatmin olmuş.

saan

 • Suya yakın yerde develerin yattığı yer.

sadda'

 • Suyu lezzetli olan örülmüş kuyu.

sarat

 • Suyun çok durmaktan dolayı renginin ve kokusunun değişmesi.

say'

 • Suyun akması.

se'see

 • Suya kandırmak.

seccac

 • Suyu çok olan süt.

seluf

 • Suya gelen develerin dâima önlerinde gelen deve.

sib

 • Suyun aktığı yer.

süyu'

 • Suyun akması.

ta'kir

 • Suyu bulanık etmek.

tahazhuz

 • Suyun deprenmesi, hareket etmesi.

tahviz

 • Suya dalmak.

tasafün

 • Suyun az olduğu zamanlarda herkese eşit miktar su vermek.

tebeccüs

 • Suyun açıktan akması.

tegammür

 • Suyu az içmek.

tehvir

 • Suyu veya diğer sıvıları döktürmek.

tehyir

 • Suyu döktürmek.

tenhib

 • Suya gayet yakın olmak.

tereşşüf

 • Suyu emme.

tesayül

 • Suyun revân olup akması.

ücun

 • Suyun renginin ve tadının bozulması.

veşelan

 • Suyun akışı.

vess

 • Suya dalmak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın