LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Susuz ifadesini içeren 71 kelime bulundu...

ataş / عطش

 • Susuzluk. (Arapça)

ataşa

 • (Tekili: Atşân) Susamış olanlar, susuzlar.

atiş / âtiş

 • (Atişe) Susuz, susamış.

atş / عطش

 • Susuzluk. Susama.
 • Susuzluk.
 • Susuzluk. (Arapça)

atşan / atşân / عطشان

 • Susamış, teşne. Susuz.
 • Susuz, susamış. (Arapça)

azb

 • Tatlı, lâtif, hoş ve şirin olan yiyilecek ve içilecek şey.
 • Fazla susuzluktan yemek yemeği terketme.
 • Men'etme.
 • Feragat.

azib

 • Susuzluktan yem ve yulaf yemeyen yorgun hayvan.

berr

 • (Çoğulu: Ebrâr) Va'dinde sâdık. Sözünde duran. Muhsin. Keremkâr.
 • Nimetleri herkese, umuma ihsan eden.
 • Gerçeklik, sıdk.
 • Susuz, kuru yerler.
 • Toprak. Yeryüzü, yer.

bi'r-i muattal

 • Suyu kesilmiş kuyu. Susuz kuyu.

bi-ab / bî-ab

 • Susuz, kuru. (Farsça)
 • Donuk. (Farsça)
 • Rezil, utanmaz, hayasız. (Farsça)

cedda'

 • Küçük memeli kadın.
 • Susuz çöl.

ceneb

 • Susuzluktan böğrü ciğere yapışmak.

cevdet

 • İyilik. Güzellik. Kusursuzluk.
 • Bir kimsenin, başkasının işini güzelce ve kusursuz olarak yapması.
 • Cömertlik.
 • Susuz olma.

cübb

 • Kuyu.
 • Küp. Kulpsuz desti.
 • Vaktiyle zindan gibi kullanılan çukur, susuz kuyu.

dehna

 • Ova, sahrâ. Çöl, geniş veya susuz ova.
 • Bir yer ismi.

emalis

 • (Tekili: İmlis"e") Otsuz ve susuz sahralar, çöller.

felevat

 • (Tekili: Felât) Susuz çöller, sahralar.

fell

 • (Çoğulu: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne.
 • Yaralamak.
 • Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması.
 • Kılınç yüzündeki açılan gedik.
 • Susuz kır yer.
 • Güruh, cemaat.
 • Muvakkat delilik.

galel

 • (Çoğulu: Eğlâl) Koruluktan akan su.
 • Susuzluk.

galil

 • (Çoğulu: Gılâl) Güneşin harareti.
 • Susuzluk harareti.
 • Kin, hased.
 • Devenin yulafına karıştırıp yedirdikleri hurma çekirdeği.

gayme

 • Çok fazla susama, susuzluk.

gayn

 • Susuzluk.
 • Arapçada "ayn" harfinden sonra gelen harfin adı.

gımar

 • (Tekili: Gamr) Gaflet. Cehalet. Şiddetler. Çok su. Büyük denizler.
 • (Gımr) Çok susuzluk.
 • Kin tutma.

gullet

 • Sıcaklık.
 • Susuzluk harareti.

harran

 • Susuz.

hayim

 • Suyu, tahmin ettiği yerlerde arayıp bulamamak.
 • Susuz, atşân.

him

 • Deveye ârız olan susuzluk hastalığı.
 • Kürtçede: Temel, esas.

himan

 • Susuz, susamış.

hıms

 • Üç gün deveyi susuz bırakıp, dördüncü günü su vermek.
 • Alaca yemeni bez.

hırre

 • Susuzluk.

hiyman

 • Susuz.

idhimam

 • Siyah olmak.
 • Ekinin susuzluktan dolayı siyah görünmesi.

iltihas

 • Açlık veya susuzluktan dolayı soluma.

itaş

 • (Atş. dan) Susuz bırakma, susuz olma.

kıfar

 • Çöller. Susuz, otsuz yerler.

kırra

 • Soğuk, berd.
 • Çok fazla susuzluk.
 • Akıllılık.

kufar

 • (Tekili: Kafr) Issız ve susuz yerler. Çöller, sahralar.

lahis

 • Susuzluk veya sıcaktan dolayı dilini çıkararak soluyan köpek.

lehas

 • Susuz kişi.

lehban

 • Susuz kişi. (Müe: Lehbâ)

lehbet

 • Susuzluk.

lehesan

 • Susuzluk.

lehsan

 • Susuz.

maglul

 • Susuz kalmış. Su sıkıntısında bulunan.
 • Eli bağlı. Zincirle bağlanmış kimse.
 • Hapsedilmiş olan.

mecer

 • Koyunun karnındaki kuzu büyüdükçe durmaya kadir olmaması.
 • Büyük asker.
 • Susuzluk.

menzuf

 • Susuzluktan dolayı dili kurumuş kimse.
 • Kan kaybından dolayı dermansız ve güçsüz kalmış olan insan.

muhtell

 • Bozuk. Berbâd. Karışmış. İşgal ve ihlâl edilmiş.
 • İntizamsız. Nizamsız olmuş.
 • Fakir kimse.
 • Çok susuz kalmış olan.

nak'

 • (Çoğulu: Nuk'-Enku) Su saklayacak yer.
 • Kuyu içinde olan su.
 • Deve kuşu avazı.
 • Feryâd etmek, bağırıp çağırmak.
 • Susuzluğu teskin etmek, susuzluğu gidermek.
 • Sıcak suda haşlama.
 • İlâç olarak çıkarılan su.
 • Suda ıslanma.
 • Toz.

natşan

 • Susuz kalmış kişi.

nayi'

 • Susuz.
 • Mâil, eğik.

necran

 • Susuz.
 • Kapı ökçesi. ("süve" denir).
 • Yemen diyarında bir yerin adı.

nehel

 • Susuz olmak.
 • İçmenin evveli.
 • Yaşlı, ihtiyar.
 • Semiz etli deve.

ney'

 • Susuzluk.
 • Meyletmek, eğilmek.

nezz

 • Hafif zeki kimse.
 • Susuz nadas.

sada / sadâ

 • Seda. Ses. Avaz. Savt.
 • Erkek baykuş.
 • Bir böcek adı.
 • Susuzluk.
 • Yankı.

sare

 • (Çoğulu: Savâr) Hâcet, ihtiyaç.
 • Susuzluk.

sarma'

 • Susuz sahra. Suyu olmayan çöl.

selka'

 • (Çoğulu: Selâki) Otsuz, susuz ve ıssız yer.

sib'

 • Susuzluk.

sübrut

 • (Çoğulu: Sebâriyet) Az.
 • Otsuz ve susuz yer.
 • Fakir adam.

tana

 • Susuzluktan ciğerin yapışması.

teheyyüm

 • Şaşma, şaşırma. Şaşıp kalma. Hayran olma.
 • Susuz olma.

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

teşne / تشنه

 • Susuz,susamış. (Farsça)

teşneleb

 • Dudağı kurumuş, çok susamış. Yanık, susuz. (Farsça)

tih / tîh

 • Çöl, susuz sahra. Sinâ yarımadasındaki çöl.
 • (Çoğulu: Etyâh) Çöl. Susuz sahra. Sina yarımadasındaki çöl.

tılmesa

 • Yol bulunmaz otsuz ve susuz korkunç yer.
 • Çok karanlık gece.

uhah

 • Susuzluk.
 • Galiz, kaba, yoğun.

üvam

 • Susuzluk.

üvera'

 • Ateş ve güneş harareti.
 • Susuzluk harareti.

zama'

 • Susuzluk.