LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Surur ifadesini içeren 57 kelime bulundu...

anak

 • En zarif, en yakışıklı, en güzel.
 • Çok ferah, çok sürurlu.

ayheka

 • Neşat, sevinç, neşe, sürur.
 • Bir kuş adı.

bersak

 • Sevinmek, sürur ve ferah.

bıtna

 • Malın, paranın ve servetin ziyadeliğinden doğan sürur, sevinç.
 • Mide dolgunluğu.

dem'

 • Göz yaşı. Sürurdan veya keder sebebiyle ağlama neticesi gelen göz yaşı.

ehbar

 • (Tekili: Habr) Âlimler. Yahudi âlimleri.
 • Sürurlu anlar.

enak

 • Ferahlı, sürurlu, neş'eli, sevinçli.

enuşa

 • Mecusi mezhebi. (Farsça)
 • Sevinç, sürur, neş'e. (Farsça)
 • Adalet, âdillik, doğruluk, hakdan ayrılmamaklık. (Farsça)

eren

 • Sevinmek, sürur.

ferhat

 • Rahatlık. Sevinç. Meserret. Sürur.

feşak

 • Sürur, neşe, sevinç, neşat.

feth

 • Açma, başlama.
 • Zaptetme. Ele geçirme. Zafer. Nusret.
 • Faydalı şeyleri elde etmek için yolları açmak. Muğlak şeyleri açmak. Bu iki suretle olur. Biri, basâr ile idrâk olunur. Gam ve kederi gidermek gibi. İkinci de: İki nevi olup birincisi; dünya işlerinde olur. Sürur vermekle g

habr

 • (Çoğulu: Ehbâr) Alim ve sâlih kimse. Bilgili. Ehl-i ilim.
 • Ferahlık.
 • Nimet, vüs'at.
 • Refah, sürur.
 • Tıb: Dişlerin beyazına ârız olan sarılık.

hazz

 • Sevinç duyma. Hoşlanma. Zevklenme. Saadet. Tali'. Nasib. Nimet ve süruru mucib şey.

hebs

 • Şâdlık, sürür, neşe, neşat.
 • Döşemek.

hibab

 • Neşat, sevinç, sürur.

hibr

 • (Çoğulu: Ahbâr - Hubur) Yahudi âlimi.
 • Salih âlim.
 • Sürur.
 • Ni'met.
 • Mürekkeb.
 • Eser, nişâne.

hizze

 • Sürur, sevinç, neşe, neşat.

hubur

 • Sevinç, sürur, gönül ferahlığı. Şadüman olmak.
 • Âlimler.

hurremi / hurremî

 • Mesruriyet, sevinç, sürurlu ve sevinçli olma. (Farsça)

ibhac

 • Sevindirme, sürur ve sevinç verme.

igtibat

 • Refahlı, sürurlu ve zengin olmayı temenni etmek.

inşat

 • Ferahlandırma. Neş'elendirme. Sürurlandırma.

istitrab

 • Sevinmeyi, süruru istemek.

istitrabi / istitrabî

 • Sürur ve sevinmeyi istemeğe dâir.

kabz u bast

 • Ruhen sıkıntı. Daralma ve genişleme. Sıkıntı ve ferahlık.
 • Birini diğeri üzerine tercih etme.
 • Münkabız bir adama ferahlık ve sürurluluk vermek, sevindirmek.
 • Beyan ve ifâde etmek.
 • Uzun uzun ve etraflıca anlatmak.

katv

 • Sürur ve neşeyle ağır ağır yürümek.
 • Adımını biribirine yakın atmak.

keyf

 • Afiyet, sağlık, sıhhat.
 • Memnunluk, hoşlanma.
 • Neş'e, sevinç, sürur.
 • Mizaç, tabiat.
 • İstek, taleb, arzu, heves.
 • Gönül açıklığı.

menşat

 • (Çoğulu: Menâşıt) Neşat, sürur, neşe.

merehan

 • Sevinç, ferah, sürur.
 • Zayıf olma.
 • Fâsid olmak.
 • Kurumak.

mesarr

 • (Tekili: Meserret) Sevinçler, meserretler. Sürurlar. Zevkler.
 • Sürurlu, sevinçli.

meserrat

 • (Tekili: Meserret) Meserretler, sevinçler, sürurlar.

meserret

 • Sevinç. şenlik. Sürur.

meserretaver / meserretâver

 • Sevinç ve meserret getiren. Sürurlandıran. Sevindiren. Sevindirici. (Farsça)

meserretefza / meserretefzâ

 • Meserret. Sevinç ve süruru arttıran. (Farsça)

mesrur / mesrûr

 • Sevinçli. Sürurlu. Meserretli. Merâmına ermiş.
 • Sevinçli, sürurlu.

mesruriyet

 • Sevinçlik. Sürur içinde oluş. Dileğine ermiş olanın hâli.

mez'uk

 • Mesrur, neşeli, sürurlu.
 • Tuzlu.

mirah

 • Sürur, neşat, sevinç.

mizad

 • Sürur, sevinç, neşe.

mübhic

 • Ferah ve sürur veren. Sevindiren.

münacat

 • Allah'a yalvarmak. Duâ. Allah'tan necat için dua.
 • Yalvarmak için yazılan duâ veya manzume.
 • Sürurlaşmak, neşelenmek.

müsarre

 • Sürurlaşmak, sevindirmek.

neşat

 • Sevin. Şen şâd ve hoşdil olmak. Sürur, keyf.
 • Bir iş işlemek. Çalışmak.

neşat-aver / neşat-âver

 • Sevinç ve sürur getiren. (Farsça)

nu'm

 • Sürur, neşe, sevinç, neşat.

revah

 • Öğleden akşama kadar olan vakit.
 • Bir şeyin tahsilinden dolayı gelen sürur ve şâdlık, neş'e.

sarr

 • Sevindiren, sürura sebeb olan.

şehr-i ayin / şehr-i âyin

 • (Şehrâyin) Şenlik. Büyük hâkimiyet ve kuvvete ait sürur, sevinç, donanma. (İslâmda ilk şehr-i âyin Hz. Peygamber Efendimiz hicret sureti ile Medine'ye vâsıl olunca yapıldı.) (Farsça)

sirar

 • (Çoğulu: Esirre) Sürur, sevinç.
 • Sırayla konuşmak.
 • Ay sonu.

sürur-u ruh

 • Ruhun süruru, sevinci.

tahkirane

 • Küçük düşürürek, alçaltarak.

tes'id

 • Tebrik etme, saadetlendirme.
 • Sevinç ve sürur ile bayram yapma.

tesakutan / tesâkutan

 • Her biri diğerinin hükmünü düşürür, birbirini yok eder olarak.

tesrir

 • (Çoğulu: Tesrirât) (Sürur. dan) Sevindirme.

tezyifkarane / tezyifkârâne

 • Küçük düşürürcesine.

velime

 • Sevinç ve sürur günleri verilen ziyafet. Düğün ziyafeti.
 • Düğün, evlenme.