LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Surat ifadesini içeren 59 kelime bulundu...

abis

 • Asık suratlı, ekşi yüzlü kimse.
 • Arslan.

abus / abûs / عَبُوسْ

 • Somurtan, surat asan.
 • Asık suratlı.

as'ar

 • Çok kibirli, mağrur.
 • Çarpık suratlı, eğri yüzlü, eğri boyunlu.

asga

 • Öğrenmeğe çok hevesli.
 • Çarpık suratlı.

ateş-hiram / ateş-hirâm

 • Süratle yürüyen, hızlı yürüyen. (Farsça)

ateşpare-i zeka / ateşpâre-i zekâ

 • Ateş saçan zekâ; çok süratli ve keskin anlayış sahibi.

bilhads

 • Derhal, süratle kavrama, sezme ve anlama.

çalaki / çalakî

 • Çeviklik, süratlilik, tezlik. (Farsça)

çehre

 • Vech, yüz, surat. (Farsça)
 • Mc: Surat asmak, dargınlık. (Farsça)
 • Görünüş, şekil, zahir. (Farsça)

dim

 • Yüz, yanak, çehre, surat. (Farsça)

felekseyr

 • Hareketleri ve gidişi süratli olan. (Farsça)

hatıf

 • Süratli kapıp götürücü.
 • Göz kamaştırıcı şimşek.

hefvan

 • Yanılma, yanlışlık.
 • Süratle gitme, hızla gitme.
 • Ayak kayıp sürçme.

hezazik / hezazîk

 • Süratle kat'etmek, çok çabuk kesmek.

hezic / hezîc

 • Ahmak kimse.
 • Süratle yürüyen kimse.

hezz

 • Hızlı okumak.
 • Süratli kesmek.

icmar

 • Bir araya toplamak.
 • Süratle yürümek.
 • Atın sıçrayarak yürümesi.
 • Bir şeyin umumi olması. Ateşe öd ağacı koymak.
 • Bir şeyi buhurlamak. Tahmini hesab yapmak.
 • Yeni ayın görünmesi.

ıs'ar

 • Enaniyet ve kibirle surat asma.

işmi'zaz / işmi'zâz / اشمئزاز

 • Surat ekşitme. (Arapça)
 • Ürperme. (Arapça)

izmihrar

 • Surat asma.
 • (Yıldız) parıldama.
 • Kış mevsiminin şiddetli olması.

kabih-ül vech

 • Çirkin yüzlü. Suratı, siması güzel olmayan.

kabis

 • Hızlı giden at. Süratli at.

kabz

 • Tutmak. Ele almak. Kavramak. Almak.
 • Tahsil etmek. Teslim almak.
 • Amelde zorluk çekmek.
 • Kuşun süratle uçması.
 • Mülk.

kamtarir / kamtarîr

 • Çatık suratlı.
 • Çatık suratlı, şiddetli, sert.

kaşur

 • (Çoğulu: Kaşurât) Yarış atlarının en sonra geleni.

kruvazör

 • Daha ziyade toplarla mücehhez açık denizlerde emniyeti te'min etmek ve konvoyları korumakla vazifeli süratli harp gemisi. (Fransızca)

kümaşe

 • Sürat, hız.

lemha

 • Göz atma, süratle bakış.

levendane / levendâne

 • Leventçesine, hızla, süratle. (Farsça)

ma'c

 • Süratle gitmek, hızlı gitmek.
 • Yürürken dolaşmak.

memsuh

 • Suratı, daha çirkin şekle sokulmuş. Biçimsiz ve çirkin surete girmiş olan.

mükfehirr

 • Üstüste yığılmış karabulut.
 • Asık suratlı adam.
 • Yaşlanmış kimse.

mütekabbız

 • (Kabz. dan) Toplanıp çekilen.
 • Asık suratlı, asık, çehreli.
 • Buruşup kasılan adale.

mütekerrih

 • (İkrah. dan) Kerih gören, tekerrüh eden, ikrah eden. Tiksinen.
 • Surat asan.

mütekerrihane / mütekerrihâne

 • Tiksinircesine. Surat asarcasına. (Farsça)

necaşe

 • Süratle yürümek, hızlı yürümek.

peyker

 • Yüz, çehre, surat. (Farsça)

sahtru

 • Suratı asık, dargın, kırgın. (Farsça)

samut

 • (Samt. dan) Az konuşan.
 • Susmuş. Surat asarak susan.

şeretiyy

 • (Çoğulu: Şurut-Şuratâ) Çeri başı.
 • Pazar başı.

sereyan-ı seria / sereyan-ı serîa

 • Süratle yayılma.

seri / serî

 • Çabuk, süratli.
 • Çabuk, süratli.

seriüsseyir / serîüsseyir

 • Çok hızlı olan, süratle akan.

seriüzzeval / serîüzzeval

 • Hızla, süratle yok olup giden.

sertem

 • Uzun, tavil.
 • Yumuşak sözlü kişi.
 • Hışmını ve gadabını süratle yenen kimse.

şürta

 • (Çoğulu: Şurat-Şuratâ) Malı mülkü ile tanınan meşhur bir kimse.
 • Askerin önünde yürüyüp düşman ile evvel cenk eden taife. Öncü kuvvet.

taabbüs

 • (Çoğulu: Taabbüsât) Yüz ekşitme, somurtma, surat asma.

tebessül

 • Somurtma, surat asma. Yüzünü ekşitme.

tedvir

 • İdare etmek, yönetmek, döndürmek, çevirmek, devrettirmek. Kur'ân kırâetinde orta süratle okuma tarzı.

tenahhum

 • Tükürmek.
 • Asık suratlı olmak, ekşi yüzlü olmak.

tiz-pay / tiz-pây

 • Tez, süratli, ayağına çabuk. (Farsça)

tündçihre

 • Asık suratlı. (Farsça)

tündreftar

 • Çabuk giden, sert ve süratli giden. (Farsça)

türşru / türşrû / ترش رو

 • Suratı sirke satan, ekşi suratlı. (Farsça)

türüş-ruy

 • (Çoğulu: Türüşruyan) Asık suratlı, ekşi yüzlü.

ubs

 • Huzursuzluktan yüz burkulmak. Yüz ekşime, surat asma.

vahid-i sahih

 • Sağlam birey, küsuratsız sayı; tamsayı.

vech

 • (Vecih) Yüz, çehre, surat.
 • Tarz, üslub.
 • Her şeyin karşısına gelen ve karşısında olan. Satıh. Ön. Alın. Cephe.
 • Tarih.
 • Suret.
 • Sebeb.
 • Bir şeyin nefsi ve zatı.
 • Semt. Cihet.
 • Münasebet.
 • Yüz, çehre, surat.
 • Tarz, üslub.
 • Alın, ön, satıh, cephe.

vegif

 • Yürüme sürati.
 • Ses sürati, ses hızı.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın