LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sundu ifadesini içeren 34 kelime bulundu...

akl-ı sakim / akl-ı sakîm

 • Kısa görüşlü akıl. Düşündükleri şeylerde ve yaptıkları işlerde yanılan ve çok kere pişmanlığa sebeb olan akıl.

ariş

 • Samandan yapılan bir çeşit ev.
 • Çardak, asma çardağı.
 • Sundurma, takdim ettirme.

ariza-i aciziye / arîza-i âciziye

 • "Bu aciz talebenizin bazı meselelerini sunduğu dilekçe" anlamına gelen ifade.

bezyun / bezyûn

 • Altın işlemesi atlas ki, adına sündüs denilir.
 • İnce kumaş.

bilinç

 • Psk: İnsanın kendi varlığından ve kendine tesir eden çevresinde meydana gelen hadise ve değişikliklerin, bilgisine sahip olması hali. Şuurun dereceleri vardır. Meselâ: Düşünüyorum ve düşündüğümü biliyorum, yine düşündüğümü bildiğimi de biliyorum ve hakeza. Şuurlu olma ruhun bir vasfıdır. Maddede şuu (Türkçe)

eyvan / eyvân / ایوان

 • Ayvan. (Farsça)
 • Sundurma. (Farsça)
 • Çardak. (Farsça)

fazl-ı rabbani / fazl-ı rabbâni

 • Her bir varlığa muhtaç olduğu şeyleri veren, onları terbiye edip idaresi ve egemenliği altında bulunduran Allah'ın sunduğu manevî ihsan ve nimetler.

fela cerem / felâ cerem

 • Şüphesiz. Muhakkak.
 • Düşündürücü değil.

feyz-i ilahi / feyz-i ilâhî

 • Allah'ın sunduğu manevî feyiz ve lütuf.

hedaya-yı hayatiye / hedâyâ-yı hayatiye

 • Hayatın sunduğu hediyeler.

hüda-i kur'an / hüdâ-i kur'ân

 • Kur'ân'ın insanlara sunduğu hak ve hidayet yolu.

hürriyet-i meşrua

 • İslâm şeriatinin insanlara sunduğu özgürlük.

ibret

 • Uyanıklığa sebeb olan ders.
 • Çok çirkin ve düşündürücü.
 • Tuhaf, acâyip.

ibretli

 • Düşündürücü, ders verici.

iddianame / iddiânâme

 • İddia yazısı; savcının, yapılan soruşturmalar neticesinde tutuklu hakkındaki suçlamalarını bildirmek üzere mahkemeye sunduğu yazı.

in'amat-ı külliye-i ilahiye / in'âmât-ı külliye-i ilâhiye

 • Allah'ın yarattığı varlıklara sunduğu hadsiz nimetler.

keramat-ı evliya / kerâmât-ı evliya

 • Allah'ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarına sunduğu olağanüstü haller.

künne

 • Ev kapısı üstüne yapılan sundurma.

li-aynihi / li-aynihî

 • Kendisi ile bir. Aynı ile.
 • Allah tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya li-aynihi bir hüsündür veya li-gayrihi bir hüsündür. Ya kendi zatındaki bir güzellikten dolayı hasendir veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı bir hasendir. Meselâ: Biz iman ile me'muruz. İmandaki hü

mehamm

 • (Tekili: Mühim) Mühim şeyler. Kıymetli işler. Umur-u azime.
 • Düşündürücü şeyler.

merak-aver / merak-âver

 • Merak verici, düşündürücü.

merakaver / merakâver

 • Merak verici. Düşündürücü. Meraklandırcı. (Farsça)

müfekkir

 • Fikir yürüten. Düşünen. Düşündüren. Düşünme kuvveti.

mühimm

 • Düşündürücü.
 • Değeri çok fazla. Kıymetli.
 • Lâzım ve muktezi olan.

mühimme

 • Uğraştıran, düşündüren.

müteaddi

 • (Udvan. dan) Başkasının hakkına tecavüz eden, saldıran, sataşan.
 • Gr: Lâzım fiilinin mukabili. Fiil eseri fâilden mef'ul denilen diğer bir isme geçerse o halde fiil müteaddi olur. Geçişli fiil. (Anlatmak, düşündürmek gibi)

nimet-i ilahiye / nimet-i ilâhiye

 • Allah'ın sunduğu nimet.

revak / رواق

 • Sundurma, çardak.
 • Sundurma. (Arapça)
 • Çardak. (Arapça)

sanadik

 • (Tekili: Sunduk) Sandıklar.

sündüs-misal

 • Sündüsten yapılmış gibi. (Farsça)

sündüsi / sündüsî

 • Sündüsten yapılmış.

tefkir

 • Düşündürme veya düşündürülme.
 • Endişe etmek.

telepati

 • Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum.

teveddüdat

 • Allah'ın kullarına kendisini sevdirmek için sunduğu nimetler.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın