LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sun kelimesini içeren 68 kelime bulundu...

adet-i ilahiyye / âdet-i ilâhiyye

 • Sünnet-i ilâhî; Allahü teâlânın kânûnu. Allahü teâlânın bir şeyi yaratmak için arada bulundurduğu sebebler. Bu sebebler tecrübe ile anlaşılır.

anha minha

 • Şundan bundan, şöyle böyle ederek, şu bu, öteberi.

arz / عرض / عَرْضْ

 • Sunma, gösterme, takdim etme. (Farsça)
 • Sunma, verme, gösterme.
 • Sunmak.
 • Sunma, arzetme. (Arapça)
 • Sunma, bildirme.

arz edilen

 • Sunulan.

arz edilme

 • Sunulma.

arz etmek

 • Sunmak, ortaya koymak.

azr

 • Sünnet etmek.

çeneb

 • Sünnet. (Farsça)

daire-i sünnet

 • Sünnet dairesi.

dı'is / dı'îs

 • Süngü ile çok vuran kimse.

dirha

 • Süngü ile oynadıkları halka.

ergal

 • Sünnet olmamış kişi.

esasat-ı sünnet-i seniye / esâsât-ı sünnet-i seniye

 • Sünnet-i Seniye'nin esasları, temelleri.

gurl

 • Sünnet olmamış kimse.

gurle

 • Sünnet olunacak deri.

harbe / حربه

 • Süngü. (Arapça)

hasık

 • Süngü demiri.

hatin

 • Sünnet eden.

hatn / ختن

 • Sünnet. (Arapça)

hattan

 • Sünnetçi.

hattar

 • Süngü vuran.

hazık

 • Süngü demiri.

hilaf-ı sünnet / hilâf-ı sünnet

 • Sünnete zıt, aykırı.

hıtan

 • Sünnet etmek.

hitan / ختان

 • Sünnet, sünnet etme. (Arapça)

hitanet

 • Sünnetçilik.

ifa-yı sünnet / ifâ-yı sünnet

 • Sünneti işleme, yerine getirme.

ihtinan

 • Sünnet olma.

ıhtitan

 • Sünnet olmak.

isfenc / اسفنج

 • Sünger.
 • Sünger. (Farsça)

isfenciye

 • Süngerler.

ittiba-ı sünnet-i seniye

 • Sünnet-i seniyeye uyma.

kalif

 • Sünnet olmamış kimse.

kana

 • Süngüler.

kasatura

 • Süngü gibi tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak.

mahtun

 • Sünnet olunmuş. Hitan edilmiş.

maruzat / معروضات

 • Sunulanlar, arzedilecek şeyler. (Arapça)

mesnun / mesnûn

 • Sünnet olan.

mezcuc

 • Süngülenmiş. Süngü ile dürtülmüş.

minhac-üs sünnet

 • Sünnet yolu. Sünnet caddesi. Hazret-i Peygamber'in (A.S.M.) gittiği, emrettiği şeriat yolu.

minhacü's-sünne / minhâcü's-sünne

 • Sünnet yolu; Peygamberimizin sünnetine uyma metodu; Dördüncü Lem'a.

minşefe

 • Sünger, bez gibi su silmeğe mahsus nesne.

mirkatü's-sünne

 • Sünnetin merdiveni; sünnetin dereceleri.

misvak / misvâk

 • Sünnet olan diş temizleme aleti, bir ağacın kökü.

müdaase

 • Süngü ile dürtüşmek.

muhtetin

 • Sünnet olmuş.

mukimü's-sünne / mukîmü's-sünne

 • Sünneti ihya edecek olan zât.

münşife

 • Sünger gibi suyu emen şey.

mürrane

 • Süngü.

mütebeddi'

 • Sünnet ehli iken bid'at ehli olan.

ramih

 • Süngü batıran, mızrak saplayan.

revak

 • Sundurma, çardak.

şagşaga

 • Süngüyü vurduğu kimsede hareket ettirmek.

senabil

 • Sünbüller. Başaklar.

sündüs-misal

 • Sündüsten yapılmış gibi. (Farsça)

sündüsi / sündüsî

 • Sündüsten yapılmış.

sünen / سنن

 • Sünnetler.
 • Sünnetler. (Arapça)

sünnet-i hüda / sünnet-i hüdâ

 • Sünnet-i Müekkede.

sünni / sünnî

 • Sünnet ehlinden olan kimse. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'in (A.S.M.) izinden giden, bütün düsturlarını Şeriat-ı İslâmiyeden alan, Ehl-i Sünnet denen ve Fırka-i Nâciye ismiyle yâdedilen zümreden olan.

tain

 • Süngü ile vurulmuş.

takdim / تقديم / takdîm / تَقْد۪يمْ

 • Sunma.
 • Sunma, öne geçirme.
 • Sunma.
 • Sunma.

takdim eden

 • Sunan.

takdim edilen

 • Sunulan.

takdim etme

 • Sunma.

takdim etmek

 • Sunmak.

takdim kılınan

 • Sunulan.

tarikat-i sünusiye / tarikat-i sünûsiye

 • Sünûsi tarikatı.

terk-i sünnet

 • Sünnetin terk edilmesi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın