LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Suclama ifadesini içeren 26 kelime bulundu...

berat / berât / بَرَاتْ

 • Suçlamadan kurtuluş belgesi.

iddianame / iddiânâme

 • İddia yazısı; savcının, yapılan soruşturmalar neticesinde tutuklu hakkındaki suçlamalarını bildirmek üzere mahkemeye sunduğu yazı.

iftira

 • Yalan yere birisini suçlama, suç atma.

isnad-ı acz

 • Güçsüzlükle suçlama.

itham / ithâm / اتهام / اِتْهَامْ

 • Suçlama.
 • İtham etmek: Suçlamak.
 • Suçlama.
 • Suçlama.
 • Suçlama, töhmet altında bırakma. (Arapça)
 • Suçlama.

itham etme

 • Suçlama.

itham etmek

 • Suçlamak.

ithamname / ithâmnâme / اِتْهَامْنَامَه

 • Suçlama metni, yazısı.
 • Suçlama yazısı.
 • Suçlama yazısı.

ittiham / ittihâm

 • Suç altında bulunmak. Suçlamak. Töhmet altında olmak. Suçlandırmak. (İtham yerine de kullanılır)
 • Suçlama.

ittiham etme

 • Suçlama.

ittiham etmek

 • Suçlamak.

ittihamname

 • Suçlama belgesi.

kararname

 • Suçlama veya aklamaya dair resmi yazı.

kazf-i muhsanat / kazf-i muhsanât

 • Temiz ve namuslu kadınları zina ile suçlama, iftira etme.

lian / liân

 • Lânetleşmek, erkeğin zevcesini (hanımını) zinâ etmekle suçlaması veya bu çocuk benden değildir demesi hâlinde dört şâhid getiremezse, zevcenin isteği üzerine eşlerin hâkim huzûruna çağrılarak usûlüne uygun (âyet-i kerîmedeki bildirildiği şekilde) kar şılıklı yemîn etmeleri ve lânetleşmeleri. Buna mu

medar-ı itham / medâr-ı ithâm / مَدَارِ اِتْهَامْ

 • Suçlama sebebi.
 • Suçlama sebebi.

medar-ı ittiham / medâr-ı ittiham

 • İtham etme, suçlama sebebi.

medar-ı suç / medâr-ı suç

 • Suçlama sebebi.

rü'yet-i taksir / rü'yet-i taksîr

 • Kendini günâhkâr ve kabahatli, kusurlu görmek, kendini suçlamak.

sebeb-i itham

 • Suçlama sebebi.

sebeb-i ittiham

 • Suçlama sebebi.

ta'n / طعن

 • Ayıplama, kınama, kötüleme, suçlama. (Arapça)
 • Ta'n edilmek: Ayıplanmak, kınanmak, kötülenmek, suçlanmak. (Arapça)
 • Ta'n etmek: Ayıplamak, kınamak, kötülemek, suçlamak. (Arapça)

ta'ne / طعنه

 • Ayıplama, kınama, kötüleme, suçlama. (Arapça)

tefsik

 • Birisini günahkârlık ile suçlama.

tekfir / tekfîr / تكفير

 • Kafirlikle suçlama. (Arapça)

tenkis / tenkîs / تَنْق۪يصْ

 • Noksânlıkla suçlama.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın