LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sormak ifadesini içeren 19 kelime bulundu...

eyyü

 • Sual sormak için "Hangi? Ne? Ne vakit?" mânalarına kullanılır.

hafave

 • Bir kimseyi mübâlâga ile sormak.
 • Şefaat etmek.
 • İkramda ve iltifatta mübâlağa etmek.

hedhed

 • Suâl etmek, sormak.
 • Ötmek.
 • Çocuk sallamak.

hisaba çekmek

 • Hesap sormak, hesap aramak.

iftikad

 • Arayıp sormak.
 • Kaybolmak.

istifham

 • Anlamaya çalışmak, soru sormak, soru.
 • Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak.
 • Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san'atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te'siri altında vuku bulur.

istifham-ı aninnefy

 • Nefyi olmayan sual sormak. Meselâ: Cenab-ı Hakk'ın ruhlara: Ben Rabbiniz değil miyim? diye sorması gibi. Buna istifham-ı takrirî de denir.

istifham-ı inkari / istifham-ı inkârî

 • Gr: Menfî cihetle sual sormak. (İnkâr ettiğini bildirir şekilde "Olmaz" diyen birisine karşı, "Olur mu? diye sormak gibi.)

istifsar / istifsâr

 • Açıklanmasını istemek, sormak.

istihbar

 • Haber sormak, haber almayı istemek.

istimzac

 • Uyuşmak. Beraber karışmak.
 • Birisinin mizacını, huyunu öğrenmeğe çalışmak.
 • Yoklamak. Fikrini, re'yini sormak.

istinba

 • Haber sormak. Haber istemek.
 • Vâkıf olmak. Bilmek.

istinkar / istinkâr

 • Bilmemezlikten gelmek.
 • İnkâr etmek.
 • Bilmediği bir şeyi sormak.

ıyadet / ıyâdet

 • Hastayı ziyaret edip hatırını sormak, gidip görmek.
 • Hastayı ziyaret edip hatırını sormak.

nedş

 • Her nesneyi eritip sormak.
 • Pamuk atmak.

sail-i müteannid / sâil-i müteannid

 • Israrla soru soran; karşı tarafı zora sormak için soru soran.

su'al / su'âl / سؤال

 • Soru. (Arapça)
 • Su'âl eylemek: Soru sormak. (Arapça)
 • Su'âl olunmak: Soru sorulmak. (Arapça)

teftiş

 • Kontrol etmek. İşlerin alâkalı vazifeliler tarafından ele alınıp iyi ve tamam yapılmasına çalışmak.
 • Sormak.
 • Ayırmak.

tesaül

 • Birbirine sual etme, soru sormak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın