LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sonuna kadar ifadesini içeren 29 kelime bulundu...

binnihaye

 • Sonuna kadar. Sonsuz.

devir

 • (Devr) (Çoğulu: Edvâr) Nakil. Birisinin uhdesinden diğerinin uhdesine geçirmek.
 • Bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek. Geçmiş dersleri hatırlama.
 • Bir şeyin çevresinde dolaşmak. Dönme.
 • Seyahat. Bir memleketi dolaşmak.
 • Bir şeyin kendi mihveri üzerinde dönmesi.

evsat-ı mufassal / evsât-ı mufassal

 • Kur'ân-ı Kerimin 86. suresi olan Tarık Suresinden 98. sure olan Beyyine Suresinin sonuna kadar olan surelerdir.

hatim

 • Kur'ân'ı başından sonuna kadar okuyup bitirme.

hatm

 • Hitâma erdirmek, bitirmek. Kur'an-ı Kerim'i veya herhangi bir şeyi sonuna kadar okuyup bitirmek.
 • Mühürleme. Mühürlenme.

hatm-i kur'an / hatm-i kur'ân

 • Kur'ân'ı başından sonuna kadar okuyup bitirme.

hatme-i hacegan / hatme-i hâcegân

 • Nakşi tarikatı mensublarının fikri ve nazarı mâsivadan tecerrüd ederek, topluca muayyen dua ve zikirlerini sonuna kadar okumaları. (Farsça)

ila ahir / ilâ âhir

 • Sonuna kadar.

ila ahir-i aye / ilâ âhir-i âye

 • Âyetin sonuna kadar.

ila ahir-i ayet / ilâ âhir-i âyet

 • Âyetin sonuna kadar.

ila ahir-i sure / ilâ âhir-i sûre

 • Sûrenin sonuna kadar.

ila ahiri hayalatihim / ilâ âhiri hayalâtihim

 • "Sonuna kadar bütün bunlar onların hayalleridir" mânâsında Arapça bir ibare.

ila ahiri'l-aye / ilâ âhiri'l-âye

 • Âyetin sonuna kadar.

ila ahirihi / ilâ âhirihî

 • "Aynı şekilde devam eder" mânâsına gelen bir ifade; sonuna kadar.

ila nihaye / ilâ nihâye

 • Sonuna kadar.

ila-ahiri'd-deveran / ilâ-âhiri'd-deveran

 • Devirlerin, zamanların sonuna kadar; kıyamete kadar.

ilaahir / ilââhir

 • Sonuna kadar.
 • Sonuna kadar.

ilaahirilayet / ilââhirilâyet

 • Âyetin sonuna kadar.

ilah

 • Arabçadaki "ilâ âhir" kelimesinin kısaltılmışı. "Sonuna kadar, böylece devam eder" demektir.

ilanihaye / ilânihaye / ilânihâye / الى نهایه

 • Sonuna kadar.
 • Sonuna kadar. (Arapça)

ilh

 • Sonuna kadar.

ilh.

 • (İlâ âhir) Sonuna kadar.

mede-d-dühur

 • Dünyanın sonuna kadar.

mede-l-eyyam

 • Günlerin sonuna kadar.

müdrik

 • Cemâatle namaz kılarken iftitah (başlama) tekbirini imâmla birlikte alan, namaza imâmla birlikte başlayan ve namazın başından sonuna kadar imâma uyan, birlikte kılan.

müebbed

 • Ebedî. Dâimî. Sonsuz. Ömrün sonuna kadar.

özr sahibi / özr sâhibi

 • Bir namaz vakti içinde yâni namaz vaktinin başından sonuna kadar, abdest alıp yalnız farzı kılacak kadar bir zaman, abdestli kalamayan yâni idrâr ve başka akıntılar gibi abdesti bozan şeylerden biri kendisinde devamlı mevcûd olup durduramayan kimse. İstihâzalı olan.

tehattüm

 • Ömrün sonuna kadar bağlanma.

yek-avaz / yek-âvâz

 • Tek sesli, bir sesli. (Farsça)
 • Mc: Bir tarzda, bir şekil üzerine. (Farsça)
 • Edb: Başından sonuna kadar aynı kuvvette güzel olan manzume. (Farsça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın