LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sonu olmayan ifadesini içeren 42 kelime bulundu...

baki / bâkî / بَاق۪ي

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Devamlı, ebedî, sonsuz. Varlığının sonu olmayan.
 • Sonu olmayan.

beka

 • Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma.
 • İlm-i Kelâm'da : Varlığının asla sonu olmayan Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır.
 • Bâki olmak. Ebedîlik.

bi-gayat / bî-gayat

 • (Tekili: Bi-gaye) Sonu olmayanlar, sonsuzlar. (Farsça)

cavid / câvid

 • (Câvidân, câvidâne, câvidânî) Sermedî, sonu olmayan, sonsuz, dâimî, lâyemut. (Farsça)

ebed / اَبَدْ

 • Sonsuz, sonu olmayan.
 • Sonu olmayan, sonsuzluk.
 • Sonu olmayan.

ebedi / ebedî / اَبَد۪ي

 • Sonu olmayan, sonsuz.
 • Sonsuz, sonu olmayan.
 • Devamı, sonu olmayan. Ezelînin zıddı.
 • Sonu olmayana âit, sonsuz.

ebedi alem / ebedî âlem

 • Sonu olmayan âlem, âhiret.

ebedi saadet / ebedî saadet

 • Sonu olmayan sonsuz mutluluk, huzur.

ebedi zat / ebedî zât

 • Varlığının sonu olmayan Allah.

ezeli ve ebedi / ezelî ve ebedî

 • Başlangıcı ve sonu olmayan, sonsuz.

firak-ı layezali / firâk-ı lâyezâlî

 • Sonu olmayan ayrılık.

gayr-ı mütenahiye / gayr-ı mütenâhiye

 • Sonu olmayan, sonsuz.

gayrimütenahi / gayrimütenâhî

 • Sonu olmayan.

hakim-i ezel ve ebed / hâkim-i ezel ve ebed

 • Varlığının başı ve sonu olmayan, hâkimiyeti zaman öncesinden sonsuza kadar devam eden Allah.

hakim-i layezal / hakîm-i lâyezâl

 • Varlığının sonu olmayan, herşeyi hikmetle yapan Allah.

hayat-ı bakiye / hayat-ı bâkiye / حَيَاتِ بَاقِيَه

 • Sonu olmayan hayat, âhiret.

hayy-ı baki / hayy-ı bâki / حَيِّ بَاق۪ي

 • Sonu olmayan dâimi hayat sahibi (Allah).

hazine-i binihaye / hazine-i bînihaye

 • Sonu olmayan hazine.

hazine-i ezeliye-i kelam-ı ilahi / hazine-i ezeliye-i kelâm-ı ilâhî

 • İlâhî konuşma sıfatının başlangıcı ve sonu olmayan hazinesi.

huld

 • Ebedilik. Sonu olmayan. Sonu olmamak.
 • Sonu olmayan.
 • Ebedî devamlı.

ilm-i layetenahi / ilm-i layetenâhî

 • Allah'ın sonu olmayan ilimi.

kadim-i lemyezel / kadîm-i lemyezel / قَدِيمِ لَمْ يَزَلْ

 • Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah.
 • Önce olan, başlangıcı ve sonu olmayan (Allah).

kudret-i zatiye-i ezeliye / kudret-i zâtiye-i ezeliye

 • Sonsuz güç ve iktidarı bizzat kendinden olan, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Allah.

külli irade / küllî irâde

 • Allahü teâlânın başlangıcı ve sonu olmayan irâde (dileme) sıfatı.

la yezali / lâ yezalî

 • Zevalsiz olana ait, sonu olmayanla ilgili.

mahbub-u layezal / mahbûb-u lâyezâl / مَحْبُوبِ لَا يَزَالْ

 • Sonu olmayan sevgili (Allah).

malik-i ebedi / mâlik-i ebedî / مَالِكِ اَبَد۪ي

 • Sonu olmayan sâhib (Allah).

müfred

 • (Müfret) Tek, yalnız. Müteaddid olmayıp yalnız birden ibaret olan.
 • Basit, mürekkeb olmayan.
 • Gr: Yalnız bir şey veya şahsa işaret eden veya bire mahsus olan kelime. Cemi veya tesniye olmayan.
 • Edb: Başı ve sonu olmayan tek ve kafiyesiz beyit.

na-mahsur

 • Sonu olmayan, sınırlanmamış, sonsuz. (Farsça)

nur-u ezeli ve ebedi / nur-u ezelî ve ebedî

 • Başlangıcı ve sonu olmayan nur.

padişah-ı ezel ve ebed

 • Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan Padişah, Allah.

saadet-i ebedi / saâdet-i ebedî

 • Sonu olmayan, sonsuz mutluluk.

saadet-i ebediye ve sermediye

 • Sonu olmayan, sürekli mutluluk; âhirette sonu olmayan Cennet mutluluğu.

sani-i bizeval / sâni-i bîzevâl

 • Sonu olmayan, her şeyi san'atla yaratan Allah.

sani-i ebedi / sâni-i ebedî

 • Varlığının sonu olmayan ve herşeyi mükemmel bir san'atla yaratan Allah.

sani-i kadim-i ezeli / sâni-i kadîm-i ezelî

 • Varlığının başlangıcı ve sonu olmayan ve her şeyi san'atlı ve mükemmel bir şekilde yaratan Allah.

şems-i ezel ve ebed / شَمْسِ اَزَل وَ اَبَدْ

 • Başlangıcı ve sonu olmayan güneş (Allah).

sonsuz

 • Sonu olmayan.

sultan-ı ezel ve ebed / sultân-ı ezel ve ebed / سُلْطَانِ اَزَلْ وَ اَبَدْ

 • Başlangıcı ve sonu olmayan sultan (Allah).

sultan-ı ezel, ebed

 • Başlangıç ve sonu olmayan, hüküm ve saltanatı ezelden ebede devam eden Sultan, Allah.

sultan-ı sermedi / sultan-ı sermedî

 • Egemenliğinin sonu olmayan Allah.

zat-ı baki-i hayy-ı kayyum / zât-ı bâki-i hayy-ı kayyûm

 • Varlığının sonu olmayan, hayatı ezelî ve ebedî olan ve bütün varlıkların ayakta durmaları, devam ve bekàları Kendine bağlı olan Zât; Allah.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın