LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Soğuk ifadesini içeren 119 kelime bulundu...

ab-ı yah

 • Buzlu, soğuk su.

aciş

 • Üşüme, soğuktan üşüme. (Farsça)

alabalık

 • Akıntısı sert olan soğuk ve tatlı sularda bulunan bir cins leziz balık. (Türkçe)

arare

 • (Çoğulu: Arâr) İyi kokulu bir ot.
 • Şiddet
 • Kötü ahlâk.
 • Evin avlusu, ev içi.
 • Soğuk şiddetli olmak.

bagel

 • Ilık su. Sıcak ve soğuk olmayan, harareti ikisinin arasındaki bir ısıda olan su. (Farsça)

barid / bârid / بارد

 • Soğuk, bürudetli.
 • Mc: Hoş olmayan.
 • Soğuk.
 • Soğuk.
 • Letafetten uzak nâhoş.
 • Soğuk.
 • Soğuk. (Arapça)

baridane / bâridâne

 • Soğukça. (Farsça)
 • Soğukça.
 • Soğukça.

berd / برد / بَرْدْ

 • Soğuk. Soğukluk. Soğutmak. Noksan hararet.
 • Ölmek.
 • Soğuk su ile gusletmek.
 • Uyumak.
 • Sabit olmak.
 • Zayıf olmak.
 • Bir şeyi eğelemek.
 • Sürme çekmek.
 • Söğmek.
 • Tutya, çinko.
 • Soğuk.
 • Soğuk.
 • Soğuk. (Arapça)
 • Soğuk.

berf-ab / berf-âb

 • Karlı soğuk su. Kar suyu. (Farsça)

beşm

 • Kırağı; çiy. Şebnem. (Farsça)
 • Taberistan ile Rey arasında havası çok soğuk olan bir mevki. (Farsça)
 • Dinsiz, mezhebsiz. (Farsça)

bezim

 • Kuvvetli, güçlü kişi.
 • Hiddet ve kızgınlığını belli etmeyip soğukkanlı olarak hareket eden kişi.

bürad

 • Soğuk.

bürud / bürûd

 • Berd, soğuk.
 • İşten soğuma, bıkma.

burudet / burûdet

 • Soğukluk.
 • Soğukluk.

bürudet / bürûdet

 • Soğukluk. Soğuk olmak. Hararetsizlik.
 • Mc: Münasebetteki soğukluk. Münaferet. Muhasama.
 • Soğukluk.
 • Soğukluk.
 • Soğukluk.

burudet / burûdet / برودت

 • Soğukluk. (Arapça)

bürudet / bürûdet / برودت

 • Soğukluk. (Arapça)

burudet-i memleket

 • Memleketin soğukluğu, soğuk iklim ülkesi.

bürudet-i muamele

 • Yapılan muamelenin soğukluğu.

burudet-i mutedilane / burudet-i mutedilâne

 • Mutedil soğukluk; soğukkanlılık.

cemedi / cemedî

 • (Cemed. den) Buz gibi, çok soğuk, bârid.

cümase

 • Soğuk, berd.

cümud

 • Donuk. Katı. Sert.
 • Mc: Gayretsiz.
 • Soğukluk.

cümud-u baridi göstermek / cümud-u bâridi göstermek

 • Aşırı katı, soğuk tutum göstermek.

düsse

 • Başa soğuk geçmek.

ebred / ابرد

 • (Berd. den) Çok soğuk.
 • Dondurucu soğuk, çok soğuk. (Arapça)

efsürde-mizac

 • Kanı soğuk, soğuk kanlı, mizâcı soğuk adam. (Farsça)

ekalim-i baride / ekalim-i bâride

 • Soğuk iklimler, soğuk memleketler.

eşheb

 • Kır (at). Kır, çil renkte olan aslan.
 • Güç iş.
 • Soğuk gün.
 • Bir nesnenin kenarı.

evsaf-ı nisbiye / evsâf-ı nisbiye

 • Ölçü ve kıyasa göre olan vasıflar. (Sıcaklık, soğuklukla bilindiği, karanlık derecesi aydınlıkla görüldüğü gibi.) (Farsça)

ez-yah

 • "Buzdan soğuk" mânasına gelir. (Farsça)

gasak

 • (Gusuk-Gasekan) İlk koyu karanlık.
 • Küfrün karanlığı.
 • Gözün dumanlanıp, seçemez olması.
 • Göz kararması.
 • Herhangi bir şeyin akması, dökülmesi.
 • Çok soğuk ve fena kokan içki veya su.
 • Kuvve-i şeheviyye.
 • Seyelân.

gassak

 • Ehl-i cehennemin vücudundan akan irin.
 • Çok soğuk ve fenâ kokulu içilmez şey.

germ ü serd

 • Sıcak ve soğuk.
 • Darlık genişlik, iyilik kötülük, acı tatlı.

harcef

 • Soğuk rüzgâr.

haris

 • Süngü demiri.
 • Soğuk olan şey.

hasar

 • Soğuk, berd.

hellab

 • Yağmurlu soğuk rüzgâr.

heykel

 • Taş, tunç, kil ve alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğurulup, pişirilerek yapılan insan, hayvan vs. şekli.
 • Büyük bina, anıt, büyük ve yüksek yapı, âbide.
 • Mc: Soğuk ve duygusuz kimse.
 • Güzel ve yakışıklı kişi.

hezeyan

 • Kötü sözler. Soğuk şakalar.
 • Sayıklama. Saçma sapan konuşma.

humud / humûd

 • Şehvet yokluğu, soğukluk, isteksizlik.

huşk

 • Kuru, yâbis. (Farsça)
 • Kaba, soğuk. (Farsça)

hüsn-i ta'bir

 • Müstehcen veya soğuk bir şeyin güzel ve edebe uygun bir tarzda ifade edilmesi.

hüvf

 • Soğuk rüzgâr.

i'tidal-i dem

 • Soğukkanlı davranış. Heyecanlanmadan, acele etmeden, düşüne düşüne ve tedbirli hareket.

ibtirad

 • Duş yapma, soğuk su ile banyo yapma.
 • Serinlemek için soğuk su içme.

idfa'

 • Soğuktan sakınıp giyinmek.
 • Isıtmak.

ılık

 • Ne sıcak ne soğuk. Az ısınmış veya sıcaklığı kırılmış.

inşiras

 • (Soğuktan dolayı) el çatlama.

ishal

 • Mülâyim ve düz bir yere varmak.
 • Tıb: Barsakların iltihabından soğuk algınlığından hâsıl olan sürgün, iç sürme.

istiskal

 • Ağır bulup hoşlanmadığını anlatmak. Soğuk muamele ederek sevmediğini bildirmek.

itidal-i dem / itidâl-i dem

 • Kızgınlığa mağlup olmayış, soğukkanlılık.

itidalidem / îtidâlidem

 • Soğukkanlılık.

kadiye / kâdiye

 • Soğuk.
 • Afet, belâ.

kaf'a

 • Yumuşak kuru ot.
 • Parmakları soğuktan dökülmüş ayak.

karra

 • Bir kimsenin kulağına söylemek.
 • Soğuk su dökmek.

karre

 • Soğukluk, soğuk.

kars

 • Şiddetli soğuk.

karur

 • Duş yapılacak soğuk su.

kasiyy

 • Soğuk gece.
 • Kas adı verilen mahâlde yapılan ibrişimli bir elbise.

kırra

 • Soğuk, berd.
 • Çok fazla susuzluk.
 • Akıllılık.

kurmus

 • (Çoğulu: Karâmıs) Avcıların dağda olan kulübesi veya soğuktan sakındıkları küçük çukur yer.

kurr

 • Karar.
 • Soğukluk.

leyl-i serd

 • Soğuk gece.

ma-i zülal / mâ-i zülâl

 • Saf, temiz, soğuk ve tatlı su.

mebrade

 • Soğukluk.
 • Soğukluk verecek zaman ve mekan.

mebrud

 • Soğuk, soğumuş.

memalik-i baride / memâlik-i bâride

 • Soğuk memleketler, ülkeler.

meser

 • Soğuk, berd. (Farsça)
 • Buz. (Farsça)

mincere

 • Soğuk suya harâret veren kızmış sıcak taş. (O suya "necire" derler.)

mizan-ül harare

 • Sıcaklığı, soğukluğu ölçen âlet. Termometre. (Mikyas-ul hararet de denir.)

mübaadet

 • (Bu'd. dan) Birbirini sevmeyip uzak ve soğuk durma. Nefret etme.
 • İki kişi birbirinden uzaklaşma.

münaferat

 • (Tekili: Nefret) Nefret etmeler, tiksinmeler. Arada olan soğukluklar.
 • Nefret etmeler, karşılıklı soğuk davranmalar.

musrad

 • Soğuktan hemen etkilenen kimse.

müsteskal

 • (Sıklet. den) İstiskal edilen. Soğuk muamelede bulunulan. Kendisine kovarcasına muamele yapılan.

müzemmele

 • Soğuk su testisi.

naki'

 • Hurma veya kuru üzüm soğuk suda bırakılıp şekeri suya çıktıktan sonra süzülerek elde edilen sıvı.

nebiz

 • Hurma veya kuru üzümü soğuk suda bırakıp, şekeri suya geçince, kaynayıncaya kadar ısıtıldıktan sonra soğuyunca süzülerek elde edilen sıvı.

nükah

 • Tatlı soğuk su.

rasadhane / rasadhâne

 • Havanın değişen şekillerini, sıcaklık ve soğukluğu tesbit etmek için veya yıldızların hareketlerini tesbit ve takib maksadiyle çalışılan yer. (Farsça)

sabbare

 • Soğukluk.

safvan

 • (Safvâ) Yumuşak, düz ve kaygan taş veya kaya parçası.
 • Çok soğuk ve açık olan gün.

şarap

 • İçilecek şey; tatlı ve soğuk içecek.

sard

 • Nüfuz etmek, sözü geçer olmak.
 • Katıksız, saf, hâlis.
 • Soğuk.

sarsar

 • Gürültü ile gelen pek soğuk rüzgâr, yel. Kasırga.
 • Ağustos böceği.

şebem

 • Soğukluk.

sebre

 • (Çoğulu: Seberât) Pek soğuk olan erken vakit.

şefan

 • Yağmurlu soğuk rüzgâr.

şefif

 • Soğuktan incinmek.
 • Soğuk.

şefşaf

 • Soğuk yumuşak rüzgâr.

şeker-ab

 • İki dost arasındaki kırgınlık, aradaki soğukluk. (Farsça)

selsal

 • Hafif soğuk, tatlı ve lezzetli su.

serd / سرد

 • Bârid, soğuk, bürudetli olan. (Farsça)
 • Sert, kaba, hoyrat. (Farsça)
 • Soğuk. (Farsça)
 • Sert, haşin. (Farsça)

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

serdi / serdî

 • Soğukluk, bürudet. (Farsça)
 • Kabalık, sertlik, hoyratlık. (Farsça)

serma / sermâ / سرما

 • Kış. Soğuk. (Farsça)
 • Soğuk. (Farsça)
 • Kış. (Farsça)

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

şetve

 • Kış olmak.
 • Soğuk olmak.
 • Kıtlık olmak.

şeym

 • Çok soğuk su.
 • Kılıç çıkarmak.
 • Kınına sokmak.

şiddet-i soğuk

 • Şiddetli soğuk.

sırr

 • Şiddetli ateş veya soğuk.

sırre

 • Soğuk rüzgâr. Şiddetli soğuk.
 • Şiddetli sayha, çığlık.

şita

 • Kış. Senenin soğuk mevsimi.

sükun-i dem / sükûn-i dem

 • Soğukkanlılık.

surud

 • Soğuk yer.

taassub-u barid / taassub-u bârid

 • Soğuk taassup, bağnazlık.

taassub-u baride

 • Katı, soğuk taassup.

taassubat-ı baride / taassubat-ı bâride

 • Soğuk taassuplar; taassup.

tasfik-i esnan

 • Soğuktan dişlerin birbirine çarpması.

teberrüd

 • Soğuma, serinleme, soğuk hâle gelme.
 • Soğuk suya girme.

tekmid

 • Soğuk veya ılık su ile yapılan pansuman.

termos

 • yun. İçine konulan sıvının sıcaklık veya soğukluğunu uzun müddet muhafaza edebilen kap.

teşelşül

 • (Çoğulu: Teşelşülât) Suyun yüksek bir yerden aşağı şarıltı ile dökülmesi, çağlayan oluşturması.
 • Soğuk su banyosu yapma, duş yapma.

teshin

 • Isıtmak, soğukluğunu gidermek.

utull

 • Soğuk, sert ve cimri insan. Câhil ve hayırdan men'eden. Galiz ve bahil kimse.

vezye

 • Ayıp.
 • Soğuk.

zarr

 • Soğuktan dolayı suyun donması.

zemheri

 • Karakış dönümünden (12 Aralıktan) 31 Ocağa kadar olan şiddetli soğuk devresi.

zemherir / zemherîr

 • Cehennem'deki soğuk yer, soğuk cehennem.
 • Zemheri, şiddetli soğuk devresi.
 • 22 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar olan şiddetli kış dönemi. Şiddetli ve yakıcı soğuk.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın