LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Siya ifadesini içeren 445 kelime bulundu...

a'bel

 • (Çoğulu: A'bile) Çok sert taş ki, kırmızı, beyaz veya siyah renkli olur.
 • Taşlık dağ.

abadile / abâdile

 • Abdullahlar. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı (arkadaşları) arasında fıkıh ve hadîs-i şerîf ilimlerinde şöhret bulmuş Abdullah adını taşıyan sahâbîler. Abâdile, Abdullah kelimesinin çokluk şeklidir. Peygamber efendimizin Eshâb-ı kirâmı arasında Abdullah isimli üç yüz kadar sahâbi bulunmaktaydı.

abd

 • Kul, köle, Allah'ın kulu. Mahluk, insan. Hizmetçi. (Hür'ün zıddı). "Abd kelimesi Allah'ın bazı isimleriyle birleştirilerek erkek isimleri meydana getirilir. Abdullah (Allah'ın kulu). Abdulbâki (Ebedi olan Allah'ın kulu) gibi. Bu isimleri taşıyan insanlar buna lâyık olmaya çalışmalıdırlar."

abdal

 • t. Safdil, ahmak, bön.
 • Afganistan'da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse.
 • Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse.
 • Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah'a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal)

abdulhamid ll

 • (mi: 1842-1918) 34' üncü Osmanlı Padişâhıdır. 33 yıl saltanatta kalmış olan bu şefkatli Sultan,İslâmiyete son derece bağlı idi. Yüksek bir siyaset adamı ve devlet işlerini bizzat takibeden bir zattı. Memlekette bolluk ve refahı te'min için çalıştı. (R.Aleyh)

adem-i merkeziyet-i siyasiye

 • Siyasî olarak yerinden yönetim; bir ülke sınırları dahilinde bulunan eyâlet ve bölgelerin tek merkezden değil, yerel yönetimler tarafından idare edilmesi.

ağraz-ı siyaset / ağrâz-ı siyaset

 • Siyasi taraftarlığın doğurduğu kin ve düşmanlık.

ağraz-ı siyasi / ağraz-ı siyasî

 • Siyasî gayeler, siyasî tarafgirliğin doğurduğu kin ve düşmanlıklar.

agşa

 • Baygın adam.
 • Vücudu siyah yüzü beyaz olan hayvan.

agsem

 • Beyazı siyahından daha fazla olan saç.

ahd-name

 • Anlaşmanın şartlarını ve anlaşmayı yapanların imzalarını taşıyan kağıt. (Farsça)

ahrec

 • Ak ile kara. Siyahla beyaz.

ahval-i siyasiye

 • Siyasetle bağlantılı haller ve gelişmeler.

ahyef

 • Bir gözü gök, diğer gözü siyah olan.

aiş

 • Yaşıyan.
 • Rahat yaşıyan.

akkam / akkâm

 • Deve kiralayıcısı, deve ile ücret karşılığında eşya taşıyan adam.
 • Hacca Surre-i Hümayun ile birlikte giden hademe.
 • Çadır mehteri.

aks-i misali / aks-i misalî

 • Yansıma; (aynada yansıyan) görüntü.

akseden

 • Yansıyan.

aksi / aksî

 • Yansıyan, akseden.

aktab-ı mehdiyyin / aktâb-ı mehdiyyîn

 • Büyük Mehdînin bazı vasıflarını taşıyan büyük velîler.

akva'

 • Kuyruğu beyaz, gövdesi siyah olan dişi koyun.

alem-i siyaset / âlem-i siyaset

 • Siyâset dünyası, siyaset âlemi.

alemdar

 • Bayrağı veya sancağı taşıyan. Bayraktar, sancaktar.

anarşizm

 • Anarşiyi istiyen tahribci bir nazariye. Anarşistlik. İnsanın insan tarafından idaresi esasına dayanan her türlü devlet, hukuk düzenlerinin adaletsiz, haksız ve zulüm olduğunu iddia eden ve devletsiz, kanunsuz, her insanın kendi başına buyruk yaşıyacağı bir düzensizlik istiyenlerin görüşü.

anofel

 • yun. Sıtma mikrobunu taşıyan ve aşılayan sivrisinek.

antropoloji

 • yun. İnsan dediğimiz varlığı inceleyen ilim. İnsan biyolojik özellikleri açısından incelendiğinde biyolojik antropoloji, cemiyet halinde yaşıyan bir varlık olması açısından incelendiğinde sosyal antropoloji veya kültür antropolojisi, insanın mahiyeti, diğer varlıklardan farkı, hayatının mânası, düny

aristo

 • (Doğum : M.Ö. 384) Yunan filozoflarından olup Eflatun'un talebesidir. Mantık, ahlâk, siyaset, iktisad, felsefe kitapları vardır. Ruhun bakiliğine inanırdı. Tecrübeden ziyâde akla fazla kıymet verdiğinden çok yanılmıştır.

as

 • Sansar cinsinden siyah kuyruklu, beyaz tüylü kakum denilen bir hayvan, çok kıymetli olan postu için avlanır.

asfalt

 • yun. Siyah renkte şekilsiz bir bitüm.

ashab-ı meratip

 • Makam ve mevki sahipleri; siyasi, askeri ve ekonomik gücü elinde bulunduranlar.

aşiret

 • Kabile, oymak, göçebe halinde yaşıyan ekseri bir soydan gelen cemaat. Yakın akraba, âile.

aşiyan e

 • (Bak: AŞİYAN)

ayn-ı siyaset

 • Siyasetin kendisi.

ayzemur / ayzemûr

 • Yük taşıyamıyan büyük ve yaşlı deve.

bagsa'

 • Tüyü siyahlı beyazlı olan ve yer yer de benler bulunan koyun.

bak'a / bak'â

 • Siyah beyaz alacalı koyun.
 • Belde ismi.
 • Ucuzluk ve biraz kıtlık olan yıl.

balina

 • Denizde yaşıyan ve yaklaşık olarak 20 ilâ 35 metre kadar uzunlukta olan memeli hayvan.

banbu

 • (Malezya dilinden) Sıcak ve yağışlı bölgelerde yaşıyan bir bitki cinsi. Buğday ailesinden olup ikiyüzden fazla çeşiti vardır.

bar-ber

 • Hamal, yük taşıyan kimse. (Farsça)

bar-keş

 • Hamal, yük taşıyan. (Farsça)
 • Mütehammil, tahammül eden, sabırlı. (Farsça)

bargir

 • Yük taşıyan.
 • Beygir.

basur / bâsûr

 • (Çoğulu: Bevâsir) Tıb: Mayasıl. Kalın bağırsakta ve makadın etrafındaki siyah kan damarlarının şişmesi ve bazen iltihablanması sebebiyle, makadın içinde ve dışında meydana gelen memeler yüzünden makaddan kan ve cerahat gelmesi hastalığı.

bayrakdar / bayrakdâr

 • Alemdar, bayrak taşıyan asker. (Farsça)
 • Bir kabile veya cemaatın başı, reisi. (Farsça)
 • Bayrak taşıyan, lider.

bayraktar

 • Bayrak taşıyan, temsilci.

bazir

 • Ekici, eken.
 • Dedikodu yapan, laf taşıyan. Geveze.

behim

 • Düz siyah şey.
 • Alacasız hayvan.
 • Dik, pürüzsüz ses.

behm

 • Çok siyah olan şey. Rengi başka renkle karışık olmayan nesne.

berim

 • Siyah ve beyaz ipliklerden meydana getirilen ip.
 • Cemaat.
 • Etsiz yemek.

bilal

 • Siyah ve beyaz, yâni kara ile ak olmak.

biraz

 • Karşı karşıya kavga etme. Savaşa atılma.

burak

 • Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gece (mîrac gecesinde) üzerine bindiği ve kendisini Mekke'den Kudüs-ü şerîfe kadar götüren (taşıyan) Cennet hayvanı. Burak, dünyâ hayvanlarından değildir. Erkekliği ve dişiliği yoktur. Çok hızlı giderdi.

cankurtaran

 • t. Ölüm tehlikesinde olanları kurtarmak için kullanılan vasıta.
 • Hasta ve yaralıları hastahaneye taşıyan otomobil. Ambulans.

casus

 • (Çoğulu: Cevâsis) Hafiye. Gizli sırları haber veren. Kendi asıl şahsiyetini gizleyip, kendini iyi şahsiyet şeklinde göstererek ve gizli yollarla bir devletin askeri, siyasi ve mâli durumlarına dair haberleri başka bir devlet menfaatına olarak toplayıp bildiren kimse.

cemiyet ve fırka

 • Siyasî parti, grup ve topluluk.

cemiyet-i siyasi

 • Siyasi örgüt.

cemiyet-i siyasiye

 • Siyasi topluluk, örgüt.

çerb-ahur

 • İçinde yemi bol olan ahır. (Farsça)
 • Bolluk içinde yaşıyan kimse. (Farsça)

ceres-dar

 • Çıngırak taşıyan, çıngıraklı. (Farsça)

cereyan / cereyân

 • Akma, akış, gidiş. Hareket. Akıntı. Gezme. Mürûr. Vuku, vâki olma.
 • Mc: Aynı fikir ve gaye etrafında toplananların meydana getirdikleri faaliyet ve hareket. Bu hareket; dinî, fikrî veya siyasî hareketler gibi birbirlerinden farklı sahalarda olabilir.

cevher-dar / cevher-dâr

 • Elmaslı. (Farsça)
 • Noktalı harf. Meselâ: Cim, şın harfleri gibi. (Farsça)
 • Eskiden kullanılmış tüfeklerden birinin ismi. (Farsça)
 • Siyah ve beyaz dalgalı, benekli kılıç. (Farsça)

cilve-i misaliye / cilve-i misâliye

 • Şeffaf şeyler üzerinde yansıyan görüntüler.

civanmerdane / civanmerdâne

 • Mert ve yüksek cesaret taşıyan bir kişi gibi.

coğrafya

 • Yeryüzünün şimdiki hâlini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fizikî Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadî Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasî Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan b

cüvvet

 • Kırba yaması.
 • Bir parça yer.
 • Siyaha yakın boz renk.
 • Demir pası.

cüz-ün layetecezza / cüz-ün lâyetecezzâ

 • Maddenin yapı özelliğini taşıyan en küçük parçası, atom, zerre.

da'ca'

 • Gözü çok siyah ve büyük olan kadın. (müz: Edac)

daac

 • Gözün çok siyah ve büyük olması.

dağdağa-i siyaset

 • Siyasî kargaşa ve çalkantılar.

dagma'

 • Yüzünün rengi siyaha yakın olan dişi koyun.

dahiye-i siyaset / dâhiye-i siyaset

 • Siyaset konusunda dehâ olan.

daire-i siyaset

 • Siyaset dairesi.

daire-i siyasiye / dâire-i siyasiye

 • Siyaset dairesi.

dar'a'

 • Başı siyah, gövdesi beyaz olan davar. (Müz: Edrâ.)

dariş

 • Siyaha boyanmış kara deri.

debsa'

 • Çok fazla kırmızı olduğundan, siyah gibi görünen şey.

demagoji

 • yun. Halkı kendi menfaati için okşama siyâseti. Halkın hoşuna gidecek sözlerle insanların sevgisini kazanarak kendi maksadını elde etmeğe çalışmak. Halk avcılığı. Cerbeze.
 • Güzel sözlerle halkı kandırma siyaseti.

desma

 • Siyah olan nesne.

devlet

 • Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasî, hukukî, idarî mahiyetteki merkezî teşkilât. Devlet, teşekkül tarzı, takip ettiği esas siyaset, temsil ettiği hâkimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır:1- Kapitalist Devlet: İktisadî siyasete, şahsî mülkiyet
 • Ülkeyi yönetmek için örgütlenmiş siyasî topluluk.

dıkrar

 • (Çoğulu: Dekârir) Koğucu, dedikoducu.
 • Belâ. Zahmet.
 • Yalan söz.
 • Fuhşiyât.

diplomat

 • yun. Memleket hakkında siyasi söz sâhibi. Dış meseleler hakkında milletlerarası işlerle uğraşan siyaset adamı.
 • Becerikli, söz söyliyebilen.
 • Memleket ve millet meseleleri hakkında siyasî söz sahibi.

du'ce

 • Gözün büyük ve siyah olması.

du'mus

 • (Çoğulu: Deâmis) Rengi siyaha benzer bir küçük su canavarı.

dübse

 • Siyaha benzeyen kırmızılık.

dugmus

 • (Çoğulu: Degâmis) Rengi siyaha yakın küçük bir su canavarı.

dühme

 • Siyahlık, karalık.

dükne

 • Siyâha benzer bir renk.

dürece

 • Süllem, merdiven.
 • Bağırtlak kuşu. (Kanatlarının içi siyah ve dışı boz olan bir kuş.)

düstur-u siyasi / düstur-u siyasî

 • Siyasî düstur, prensip.

ed'ac

 • Gözleri kara renkte ve büyükçe olan.
 • Pek siyah şey.

edbes

 • Rengi ne kızıl, ne siyah olan hayvan.

edgam

 • Yüzü ve dudaklarının etrafı siyah olup, sâir bedeni başka renk olan at.

edken

 • Bulanık,
 • Rengi siyaha yakın olan.

edlem

 • Karayağız, siyah adam.
 • Kara eşek.
 • Uzun yanaklı.
 • Uzun boylu.

edra'

 • Vücudu beyaz, başı siyah olan at.
 • Hecin.

ehl-i dünya ve siyaset

 • Dünya ve siyasi hayata dalıp, âhireti düşünmeyenler.

ehl-i siyaset / ehl-i siyâset / اَهْلِ سِيَاسَتْ

 • Siyasetçiler.
 • Siyâsîler.

ehl-i siyaset ve hükumet / ehl-i siyaset ve hükûmet

 • Siyasetle uğraşıp devleti idare edenler.

ehva

 • (Havvâ. dan) Siyah. Kararmış olan.

emanat-ı mukaddese / emânât-ı mukaddese

 • İslâm dîni ve târihi bakımından büyük önem taşıyan, Peygamber efendimize ve diğer din büyüklerine âit bâzı mübârek şahsî eşyâ ve hâtıralar. Mukaddes emânetler. Bunlar: Hırka-i Saâdet, Seyf-i Nebevî, Nâme-i Saâdet, Mühr-i Seâdet, Dendân-ı Seâdet, Lıhy e-i Seâdet, Nakş-ı Kadem-i şerîf, Sancak-ı şerîf,

erkaş

 • (Çoğulu: Erakiş) Siyahlı-beyazlı alaca yılan.

ermel

 • (Çoğulu: Erâmil) Ayakları siyah olan koyun.
 • Kadını olmayan erkek.

esavid

 • (Tekili: Sevâd) Sevadlar, karanlıklar, siyahlıklar.

esmer

 • Siyaha, karaya çalan kumral renk.

esved / اسود

 • Çok siyah. kara renkli olan.
 • Siyah, kara.
 • Siyah. (Arapça)

esvedeyn

 • İki siyah mânâsına gelen bu kelime, yılanla akreb için kullanılır.

esvide

 • (Tekili: Sevâd) Sevâdlar, karanlıklar, siyahlıklar. Karaltılar.
 • Çok mallar, fazla mülkler.

euzü billahi mineşşeytani vessiyase / eûzü billâhi mineşşeytâni vessiyâse

 • Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah'a sığınırım.

ev'iye-i şa'riyye

 • Tıb: Siyah ve kırmızı kan damarları arasındaki gayetle ince olan damarlar.

ev'iye-i veridiyye

 • Tıb: Siyah kan damarları.

evil

 • Siyaset.

evrak

 • (Çoğulu: Vuruk) Sivri ve uzun dişli.
 • Yüzü renkli güvercin.
 • Siyahı beyazına galip olan at ve deve. (Müe: Vürka)

evride

 • (Tekili: Verid) Vücudun her tarafından kalbe kanın gitmesini temin eden damarlar. Siyah kan damarları.

ezra

 • Kulağı beyaz, gövdesi siyah olan davar.

fahşa

 • Büyük günahlar. Çirkinlikler. Zina gibi şehevâta tâbi olmakta ifrat ile alâkadar olan günahlardır ki, lisanımızda fuhşiyat tâbir olunur. Ve bunlar, insanların en çirkin hâlleridir.

fellah

 • Ekinci, çiftçi, ziraatle uğraşan arab.
 • Zenci, siyah arab.

fenafilihvan

 • (Fenâ fi-l-ihvân) Tefâni. Yani; kardeşlerin birbirinde fâni olması; kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyyât ve hissiyâtı ile fikren yaşaması. Samimi ihlâs üzerine müesses en yakın dostluk, en fedakâr ve en civanmert kardeşlik.

ferkadan

 • Şimâl kutbuna yakın parlak ve küçük ayı kümesine tâbi ve gece istikamet bulmağa yarayan, sık sık karşı karşıya gelen iki yıldız (İkizler mânasına).

fi aman-illah

 • Allahın muhafaza, siyânet ve hıfzında.

fikr-i siyaset

 • Siyaset fikri, düşüncesi.

fikr-i siyasi / fikr-i siyasî

 • Siyasî düşünce.

fırak-ı siyasiye

 • Siyasî fırkalar, siyasî partiler.

fırka-i siyasiye

 • Siyasî parti.

galiye-gun

 • Güzel siyah renkli. (Farsça)

galsame

 • Solungaç. Suda yaşıyan hayvanların nefes alma organları.
 • Gırtlak ağzı, hançere.
 • Boğaz deliğinin başlangıcı.

garabib / garabîb

 • Katı, siyah şey.
 • Koyu renkli.

garaz-ı siyasi / garaz-ı siyasî

 • Siyasal maksatlar.

habeş

 • Afrika'nın Kızıldeniz sâhili güneyinde müstakil bir memleket. Bu memleket ahalisinden olan.
 • Beyaz ve siyah arasında koyu esmer adam.

hacegan / hâcegân

 • (Tekili: Hâce) Hocalar. (Farsça)
 • Eskiden yüzbaşı rütbesi karşılığında sivil rütbe. (Farsça)
 • Bâb-ı Âli kalemleri efendilerinden hususi bir rütbe taşıyan adam. (Farsça)

hacer-ül esved

 • (El-Hacer-ül Esved) Kâbe'de bulunan meşhur siyah taş. Rengi siyah olduğundan "Esved" denmektedir. (İslâm Ansiklopedisi'ne göre: Kâbe'nin şark köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte kapıya yakın bir yerde yerleştirilmiş, üç büyük ve bir kaç tane de küçük parçadan müteşekkil ve gümüş bir h

hacer-ül-esved

 • Kâbe-i muazzamanın doğu köşesinde bir buçuk metre kadar yükseklikte bulunan ve Cennet yâkutlarından olan parlak, siyah taş.

haceru'l-esved

 • Kâbe'nin bir köşesinde yer alan ve Cennetten geldiği bildirilen siyah taş.

hacerü'l-esved

 • Kabe'nin doğu köşesinde olup, yerden bir buçuk metre yükseklikte bulunan semavî, kutsal siyah taş.

hadeka

 • Gözün siyahlığı, gözbebeği.

hadise-i siyasiye / hâdise-i siyasiye

 • Siyasî olay.

hal / hâl

 • Dayı.
 • Vücudda hususan yüzde görünen siyah benek, ben.

hal-i siyah / hâl-i siyah

 • Siyah ben.

halek

 • Kara, siyah.

halis / halîs

 • Karışmış, muhtelif.
 • Siyah ile beyazı karışmış saç.
 • Tel.

hamek

 • Her şeyin küçükleri.
 • Siyah bulut.

hamele

 • Taşıyanlar, yüklenenler.
 • Taşıyanlar, yüklenenler, kaldıranlar.

hamele-i arş / حَمَلَۀِ عَرْشْ

 • Arşı taşıyan melâikeler.

hamide / hâmide

 • Uzun müddet geçmesi sebebi ile rengine tegayyür ve siyahlık gelip eskimiş olan.
 • Nebatsız kuru yer.
 • Yanmış kül olmuş.

hamil / hâmil / حامل

 • (Hâmile) Yüklü yüklenmiş.
 • Gebe.
 • Taşıyan, götüren.
 • Hâiz.
 • Mâlik, sahib.
 • Uhdesinde bir poliçe bulunan.
 • Taşıyan. (Arapça)
 • Hamile. (Arapça)
 • Sahip. (Arapça)
 • Hâmil olmak: Taşımak. (Arapça)

hamil-i emanet / hâmil-i emânet

 • Emâneti taşıyan.

hamil-i mektup / hâmil-i mektup

 • Mektup taşıyan, postacı.

hamile / hâmile

 • Yüklü, yük taşıyan.

hamilen

 • Hâmil olarak. Taşıyarak, götürerek.
 • Hâmil olduğu halde.

hamleden

 • Yüklenen, taşıyan.

hammal

 • (Haml. den) Bir ücret karşılığında eliyle veya sırtıyla yük taşıyan adam.
 • Mc: Kaba, görgüsüz, terbiyesiz.

hamule

 • Yük. Yük taşıyan nakil vasıtalarının yükü. (Farsça)

harac

 • Beyazdan ve siyahtan meydana gelen, iki renk olan.

harb

 • İki veya daha çok devletin birbirleriyle siyasi alâkaları keserek silahlı kuvvetlerle çarpışmaları, vuruşmaları.

harbiye nazırı

 • Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu'da kurduğu hükümette "Milli Müdafaa Vekili" adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel "Serasker" adını taşıyor

harf-i cer

 • Cer harfi; gr. cümlede kendinden önceki fiilin veya ismin mânâsını kendinden sonraki kelime veya kelime guruplarına taşıyan harfler "an, min, be" gibi.

hatba'

 • Arkasında siyah çizgiler olan dişi eşek. (Müz: Ahtab)

havsa'

 • Bir gözü beyaz, bir gözü siyah olan koyun.

havyar

 • Balık yumurtası. Mersin balığı yumurtasından yapılan siyah, mugaddi ve leziz bir madde.

hayat-ı içtimaiye ve siyasiye

 • Sosyal ve siyasi hayat.

hayat-ı içtimaiye-i siyasiye / hayat-ı içtimâiye-i siyâsiye

 • Toplumun siyasal hayatı.

hayat-ı içtimaiye-i siyasiye-i beşeriye

 • İnsanlığın sosyal ve siyasî hayatı.

hayat-ı siyasiye

 • Siyaset hayatı.

hayat-ı siyasiye ve içtimaiye

 • Siyasî ve toplumsal hayat.

hayt-i esved

 • Siyah iplik, fecir zamanı yavaş yavaş silinen gecenin karanlığı.

hayt-ul esved

 • Güneş battıktan sonra ufakta görülen siyahlık.

hayvanat-ı berriyye

 • Kara hayvanları, karada yaşıyan hayvanlar.

hazefe

 • (Çoğulu: Huzef) Hicaz vilayetinde olan siyah renkli bir cins küçük koyun.

hegemonya

 • yun. Kuvvetle ve kıymetli vasıflarla olan üstünlük.
 • Bir devletin başka bir devlet üzerindeki siyasi üstünlüğü ve baskısı.

helyostat

 • Yansıyan güneş ışınlarını, belli bir doğrultuya yöneltmeğe ve bu doğrultuda tutmaya yarayan bir ayna ile bir ayar sisteminden meydana gelen tertibat.

hem-bar

 • Aynı yükü yüklenmiş olan, aynı yükü taşıyan. (Farsça)

hıfz

 • Saklama. Koruma. Siyanet. Muhafaza.
 • Ezber etmek. Hatırda tutmak. Kur'an'ı ezberde tutmak.

hımhım

 • Burundan konuşan. Sesleri burnundan çıkararak konuşan kimse.
 • Burnundan çıkan ses gibi boğuk.
 • Arap diyarında biten bir ot.
 • Çok siyah.

hınas

 • (Tekili: Hünsâ) Kendisinde hem erkeklik ve hem de dişilik özelliği taşıyanlar.

hizemkeş / hîzemkeş

 • Odun yaran veya taşıyan köylü. (Farsça)

hudara

 • Karanlık gece.
 • Siyah bulut.

hukuk-i siyasiye / حقوق سياسيه

 • Siyasal hukuk.

hukuk-u siyasiyye / hukuk-u siyâsiyye

 • Siyasi haklar. Memleket idâresini ve halkın hakkını tanıyan hükümlerin tamamı.

humahin

 • Yüzük yapılan bir cins siyah taş.

humul

 • Mahfe taşıyan deve.
 • (Tekili: Haml) Yükler.

hunsa

 • Hem erkek, hem de dişi olan.
 • Erkeklik ve dişilik alâmetlerini birlikte taşıyan bitki.

hur

 • (Tekili: Ahver) Ahu gözlüler. Gözleri iri ve siyah kısmı pek siyah; beyaz kısmı pek beyaz olan kızlar.
 • Cennet kızları, huriler.

huruf-u mukattaa / hurûf-u mukattaa

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan Arapça hece harfleri.

hüsn-ü zati / hüsn-ü zâtî

 • Güzelliğin, bu sıfatı taşıyan varlıkta ayrılmaz bir özellik olması.

hüviyet-i misaliye

 • Bir şeyin yansıyan kimliği.

huvve

 • Karalık. Siyahlık.

idare-i alem / idare-i âlem

 • Dünya idaresi, siyaseti.

idbisas

 • Ne kırmızı, ne siyah olmak.
 • Ot bitmek.

ideoloji

 • İnsanların düşünce ve hareketlerine muayyen bir istikamet vererek, siyasî veya ictimaî bir doktrin meydana getirmek isteyen fikir sistemi. (Fransızca)

idhimam

 • Siyah olmak.
 • Ekinin susuzluktan dolayı siyah görünmesi.

ifsad-ı siyaset

 • Siyaseti bozma, siyasete fesat karıştırma.

in'ikas eden / in'ikâs eden

 • Aks eden, yansıyan.

inkılab-ı siyasi / inkılâb-ı siyasî

 • Siyasî değişim, dönüşüm.

insat

 • (İnsiyat) Susup dinleme, susma.
 • Gizlenerek gitme.
 • İnfial vezninde, nidâ eden kimseye icabet etme.
 • Beli bükülenin beli doğrulması.
 • Meşhur olma.

insiyaki / insiyakî

 • İnsiyak ile alâkalı. İnsiyak, İlâhî sevk ve his ile alâkadar.

irade-i seniyye

 • Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. Sonradan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla bildirilmeğe başlamıştır.
 • Çok yüksek ve m

ırk-ı esved

 • Siyah derili, zenci.

is

 • Dumandan hasıl olan siyah madde. Kurum.

iskarlat

 • İtl. Eski devirlerde Venedik mensucatından, boyası has ve kumaşı dayanıklı bir nevi çuhanın adı idi ve şarkta pek makbuldü. Yeniçeri Ocağı ileri gelen ağalarına, sekbanbaşıya ve yeniçeri kâtibine her sene bu çuhadan verilir veya bedeli para olarak tahsis olunurdu. Bu paraya da "İskarlat bedeli" deni

ism-i fail / ism-i fâil

 • Gr. masdarın ifade ettiği iş, oluş veya durumu yapan, yahut taşıyan şahsı bildiren kelimedir, meselâ; kâtip.

istibdad-ı siyasi / istibdad-ı siyasî

 • Siyasî baskı.

istikbal-i siyasi / istikbal-i siyasî

 • Siyasî karşılama.

isvidad

 • Kararma, kara olma, esmerleşme. Siyahlanma.

ittihad ve terakki

 • 1918 tarihine kadar devam eden ve Osmanlı Devletinin son zamanlarında mühim rol oynamış bir siyasî parti.

kaht-ı recul

 • (Kaht-ı rical) Adam kıtlığı. Değerli devlet ve siyaset adamlarının yokluğu.

kalkadis

 • Siyah boya.

kanaat-i siyasiye

 • Siyasî kanaat, görüş.

kanun-u deha / kanun-u dehâ

 • Dehâ kanunu; olağanüstü bir zekâ taşıyan ruh.

kanun-u siyaset

 • Siyaset kanunları.

karure

 • (Çoğulu: Kavârir) Göz bebeği. Gözün siyah kısmı.
 • Şişe.

kasal

 • Buğday içinde olan siyah taneler.

katran

 • (Katıran) Siyah, sert kokulu, süretle yanan, hararetli, keskin ve suda erimeyen bir madde.
 • Siyah bir madde.

kaz'

 • Kesmek.
 • Kahretmek.
 • Çiğnemek.
 • Fuhşiyat söylemek. Sövmek.

kefh

 • Karşı karşıya savaşma.

kerraz

 • Çobanın torbasını veya dağarcığını taşıyan kuvvetli boynuzsuz koç.

kılkıl

 • Siyah tohumlu bir ot.

kinaye / kinâye

 • Doğrudan doğruya değil, dolaylı anlam taşıyan söz.

kirfam / kîrfam

 • Simsiyah, katran renginde. (Farsça)

komita

 • Siyasi bir maksat için bir araya gelenlerin gizli cemiyeti.
 • (Slavca) Maksadına ulaşmak için ekserî silah kullanan, siyasî, gizli ihtilaki cemiyet. Eşkiya.

komitacı

 • Siyasi bir gayeye ulaşmak için, silâhlı mücadele yapan gizli bir topluluk veya teşkilâtın mensubu olan kimse.

komünizm

 • Komünizm (Latince kökenli communis - ortak, evrensel); üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal, siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. (Fransızca)

konsolos

 • İtl. Yabancı ülkelerde yurttaşlarının haklarını korumak ve bağlı bulunduğu hükümete siyasî ve ticarî bilgileri vermekle vazifeli hariciye memuru.

kuhli / kuhlî

 • Sürme gibi siyah olan.

la'sa

 • Dudağının rengi az siyâha yakın olan kadın. (Müz: El'as)

laas

 • Dudağın rengi açık siyâha yakın olmak.

laden

 • Çamdan çıkarılan zift gibi siyah ve kokulu zamk. (Farsça)

lebbeyk

 • "Buyurun, emredin efendim" mânâsını taşıyan bir ifade.

lemy

 • Dudak içinde olan siyahlık.

levban

 • Siyah taşlı yer.

leyle-i süveyda / leyle-i süveydâ

 • Gece karanlığı. Geceye benzeyen siyahlık.
 • Karanlık gece, göz bebeğindeki siyah nokta.

lider

 • Şef. Başkan. Siyasi bir topluluğun başı.

lisan-ı siyaset

 • Siyaset dili.

lu'ta

 • Koyunun boynunda olan karalık.
 • Siyah hat.

lut

 • Hz. İbrahim'in kardeşi Harran oğlu Lut (A.S.) onunla beraber Bâbil diyarında Şam yakasına geçmişti. Sodom nahiyesine peygamber oldu. Bu nâhiyenin ahalisi ehl-i küfr ve fücur idi. Yolsuz giderlerdi ve hiçbir kavmin yapmadığı fuhşiyatı yapalardı. Hz. Lut, onları doğru yola dâvet etti, dinlemediler ve

makes / معكس

 • Yansıma yeri. (Arapça)
 • Makes bulmak: Yansımak, yansıyacak yer bulmak. (Arapça)
 • Makes olmak: Yansıtmak, yansıma yeri olmak. (Arapça)

maksad-ı siyasi / maksad-ı siyasî

 • Siyasi gaye ve maksat.

maruz / mâruz / معروض

 • Arzolunan, verilen, anlatılan, karşı karşıya kalan.
 • Arzedilen, sunulan. (Arapça)
 • Karşı karşıya kalma, tutulma. (Arapça)
 • Maruz olmak: Karşı karşıya kalmak. (Arapça)

maruz bırakmak

 • Karşı karşıya bırakmak.

maune

 • Mavna. Yük taşıyan büyük kayık.

mazanne

 • Zan taşıyan, tahmin yürütülen mevzular, konular, yerler.

medrese-nam / medrese-nâm

 • Medrese ismini taşıyan.

mehenk

 • Ölçü. Miyar.
 • Altın ve gümüş ayarını anlamaya mahsus taş. Üzerinde altın tecrübe edilen siyah taş.

mekteb-i mülkiye

 • Siyaset ve yönetim biliminin okutulduğu okul; Siyasal Bilgiler Fakültesi.

memur-u siyasi / memur-u siyasî

 • Siyasette görevli memur.

memurin-i siyasiye / memurîn-i siyasiye

 • Siyaset görevlileri.

menfi siyaset

 • Olumsuz siyaset; aşırı taraftarlık veya rakipleri yok etmek şeklinde uygulanan siyaset.

menfi siyasetçilerin fetvaları / menfi siyasetçilerin fetvâları

 • Siyaseti kötüye kullanan veya rakiplerini yok etmeye yönelik siyaset yapan kişilerin ortaya attıkları hükümler, görüşler.

merkaş

 • Bir şeyin üstünde siyah ve beyaz noktalar olması.

merkez-i siyasiye / merkez-i siyâsiye

 • Siyaset merkezi.

mesail-i azime-yi siyasiye / mesâil-i azîme-yi siyasiye

 • Siyasete ait büyük meseleler.

mesail-i siyasiye / mesâil-i siyasiye

 • Siyasetle ilgili meseleler.

mesalih-i siyasiye / mesâlih-i siyasiye

 • Siyasî yararlar, çıkarlar.

mesele-i dünyeviye ve siyasiye

 • Siyaset ve dünya meselesi.

meşrutiyet

 • Başında hükümdar bulunmakla birlikte seçimle belirlenmiş bir yasama meclisine dayanan, yürütmesi denetime açık anayasal idare şekli; Osmanlılarda 1876 anayasasıyla başlayan, 1908 değişikliğiyle devam eden hukukî ve siyasi döneme verilen ad.

mesuk-un leh

 • Bir mânaya sevk olan, mânaya göre söylenen söz. Asıl mevzu (siyaka doğru) ve maksad için söylenen söz.

mezzer

 • Halep vilâyetinden getirilen siyah taş.

minnettarane / minnettârâne

 • Minnet duyarak, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür hissi taşıyarak.

misheb

 • Siyah at.

miting

 • İng. İçtimaî ve siyasî bir mes'ele için yapılan büyük toplantı.

mizan-ı siyaset

 • Siyaset terazisi; siyasi denge.

mu'ciz-nüma / mu'ciz-nümâ

 • Mu'cize özelliği taşıyan.

mu'ciznüma keramet / mu'ciznümâ keramet

 • Mu'cize özelliklerini taşıyan keramet.

mübareze / mübâreze

 • Mücadele, karşı karşıya gelme.

mücrim-i siyasi / mücrim-i siyasî

 • Siyasi suçlu.

muhammere

 • Başı beyaz, cesedi siyah olan koyun.
 • Örtülmüş nesne.

mukabildir

 • Karşı karşıyadır, karşısındadır.

mukattaat

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan kesik harfler.

mukattaat-ı huruf / mukattaât-ı huruf

 • Bazı sûrelerin başlarında bulunan ve birer İlâhî şifre özelliğini taşıyan kesik harfler.

mukka

 • (Çoğulu: Mükâyâ-Mükâki) Hicaz diyarında yaşıyan bir cins beyaz kuş.

mukzı'

 • Fuhşiyat söyleyen, ahlâksızca şeyler konuşan.

mülha

 • (Çoğulu: Mülâh) Siyah ile karışık olan beyaz.
 • Lâtif ve güzel olan söz.

mültezem

 • Kâbe-i muazzamanın kapısı ile Hacer-ül-esved denilen mübârek siyah taş arasında kalan Kâbe duvarı.

münakis / münâkis

 • Yansıyan.

müpteda / müptedâ

 • (Ar. gr.) İsim cümlesinde haberin (yüklemin) anlattığı iş, hareket veya oluşu taşıyan ve onlara konu teşkil eden isimdir.

müşafehe

 • Yakından karşılıklı konuşmak, karşı karşıya konuşmak.

müşgin / müşgîn

 • Misk kokulu, miskli. (Farsça)
 • Siyah şey. (Farsça)

müşir

 • Emreden, işaret eden, bildiren.
 • Mareşal. En büyük ünvanı taşıyan asker. Silâhlı kuvvetlerde, kaide olarak barış zamanında orgeneral rütbesine kadar terfi etmek mümkündür. Mareşal rütbesi, ancak muharebe sırasında ve bir meydan muharebesi kazanmış olan generallere verilir. Asıl vazife

müşk-fam / müşk-fâm

 • Misk renginde olan, siyah. (Farsça)

müteessir

 • Te'sir altında kalmış. Acımış yahut sevinmiş. Hissiyatına dokunmuş.
 • Üzüntülü.

mütekabilen

 • Karşılıklı olarak, karşı karşıya.

mütemelli

 • Uzun ömürlü ve rahat yaşıyan.

mütemessil

 • İçinde yansıyan, rengiyle renklenen.

mütereffih

 • (Refh. den) Rahat bir şekilde ve bolluk içinde yaşıyan. Refah bulan.

mütereffihane / mütereffihâne

 • Rahat ve bolluk içinde yaşıyana yaraşır yolda. (Farsça)

mütereffihin / mütereffihîn

 • (Tekili: Mütereffih) Refah bulanlar. Rahat ve bolluk içinde yaşıyanlar.

mütevacihen

 • Karşılaşarak, karşı karşıya olarak. Yüz yüze gelerek, yüzleşerek.

mutref

 • (Çoğulu: Metârif) Haz kumaşından dokunmuş bir kaç alemli Arap kaftanı.
 • Başı ve kuyruğu beyaz veya siyah olup, vücudu başka renk olan at.

muvaceheten

 • Karşı karşıya. Yüz yüze.

muvaffakiyet-i siyasiye

 • Siyasî başarı.

muvanis

 • (Üns. den) İnsana alışık, insandan kaçmayan.
 • Ünsiyet peydâ eden, birbirine alışıp birlikte yaşıyan.

muzlim

 • Karanlık. Zulmetli. Dehşetli. Siyahlık. Siyah.
 • Bilinmeyen. Meçhul.

nakıl

 • İleten, taşıyan, aktaran, nakleden.
 • Tercüme eden.
 • İşittiğini anlatan.

nakil / nâkil

 • Nakleden, taşıyan.

nakılmeclis

 • Söz taşıyan. Dedikoduculuk yapan. Gammaz.

naşir-i ağraz / nâşir-i ağrâz

 • Kötü maksat ve kin taşıyanların yayın organı, nâşiri.

nass-ı azim / nass-ı azîm

 • Büyük mânâlar taşıyan âyet-i kerime.

nefti / neftî

 • Neft yağı renginde olan, siyaha yakın koyu yeşil. (Farsça)

nemeş

 • Dağınık, parçalanmış şeyleri toplamak.
 • Nakış hatları.
 • Yüzde olan siyah ve beyaz noktalar.

nemmam / nemmâm

 • Söz taşıyan, koğuculuk yapan. Duyulması istenmeyen bir sözü başkalarına götürüp söyleyen.
 • Ara bozan, söz taşıyan, bozguncu.

nevres

 • Su kuşlarından mavi renkli bir kuştur; başının yarısı siyah yarısı beyaz olur; güvercin büyüklüğündedir. Su üstüne yakın uçar ve balık gördüğü gibi kapar.

nokta-i sevda

 • Siyah nokta; burada nefis kastediliyor.

nokta-i siyah

 • Siyah nokta, görünen kötü nokta.

nota

 • (İtalyancadan) Emir ve istek bildiren yazı.
 • Bir şeyi sonradan hatırlamak için konan işaret.
 • Resmi ve siyasi mektup, muhtıra.
 • Mülâhazat.
 • Hesap pusulası.
 • Müziğe ait yazı.

nur-u rahmet-i alem / nur-u rahmet-i âlem

 • Kâinatı kuşatan İlâhî rahmetin bu asırda yansıyan nuru.

nur-u tecelli / nur-u tecellî

 • Tecellî nuru, yansıyan nur.

nüvb

 • Bir siyahi kabile adı.
 • Bal arısı sürüsü.

nüvbe

 • Yetişmek.
 • Siyahi bir kabile.

oligarşi

 • Yun. Siyasi iktidarın, bir zümreden olan kişilerin elinde bulunması.

ömer ibn-i abdülaziz

 • (Hi: 60-101) Emevî Devleti halifelerinden olup Hz. Ömer'in ahfadındandır. Siyaset âleminde bir dâhi ve adâlette bir ikinci Hz. Ömer'di. Malatya'yı Rumlardan yüzbin esir mukabilinde satın aldı. Zehirlenerek şehid edildi. (R. Aleyh)

otorite

 • Kumanda etme hakkı, itaat ettirme iktidarı. (Fransızca)
 • İdari veya siyasi iktidar. (Fransızca)
 • Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser. (Fransızca)

pakt

 • Akid, sözleşme, andlaşma. Siyasi anlaşma. (Fransızca)

pan-islamizm

 • Bütün müslümanların birleşmesi siyaseti. İttihad-ı İslâm. İslâm birliği siyaseti.

perde-i cümud

 • Donmuş, katı perde.
 • Mc: Alem, tabiat.
 • Akıl ve hissiyatı kendisi ile meşgul edip, dini ve ulvi hakikatlardan ayıran, gaflet veren perde.

politika

 • İtl. Memleket işlerini idare için tutulan ölçülü yol. Siyaset.
 • Siyaset.

posta

 • İtl. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emânetlerin hepsi.
 • Bu emânetleri toplayan ve dağıtan idare ve onun yeri.
 • Belli zamanlarda sefer yapan ve çok zaman posta taşıyan vasıta.
 • Takım, kol.
 • Hizmet nöbetinde bulunan er.
 • Sefer.

prens bismark

 • (1815 - 1898) Meşhur Alman siyasilerinden ve Alman birliği için çalışanlardan birisidir. İslamiyeti ve Hz. Peygamber'i (A.S.M.) medh ü sena ederek hayranlığını bildiren bir mütefekkirdir.

propaganda-i siyaset

 • Siyaset propagandası.

rafih

 • Rahat içinde ve refahla yaşıyan.

rahimiyet / rahîmiyet

 • Allah'ın herbir varlık üzerinde yansıyan şefkat ve merhamet ediciliği.

rahla' / rahlâ'

 • Arkası beyaz, diğer yerleri siyah olan dişi koyun.
 • Yalnız arkası kara olan deve.

ramik

 • Miskle karıştırılan siyah bir madde.

raviye

 • Su taşıyan hayvan.

re'sa

 • Başı ve yüzü siyah olan koyun.

refhan

 • (Refâh. dan) Varlık içinde yaşıyan.

refih

 • Rahatlık ve huzur içinde geçinen. Refah ve rahat ile yaşıyan.

remla'

 • Ayakları siyah, diğer tarafları beyaz olan dişi koyun.

rical-i siyasiye

 • Siyaset adamları.

rübde

 • Siyaha yakın boz renk.

rukta

 • Siyah bir maddenin üzerinde yer yer beyaz beneklerin olması.

rümle

 • (Çoğulu: Ermal-Rumul) Siyah hat.

sac

 • Hint vilâyetinde yetişen siyah ve büyük cins bir ağaç.
 • Geniş, yuvarlak libas. (Araplar giyerler)

sahife-i siyah

 • Siyah sayfa.

sahih bey' / sahîh bey'

 • Aslı ve sıfatı dîne uygun olan satış. Mûteber olması için bütün şartlarını taşıyan alış-veriş.

şahsiyet-i zahiri / şahsiyet-i zahirî

 • Görünürdeki, dışa yansıyan yönündeki şahsiyet, kişilik.

sancakdar

 • Sancak taşıyan. Alemdar. (Farsça)

sancaktar

 • Sancak, bayrak taşıyan.

saniye

 • (Çoğulu: Sevâni) Su taşıyan deve. Su yükledikleri ve su çektirdikleri deve.

şat

 • (Çoğulu: Şiyâh-Şiyât) Koyun.
 • Vahşi sığır.

savn

 • Koruma, muhafaza, sıyanet.

savt

 • (Çoğulu: Siyât-Esvât) Kamçı, kırbaç.
 • Bir şeyi diğerine karıştırmak.

sayha

 • (Çoğulu: Siyâh) Çağırış. Çığlık. Feryad. Nâra.
 • Azab, eziyet.

sayis

 • (Siyaset. den) At uşağı, seyis. Koyun güdücü.

sayyag

 • (Sıyâgat. dan) Kuyumcu.

şebgun

 • "Gece renkli" Kara, siyah. (Farsça)

şebreng / شب رنگ

 • "Gece renginde olan" Siyah, kara. (Farsça)
 • Siyah. (Farsça)
 • Gece rengi. (Farsça)

şehl

 • Gözün siyahının maviye yakın olması.
 • Koyun gözü.

sehme

 • Karalık, siyahlık.

şekve

 • Şikâyet etmek.
 • Siyahça oğlak derisi.

şerekrak

 • Yeşil kanatlı, siyah burunlu, güvercin büyüklüğünde kırmızı bir kuş.

sevad / sevâd / سَوَادْ

 • Siyahlık.

sevb

 • (Çoğulu: Siyâb-Esvâb-Esvüb) Elbise. Giyilecek eşya. Kaftan. Bez. (Bunların sahibine "sevvab" derler.)
 • Rücu' manasına mastar.

sevda / sevdâ / سودا

 • Fazla sevgi sebebiyle meydana gelen bir çeşit hastalık. Aşk. (Farsça)
 • Hırs. Tama. (Farsça)
 • Heves, istek. (Farsça)
 • Siyah. (Farsça)
 • Balgamdan, kandan ve safradan başka vücuddan çıkan bir nevi ifrazat. (Farsça)
 • Gam. Keder, Sıkıntı. (Farsça)
 • Aşk hastalığı, sevgi, heves, siyah.
 • Kara, siyah. (Arapça)
 • İnsan yapısında bulunan dört maddeden biri. (Arapça)

sevda-ül kalb

 • Kalbdeki siyah nokta.

sevde

 • Karalık, siyahlık.

şeylem

 • Sarhoşluk veren ve bazan buğdayların arasında çıkan siyah bir tohum.

seyyah

 • (Siyâhat. tan) Seyahat eden, dolaşan, gezen. Turist, yolcu.

şeyyir

 • (Çoğulu: Şiyâr) Semiz ve besili hayvan.

sika

 • (Çoğulu: Sıyak) Yel, rüzgar, riyh.
 • Ses.

silahendaz

 • Silah atan.
 • Tüfekli piyade neferi, harp gemilerinde gemicilik ile mükellef olmayıp silah taşıyan bahriye askerleri.

sisa

 • (Çoğulu: Sıyas-Sıyasâ) Köşk.
 • Kale.
 • Sığınacak yer.
 • Çulha mekiği.
 • Horoz mahmuzu.
 • Sığır boynuzu.

siyahat

 • (Seyyehân - Siyâh - Süyuh) İbret, terehhüb ve ibadet için yer yüzünde gezip yürümek. (Dervişlerin seyahatı bundandır.)

siyahfam

 • Siyah renkli. (Farsça)

siyahi / siyahî / siyâhî / سياهى

 • Siyahla alâkalı. (Farsça)
 • Zenci. (Farsça)
 • Siyahlık, karalık. (Farsça)
 • Siyahlık. (Farsça)
 • Zenci. (Farsça)

siyahkar / siyahkâr

 • (Çoğulu: Siyâhkârân) Günah işlemiş, suçlu. (Farsça)

siyahpuş

 • Siyahlar giymiş. Karalar giymiş. (Farsça)
 • Mâtemli, yaslı. (Farsça)

sıyal

 • (Sıyâlet) Saldırma, hamle etme, üzerine atılma.

siyasat / siyâsât

 • Siyasetler, siyasî uygulamalar.

siyaset tabibleri

 • Siyasî hastalıkların hekimleri, doktorları; siyasî meselelere çözüm arayanlar.

siyaset-i alem / siyaset-i âlem

 • Dünya siyaseti.

siyaset-i aliye-i islamiye / siyaset-i âliye-i islâmiye

 • Büyük İslâmî siyaset.

siyaset-i beşeriye

 • Beşerin, insanların siyaseti.

siyaset-i diniye

 • Dinî siyaset.

siyaset-i dünya

 • Dünya siyaseti.

siyaset-i dünyeviye

 • Dünya siyaseti.

siyaset-i ecanib / siyaset-i ecânib

 • Yabancıların siyaseti.

siyaset-i hazıra / siyaset-i hâzıra

 • Günümüz siyaseti.

siyaset-i hıristiyaniye

 • Hıristiyanlık siyaseti.

siyaset-i hükumet / siyaset-i hükûmet

 • Hükûmet tarafından uygulanmakta olan siyaset.

siyaset-i içtimaiye

 • Toplumsal siyaset.

siyaset-i islamiye / siyaset-i islâmiye

 • İslâm siyaseti, idaresi.

siyaset-i medeni / siyaset-i medenî

 • Günümüz medeniyetinin siyaseti.

siyaset-i osmaniye

 • Osmanlının uyguladığı siyaset.

siyaset-i ru-yi zemin / siyaset-i rû-yi zemin

 • Dünya siyaseti.

siyaset-i şer'i / siyaset-i şer'î

 • İslâm'ın öngördüğü siyaset ve yönetim anlayışı.

siyasetçilik

 • Siyasetle uğraşma, ilgilenme.

siyasetdaş

 • Aynı siyasî görüşü paylaşan.

siyaseten

 • Siyaset bakımından, siyasî bakımdan.

siyasetkarane / siyasetkârane / siyasetkârâne

 • Siyaset yaparcasına.
 • Siyaset yaparak.

siyasetvari / siyasetvâri

 • Siyaset gibi.
 • Politika yaparak; siyasî bir ifâde ve tavırla.

siyasi / siyasî / سياسى

 • Siyasetle ilgili.
 • Siyaset icabı olan.
 • Siyaset adamı.
 • Politik.
 • Siyasal. (Arapça)
 • Politikacı. (Arapça)

siyasi cemiyet / siyasî cemiyet

 • Siyasî maksatlarla kurulan örgüt, dernek.

siyasiler / siyasîler

 • Siyasetçiler.

siyasiyun / siyasiyûn / سياسيون

 • Siyasiler, politikacılar.
 • Siyasetçiler, politikacılar. (Arapça)

siyasiyunlar

 • Siyasiler, politikacılar.

siyasiyyun / siyasiyyûn

 • Siyasetçiler.
 • Politikacılar, siyasetçiler. Devlet idaresine çalışanlar.
 • Siyasiler, politikacılar.

siyeh / سيه

 • Kara, siyah. (Farsça)

sıysa

 • (Çoğulu: Sıyâs) Kale. Kal'a.
 • Sığınacak yer.
 • Köşk.

sohbet-i dünyeviye-i siyasiye

 • Dünyaya ilişkin siyasî sohbet.

solcu

 • solculuğu benimseyen, ilerici düşünceler taşıyan, toplumcu, ilerici (kimse, görüş).

süf'a

 • Kırmızılığa yakın olan siyahlık.

şühbe

 • Siyaha galip olan beyazlık.

suhme

 • Karalık, siyahlık.

suret-i misaliye

 • Yansıyan görüntü.

sürme

 • Kirpik diplerine sürülen bir çeşit siyah madde, kühl.

süveyda / süveydâ / سُوَيْدَا

 • Kalbin siyah noktası; kalpteki basiret ve idrak merkezi, İlâhî aşkın tecelli ettiği yer.
 • Siyahlık.
 • Siyahlık.
 • Kalbdeki siyah nokta.

süveyda hücresi

 • Kalbin ortasında bulunduğuna inanılan küçük siyah nokta; İlâhi aşkın tecelli ettiği yer.

süveyda-i kalb / süveydâ-i kalb

 • Kalbin ortasındaki siyah nokta.

süveyda-ül kalb

 • (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i

süveyda-yı kalb / süveydâ-yı kalb / سُوَيْدَايِ قَلْبْ

 • Kalbin gözbebeği hükmündeki siyah nokta.

ta'zir

 • Siyaset.
 • Tehdit etmek.
 • Tazim ve tathir. Temizlemek ve hürmet etmek.
 • Lügatta red, icbar, tahkir, te'dib, hak üzere tevkif mânalarına gelen bu tabir, İslâm hukukunda: Hakkında muayyen bir şer'î ceza olmayan suçlardan dolayı ulülemr (hükümdar, padişah) veya vekili tarafı

takdirname

 • Bir işin beğenildiğine ve istihsan edildiğine dâir alâkadarların imzasını taşıyan yazı. Beğenildiğine dair yazılı kâğıt. (Farsça)

takrir

 • İyi ifade etmek. Bildirmek.
 • Ağzından anlatmak.
 • Yerleştirmek. Kararlaştırmak. Yerini belirtmek.
 • Resmî olarak yazı ile bildirmek.
 • Tapuda, mülkünü başkasına sattığını bildirmek.
 • Siyasî nota.

tanker

 • ing. Akaryakıt taşıyan gemi veya kamyon.

tarik-i siyaset / tarîk-i siyaset

 • Siyaset yolu.

tecelli eden / tecellî eden

 • Yansıyan.

tefani / tefanî

 • Birbirinde fâni olmak. Arkadaşının iyi ahlâkıyla sevinmek. Arkadaşının, kardeşinin meziyyet ve hissiyatı ile fikren yaşamak.
 • Birbirinde fâni olma; fikren arkadaşının meziyet ve hissiyatı ile yaşama, onun üstün özelliklerini kendisinin gibi kabul edip onunla iftihar etme.

tenkidat-ı siyaset

 • Siyaset eleştirileri, tenkitleri.

tereşşuhat-ı siyasiye ve dünyeviye / tereşşuhât-ı siyasiye ve dünyeviye

 • Siyasî ve dünyevî menfaat olduğunu gösteren belirtiler.

tevacüh

 • (Vech. den) Yüz yüze olma. Karşı karşıya gelme.

tigdar / tîgdâr

 • Kılıç taşıyan, kılıçlı. (Farsça)

timsal-i şems

 • Güneşin yansıyan görüntüsü.

ulta

 • Gerdanlık.
 • Kadınların süs olarak yüzlerine çektikleri siyah çizgi.

ulü'l-emir

 • İş idare eden, idareci, yönetici ve siyasetçiler.

ulum-u siyasiye

 • Siyasî ilimler.

umur-u gaybiye

 • Gaybi olan ve hissiyâtımızla bilinmeyen işler. Geçmiş zamana yahut geleceğe dâir olan ve hazırda mevcut olmayan işler.

üssü'l-esas-ı siyaset

 • Siyasetin gerçek temeli.

vaziyet-i siyasiye

 • Siyasî durum.

vehhabilik / vehhâbîlik

 • Sapık bir fırka. On sekizinci yüzyıl ortalarında Arabistan yarımadasında Necd bölgesinde ortaya çıkan, Muhammed bin Abdülvehhâb tarafından kurulan dînî ve siyâsî bir yol. Bu yolda olana Vehhâbî denir.

verid

 • Siyah kan damarı. Toplar damar. Boyun damarı.
 • Kırmızı gül.

vesvese-i siyasiye

 • Siyasî şüphe ve kuruntular.

vıkr

 • (Çoğulu: Evkar) Ağır yük.
 • Çok su taşıyan bulut.

vin

 • Siyah üzüm. (Farsça)
 • Boya, renk. (Farsça)

vuhufet

 • Kılın yumuşak ve çok siyah olması.
 • Çok fazla kıllı oluş, çok kıllılık.

vürka

 • Siyahı galip olan bozluk.

vürud

 • Geliş. Gelme. Vârid olma. Gelip yetişme.
 • Suya gitme.
 • (Tekili: Verid) Toplar damarlar. Siyah kan damarları.

yabani

 • Yabana mensub. Issız yerlerde yaşıyan. Yabancı, alışmamış.

yağız / يَاغِيزْ

 • Parlak siyah.

yeftenc

 • Sevgililerin zülüfü kendisine benzetilen siyah renkli büyük bir yılan.

yehmum

 • Kömür gibi simsiyah olan şey.
 • Zifir ve kara duman.
 • Cehennem ahalisini ihata eden perde.

yusufi / yusufî

 • Hz. Yusuf'un özelliklerini taşıyan.

zahir-i meşreb / zâhir-i meşreb

 • Hareket tarzının ve yöntemin dışa yansıyan görünümü.

zahiriyyun

 • Zahirciler, dış görünüşe aldananlar, dışa yansıyan yönlere göre hüküm verenler.

zeka-yı siyasi / zekâ-yı siyasî

 • Siyasî zekâ.

zenc

 • Siyah, kara.

zenci / zencî / زنجى

 • Siyah ırktan olan. Siyâhi.
 • Siyah ırktan olan.
 • Siyahî, zenci. (Arapça)

zengi / zengî / زنگى

 • Zenci, siyahî. (Farsça)

zevi'l-ervah / zevi'l-ervâh

 • Ruh sahipleri, ruh taşıyan canlılar.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın