LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sik kelimesini içeren 138 kelime bulundu...

aram-rüba / arâm-rüba

 • Sıkıntı veren, istirahatı bozan, rahatı kaçıran. (Farsça)

ayke

 • Sık koruluk.

ays

 • Sık ağaçlık yer. Koruluk.

azab / azâb

 • Sıkıntı, acı çekme.

bilaşikayet / bilâşikâyet / بلاشكایت

 • Şikayet etmeden. (Arapça)

cendere

 • Sıkı ve dar yer, boğaz.

cengelistan

 • Sık ağaçlık, orman, sazlık yer. (Farsça)

çeşm-deride

 • Sıkılmaz, utanmaz, arsız. (Farsça)

çuha

 • Sık dokunmuş yün kumaş.

dağdağa / دَغْدَغَه

 • Sıkıntı, gürültü.
 • Sıkıntı.

dağdağalı

 • Sıkıntılı.

dağdağasız

 • Sıkıntısız.

derd-i ser

 • Sıkıntı, baş derdi, başağrısı.

dil-teng

 • Sıkıntılı, kederli, gönlü darda olan. (Farsça)

divan-ı harb

 • Sıkıyönetim Mahkemesi.

divan-ı harb-i örfi / dîvân-ı harb-i örfî / د۪يوَانِ حَرْبِ عُرْف۪ي

 • Sıkı yönetim mahkemesi.

dua ordusu / duâ ordusu

 • Sıkıntı ve darda kalan müslümanlara duâları ile yardımda bulunan Allahü teâlânın sevgili kulları, velîler.

ducret

 • Sıkıntı, gönül darlığı, zahmet. Zaruret.

ducret-ver

 • Sıkıntılı. (Farsça)

edreng

 • Sıkıntı, içdarlığı. Musibet, belâ, felâket, âfet. (Farsça)

efşürde

 • Sıkılmış, posası çıkartılmış (şey.) (Farsça)

efşüre / افشره

 • Sıkılmış meyva suyu. (Farsça)

ehl-i şekavet

 • Sıkıntı ehli, Cehennemlik olanlar.

elgaf

 • Sık otlar ve ağaçlar.

erass

 • Sık dişli.

eza / ezâ

 • Sıkıntı, acı.

ferec / فَرَجْ

 • Sıkıntıdan kurtulma.

feşar

 • Sıkıcı. Sıkan. Sıkıp suyunu çıkaran. (Farsça)

gabe

 • Sık ormanlar, balta girmemiş koru ormanı.

gaile açmak

 • Sıkıntılı ve uğraştırıcı bir şeyler ortaya çıkarmak.

gaile çıkarmak

 • Sıkıntı meydana getirmek, üzüntü vermek.

gam

 • Sıkıntı, üzüntü.

gam ve keder

 • Sıkıntı ve üzüntü.

gilemend / گله مند

 • Şikayetçi, sızlanan. (Farsça)

gille-mend

 • Şikâyet eden, halinden memnun olmayan. (Farsça)

habe

 • Sıkılma, bunalma, darlanma, boğulma. (Farsça)

hafakan

 • Sıkıntı. Kalb çarpıntısı. Iztırab.

hame-i şekva / hâme-i şekvâ

 • Şikâyet kalemi. şikâyet yazan kalem.

haybet-zede

 • Sıkıntıya uğrayan, kedere düşen, kederli olan. (Farsça)

hayiş

 • Sık bitmiş olan hurma ağaçları.

hess

 • Sıkmak.

hicab

 • Sıkılma, utanma.

idare-i örfiyye / idâre-i örfiyye / اداره عرفيه

 • Sıkıyönetim.

ilallah-il müşteka

 • Şikâyet Allah'adır. Allaha şikâyet edilir.

iltiyak

 • Sıkı fıkı dost olma, candan arkadaş olma.

insan-ı müşteki / insan-ı müştekî / اِنْسَانِ مُشْتَكِي

 • Şikâyet eden insan.
 • Şikâyet eden insan.

inzibat / inzibât

 • Sıkı düzen.

ızdırap

 • Sıkıntı, aşırı elem.

ıztına'

 • Sıkılma, utanma, kızarma.

ıztırap

 • Sıkıntı, acı duyma.

kabus / kâbus

 • Sıkıntı ve korku veren.

kalak / kalâk / قَلَقْ

 • Sıkıntı, huzursuzluk.
 • Sıkıntı, ızdırab.

kasavet / kasâvet

 • Sıkıntı, keder.

kasvet

 • Sıkıntı.
 • Sıkıntı, katılık.

keder

 • Sıkıntı, üzüntü.

kederli

 • Sıkıntılı, üzüntülü.

kedersiz

 • Sıkıntısız, üzüntüsüz.

kefa

 • Sıkıntı, meşakkat, mihnet. (Farsça)

kelal-bahş / kelâl-bahş

 • Sıkıcı, yorucu. Yorgunluk getiren. (Farsça)

kemal-i ittisal ve ittihad

 • Sıkı bir bağ, ilişki ve birlik.

keramet mecmuası

 • Sikke-i Tasdik-i Gaybî.

kesir-ül vuku'

 • Sık sık olan, çok vuku bulan.

kurbet / kûrbet

 • Sıkıntı, kötü hâl.

kürh

 • Sıkıntı, meşakkat, zahmet.

ma'rek

 • Sık ormanlık, çalılık alan; atın dizgini.

ma'sur

 • Sıkılmış. Suyu veya yağı çıkarılmış.

madak

 • Sıkıntı, darlık.

melal / melâl / ملال

 • Sıkıntı, usanma. (Arapça)

melalli

 • Sıkıntılı. (Arapça - Türkçe)

meşakkat / مشقت

 • Sıkıntı, güçlük. (Arapça)
 • Meşakkat çekmek: Sıkıntı çekmek, güçlüğe katlanmak. (Arapça)

meşakkatli

 • Sıkıntılı.

meşka / meşkâ

 • Şikâyet etmek.

meşku / meşkû

 • Şikâyet etmek.

mihen / محن

 • Sıkıntılar. (Arapça)

mihnet / محنت

 • Sıkıntı, tasa.
 • Sıkıntı, acı, dert. (Arapça)

miska' / miskâ'

 • Sıklık vermek.

mıtlak

 • Sık sık kadın boşayan erkek.

muacciz

 • Sıkıcı. Bıktırıcı. Usandırıcı. Taciz edici. Rahatsız eden. Yapışkan. Sırnaşık.
 • Sıkıntı verici, rahatsız edici.

müdamere

 • Sıkıntı ve mihnet içinde sabahlama.

munkabız

 • Sıkıntılı, büzülmüş.

münkabız

 • Sıkıntılı, tutuk.

müşakat

 • Sıkıntı ve zorluklara dayanma hususunda yarışma. Aykırılık. Düşmanlık.

müşteka / müştekâ

 • Şikâyet olunan, kendisinden şikâyet edilen.
 • Şikayet olunan.

müşteki / müştekî / مشتكى / مُشْتَكِي

 • Şikâyette bulunan, şikâyetçi.
 • Şikayet eden.
 • Şikayetçi.
 • Şikayetçi. (Arapça)
 • Şikâyet eden.

müştekiyane / müştekiyâne

 • Şikayet edercesine.
 • Şikâyet ederek.
 • Şikâyet edercesine, şikâyet eder gibi. (Farsça)

mutazaccır

 • Sıkıntılı. İçi sıkılan. Rahatsız.

müteanniyane

 • Sıkıntılı ve zahmet çekerek. Zahmetle. (Farsça)

müteşekki / müteşekkî / متشكى

 • Şikâyet eden, sızlanan, şikâyetçi, teşekki eden.
 • Şikâyet eden; itiraz eden.
 • Şikayetçi. (Arapça)

mütezallim

 • Şikâyet eden şikayetçi.

müz'iç olan

 • Sıkıntı veren.

müzahamet

 • Sıkıntı verme, bir noktaya yığılma.

müzaheme / müzâheme

 • Sıkışıklık.

müzayaka

 • Sıkıntı, darlık, yokluk, parasızlık. Zorluk.
 • Sıkıntı, darlık, güçlük.

muzcer

 • Sıkıntılı, ıztırablı.

muzcir

 • Sıkıntı ve ıztırab veren.

muztar

 • Sıkışık, zor durumda olan, çâresiz.

nafis-ül kerb

 • Sıkıntı ve belâlara, göz değmesine, nazara te'sir edip kaldıran.

neked

 • Sıkıntı, dert, keder. Belâ, musibet.

örfi idare / örfî idare / عرفى اداره

 • Sıkıyönetim.
 • Sıkıyönetim.

perdebirunane / perdebirunâne

 • Sıkılmadan, utanmazcasına. Perdeyi kaldırırcasına. Edebsizce. (Farsça)

rahat

 • Sıkıntısız, üzüntüsüzlük.

rehide

 • Sıkıntı ve dertten kaçmış olan. (Farsça)

renc / رنج

 • Sıkıntı, zahmet, meşakkat. (Farsça)

şaki / şâkî / شاكى / شَاكِي

 • Şikayetçi, şikâyet eden.
 • Şikayetçi. (Arapça)
 • Şikâyet eden.

şeka'

 • Şikâyet.

şekavet / şekâvet

 • Sıkıntı, azap, işkence.

şekavetli

 • Sıkıntılı, mutsuz.

şekaya

 • Şikâyetler. Memnuniyetsizlikler.

şekva / şekvâ / شكوا / شَكْوَا

 • Şikayet.
 • Şikâyet, sızlanma.
 • Şikayet, sızlanma. (Arapça)
 • Şekvâ etmek: Şikayet etmek. (Arapça)
 • Şekvâ eylemek: Şikayet etmek, sızlanmak. (Arapça)
 • Şikayet.

şekva eden / şekvâ eden

 • Şikâyet eden.

şekva etme / şekvâ etme

 • Şikâyet etme.

şekvacı / şekvâcı

 • Şikayetçi.

şekvalı / şekvâlı

 • Şikayetli.

şekvaname / şekvâname / şekvânâme

 • Şikâyet yazısı.
 • Şikâyet mektubu, yazısı.

şikayat / şikâyât / شكایات

 • Şikâyetler.
 • Şikayetler. (Arapça)

şücne

 • Sıklığından birbirine girmiş ağaçların damarları.

tadarug

 • Sıkılmak.

takahhül

 • Şikâyet etmek.

tasdi / tasdî

 • Sıkma, rahatsız etme.

tasdik-i gaybinin hatemi / tasdik-i gaybînin hâtemi

 • Sikke-i Tasdik-i Gaybî kitabının diğer bir adı.

tazaccur

 • Sıkıntı. İç sıkılma.

tazyik / tazyîk / تَضْي۪يقْ

 • Sıkıştırma.

tazyik eden

 • Sıkıntı veren, baskı yapan.

teassür

 • Sıkılmak.

tefavüt-ü şekavet

 • Sıkıntıların, musibetlerin farklılığı.

temessük / تَمَسُّكْ

 • Sıkıca tutunma.

temessük etmek

 • Sıkıca sarılmak.

terakku'

 • Sıkıntı ve emek ile kazanma.

teşekki / teşekkî

 • Şikayet etme.
 • Şikâyet.

teşekki eden / teşekkî eden

 • Şikâyet eden.

teşekkiyat

 • Şikâyetler.
 • Şikayet etmeler.

tezahüm / tezâhüm

 • Sıkışma, yığılma.

tezayuk

 • Sıkışma.

ünsa-üns

 • Sıkıfıkı konuşma.

vakz

 • Sıklet, ağırlık.

vird

 • Sık sık ve devamlı okunan dua.

zahmet

 • Sıkıntı, eziyet, zorluk.
 • Sıkıntı, zor, güç.

zarurat / zarûrât / ضرورات

 • Sıkıntılar, mecburiyetler. (Arapça)

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın