LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sihir ifadesini içeren 46 kelime bulundu...

adih / âdih

 • Sihirbaz.
 • Soktuğu saat öldüren yılan.

afsun

 • (Efsun) Büyü, sihir, tılsım. (Büyücülük yapmak ve büyücülere uymak, Müslümanlıkta yasak ve günahtır.) (Farsça)

asa-yı musa / asâ-yı musâ

 • Hz. Mûsânın (A.S.) Asâsı.
 • Kafir sihirbâzları Cenab-ı Hakkın izniyle mağlub eden ve taşa vurduğunda hemen Cenab-ı Hakkın izni ile su çıkaran Hz. Mûsânın (A.S.) mucizeli değneği. Bu mucizeye teşbih olarak, her bir zerrede ve her şeyde Allahın (C.C.) varlığını, birliğini ve kudsi sıfatl

azime

 • (Çoğulu: Azâim) Büyük iş, fevkalâde ve çok mühim iş.
 • Tılsım, efsun, sihir.
 • Sebat. Verilmiş olan kararda kat'ilik.
 • Kasdetmek, yemin etmek.

bad-herze

 • Büyü, sihirbazlık. (Farsça)
 • Letâfet, güzellik. (Farsça)

büyü

 • Sihir. İlme, fenne uymayan gizli sebebler kullanarak garib işler yapmayı sağlayan ilim.

cadu-fenn

 • Büyücü, sihirbaz. (Farsça)

cadu-ger

 • Büyücü, sihirbaz. (Farsça)

cadu-suhen

 • Sihirlercesine söz söyleyen. (Farsça)

cazu / cazû

 • Cadı. Büyücü, sihirbaz. (Farsça)

efsa

 • Sihirbaz. Efsuncu. İnsanı teshir edici. (Farsça)

efsun / efsûn

 • Sihir, büyü, üfürük. Sihirbazların tuzağı. Hile ile yapılan kötü işler. (Efsun İslâmiyetçe men'edilmiş ve büyük günâhlardan sayılmıştır.) (Farsça)
 • Sihir, büyü.

efsunger

 • Büyücü, sihir yapan. Efsun yapan kimse. (Farsça)

ferhest

 • Büyü, sihir, sihirbazlık. (Farsça)

füsunger

 • Sihirbaz. (Farsça)

habil

 • Sihirbaz, efsuncu, büyücü.
 • Kement ile yakalanan canavar.

harut / hârût

 • Sihir belleten iki melekten birinin ismi.

hayal-i fener

 • Sihirbaz feneri denilen ve resimli camları olan ve bu resimleri duvara aksettiren fenere benzer bir âlet.
 • Mc: Son derece vücutça zayıf olan kimseler için kullanılır.

innin / innîn

 • İhtiyârlık, tenâsül hastalığı veya sihir sebebi ile cimâ yapamayan. İktidârsız erkek.

ızahet

 • (Çoğulu: Izât) Dikenli büyük ağaç.
 • Yalan, sihir, bühtan.

ızat

 • Yalan. Sihir. Bühtan.
 • Dikenli büyük ağaç.

marut / mârût

 • Sihir belleten iki melekten biri.

meftun / meftûn

 • Sihirlenmiş, fitneye düşmüş.
 • Gönül vermiş, tutkun, vurgun.
 • Hayran olmuş, şaşmış.

meshur

 • Büyülenmiş, kendine sihir yapılmış.
 • Büyülü gibi tutkun.

mesrud

 • Sihir, efsun, büyü. (Farsça)

muakkıd

 • Düğümleyen, sihir yapan, cadı.

müla

 • Çok sihirbaz.

müsahhar

 • (Sihr. den) Büyülenmiş, büyü ile aldatılmış, kendisine sihir yapılmış.

neffas

 • Sihir yapan, üfüren, üfürükçü.

nüşre

 • Sihir, efsun.

ra'b

 • Doldurmak.
 • Efsun, (sihir yapanlar okurlar.)

ri'be

 • (Çoğulu: Riâb) Sihir.

ri'ye

 • (Çoğulu: Riin) Sihir.

ru'b

 • Korku, havf. Korkudan dolayı iş ve hareketten kesilmek. Korkutmak.
 • Kesmek.
 • Sihir, büyü, efsun.

sahir / sâhir

 • Büyücü, büyü yapan, sihir yapan.
 • Sihirbaz.
 • Büyü ve sihir yapan.
 • Büyücü, büyü eden, sihirbaz.

sahir-pişe

 • Sihirbazlığı meslek edinmiş olan. (Farsça)

sehera / seherâ

 • Sihirbazlar (söz san'atının ustaları).

sehhar / sehhâr / سَحَّارْ

 • (Sihir. den) Büyü gibi bir kuvvetle çeken. Büyü yapan.
 • Çok aldatıcı.
 • Sihirbaz, büyücü.
 • Büyüleyici, sihirli.

sihir-amiz / sihir-âmiz

 • Sihir gibi tesir eden, büyüleyici. (Farsça)

sihr / سحر

 • (Sihir) Büyü, gözbağıcılık, büyücülük, hilekârlık.
 • Aldatmak.
 • Haktan uzaklaşmak. Bâtıl şeyi hak diye göstermek.
 • Lâtif ve dakik olan şey. Büyü kadar te'siri olan şey.
 • Şiir ve güzel söz söyleme gibi, insanı meftun eden hüner.
 • Sihir, büyü. (Arapça)

sihrbaz / sihrbâz / سحرباز

 • Sihirbaz. (Arapça - Farsça)
 • Büyücü. (Arapça - Farsça)

teshir

 • Büyüleme, sihir yapma, aldatma.
 • Yemek ve içmeğe muhtaç etme.
 • Büyüleme, sihir yapma, aldatma.
 • Zaptetme, hakim olma. Zorla ele geçirme. İtaat ettirme. Hakîr ve zelil etmek.

tevle

 • Sihir, efsun.

tivele

 • Bir kadına kocası buğzedip (gizli düşmanlık edip) kendisinden soğuduktan sonra, kadının, kocasının sevgisini tekrar celbetmek (çekmek) için mutlak te'sir edeceğine inanarak sihir yapması.

tufa

 • Sihir, efsun.

uhz

 • Sihir, efsun.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın