LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sid kelimesini içeren 156 kelime bulundu...

adüvv-ü şedid

 • Şiddetli düşman.

alam-ı şedide / âlâm-ı şedide

 • Şiddetli elemler, acılar.

ales

 • Şiddetli kıtal.

asıf / âsıf

 • Şiddetli rüzgar, fırtına.

aşık / âşık

 • Şiddetli seven.

aşk

 • Şiddetli sevgi.
 • Şiddetli sevgi, candan sevme.

azz

 • Şiddet.

azza'

 • Şiddet ve kıtlık yılı.

bagare

 • Şiddetle yağan yağmur.

bagda'

 • Şiddetli nefret, hiç sevmemek.

bagza

 • Şiddetli nefret, hiç sevmeme.

berah

 • Şiddet. Ezâ ve meşakkat.

berh

 • Şiddet, eziyet, meşakkat, zorluk, zahmet.

bevj

 • Şiddetli kasırga, su çevrintisi, girdap. (Farsça)

bevl

 • Sidik, idrar.
 • Sidik.

beyzat-ül harr

 • Şiddetli sıcaklık.

bıgza

 • Şiddetli nefret. Hiç sevmeyiş.

buraha

 • Şiddet. Ezâ ve meşakkat.

büreha

 • Şiddetli azab. Sıkıntı.

darabat-ı anife / darabât-ı anife

 • Şiddetli vuruşlar.

darra

 • Şiddet, mihnet. Belâ. Naks. Ziyan. Sıkıntı. Kötürümlük.

delil-i sıdk

 • Sıdkın, doğruluğun delili.

derahis

 • Şiddetler.

derece-i şiddet

 • Şiddet derecesi, şiddetli bir derece.

efza'

 • Şiddetli, katı, eşed.

elendes

 • Şiddetli savaş eden kimse.

eşvak / eşvâk

 • Şiddetli arzular, istekler.

evca-i şedide

 • Şiddetli ağrılar.

faka-i şedide / fâka-i şedide

 • Şiddetli ihtiyaç.

fakr u zaruret / fakr u zarûret / فَقْرُو ضَرُورَتْ

 • Şiddetli fakirlik.

feyyih

 • Şiddetli adam.

fırtına

 • Şiddetli rüzgâr, korkutucu dalgalanma.

habt

 • Şiddetli vurma, battal etme, unutma.

hacuc

 • Şiddetli esen rüzgâr.

hadleka

 • Şiddetle bakmak.

hafif ikrah / hafîf ikrâh

 • Şiddetli olmayan zorlama. Canın veya uzvun telefine yol açmayan, yalnız acı ve eleme sebeb olacak derecedeki dövme ve hapsetme gibi şeylerle yapılan zorlama.

hakın

 • Sidik zorluğu olan kimse.

hareket-i şedide / hareket-i şedîde

 • Şiddetli hareket.

harr-ı şedid

 • Şiddetli hararet, fazla sıcaklık.

hayia

 • Şiddetli ses.

hecme

 • Şiddet, sertlik.

henie / henîe

 • Şiddetli emir.

hırs / حِرْصْ

 • Şiddetli istek ve arzu, açgözlülük.
 • Şiddetle, açgözlülükle isteme.

hiss-i şedit

 • Şiddetli his, duygu.

hülbe

 • Şiddet.

humeyya

 • Şiddet.

hurmet-i şedide

 • Şiddetli yasaklama.

ibtaş

 • Şiddetle tutma, kavrama.

ibtila-yi şedid / ibtilâ-yi şedid

 • Şiddetli tiryakilik.

idrar / idrâr / ادرار

 • Sidik.
 • Sidik. (Arapça)

ihtiras / ihtirâs

 • Şiddetli arzu, aşırı heves, istek, gözün ve gönlün doymaması.

ihtirasat-ı dünyeviye / ihtirâsât-ı dünyeviye

 • Şiddetli arzu ve hırs ile dünyaya bağlılık.

ihtiyac-ı şedit

 • Şiddetli ihtiyaç.

ikab

 • Şiddetli azab, eziyet, ceza.

ışık tufanı

 • Şiddetli ışık, aydınlık.

ısparta süleymanları

 • Sıddık Süleyman Kervancı, Mübarek Süleyman, Süleyman Rüştü, Süleyman Rüştü Çakın.

iştiyak / iştiyâk

 • Şiddetli istek.
 • Şiddetli arzu, istek.

iştiyakat / iştiyakât

 • Şiddetli istekler.

kadda'

 • Şiddetli.

kahif

 • Şiddetli yağmur.

kahit

 • Şiddetli kıtlık olan sene.

kars

 • Şiddetli soğuk.

kenz

 • Şiddet, zorluk, meşakkat.

kesb-i şiddet

 • Şiddet kazanma, şiddetlenme.

lahf

 • Şiddetli vuruş.

lümta

 • Şiddet. Mihnet.

maht

 • Şiddetli.

mekaza / mekâza

 • Şiddetli mümârese. Alışkanlık.

meraset

 • Şiddet.

merzih

 • Şiddetli ses.

mesane / mesâne

 • Sidik torbası. Sidik kavuğu.
 • Sidik torbası.

meyl-i şedid

 • Şiddetli meyil, arzu.

mukabede

 • Şiddet ve zahmet vermek.

müşedded

 • Şiddetlendirilmiş.

natş

 • Şiddet. Kuvvet.

ne'ş

 • Şiddetle ve kahirle almak. Zorla almak.

nec'e

 • Şiddetli nazar. Şiddetli bakış.

nekal / nekâl

 • Şiddetli azap.
 • Şiddetli azap.

nevatıh

 • Şiddetler.

nikal

 • Şiddetli işkence.

nıkmet

 • Şiddetli ceza, intikam alma.

nikmet / نِقْمَتْ

 • Şiddetli ceza. Hoş olmayan muamelelerle olan mücâzat.
 • Şiddetli ceza, hoşlanmayan muamelelerle olan mücazat.
 • Şiddetli ceza.

ra'

 • Şiddetle sürmek.

racife

 • Şiddetle sarsan sarsıntı. Dünyayı yerinden oynatan vakıa. İlk nefha.

recf

 • Şiddetle sarsmak veya sarsılmak.

recif

 • Şiddetli ıztırab.

resa'

 • Şiddetli hırs.

sa'ka-i şedide

 • Şiddetli baygınlık.

sababet

 • Şiddetli sevgi. Âşıklık.

saik-i şedid / sâik-i şedid

 • Şiddetli sevk edici gerekçe.

saıka

 • Şiddet sesi.

sakme

 • Şiddetle ve kakarak vurmak.

sanabir

 • Şiddet.

sayha

 • Şiddetli ses; korkunç gürültü.

şedaid / şedâid

 • Şiddetli durumlar, belâlar.
 • Şiddetliler, şiddetli belâlar.

şedid / şedîd / شديد / شدید

 • Şiddetli.
 • Şiddetli.
 • Şiddetli.
 • Şiddetli. (Arapça)

şedid-ül mihal

 • Şiddetli kuvvet. Ağır ve şiddetli azab.

şedidane / şedîdâne

 • Şiddetlice.
 • Şiddetli bir şekilde.

şedidü'l-ihtiyaç

 • Şiddetli ihtiyaç.

şedit

 • Şiddetli.

sefi'

 • Şiddetle tutup çekme.

şevk

 • Şiddetli istek.
 • Şiddetli arzu ve istek.

şevk u cezbe

 • Şiddetli arzu ve istek ve kendinden geçme.

şiddet-i alaka / şiddet-i alâka

 • Şiddetli ilgi ve alâka gösterme.

şiddet-i fakr ve istiğna

 • Şiddetli fakirlik ve tokgözlülük; çok fakir olmasına rağmen kimseden bir şey beklememe.

şiddet-i galeyan

 • Şiddetli coşkunluk, coşup taşma.

şiddet-i hararet

 • Şiddetli sıcaklık.

şiddet-i havf

 • Şiddetli korku.

şiddet-i hiddet

 • Şiddetli öfke, kızgınlık.

şiddet-i hücum

 • Şiddetli saldırı.

şiddet-i ihtiyac

 • Şiddetli ihtiyaç.

şiddet-i iltihab

 • Şiddetli bir şekilde tutuşma.

şiddet-i inat

 • Şiddetli, aşırı inat.

şiddet-i istiğrak

 • Şiddetli şekilde Allah aşkıyla kendinden geçme, derine dalma.

şiddet-i kubh

 • Şiddetli çirkinlik.

şiddet-i lüzum

 • Şiddetli gereklilik, ihtiyaç.

şiddet-i nefret

 • Şiddetli nefret.

şiddet-i rağbet

 • Şiddetli arzu, istek.

şiddet-i sevk

 • Şiddetli gönderme, yönlendirme.

şiddet-i şevk

 • Şiddetli bir istek ve arzu.

şiddet-i soğuk

 • Şiddetli soğuk.

şiddet-i takva / şiddet-i takvâ / شِدَّتِ تَقْوَا

 • Şiddetle günahlardan sakınma.

şiddet-i tazyik

 • Şiddetli bir sıkıştırma, baskı.

şiddet-i zulmet

 • Şiddetli karanlık.

sıddikin / sıddîkîn

 • Sıddık olanlar, Allah yolunda sadakatte, doğrulukta en ileri olanlar.
 • Sıddık olanlar, Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar. Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar ve Onun izini takib edenler. Allah yolunun sadakatte en ileri olanları.
 • Sıddîkler.

sıddikiyet / sıddîkiyet

 • Sıddîklik, manen pek yüksek bir makam.

sidrenişin / سدره نشين

 • Sidretülmüntehâda oturan melek. (Arapça - Farsça)

sırr

 • Şiddetli ateş veya soğuk.

sühuk

 • Şiddetli rüzgâr. Katı yel.

ta'nif

 • Şiddetli azarlama.

taassub

 • Şiddetli taraftarlık.

tanif / tânif

 • Şiddetle kınama.
 • Şiddetle azarlama.

tasarruh

 • Şiddetle çağırmak.

teşdid / teşdîd / تشدید

 • Şiddetlendirme.
 • Şiddetlendirme.
 • Şiddetlendirme, sağlamlaştırma, kuvvet verme, güç verme.
 • Şiddetlendirme, arttırma, çoğaltma. (Arapça)
 • Teşdîd etmek: Şiddetlendirmek. (Arapça)

teşdid etmek

 • Şiddetlendirmek.

teşdit

 • Şiddetlendirme, artırma.

teşeddüd / تَشَدُّدْ

 • Şiddetlenme.
 • Şiddetlenme.

teşeddüt

 • Şiddetlenme.
 • Şiddetlenme.

tevbihat-ı şedide

 • Şiddetli tekdir ve azarlamalar.

tevekkuh

 • Şiddetli ve haşin olmak.

tufan / tûfân

 • Şiddetli yağmur, büyük su baskını.

tufan-ı şedid

 • Şiddetli fırtına.

übab

 • Şiddetli ve taşkın sel suyu.

unfen

 • Şiddetle, sertlikle. Zor kullanarak.

üsr

 • Sidik tutulması, sidik zoru.

ütam

 • Sidik tutulması. İdrar tutukluğu.

uva

 • Şiddetli ses. Avaz, sayha.

uzriyy

 • Şiddetli muhabbet. Şiddetli sevgi.

vebal / vebâl

 • Şiddet, ağırlık, günah.

verentel

 • Şiddet, mihnet.

yerku'

 • Şiddetli açlık.

za'zaa

 • Şiddetle hareket ettirmek, sarsmak.

zaar

 • Şiddetli korku.

zalumiyet / zalûmiyet

 • Şiddetli zalimlik.

zecirkarane / zecirkârâne

 • Şiddetle sakındırarak, engelleyerek.

zevh

 • Şiddetle yürümek.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın