LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sicak ifadesini içeren 152 kelime bulundu...

acz-i zati / acz-i zâtî

 • Varlığın öz niteliği olan âcizlik (ateşin öz niteliği olan sıcaklık gibi).

agarr

 • Çok sıcak gün.
 • Kendini beğenmiş.
 • Asil, âlicenâb.
 • Beyaz.

agarr-ül eyyam / agarr-ül eyyâm

 • En sıcak gün.

aharr

 • Daha sıcak, en sıcak.

akak

 • Sıcak çok olmak.

akik

 • Bunaltıcı sıcaklık.

al / âl

 • Sülâle, soy, hânedan. Akrabâ ve taallukat.
 • Yaz sıcaklarında su gibi görünen serap.
 • Hile, tuzak.

alem-i hararet / âlem-i hararet

 • Sıcaklık âlemi.

asib

 • Dolmuş bağırsak.
 • Katı nesne, şedid.
 • Şiddetli sıcak, çok sıcaklık.
 • Talihsizlik.

bad-ı semum / bâd-ı semûm

 • Çölde, sıcakta gündüz esen sıcak yel. Sam yeli. Zehirli rüzgâr.

bagel

 • Ilık su. Sıcak ve soğuk olmayan, harareti ikisinin arasındaki bir ısıda olan su. (Farsça)

bahur / bahûr / bâhûr / باخور

 • Çok sıcak. Çok sıcaklık.
 • Sıcakta yerden yükselen buhar.
 • Tütsü. Yakılarak güzel kokular elde edilen ot ve sâir şey.
 • Aşırı sıcak. (Arapça)

banbu

 • (Malezya dilinden) Sıcak ve yağışlı bölgelerde yaşıyan bir bitki cinsi. Buğday ailesinden olup ikiyüzden fazla çeşiti vardır.

barih

 • (Çoğulu: Bevârih) Samyeli adı verilen sıcak ve şiddetli bir çeşit rüzgâr.

bevarih

 • (Tekili: Bârih) Şiddetli sıcaklar ve şiddetli rüzgârlar ki, adına Samyeli denir.

beyzat-ül harr

 • Şiddetli sıcaklık.

cahim

 • Çok sıcak yer.

cehennemi / cehennemî / جهنمى

 • Cehennemlik. (Arapça - Farsça)
 • Cehennem gibi sıcak. (Arapça - Farsça)

cemerat

 • (Tekili: Cemre) Cemreler. Şubat ayında azar azar artan sıcaklıklar.

cemre

 • (Çoğulu: Cimâr) Şiddetli karanlık.
 • Ateşli kömür parçası, kor.
 • İlkbaharda suya, yere, havaya düştüğü söylenen sıcaklık.
 • Hacıların Mina Vâdisinde şeytan taşlamaları.

cerm

 • (Çoğulu: Cürüm) Bir cins Arap sandalı.
 • Kat'. Kesme.
 • Günahkâr olma, günah işleme.
 • Koyun kırkma.
 • Sıcak, sıcaklık.

cial

 • (Çoğulu: Cüul) Ocaktan çömlek ve tencere gibi sıcak şeyleri tutup indirmekte kullanılan bez.

cürum

 • Sıcak, çukur yer.

def'

 • Sıcaklık.

demg

 • Başı, dimağa erişinceye kadar yarmak. Dimağa vurmak.
 • Güneşin sıcaklığı dimağa tesir etmek.

derecat-ı hararet

 • Sıcaklık dereceleri.

derece-i hararet

 • Sıcaklık derecesi.

ecce

 • (Çoğulu: İcâc) Sıcak fazla olmak.
 • Karışmak.

ecem

 • (Çoğulu: Acâm) Çok fazla sıcak.

ekalim-i harre / ekalim-i hârre

 • Sıcak iklimler, ülkeler.

ekke

 • Pek sıcak gün.

erke

 • Misvak ağacı. Bu ağaç sıcak memleketlerde ve bilhassa Yemende yetişir.

evsaf-ı nisbiye / evsâf-ı nisbiye

 • Ölçü ve kıyasa göre olan vasıflar. (Sıcaklık, soğuklukla bilindiği, karanlık derecesi aydınlıkla görüldüğü gibi.) (Farsça)

eyir

 • Sıcak yel.

fatir

 • Durgun, füturlu, gevşek.
 • Ilık, az sıcak.

germ / گرم

 • Sıcak. Kızgın. (Farsça)
 • Çabuk öfkelenen. (Farsça)
 • Gayretli, hamiyetli. Tez meşreb. (Farsça)
 • Sıcak, kızgın.
 • Sıcak. (Farsça)

germ ü serd

 • Sıcak ve soğuk.
 • Darlık genişlik, iyilik kötülük, acı tatlı.

germa / germâ / گرما

 • Sıcak. (Farsça)
 • Sıcak. (Farsça)
 • Sıcaklık. (Farsça)

germa-peyma

 • Sıcaklık ölçeği. Termometre. (Farsça)

germabe

 • Sıcak su hamamı. Kaynarca, kaplıca, ılıca. (Farsça)

germi / germî / گرمى

 • Hararet, sıcaklık, kızgınlık. (Farsça)
 • Sıcaklık. (Farsça)

germiyyet

 • Sıcaklık, hararet. Ateşli ve hızlı çalışma.

gullet

 • Sıcaklık.
 • Susuzluk harareti.

hacire

 • (Çoğulu: Hâcirât) Terbiye sınırlarına sığmayan kötü söz ve hezeyan.
 • (Çoğulu: Hevâcir) Günün en sıcak anları.

hamim

 • Sıcak ve kızgın su.
 • Yakın hısım, soy sop.
 • Samimi arkadaş.

hamm

 • Çok sıcaklık, şiddetli hararet.

hamme

 • (Çoğulu: Humm) Kaplıcanın sıcak suyu.
 • Kuyruk yağının kıkırdağı.
 • Kızdırmak mânasına mastar da olur.

hamvi / hamvî

 • Sıcaklık.

hararat / harârât

 • Hararetler, sıcaklıklar.

hararet / harâret / حرارت / حَرَارَتْ

 • Isı, sıcaklık.
 • Sıcaklık.
 • Sıcaklık, ısı.
 • Sıcaklık. (Arapça)
 • Sıcaklık.

hararet-bin

 • Termometre. Sıcaklık derecesini gösteren âlet. (Farsça)

hararet-i heva / hararet-i hevâ

 • Havanın harareti. Havanın sıcaklığı.

hararet-i ruh

 • Ruhun sıcaklığı.

harir

 • İpek. İpekten yapılmış.
 • Harâretli. Sıcak.

harr

 • Hararet, sıcaklık. Sıcak.
 • Hararetli. Kızgın. Çok sıcak. Yakıcı.

harr-ı şedid

 • Şiddetli hararet, fazla sıcaklık.

harre / hârre

 • Çok sıcak.

harur

 • Sıcaklık. Güneşin kızgınlığı.
 • Gece esen sıcak rüzgâr.

havya

 • Madenlerle yapılan kaynak işlerinde, lehimin eritilmesinde kullanılan âlet. Lehimi eritebilmesi için sıcak olarak kullanılması gereken bu havyaların çoğu elektrikle ısıtılır.

hayda'

 • Sıcak günlerde uzaktan görenin su sandığı serap.

hayzeran

 • Halk dilinde hezâren denilen bir cins sıcak iklim kamışı ki, sandalye vs. yapımında kullanılır.

hecir

 • Yaz mevsiminde öğle vaktindeki sıcaklık.
 • Otun kuruması.
 • Büyük havuz.

hecr

 • Ayrılık, firak.
 • Tıb: Sayıklamak. Hezeyan.
 • Çok sıcak günlerde öğle vakti.

herec

 • Sıcaklığın fazlalığından devenin gözünün kararması.

hevacir

 • (Tekili: Hâcire) Günlerin en sıcak olan anları.
 • Göçenler, göç yapanlar, hicret edenler.
 • (Hücr) Hezeler, hezeyanlar, boş ve mânasız sözler.

heyf

 • Sıcak rüzgâr.

hezaren

 • Sıcak memleketlerde yetişen; ve baston, sandalye gibi şeyler yapmakta kullanılan bir cins kamış.

hırkat

 • Hararet, sıcaklık, yanma.

hurma

 • Bir sıcak iklim meyvesi. (Farsça)
 • Hurma şeklinde yapılan hamur tatlısı. (Farsça)

idrab

 • (Darb. dan) Rüc'u etmek, vaz geçmek. Bir şeyi yapmaktan yüz çevirmek. Mukim olmak.
 • Bir kimse üzerine kırağı yağmak.
 • Sıcak yel eserek yerdeki suyu kurutmak.
 • Ekmeğin pişmesi. (Kamus'tan alınmıştır.)

ılgam

 • Sıcak mevsimlerde çöl veya ovalarda buharın yayılmasıyla uzaktan su gibi göüren yer. Serap, pusarık.

ılgımsalgım

 • Sıcak mevsimlerde çöl veya ovalarda, buharın yayılmasıyla uzaktan su gibi görünen yer. Serap, pusarık.

ılıca

 • Sıcak pınar suyu. Bunların yerden kaynayanına kaynarca; üzerine bina veya kubbe yapılmış olanına ise kaplıca denir.

ılık

 • Ne sıcak ne soğuk. Az ısınmış veya sıcaklığı kırılmış.

inbisat

 • Genişleme. Yayılma.
 • Açık yüzlü olma. Şâd, mesrur ve mahzuz olma.
 • Gönül açıklığı. Kalb ferahlığı.
 • Fiz: Sıcaklığın etkisiyle madenî cisimlerin enine, boyuna büyüyüp uzaması. Genleşme.

infizac

 • Sıcaklık verme, ısı verme.
 • Buharlaşma.
 • Terleme.

kaplıca

 • Üstüne bina yapılmış sıcak maden suyu, üstü örtülü kaynarca, ılıca.

kasam

 • Şiddetli sıcaklık.
 • Güzellik.

kayz

 • Yaz mevsiminin en sıcak zamanları.

kimad

 • Sıcak bez ile âzâyı kızdırmak.

kufai / kufaî

 • Burnu sıcaktan kavlar kızıl kimse.

lahis

 • Susuzluk veya sıcaktan dolayı dilini çıkararak soluyan köpek.

lane-i nermin / lâne-i nermin

 • Sıcak ve yumuşak yuva.

lazım-ı zati / lâzım-ı zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ, sıcaklık ateşin lâzım-ı zâtîsidir.

lazıme-i zaruriye-i naşie-i zatiye / lâzıme-i zâruriye-i nâşie-i zâtiye

 • Bizzat kendi zâtında var olan ve zâtından başka hiçbirşeyden kaynaklanmamış olan, bizzat kendisinde zorunlu olarak bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Sıcaklık, ateşin bizzat kendisinden kaynaklanan ayrılmaz zorunlu bir özelliğidir." denilebilir.

leyyin-ül canib / leyyin-ül cânib

 • Görüşülmesi kolay, mütevâzi, kibirsiz kimse. Kanı sıcak insan.

lüzum-u zati-i tabii / lüzum-u zâti-i tabiî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ tam olmasa da "Ateşin lüzum-u zâti-i tabiîsi sıcaklıktır." denilebilir.

ma'mean

 • Çok fazla sıcaklık.

mela

 • (Çoğulu: Emlâ) Ova, sahra.
 • Vakit.
 • Sıcak kül.

melil / melîl

 • Kül içinde pişirilen ekmek.
 • Hararet, sıcaklık.
 • Üzgün, kederli. Melul.

memalik-i harre / memalik-i hârre / memâlik-i harre

 • Sıcak memleketler. İklimi çok sıcak olan mıntıkalar.
 • Sıcak memleketler.

mertebe-i nariye / mertebe-i nâriye

 • Yakıcılık, sıcaklık derecesi.

mezbele

 • (Çoğulu: Mezâbil) Otun sıcaktan solacak olduğu yer.

mincere

 • Soğuk suya harâret veren kızmış sıcak taş. (O suya "necire" derler.)

mıntıka-i harre / mıntıka-i hârre

 • Sıcak mıntıka. Ekvator iklimi olan yerler. Hatt-ı istiva mıntıkası.
 • Sıcak bölge.

mıntıka-i harre ehli

 • Sıcak bölge halkı.

miyah-ı harre / miyah-ı hârre

 • Kaplıca suları gibi olan sıcak sular.

mizan-ül harare

 • Sıcaklığı, soğukluğu ölçen âlet. Termometre. (Mikyas-ul hararet de denir.)

mizanülhararet / mizânülhararet

 • Termometre; sıcaklık ölçen âlet.

müde'as

 • Kırda Arabların ekmek pişirdikleri tennur.
 • Sıcak kül döküp üstünde et pişirilen yer.

müstehamm

 • Sıcak su mevzii, hamam.

naire

 • (Çoğulu: Nevâir) Alev, ateş.
 • Hararet, sıcaklık.

nak'

 • (Çoğulu: Nuk'-Enku) Su saklayacak yer.
 • Kuyu içinde olan su.
 • Deve kuşu avazı.
 • Feryâd etmek, bağırıp çağırmak.
 • Susuzluğu teskin etmek, susuzluğu gidermek.
 • Sıcak suda haşlama.
 • İlâç olarak çıkarılan su.
 • Suda ıslanma.
 • Toz.

nar-ı beyza

 • "Akkor, beyaz ateş" mânâsında olan bu tâbir fizikte: 1800 derece kadar olan hararette erimeyen cismin sıcaklık hâli demektir.
 • Bir meyve adı.

nar-ı hayat

 • Canlıya lüzumlu bulunan sıcaklık. Vücudun harareti.

nar-ı merkeziye

 • Merkezdeki ateş, sıcaklık.

nimgerm

 • Pek sıcak olmayan. Ilık. (Farsça)

radafe

 • (Çoğulu: Razf) Kızdırılmış sıcak taş (süte bırakıp sıcaklık verirler.)

ramaz

 • Güneşin sıcaklığı şiddetle ve yakarak gelmek, şiddetli olmak, yakmak.
 • Kesinleştirmek.

rasadhane / rasadhâne

 • Havanın değişen şekillerini, sıcaklık ve soğukluğu tesbit etmek için veya yıldızların hareketlerini tesbit ve takib maksadiyle çalışılan yer. (Farsça)

sahanet

 • Kızgınlık, sıcaklık.

sahin

 • (Suhunet. den) Sıcak, kızgın, ısınmış.

sahn

 • Sıcaklık, harâret.
 • Sıcaklık, boşluk.

samyeli

 • Sıcak memleketlerde esen bunaltıcı rüzgâr.

sarrar

 • Orak kuşu denilen ve yaz sıcaklarında öten bir hayvan.

sayhud

 • Çok sıcak olan gün.

sedare

 • Sıcaklığın fazlalığından dolayı tenbelleşmek.

sehah

 • Yumuşak ve sıcak yer.

seham

 • Sıcak günlerde havada iplik iplik olduğu hayâl edilen nesneler.
 • Sıcak esen rüzgâr.

sehanet

 • Sıcaklık.

sempati

 • Cana yakınlık, sıcak kanlılık. (Fransızca)
 • Tıb: Her omurilik boyunca olan sağlı sollu yirmi üç boğumdan geçen iki paralel ağ şeklinde sinir sistemi. (Fransızca)

semum

 • Zehirli şey.
 • Sam yeli.
 • Gündüz vakti sıcak çölde esen pek sıcak rüzgar olup, bitki ve hayvanları mahveder.

serab

 • Çölde, sıcak ve ışığın tesiriyle ilerde veya ufukta su ve yeşillik var gibi görünme olayı. Şaşkın hale gelme.
 • Şaşkın hâle gelme. Çorak yerlerde, çölde sıcak ve ışığın te'siriyle ileride, yakında yahut ufukta su veya yeşillik var gibi görünme hâdisesi.

serdab

 • Yer altında olan serin ve soğuk oda, bodrum. Böyle yerler ekseriyetle sıcak bölgelerde, gündüzleri sıcaktan korunmak için yapılırdı. Anadolu'nun bazı yerlerinde buna "zir-i zemin" denilir. (Farsça)
 • Tar: Padişah saraylarında, sağ ve sol taraflarında birer oda bulunan üç köşeli sofalara verilen (Farsça)

şiddet-i hararet

 • Şiddetli sıcaklık.

şuayb

 • Ashab-ı Eyke ile Medyen ahâlisine gönderilen bir peygamberdir. Çok hakikatlı ve güzel sözlerle bu iki kavmi Hakka davet ettiği halde kendisini dinlemediler. Cenab-ı Hak Eykeliler üzerine şiddetli sıcaklık ve Medyen ahalisine de şiddetli sayha ile azab verdi ve onları mahveyledi. Şuayb Aleyhisselâm k

süham

 • Yabanda biten ot.
 • Yaz ısısı.
 • Sıcak yel.
 • Tegayyür, değişme.
 • Ziyan, zarar.

suhnan

 • Sıcak, kızgın.
 • Sıcak gün.

sühunet / sühûnet / سخونت

 • Sıcaklık, hararet. Hararet derecesi.
 • Sıcaklık, hararet.
 • Sıcaklık. (Arapça)

suz

 • Yanma, tutuşma. Ateş. Sıcaklık. (Farsça)

tab / tâb / تاب

 • Güç. (Farsça)
 • Sıcaklık. (Farsça)
 • Parlaklık. (Farsça)
 • Kıvrım. (Farsça)
 • Eğen, büken. (Farsça)
 • Aydınlatan. (Farsça)

tabii lüzum-u zati / tabiî lüzum-u zâtî

 • Birşeyin bizzat kendisinde zorunlu olarak doğal bir şekilde bulunan ve ondan ayrılması düşünülemeyen şey; meselâ "Ateşin tabiî lüzum-u zâtîsi sıcaklıktır." denilebilir. Ancak gerçek lüzum-u zâtî Cenâb-ı Hakkın sıfatlarında vardır.

tantil

 • Hasta olan uzuv üstüne sıcak su ve yağ dökmek.

tasabbüb

 • Dökülmek.
 • Bahadır olmak, kahraman olmak.
 • Sıcaklığın artması.

tasavvuh

 • Yaş otun üstü sıcaktan kurumak.

tebhih

 • Sıcaklığın az olması.

tef

 • Buhar. (Farsça)
 • Sıcaklık, hararet. (Farsça)

telvih

 • Açıklamak.
 • Zâhir ve aşikâre kılmak.
 • Susuzluktan insanın çehresi bozulmak.
 • Bir şeyi ateşle kızdırmak. Güneş veya ateşin sıcaklığı bir nesnenin rengini değiştirmek.
 • Posa hâline getirmek.
 • Kocamak. Saç ağarması.
 • Almak.
 • İşaret etmek.

termik

 • Sıcaklıkla alâkalı. Hararetle ilgili. (Fransızca)

termos

 • yun. İçine konulan sıvının sıcaklık veya soğukluğunu uzun müddet muhafaza edebilen kap.

tevagguz

 • Çok sıcak olmak.

tevgir

 • (Mübalağa ile) Sıcaklatmak.

tumrus

 • Sıcak külde pişmiş ekmek.

vahid-i kıyasi / vâhid-i kıyasî

 • Bir şeyin miktarını ve sair hususiyetlerini ölçmek için kendi cinsinden değişmez olarak tayin edilen parça veya miktar. Meselâ: Uzunluğun "vâhid-i kıyasîsi" metredir. Hava tazyiklerinin ve sıcaklıklarınınki de derecedir.

vegire

 • Kızmış taş ile sıcaklık verilerek pişirilen süt.

vegre

 • Sıcaklığın çok olması.

vehec

 • Ateş sıcaklığı.

vehic

 • Ateşin sıcaklığı.

vemd

 • Gazap etmek, hiddetlenmek, kızmak.
 • Sıcaklığın artması.

zahire

 • (Zahâyir) Öğle vakitleri sıcaklığın çok olduğu vakitler.

zatiye / zâtiye

 • Bizzat var olan öz nitelik; sıcaklığın, ateşin kendi zâtında var olması gibi.

zeveban etmek

 • Fiz: Sıcaklığını artırarak bir cismin, katı hâlden sıvı hâline geçmesi. Erimiş olması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın