LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sevinme ifadesini içeren 33 kelime bulundu...

bais-i meserret

 • Sevinmeye sebep olan, sevinç sebebi.

batar

 • Çok kibirlenme, gururlanma.
 • Haksızlık etme. Başkasının hakkını çiğneme.
 • Çok sevinme.

bersak

 • Sevinmek, sürur ve ferah.

betar

 • Çok fazla sevinmek.
 • Hayret.
 • Dehşet.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.

efrah

 • Ferahlamalar. İç açılmaları. Sevinmeler.

eren

 • Sevinmek, sürur.

eşerr

 • Çok fazla sevinmek.
 • Tekebbürlük etmek, gururlanmak.
 • Çok şerli. En kötü ve şerli.

ezib

 • Rezil, âdi ve aşağılık kimse.
 • Kıble rüzgarı.
 • Riyh-u cenub ile Sâbâ arasında esen yel.
 • Sevinmek, ferah ve neşat.

fi'l-i mutavaat / fi'l-i mutâvaat

 • Mâlum sigasında olduğu halde müteaddi bir fiilin mechulü gibi mânası olan fiildir. (Sevinmek, dövünmek gibi)

ibs

 • Sevinmek, ferah.

ibtihac / ibtihâc / ابتهاج

 • Sevinç, sevinme. İç açıklığı.
 • Sevinç, sevinme.
 • Sevinme. (Arapça)

ictizal

 • Sevinme, mesrur olma.

iftihar

 • Övünmek. Kendini beğenircesine kendinden ve yaptıklarından bahsetmek.
 • Başkasının iyi bir hali ile sevinmek.

inşirah

 • Ferahlanma, sevinme.

intikah

 • İyi bir haber veya söz işitip sevinme.
 • Zayıflama, kuvvetsizleşme.

intılak

 • Koyverip gitme. Salıverme, yollama.
 • Sevinme.

istibhac

 • (Behcet. den) Yüzü gülme, sevinme, mesrur olma.

istibşar

 • Müjde almak. Hayırlı, iyi haber iyi sevinmek.İSTİBTA' : Ağır ağır hareket etme.
 • Gecikme, geç kalma.

istitrab

 • Sevinmeyi, süruru istemek.

istitrabi / istitrabî

 • Sürur ve sevinmeyi istemeğe dâir.

mefhar

 • İftihara, övünmeğe, sevinmeğe sebeb olan. İftihara vesile olan şey.

merah

 • (Çoğulu: Merahân) Aşırı derecede sevinme.

mesrur olmak

 • Sevinmek.

şad / şâd / شاد

 • Sevinçli. (Farsça)
 • Şâd etmek: Sevindirmek, mutlu etmek. (Farsça)
 • Şâd olmak: Sevinmek, mutlu olmak. (Farsça)

şemate

 • Destenik çiçeği.
 • Düşmana belâ, gam ve tasa geldiğinde şâd olup sevinmek.

şematet / şemâtet

 • Başkasına gelen belâya, zarâra sevinmek.
 • Başkasının başına gelene sevinmek.

şematetkarane / şemâtetkârâne

 • Başkalarının üzüntüsüne, acısına hayasızca gülerek sevinmek.

sürur-u ruhi / sürur-u ruhî

 • Ruhun sevinmesi.

tebecbüc

 • Sevinmek.

tefani

 • Birbirinde fâni olmak. Arkadaşının iyi ahlâkıyla sevinmek. Arkadaşının, kardeşinin meziyyet ve hissiyatı ile fikren yaşamak.

tehellül

 • Sevinme, açık yüzlü olma. Yüzü gülme. Beşâretten yüzdeki parlama eseri.

temşir

 • Sevinmek.
 • İzhâr etmek, göstermek.

teşevvuk

 • Şevklenme, istek gösterme, arzu etme, sevinme.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın