LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sevda ifadesini içeren 20 kelime bulundu...

aşk

 • (Işk) Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme.
 • İttibâ'. Alâka.

ehname

 • Aşk, muhabbet, sevda. (Farsça)
 • Kendine çekidüzen verme. (Farsça)

garam

 • Helâk. Mahv.
 • Aşk. Sevdâ. şiddetli arzu.
 • Hedef.
 • Aşk, sevda, şiddetli arzu.

hılt / خلط

 • Safra, sevda, dem (kan) ve balgam olmak üzere insan vücudundaki dört ana maddenin herbiri. (Arapça)

jöntürk

 • Osmanlıların son döneminde yaşayan yenilik sevdalısı gençler.

mal-i hulya

 • Vesvese, kara sevdâ, kuruntu, boş hayaller. (Farsça)

malihülya / mâlihülyâ

 • Boş hayâller, kara sevda.

merak

 • Bir şeyi öğrenmek istemek. Çok şiddetli arzu. Heves. Düşkünlük.
 • Dalgınlık. Kara sevdâ.
 • Kuruntu, telâş. İç sıkıntısı. İç darlığı.

pürsevda

 • Sevda dolu.

sevda-yı hürriyet / sevdâ-yı hürriyet

 • Hürriyet sevdası, özgürlük aşkı.

sevdafeza

 • Sevda artıran. (Farsça)

sevdager

 • (Çoğulu: Sevdagerân) Sevdalı, âşık. Meftun. (Farsça)

sevdageri / sevdagerî

 • Âşıklık, sevdalılık. (Farsça)

sevdakar / sevdakâr

 • Sevdalı. Âşık. (Farsça)

sevdavi / sevdavî

 • Kuruntulu, meraklı.
 • Sevda ile âlâkalı.

sevdazede / sevdâzede / سودازده

 • Âşık, meftun, sevdalı. (Farsça)
 • Sevdalı. (Farsça)

sud

 • (Tekili: Sevda) Rengi kara olan şeyler.
 • Sevdalar.

şuride / şûrîde / شوریده

 • Perişan. (Farsça)
 • Karasevdalı. (Farsça)

süveyda-ül kalb

 • (Sevâd-ül kalb, Sevdâ-ül kalb) Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta. Kalbdeki gizli günah. Buna Habbet-ül kalb, Esved-ül kalb de denir. Kalbdeki basiret mahalli diye bilinir. Eskiden bir kısım muhakkikler, kalbin mezkur mahalline; Mahall-i ulum-u diniyye demişler. Ekseriyyetle mahall-i

vamık

 • Seven. Âşık, sevdalı.
 • Meşhur bir hikâyede Azra'nın âşığının ismi.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın