REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sen kelimesini içeren 50 kelime bulundu...

a'yan

 • Senato üyeleri.

aleyke

 • Senin üzerine, sana.

amir

 • Şen, mamur.

barekte / bârekte

 • Sen mübarek ve bereketli eyledin (meâlinde dua).
 • Sen mübarek eyledin.

behice

 • Şen, güzel. Güler yüzlü kadın.

bere'te

 • Sen yarattın (meâlinde fiil).

devr-i senevi / devr-i senevî / دَوْرِ سَنَو۪ي

 • Senelik devir.

en'amte

 • Sen nimet verdin, in'âm ettin (meâlinde).

ente

 • Sen.
 • Sen.
 • Sen.

es'elüke

 • Senden isterim (meâlinde).

ez-tu

 • Senden.

hadis-i muallak / hadîs-i muallak

 • Senedinin yalnız ibtidasından bir veya birkaç ravisi hazf edilmiş olan hadistir. Meselâ: Bir zat kendi şeyhini ve şeyhinin şeyhini zikr etmeksizin onların fevkindeki râvilerden itibaren senedi zikr etse ta'likte bulunmuş olur. (Ist. Fık.K.)

hareket-i seneviye

 • Senelik hareket.

hasılat-ı seneviyye / hâsılat-ı seneviyye

 • Senelik kazançlar, yıllık gelirler.

havelan-ül havl

 • Senenin geçmesi. Senenin değişmesi.

hüccet

 • Senet, belge, delil.

icmal-i senevi / icmal-i senevî

 • Senelik gelir ve giderleri yahut yalnız giderleri toplu ve kısaltmış olarak gösteren cetveller.

indeke

 • Senin yanında. Sana göre.

kürur-u a'vam

 • Senelerin birbirini takib etmesi. Yılların ard arda geçmesi.

laubali / lâubâlî

 • Senli benli, saygısız, ilgisiz, umursamaz.

ledeyk

 • Senin yanında. Senin indinde.

mahmidetsaz / mahmidetsâz

 • Senâ ve medheden. (Farsça)

medar-ı senevi / medâr-ı senevî / مَدَارِ سَنَو۪ي

 • Senelik yörünge.

mütebehhic

 • Şen ve keyifli olan. Sevinç içinde olan.

rabbuke / rabbûke

 • Senin Rabbin.

rabbüke

 • Senin Rabbin.

rivayet-i sadıka / rivayet-i sâdıka

 • Senet ve delillerle sâbit, şüphesiz, doğru rivâyet.

şad / şâd

 • Şen, memnun.

şah-ı levlaki / şâh-ı levlâki

 • Sen olmasaydın hitabına mazhar olan şah, Hz. Muhammed (a.s.m.).

saime / sâime

 • Senenin yarısından fazla, meralarda, kırlarda sırf sütleri alınmak veya üreme ve beslenmeleri için otlatılan (koyun, keçi, sığır, manda, at ve deve cinsinden olan), ehlî hayvanlar.

şaklaban

 • Şen şatır, hoppa. Avutucu, aldatıcı. Güldürücü, soytarı.

sal

 • Sene, yıl. (Farsça)

şayan-ı senaa / şayan-ı senaâ

 • Sena edip övmeğe lâyık olan.

seferilik / seferîlik

 • Senenin kısa günlerinde insan veya deve yürüyüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeye niyet ederek bulunduğu yerin kenar evlerinin dışına çıkmak.

şehrayin / şehrâyin

 • Şenlik.
 • Şenlenmiş şehir, şenlik.

senahan / senâhan / senâhân

 • Senâ eden, öven.
 • Sena eden, öven.

senakar / senakâr / senâkâr

 • Sena eden, öven.
 • Sena edici, övücü.

senakarane / senakârane

 • Senakârlıkla. Övercesine. Medheden birine yakışır şekilde. (Farsça)

sencileyin

 • Senin gibi.

sened

 • Senet, güvenilir söz veya yazı.

senedat / senedât

 • Senetler; kuvvetli deliller.

senevi / senevî / سَنَو۪ي

 • Senelik, yıllık.
 • Seneye ait. Bir yıl içinde olan. Senelik. Seneye mensub.
 • Senelik.

şetaret / şetâret

 • Şenlik.

şuh

 • Şen, oynak.

şuhmeşreb / şûhmeşreb / شوخ مشرب

 • Şen şakrak. (Farsça - Arapça)

sur

 • Şenlik. Düğün. Ziyafet. (Farsça)

tarab / طرب

 • Şenlik, neşelenme. (Arapça)

tu

 • Sen. (Farsça)

tu-ra

 • Seni, sana, senin. (Farsça)

yılbaşı

 • Sene başı. Yeni bir senenin başlaması. Başlangıç zamânına göre iki çeşit sene vardır. Mîlâdî ve hicrî sene.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın