LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sen kelimesini içeren 50 kelime bulundu...

a'yan

 • Senato üyeleri.

aleyke

 • Senin üzerine, sana.

amir

 • Şen, mamur.

barekte / bârekte

 • Sen mübarek ve bereketli eyledin (meâlinde dua).
 • Sen mübarek eyledin.

behice

 • Şen, güzel. Güler yüzlü kadın.

bere'te

 • Sen yarattın (meâlinde fiil).

devr-i senevi / devr-i senevî / دَوْرِ سَنَو۪ي

 • Senelik devir.

en'amte

 • Sen nimet verdin, in'âm ettin (meâlinde).

ente

 • Sen.
 • Sen.
 • Sen.

es'elüke

 • Senden isterim (meâlinde).

ez-tu

 • Senden.

hadis-i muallak / hadîs-i muallak

 • Senedinin yalnız ibtidasından bir veya birkaç ravisi hazf edilmiş olan hadistir. Meselâ: Bir zat kendi şeyhini ve şeyhinin şeyhini zikr etmeksizin onların fevkindeki râvilerden itibaren senedi zikr etse ta'likte bulunmuş olur. (Ist. Fık.K.)

hareket-i seneviye

 • Senelik hareket.

hasılat-ı seneviyye / hâsılat-ı seneviyye

 • Senelik kazançlar, yıllık gelirler.

havelan-ül havl

 • Senenin geçmesi. Senenin değişmesi.

hüccet

 • Senet, belge, delil.

icmal-i senevi / icmal-i senevî

 • Senelik gelir ve giderleri yahut yalnız giderleri toplu ve kısaltmış olarak gösteren cetveller.

indeke

 • Senin yanında. Sana göre.

kürur-u a'vam

 • Senelerin birbirini takib etmesi. Yılların ard arda geçmesi.

laubali / lâubâlî

 • Senli benli, saygısız, ilgisiz, umursamaz.

ledeyk

 • Senin yanında. Senin indinde.

mahmidetsaz / mahmidetsâz

 • Senâ ve medheden. (Farsça)

medar-ı senevi / medâr-ı senevî / مَدَارِ سَنَو۪ي

 • Senelik yörünge.

mütebehhic

 • Şen ve keyifli olan. Sevinç içinde olan.

rabbuke / rabbûke

 • Senin Rabbin.

rabbüke

 • Senin Rabbin.

rivayet-i sadıka / rivayet-i sâdıka

 • Senet ve delillerle sâbit, şüphesiz, doğru rivâyet.

şad / şâd

 • Şen, memnun.

şah-ı levlaki / şâh-ı levlâki

 • Sen olmasaydın hitabına mazhar olan şah, Hz. Muhammed (a.s.m.).

saime / sâime

 • Senenin yarısından fazla, meralarda, kırlarda sırf sütleri alınmak veya üreme ve beslenmeleri için otlatılan (koyun, keçi, sığır, manda, at ve deve cinsinden olan), ehlî hayvanlar.

şaklaban

 • Şen şatır, hoppa. Avutucu, aldatıcı. Güldürücü, soytarı.

sal

 • Sene, yıl. (Farsça)

şayan-ı senaa / şayan-ı senaâ

 • Sena edip övmeğe lâyık olan.

seferilik / seferîlik

 • Senenin kısa günlerinde insan veya deve yürüyüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeye niyet ederek bulunduğu yerin kenar evlerinin dışına çıkmak.

şehrayin / şehrâyin

 • Şenlik.
 • Şenlenmiş şehir, şenlik.

senahan / senâhan / senâhân

 • Senâ eden, öven.
 • Sena eden, öven.

senakar / senakâr / senâkâr

 • Sena eden, öven.
 • Sena edici, övücü.

senakarane / senakârane

 • Senakârlıkla. Övercesine. Medheden birine yakışır şekilde. (Farsça)

sencileyin

 • Senin gibi.

sened

 • Senet, güvenilir söz veya yazı.

senedat / senedât

 • Senetler; kuvvetli deliller.

senevi / senevî / سَنَو۪ي

 • Senelik, yıllık.
 • Seneye ait. Bir yıl içinde olan. Senelik. Seneye mensub.
 • Senelik.

şetaret / şetâret

 • Şenlik.

şuh

 • Şen, oynak.

şuhmeşreb / şûhmeşreb / شوخ مشرب

 • Şen şakrak. (Farsça - Arapça)

sur

 • Şenlik. Düğün. Ziyafet. (Farsça)

tarab / طرب

 • Şenlik, neşelenme. (Arapça)

tu

 • Sen. (Farsça)

tu-ra

 • Seni, sana, senin. (Farsça)

yılbaşı

 • Sene başı. Yeni bir senenin başlaması. Başlangıç zamânına göre iki çeşit sene vardır. Mîlâdî ve hicrî sene.

 

Luggat Yazarları

Luggat.com Yazarlarını Belirliyor

Luggat.com'da "yazar" olarak görev almak ister misiniz?
Hazırlıkları devam eden Luggat Blog'da yazılarınız yayınlanabilir, milyonlara Luggat.com üzerinden sesinizi duyurabilirsiniz.

HEMEN BAŞVUR