LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Seb kelimesini içeren 79 kelime bulundu...

a'zam-ı esbab

 • Sebeplerin en büyüğü.

alem-i esbab / âlem-i esbab

 • Sebepler âlemi. Her şeyin bir sebebe dayanarak olduğu âlem. Bu dünya.

alem-i mülk / âlem-i mülk / عَالَمِ مُلْكْ

 • Sebeplerin perde olduğu âlem.

amil / âmil

 • Sebep.

badi / bâdî / بادی

 • Sebep.
 • Sebep, geçici.
 • Sebep olan, yol açan. (Arapça)
 • Bâdî olmak: Sebep olmak, yol açmak. (Arapça)

bais / bâis

 • Sebep.
 • Sebep.

bakkal

 • Sebzevât satıcı.

bi-sebeb / bî-sebeb

 • Sebepsiz, boşuna, yok yere. (Farsça)

bila-sebeb / bilâ-sebeb

 • Sebepsiz.

bilasebeb / bilâsebeb

 • Sebepsiz.

bilasebep / bilâsebep

 • Sebepsiz.

bostan / bostân

 • Sebze bahçesi.

caliz

 • Sebze bahçesi, bostan. Kavun karpuz tarlası. (Farsça)

dai / داعي

 • Sebep,duacı.

daire-i esbab

 • Sebepler dairesi.
 • Sebepler dâiresi. Sebep ve kanunların bulunduğu yer olan maddi âlem.

ecliyet

 • Sebebiyet, sebep oluş.
 • Sebeplik.

es-sebebu ke'l-fail / es-sebebu ke'l-fâil

 • Sebep olan yapan gibidir.

esbab / esbâb / اسباب

 • Sebepler.
 • Sebepler.
 • Sebepler, vasıtalar, vesileler, araçlar.
 • Sebebler.
 • Sebepler. (Arapça)

esbab şirki

 • Sebepleri Allah'a ortak koşma.

esbab-perest

 • Sebeplere taparcasına değer veren.

esbabperest / esbâbperest

 • Sebepleri yaratıcı sanan.

esbap

 • Sebepler.

essebebükelfail / essebebükelfâil

 • Sebep olan yapan gibidir.

felimun / felîmun

 • Şebrem denilen ot.

içtima-ı esbab

 • Sebeplerin bir araya gelmesi.

ilel

 • Sebepler, hastalıklar.

ille

 • Sebep, illa.

illet / عِلَّتْ

 • Sebeb.

illi / illî

 • Sebebe ait. Neden ve sebeple alâkalı.

illiyet / عِلِّيَتْ

 • Sebeplik.
 • Sebeb ile alâkalı. Esas sebeble alâkadarlık. Sebeb arayış.
 • Sebebiyet, illetlik, sebep ve illet olma.
 • Sebeb olma hali.

illiyyet

 • Sebep ile ilgili, sebeplilik.

iştibak / iştibâk

 • Şebekelenme, örgülenme.

kesret-i esbab / kesret-i esbâb

 • Sebeplerin çokluğu.

kıyas-ı hafi / kıyas-ı hafî

 • Sebebi gizli olan ve zihne birden gelmeyen kıyas.

ma'lul / ma'lûl / مَعْلُولْ

 • Sebeble meydana gelen.

medar / medâr / مدار / مَدَارْ

 • Sebep, vesile, kaynak, yörünge.
 • Sebep.
 • Sebeb.

medar olma / medâr olma

 • Sebep ve kaynak olma.

medar olmak

 • Sebep olmak.

müeddi olma / müeddî olma

 • Sebep olma, birşeye götürme.

münasebetiyle / münâsebetiyle

 • Sebebiyle, nedeniyle.

müraat-ı esbab / müraât-ı esbab

 • Sebeplere uymak, tedbir almak.

müsebbabat

 • Sebeplerin sonuçları olan şeyler; sebeplerle yaratılan varlıklar.

müsebbeb / مُسَبَّبْ

 • Sebep olunan şey, sebebin sonucu.
 • Sebeplerin sonucu.
 • Sebeble meydana gelen.

müsebbebat / müsebbebât

 • Sebelerin sonuçları.
 • Sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan şeyler, neticeler, sonuçlar.

müsebbep

 • Sebeple meydana gelen, sebebin sonucu.

müsebbib

 • Sebep, vesile ve mucib olan. Vücuda getiren, kuran.
 • Sebep olan.

müsebbibü'l-esbab

 • Sebeplerin yaratıcısı olan Allah.

müsebbip

 • Sebep olan.

müteşebbik

 • Şebeke hâlinde olan, ağ gibi birbirine geçen.

mütesebbit

 • Sebat gösteren, sebat eden, dayanan.

nizam-ı esbab / nizâm-ı esbâb

 • Sebeplerin düzeni, bir netice için uyulması gereken sebepler dizisi.

perde-i esbab

 • Sebepler perdesi.

saikasıyla

 • Sebebiyle.

sebati / sebatî

 • Sebatlılık. Sözünde ve kararında durma.

sebatkar / sebatkâr / sebâtkâr / ثباتكار

 • Sebat eden, sağlam.
 • Sebatlı, kararlı.
 • Sebat eden. (Arapça - Farsça)

sebatkarane / sebâtkârâne

 • Sebat edercesine.

şebbuy / şebbûy / شب بوی

 • Şebboy. (Farsça)

sebeb / سبب

 • Sebep, neden. (Arapça)

sebebiyet / سببيت

 • Sebep olma, neden olma.
 • Sebep olma.
 • Sebep olma. (Arapça)
 • Sebebiyet vermek: Sebep olmak. (Arapça)

sebebiyet veren

 • Sebep olan.

sebebiyet verme

 • Sebep olma.

sebilhane

 • Sebil olarak su dağıtılan yer. (Farsça)

sebzevat

 • Sebzeler.

silsile-i esbab

 • Sebepler zinciri.

sure-i sebe / sûre-i sebe

 • Sebe Sûresi, Kur'ân-ı Kerim'in 34. süresi.

talil / tâlil

 • Sebeplendirme, sebep gösterme.

tazmin / tazmîn

 • Sebeb olunan zarar ve ziyânı ödeme.

temenni / temennî

 • Sebebe yapışmadan, gerekli çalışmayı yapmadan, Allahü teâlâdan bir şeyin olmasını dileme.

tereccuh bila müreccih muhaldir / tereccuh bilâ müreccih muhaldir

 • Sebepsiz üstünlük olmaz. Yani, bir şeyin başka seçeneklere üstün gelen bir sebebi, bir özelliği bulunmazsa onlardan üstün olması mümkün değildir.

tereccüh bila-müreccih / tereccüh bilâ-müreccih

 • Sebepsiz üstünlük. Yani, bir üstünlük sebebi ve niteliği olmadan üstünlüğün olması.

terettüb-ü esbab

 • Sebeplerin sıralanışı.

tertib-i esbab

 • Sebeplerin düzenlenmesi.

teşabük

 • Şebekelenme. Karışık, dolaşık hâl alma.

tesebbüben

 • Sebep olma suretiyle.

teselsül-ü ilel

 • Sebeplerin zinciri, arka arkaya gelmesi.

tevekkül / تَوَكُّلْ

 • Sebeblerine uyup neticeyi Allaha bırakma.

vesail / vesâil / وسائل

 • Sebepler. (Arapça)

vesilecu

 • Sebep ve bahane arayan. (Farsça)

zeka / zekâ

 • Sebeb ile netîce arasındaki bağlılıkları bulmak, benzeyiş ve ayrılışları anlamak, yeni îcab ve vaziyetlere zihnin en iyi şekilde uyması.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın