LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sayısız ifadesini içeren 44 kelime bulundu...

adetsiz

 • Sayısız.

asar-ı nama'dud / âsâr-ı nâma'dûd

 • Sayısız eserler.

asar-ı namadud / âsâr-ı nâmadûd

 • Sayısız eserler.

bi-add / bî-add

 • Sayısız.

bi-hesab / bî-hesab

 • Sayısız, hesapsız. (Farsça)

bi-idad / bî-idad

 • Sayısız.
 • Eşsiz, benzersiz.
 • Denksiz.

bi-mer / bî-mer

 • Sayısız, hesapsız. (Farsça)

bi-şumar

 • Sayısız, pek çok. (Farsça)

bila-addin / bilâ-addin

 • Sayısız.
 • Sayısız. Adetsiz. (Farsça)

bişümar / bîşümâr / بى شمار

 • Sayısız. (Farsça)

cenab-ı vahibü'l-ataya / cenâb-ı vâhibü'l-atâyâ

 • Sayısız iyilik ve ihsanlar bağışlayan, hibe eden Allah.

delil-i imkani / delil-i imkânî

 • İmkân delili; sayısız ihtimaller, seçenekler arasından yaratılan varlıkların, o seçenekleri tercih eden bir yaratıcıya delâlet etmesi.

enva-ı namadud / envâ-ı nâmâdud

 • Sayısız türler.

gafir / gafîr

 • Çok fazla, sayısız, kalabalık.
 • Örten, etrafını çeviren.
 • Umumi.
 • Boyun, boğaz ve kafada olan tüyler.

gayr-ı madud / gayr-ı mâdud

 • Sayısız.

gayr-ı madut / gayr-ı mâdut

 • Sayısız.

had ve hesaba gelmez

 • Sayılmayacak kadar çok, sayısız ve sınırsız.

hadsiz

 • Hesapsız, sayısız. Belirli olmayan, çok.
 • Sayısız, sınırsız.

halık-ı mennan / hâlık-ı mennân

 • Sayısız nimet veren ve ihsanı bol Allah.

iskender

 • Sayısız beldeler fethetmiş bir hükümdar.

istidadat-ı gayr-ı mahdude / istidâdât-ı gayr-ı mahdude

 • Sayısız ve sınırsız yetenekler.

kesret daireleri

 • Çokluk daireleri; sayısız varlıklardan oluşan daireler.

kesret tabakatı

 • Sayısız varlıklardan oluşan âlemler.

kesret-i mutlaka

 • Mutlak, sayısız çokluk.

kur'an-ı azim-i hakim / kur'ân-ı azîm-i hakîm

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet, mu'cize ve faydalar bulunan yüce, büyük Kur'ân.

kur'an-ı hakim / kur'ân-ı hakîm

 • Hikmetli Kur'ân; her âyet ve sûresinde sayısız hikmetler bulunan Kur'ân.

kur'an-ı hakim ve kerim / kur'ân-ı hakîm ve kerîm

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet, mu'cize ve faydalar bulunan Kur'ân.

kur'an-ı hakim-i mu'cizü'l-beyan / kur'ân-ı hakîm-i mu'cizü'l-beyan

 • İfade ve açıklamalarıyla mu'cize olan ve sayısız hikmetleri içinde bulunduran Kur'ân.

kur'an-ı hakimin nuru / kur'ân-ı hakîmin nuru

 • Her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve mu'cizeler bulunan Kur'ân'ın nuru, aydınlığı.

la yüad ve la yuhsa / lâ yüad ve lâ yuhsâ

 • Sayısız ve hesapsız.

la-yüad / lâ-yüad

 • Sayısız.

lafz-ı am / lafz-ı âm

 • Gayr-ı mahsur, yani sayısız müsemmaları ihata ve aynı cinsten bir çok fertlere birden delâlet eyliyen lâfızdır. Kavim, cemaat, nisa.. gibi.

latuhsa / lâtuhsa

 • Sayısız. Sayıya gelmez. Hesaplanmaz.

layuad / lâyuad

 • Sayısız, sayılamayacak kadar çok.
 • Adedi belli olmayan. Sayısız. Pek çok.
 • Sayısız.

layüad / lâyüad

 • Sayısız.

layuad / lâyuad / لایعد

 • Sayısız. (Arapça)

layüad vela yuhsa / lâyüad velâ yuhsa

 • Sayısız ve hesapsız.

layüadd ve layuhsa / lâyüadd ve lâyuhsâ

 • Sayısız ve sınırsız.

na-ma'dud

 • Sayılmaz, çok. Sayısız. (Farsça)

namadud / nâmâdud

 • Sayısız.

rahman / rahmân

 • Bütün yaratıklara rızıklarını veren, her an bütün mahlukat hakkında hayır ve rahmet irade buyuran, bütün mahlukatına sayısız nimetler veren. Nizam ve adâlet sâhibi. (Allah)
 • "Dünyâda dost olsun düşman olsun, lâyık olsun olmasın, mü'min olsun kâfir olsun bütün yaratıklara rızık ve sayısız nîmetler veren" mânâsında Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden).

şekur / şekûr

 • Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (güzel isimlerinden). Kendisi için yapılan az tâate yüksek dereceler ihsân eden, sayılı günlerde yapılan ibâdete, sayısız mükâfât veren.
 • Çok şükreden, kendisine ihsân edilen nîmetlerin kıymetini bilip, Allahü teâlânın emir ve yasaklarına riâyetle O'

sutur-u hadisat / sutûr-u hâdisât

 • Sayısız olaylar satırları.

tabakat-ı kesret

 • Çokluk tabakaları; sayısız varlıklardan oluşan tabakalar.