LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Satin almak ifadesini içeren 14 kelime bulundu...

istiglaz

 • Bir şeyi galiz saymak, galiz bilmek.
 • Satın almaktan vazgeçmek.

istimlak

 • İcraî karar alma salâhiyetini hâiz bir amme hükmî şahıs (Vilâyet, Belediye v.s.) tarafından bir malın, halkın faydası için karşılığı verilip alınarak umumun istifadesine arzedilmesi.
 • Mülk satın almak.
 • Mülk sahibi olmak.

iştira / iştirâ / اشترا

 • Satın almak. Mübayaa etmek.
 • Satın alma. (Arapça)
 • İştirâ etmek: Satın almak. (Arapça)

istişra

 • Satın alma. Satın almak isteme.

kabul

 • Bir malı satın almak için kabul ettiğini bildiren sözdür.

mesbe'

 • Şarabı satın almak.
 • Dağ içinde olan yol.

mübayaa / mübâyaa / مبایعه

 • Satın almak. Pazarlıkla bir şeyin değerini verip almak.
 • Satın alma. (Arapça)
 • Mübâyaa edilmek: Alınmak, satın alınmak. (Arapça)
 • Mübâyaa etmek: Almak, satın almak. (Arapça)

seb'

 • İçmek için şarap satın almak.
 • Yakmak.
 • Bir kimseyi değnek veya kamçı ile dövmek.

selem

 • İleride teslim edilecek bir malın peşin para ile satılması. Yâni belli miktârda peşin para ile belli zaman sonra bilinen yerde bilinen bir malı satın almak için yapılan sözleşme. Peşin parayı verene sâhib-üs-selem veya rabb-üs-selem; veresiye mal ver me borcu altına giren satıcıya müslemün ileyh, bu

sevm

 • Satılık bir şeye kıymet takdir etme, paha biçme.
 • Su-i kasd. Zulüm ve minnete giriftar etmek. Derde sokmak.
 • Dağlamak.
 • Başına buyruk olup istediği yere gitmek.
 • Kuş havada dolaşmak.
 • Satışa arzetmek.
 • Satın almak istemek.
 • Fâide yetiştirmek.<

şira / şirâ

 • Satın almak.

şüf'a

 • Başkasına satılmış olan bir mülkü, satış değeri ile satın almak hakkı. Bu hakka mâlik olan kimseye şefî' denir.

teemmi

 • (Emet. den) Cariye edinme.
 • Dadı satın almak.

tenacüş

 • Satın almak.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın