LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sarmak ifadesini içeren 22 kelime bulundu...

amit

 • Yünü, üstüne yumak edip sarmak.

cebre

 • Kemik sarmakta kullanılan ağaç.
 • Tahta parçaları.

i'timam

 • (İtimam) Başına sarık sarmak.
 • Ortalık yeşillenmek.
 • Miğfer giymek.

ıcre

 • Başına tülbent sarmak.
 • Besili ve semiz olmak.

iftiat

 • Başa tülbent sarmak.

ihata / ihâta / احاطه

 • Kavrama. (Arapça)
 • Kuşatma, sarma. (Arapça)
 • İhâta edilmek: Çevrelenmek, sarılmak, kuşatılmak. (Arapça)
 • İhâta etmek: (Arapça)
 • Kavramak. (Arapça)
 • Kuşatmak, sarmak. (Arapça)

ısabe

 • (Çoğulu: Asâib) Cemaat, topluluk.
 • Tıb: Yaraları sarmakta kullanılan bağ, yara bantı.
 • Başa sarılan ve şeâir-i İslâmiyeden olan sarık.

istigmam

 • Sarmak, sarılmak.

kamt

 • Kuş, dişisine cima etmek.
 • Doğan çocuğu beze sarmak.

kevr

 • Devretmek, dönmek.
 • Sarık sarmak. Tülbend sarmak.
 • Bir yerde toplanmış olan develer.
 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Mukül dedikleri darı cinsi.

muhasara / محاصره

 • Etraftan çevirmek. Kuşatmak. Düşmanı etraftan sarmak. Abluka etmek.
 • Sarma, kuşatma. (Arapça)
 • Muhasara etmek: Sarmak, kuşatmak. (Arapça)

muvaffak / موفق

 • Başarılı. (Arapça)
 • Muvaffak olmak: Başarmak, başarılı olmak. (Arapça)

muvaffak olmak

 • Başarmak.

rahk

 • Sarmak, istilâ etmek.

rasf

 • Oka kiriş sarmak.
 • Birbirine zammetmek.
 • Kaldırım döşemek.

tayy

 • Bükmek, sarmak, dürmek.
 • Kaldırmak.
 • Geçmek.
 • Açmak.
 • Çıkarmak. Bir haberi ketmetmek. Kasten açtırmak.
 • Atlama, üzerinden geçme.

teammüm

 • İmame sarmak, sarık sarmak.
 • Umumileşmek.

tekvir

 • Yuvarlaklaştırmak. Kıvırmak. Sarmak.
 • Toplamak. Cemolmak.
 • Başa sarık sarmak.
 • Sarmak, toplamak.

telahhi

 • Tülbendi çenesi altından sarmak.

tezmil

 • Gizlemek. Bir şeyi elbiseye sarmak. Esvaba sarınıp bürünmek.
 • Örtü.

vahdetü'ş-şuhud

 • "Allah'tan başka herşeyin unutkanlık perdesiyle örtülmesi" tarzında tasavvufî bir görüş; Allah'tan başka varlıkları nisyan (unutma) perdesine sarmak.

ve minellahi't-tevfik / ve minellahi't-tevfîk

 • Başarmak sadece Allah'tandır.