REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BAŞLAR --> REKLAM ENGELLEMEYİ GERİ ALMA KODU BURADA BİTER -->

LUGGAT
OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK

{ lügât . lügat . لغت }

Arapça ve Farsça yazımları, Osmanlıca okunuşları 
ve detaylı açıklamaları ile birlikte.

Arama yapmak istediğiniz kelimeyi girip
karşılığını bulmak istediğiniz "OSMANLICA ARA" ya da "TÜRKÇE ARA" butonlarına tıklayın.
Türkçe - Osmanlıca Sözlük'te Sari ifadesini içeren 404 kelime bulundu...

mu'anaka / mu'ânaka

 • İki kişinin birbirinin boynuna sarılması.

abluka

 • İtl. Etrafını sarıp hâriçle alâkasını kesme. Bahren muhasara, denizden kuşatma.

adem-i muvaffakiyet / عدم موفقيت

 • Başarısızlık.
 • Başarısızlık.

agel

 • Sarık.
 • Sarık.

ahte

 • Dışarı çıkarılmış, dışarı çekilmiş. (kılıç, bıçak gibi..) (Farsça)
 • Husyesi çıkarılmış hayvan. (Farsça)

akim bırakma / akîm bırakma

 • Sonuçsuz bırakma, başarısız kılma.

akim kalma / akîm kalma

 • Başarısız ve sonuçsuz kalma.

aklah

 • Sarı dişli.

alamet-i muvaffakiyet / alâmet-i muvaffakiyet

 • Başarı belirtisi, işareti.

alemdar-ı nebi / alemdâr-ı nebi

 • Peygamberimizin (A.S.M.) bayraktarı olan Hz. Ebu Eyyub-il-Ensarî (R.A.)

amaim / amâim

 • (Tekili: İmâme) Sarıklar, imâmeler.

amame / amâme

 • Sarık. Ammâme. Başa sarılan ve sünnet-i seniyye olan kisve.
 • Sarık.
 • Sarık.

anet

 • Günah. Zinâ .
 • Helâk.
 • Fesâd.
 • Meşakkat.
 • Kalb darlığı.
 • Hata. Galat.
 • Tıb: Kırılan bir kemiğin sarıldıktan sonra tekrar kırılması.

arız olma / ârız olma

 • İlişme, bulaşma; birşeyin aslından olmayıp o şeye dışarıdan gelip ilişme; sonradan ortaya çıkıp bulaşma, ilişme ortaya çıkma.

asaib

 • Cemaatler, tayfalar.
 • Başa sarılan sargılar, nesneler.

asb

 • Bağlamak.
 • Sağlam olarak dürmek.
 • İmâme, sarık.
 • Yemen'de yapılır bir nevi kumaş.
 • Firavun atı adı verilen bir deniz canavarının dişisi.
 • Kurumak.
 • Kızarmak.
 • Sarmaşık.
 • Sargı, bağ.
 • Mendil.

aseli / aselî

 • Bal gibi sarı renkte olan.
 • Yahudilerin ayırdedilmek için, omuzbaşlarına taktıkları sarı kumaş parçası.
 • Eskiden kullanılan bir kumaş çeşidi.

asfer / اصفر

 • Sarı, uçuk benizli. Soluk.
 • Kızıl.
 • Islık çalan.
 • Bomboş şey.
 • Sarı. (Arapça)
 • Soluk benizli. (Arapça)

avişen

 • Kekik otu. (Farsça)
 • Sarılma, sıyırarak çıkma. Saldırma. (Farsça)

bahar

 • Güzellik.
 • Güzel.
 • Papatya.
 • Ölçek.
 • Put, sanem.
 • Atılmış pamuk.
 • Tarçın, karanfil ve karabiber gibi güzel kokulu ve ısıtıcı tohumlar ki, bazı yiyecek ve içeceklere de karıştırılır.
 • Sığır gözü.
 • İyi kokulu bir sarı çiçek.

balgam

 • Solunum yolları tarafından salgılanan ve ağızdan dışarı atılan sümük, irin ve kan karışımı maddedir.
 • Eskiden bedende bulunduğu sanılan dört unsurdan biri.

başeng

 • Tohumluk olmak için saklanan sarı, iri hıyar, salatalık. (Farsça)
 • Asma üzerindeki üzüm salkımı. (Farsça)

basıka

 • Beyaz ve sâfi bulut.
 • Âfet, dâhiye.
 • Makbul bir cins sarı hurma.

beder

 • Hariç. Dışarı. Taşra. (Farsça)

bedihiyyat

 • (Tekili: Bedihî) Delil ve isbatına lüzum olmayan sarih ve açık şeyler.

belvaz

 • Çıkıntı. Duvardan dışarı doğru çıkan direğin ucu. (Farsça)

beşel

 • İki kimsenin birbiriyle tutuşması. İki şeyin birbirine sarılması. (Farsça)
 • Beşelîden masdarından emir ki; asıl, sarıl, mânâlarına gelir. (Farsça)

beydah

 • Sert başlı, haşarı at. (Farsça)

bezha'

 • Göğsü dışarı çıkıp arkası içeri giren kadın.

birun / bîrûn / بيرون

 • Dışarı, hârici, dış. (Farsça)
 • Fazla. (Farsça)
 • Dış. (Farsça)
 • Dışarı. (Farsça)

bitüm

 • Yerin altında bulunup sıvı ve sarımtırak veyahut katı ve kara bir durum ve renkte olan maddedir ki, asfalt yol yapılırken kullanılır.

bobin

 • Tel veya iplik sarılmaya mahsus silindir şeklinde makara. (Fransızca)

Bolşevik

 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.
 • Kongrede Lenin yanlıları çoğunlukta olduğu için Rusça "çoğunluk" anlamına gelen Bolşevik olarak, azınlıktaki Martov yanlıları da Menşevik olarak adlandırılacaktır.

  Kongreden sonra iki taraf arasında birleşme girişimleri olsa da birleşme gerçekleşmeyecek ve 1912 yılında kesin ayrım yaşanacaktır. Bolşevikler Ekim Devrimi ile iktidarı alacaklar ve Sovyetler Birliği’ni kuracaklardır. Lenin ve Martov yandaşları kongredeki durumlarına göre Rusça “bolshinstvo” (çoğunluk) ve “menshinstvo” (azınlık) olarak adlandırılırlar. Kongredeki delegeler sürekli olarak saf değiştirdikleri için birleşim başarısız olacak ve parti fiilen ikiye bölünecektir.

bün-i hisar / bün-i hisâr

 • Hisarın dibi.

burak-ı tevfik

 • Bir Cennet bineği olan Burak gibi, Allah'ın sür'atle başarıya ulaştırması.

burak-ı tevfik-i ilahiye / burak-ı tevfik-i ilâhîye

 • Allah'ın burak gibi hızlı olan başarı ihsanı.

bürufe

 • Mendil. (Farsça)
 • Sarık. (Farsça)
 • Kuşak, bel kuşağı. Forma. (Farsça)

buzra

 • Üst dudağın ortasından dışarı taşan et parçası.

cabir-ül-ensari / câbir-ül-ensarî

 • Câbir Bin Abdullah El-Ensarî (R.A.) da denir. Meşhur sahabelerdendir. Bizzat Resul-i Ekrem'den (A.S.M.) ilim ve feyiz almış ve zamanında Medine-i Münevvere'nin müftüsü olmuştur. En çok hadis rivayetiyle meşhur olan altı sahabeden biridir. 1540 hadis rivayet etmiştir. 19 gazada hazır bulunmuştur. Hic

cavers

 • Buğdaylar arasında biten bir cins sarı darı.

cebir

 • Zabtetmek. Zor. Kuvvet.
 • Bir şeyi ıslah ve tamir etmek, düzeltmek.
 • Bâtıl bir fırka.
 • Mat: Harflerle yapılan hesab.
 • Tıb: Fevkalâde ameliyat, kırık kemiği sarıp bütünlemek. Kırık veya çıkık uzva sarılan tahtalar.

cebire

 • Çıkık veya kırık olan bir uzva sarılan tahtalar.

cefnak

 • Gözleri büyük, rengi sarıya yakın bir kuşun adı.

cehre

 • Açıkta ve belli olan şeyler.
 • Pamuk ve ipek sarılan masura.

cerrare

 • Sarı renkte küçük ve zehirli akrep.

cürsun

 • Üzerine binâ yapmak için duvardan dışarı uzattıkları ağaç.

dahil / dahîl

 • İçerdeki yabancı; bir şeye sonradan gelip giren, dışarıdan giren.

dail

 • İçen. Şârib.
 • Mahvolan.
 • Zaif.

damacana

 • Su veya başka sıvıları taşımaya mahsus dar ağızlı, şişkin gövdeli çoğu hasırla sarılı veya sepetli büyük şişe.

damengir / dâmengîr / دامن گير

 • Davacı, şikayetçi. (Farsça)
 • Eteğe sarılan. (Farsça)

def-i tabii / def-i tabiî

 • Bünyede ve içte olan şeyi, fıtrî ve normal şekilde dışarı atmak.

destar / destâr / دستار

 • Sarık, imâme, başa sarılan tülbent. (Farsça)
 • Sarık. (Farsça)

destar-ı hümayun

 • Pâdişah sarığı.

destarbend

 • Sarık saran, sarıklı. (Farsça)

devam-ı afiyet ve muvaffakiyet / devam-ı âfiyet ve muvaffakiyet

 • Sağlık, selâmet ve başarının devamı.

düzd

 • (Çoğulu: Düzdân) Sârık, hırsız. (Farsça)

ecr

 • (Çoğulu: Ücur) Bir iş, bir hizmet mukabilinde verilen şey.
 • Ahirete aid mükâfat, hayır ceza.
 • Ücret, mukabil, karşılık. Sevab.
 • Tıb: Kırılan bir uzvun sarılması.

efanin

 • (Tekili: Üfnûn) Değişiklikler.
 • İşler, şartlar, hâller.
 • Sarmaşık gibi birbirine sarılmış sık ağaç dalları.

ehl-i dünya / ehl-i dünyâ

 • Âhireti unutup, dünyâya sarılanlar. Dünyâya düşkün olanlar.

ekfan

 • (Tekili: Kefen) Kefenler, ölülerin sarıldıkları bezler.

ekid

 • Sağlam, metin, muhkem.
 • Sarih, kesin, açık, kat'i, muhakkak. Kuvvetli, te'kidli.

emraz-ı sariye / emraz-ı sâriye

 • Geçici, bulaşıcı, sâri hastalıklar.

Emzik / Bibs / Kidful

 • About Page template By Adobe Dreamweaver CC
  sample

  Bibs Kauçuk Emzik


  Söz konusu emzik olunca, BIBS Colour gerçek bir klasik. Yaklaşık 40 yıldır Danimarka'da tasarlanıp üretilen BIBS Colour emzikler, %100 doğal kauçuk ucuyla, hava akışı sağlayan delikleri ve cilt tahrişini önlemek için geliştirilen hafif eğimli yapısı ile gerçek bir efsane! BIBS Colour, yuvarlak ve yumuşak kauçuk uç kısmı ile anne memesine en yakın forma sahip olduğundan, çocuklar tarafından kolay kabul ediliyor. Anne memesini taklit ederek, emiş sırasında hava akışı sağlıyor. Ultra hafif ve sağlam yapısı ile bebeğinizi yormuyor. BPA, PVC ve phthalates gibi zararlı maddeler içermiyor ve dünyaca geçerli EN 1400 standardına göre üretiliyor. Hiçbir emzik markasında göremeyeceğiniz kadar fazla renk çeşitine sahip olan BIBS Colour, klasikleşen zamansız tasarımı ve elegant duruşu ile tasarım ve işlevselliği birleştiriyor. BIBS Colour, bir emzikten beklenen tüm detaylara sahip olmasının yanısıra; bir emzikten beklenmeyen güzellikte tasarımı ile, tüm dünyada hem anneleri hem çocukları kendine hayran bırakıyor…

  https://www.kidnkind.com/bibs

sample

Kidful Bitkisel Boyalı Emzik Askısı


KIDFUL Emzik Askıları, çocuk ürünlerinde kullanıma uygun olan, en kaliteli %100 gerçek deriler kullanılarak EN 12586 standartlarına göre üretilir. KIDFUL'un organik serisinde kullanılan boyalar tamamen bitkiseldir ve kimyasal madde içermez. KIDFUL'un özel olarak üretilen metal klipsi kurşun ve krom içermez. Metal klipsin kıyafetlere zarar vermemesi için, klips içerisinde plastik aparatı bulunur. KIDFUL emzik askısını, güçlü lastik ve güçlü bağlantı yapısı ile, uzun seneler yıpranma sorunu yaşamadan kullanabilirsiniz...
https://www.kidnkind.com/kidful


Kidnkind Emzik Anne Bebek ve Tekstil Ürünleri Ticaret Limited Şirketi


Web sitesi :www.kidnkind.com

Telefon : 0(216) 606 21 06

(www.kidnkind.com)

envar-ı tevfik-i ilahi / envâr-ı tevfik-i ilâhî

 • Allah'ın yardımı ve başarıya ulaştırmasındaki nurlar.

erkan

 • Sarılık denilen bir hastalık çeşidi.
 • Ekini ifsâd eden âfet.

ersusa

 • Şeair-i İslâmiyeden olan ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan kavuk, büyük sarık.

eşkar

 • Mavi gözlü ve sarı tenli kimse.
 • Yelesi ve kuyruğu kırmızı olan sarı at.

esra'

 • Daha çabuk. Pek çabuk. Çok sür'atli. Çok seri.
 • (Çoğulu: Esâri) Asma filizi.
 • Başı kırmızı, gövdesi beyaz olup, kum içinde bulunan bir böcek.

eyyub-ül ensari / eyyûb-ül ensarî

 • (Bak: Ebu Eyyub-ül Ensarî)

ezhab

 • (Tekili: Zeheb) Yumurta sarıları.
 • Altunlar.

fart

 • Aşarılık.

fazl-ı tevfik

 • İhsan ettiği başarı nimeti.

felence

 • Hoş kokulu sarı renkli bir tohumdur. Yemen'den gelir.
 • Besbâse yaprağı.

fergand

 • Fena koku, kokmuş. (Farsça)
 • Sarıldığı ağacı kurutan bir cins sarmaşık. (Farsça)

fevz-i azim / fevz-i azîm

 • Büyük kurtuluş, büyük selamet, büyük başarı.

fikr-i muzmer

 • Gizli kalmış ve dışarı vurulmamış fikir.

fuku'

 • (Çoğulu: Faki) Çok sarı olmak.
 • Safi olmak.

fütuhatlı

 • Fetihli, zaferli, başarılı.

galibane / galibâne

 • Başarılı ve üstün olarak.

gine / gîne

 • Leşten akan murdar sarı su.

girde

 • Yuvarlak, değirmi. (Farsça)
 • Evvelce yahudilerin, müslümanlardan ayırd edilebilmeleri için, omuzlarına diktikleri sarı renkte bir parça. (Farsça)
 • Açılmış yufka. (Farsça)
 • Yuvarlak yastık. (Farsça)
 • Gr: Bütün, hepsi, tamamı. (Farsça)

gülubend

 • Boyna sarılan sargı, boğaz sargısı. (Farsça)

habr

 • (Çoğulu: Ehbâr) Alim ve sâlih kimse. Bilgili. Ehl-i ilim.
 • Ferahlık.
 • Nimet, vüs'at.
 • Refah, sürur.
 • Tıb: Dişlerin beyazına ârız olan sarılık.

habs

 • Hapis, alıkoyma, bir yere kapatıp dışarı çıkarmama. Salıvermeme.
 • Zaptetme, tutma.

haddam

 • Muvaffakiyetli kişi.
 • İşlerinde başarılı ve becerikli kimse.
 • Çalışkan ve gayretli olan.
 • Hademe, hizmetçi.

halas

 • Üzüm ağacına benzer bir ağaç (yanındaki ağaca sarılır gider; hoş kokusu vardır; akik gibi taneleri olur.)

haledar / hâledar

 • Halelenmiş; etrafı parlak ışık gibi çevrilip sarılmış.

haric / hâric

 • Dış, dışarı, dışarıdan.

hariç / hâriç

 • Dışarı.

haric / hâric / خارج

 • Dış, dışarı. (Arapça)

hariç cereyan

 • Dışarıdan (hasımlardan) gelen akım.

haricen / hâricen / خارجا

 • Dışarıdan.
 • Dıştan, dışarıdan. (Arapça)

harici / haricî

 • Dışarıya âit olan. İçeriye âit olmayan. Dış ile alâkalı. Ecnebiye âit.
 • Zorba ve âsi olan.
 • Seyyid olmadığı halde seyyidlik iddia eden.
 • Vaktiyle Hazret-i Ali Kerremallâhü veche'ye âsi olan fırka-i dâlle ashabından herbiri.

hariciye / خارجيه

 • Dışa bağlı, dışarıya ilişkin. (Arapça)
 • Dışişleri bakanlığı. (Arapça)

hariçte

 • Dışarıda.

hariçteki

 • Dışarıdaki.

hariçten

 • Dışarıdan.

harık-ı ade / hârık-ı âde

 • Âdeti yırtan, âdetin dışarısında, hârikulâde.

havzan

 • Sarı çiçekli, güzel kokulu bir çiçek. Nilüfer çiçeği.
 • Tarhun otu.

heyz

 • Kırık kemik sarılıp ovulduktan sonra tekrar kırmak.

hıçkırık

 • t. Fazla yemekten ve asabi sebeplerden diyaframın kasılması ve akciğerlerdeki havanın şiddetli ve gürültülü bir şekilde dışarı atılması.
 • Boğaz tıkanacak surette ve derinden iç çekerek ağlama.

hınna

 • Kına. Saça, sakala veya kadınların, parmaklarının uçlarına sürdükleri sarımtırak pembe boya ve bunun esası olan toz.

horasani / horasanî

 • Horasana ait. Horasanlı. (Farsça)
 • Sarıktan daha büyük görünen hoca kavuğu. (Farsça)

hüdüb

 • (Çoğulu: Ehdâb) Sarık.
 • Kirpik, müjgân.
 • Havlu, el silmeye mahsus pamuklu bez.
 • Minder kenarında olan püskül.

hümam

 • Himmetli. Bir işe sıkı sıkıya sarılıp o işi bitiren. Sahi ve civanmerd.
 • Aslan.
 • Büyük ve sağlam.

huruc / hurûc

 • Çıkma. Dışarı çıkma, çıkış.
 • Ayaklanma, isyan etmek.
 • Çıkma, çıkış, dışarı çıkma.
 • Yevm-i hurûc: Kıyamet günü.

i'timad-ı nefs / i'timâd-ı nefs

 • Nefse güvenmek, bir iş için lâzım olan çalışmaları ve sebeplere yapışmayı bırakarak o işi başarırım diye kendine güvenmek.

i'timam

 • (İtimam) Başına sarık sarmak.
 • Ortalık yeşillenmek.
 • Miğfer giymek.

i'tinak

 • (Unk. dan) Birbirlerinin boyunlarına sarılma.
 • Kucaklama.
 • Sıkıca kavrayıp alma.

ibşas

 • Bazı bitkilerin veya çiçeklerin birbirine sarılıp karışması.

idhalat / idhâlât

 • Dışarıdan alımlar, ithalat.

iftihar madalyası

 • Padişaha sadakat gösterenlere, tarım ve san'atın ilerlemesine çalışanlara, yangın ve sâri hastalık anında devlet ve millete büyük hizmetleri dokunanlara verilmek üzere II. Abdülhamid'in irade-i seniyesiyle altın ve gümüşten olmak üzere çıkarılan madalya. (1886 ve 1887) Madalyanın ön yüzünde yukarı k

iğtita'

 • Örtünme, bir şeye sarınma.

ihata / ihâta / احاطه

 • Etrafından çevirmek, kuşatmak, içine almak. Kuşatılmak, sarılmak.
 • Geniş bilgi ile anlamak, tam kavramak.
 • Kavrama. (Arapça)
 • Kuşatma, sarma. (Arapça)
 • İhâta edilmek: Çevrelenmek, sarılmak, kuşatılmak. (Arapça)
 • İhâta etmek: (Arapça)
 • Kavramak. (Arapça)
 • Kuşatmak, sarmak. (Arapça)

ihrac / ihrâc

 • Çıkarmak. Dışarı atmak. Fazla malı başka memlekete göndermek. İstifade için meydana koymak.
 • İhraç, çıkarma, dışarı atma.

ihracat / ihrâcât / اِخْرَاجَاتْ

 • Dışarıya mal satma.
 • Dışarı çıkarmalar.

ilel-i sariye / ilel-i sâriye

 • Tıb: Bulaşıcı hastalıklar. Sâri illetler.

ılgam

 • Sıcak mevsimlerde çöl veya ovalarda buharın yayılmasıyla uzaktan su gibi göüren yer. Serap, pusarık.

ılgımsalgım

 • Sıcak mevsimlerde çöl veya ovalarda, buharın yayılmasıyla uzaktan su gibi görünen yer. Serap, pusarık.

ilmiye kıyafeti

 • İlmiye mensublarının giyiniş tarzları. İlmiye kıyafeti; şalvar, cübbe ve sarıktı. Bununla birlikte ilmiye mensublarının kıyafetlerinde bazı değişiklikler de vardı. Orta derecedekiler cübbe ile sokağa çıktıkları halde üst tabakayı teşkil eden ricâl kısmı, lata yahut biniş giyerlerdi. Ayrıca ilmiyenin

iltifaf

 • Örtünme, sarınma.
 • Çiçeklerin katmerleşmesi.

iltihaf

 • (Lihaf. dan) Sarılıp bürünme. Örtünme.

iltiva

 • Burulmak.
 • Kıvrılmak, bükülmek.
 • Sarılıp birbirine dolaşmak.
 • Dalgalanma.
 • Eğri durma.
 • Nehrin dolaşıklı bir yatağı olma.

iltizam-ı hak

 • Hakka sarılma ve bağlanma.

iltizam-ı hikem

 • Hikmetlere sarılma, hikmetlere bağlılık.

iltizam-ı taraf-ı muhalif

 • Muhalif tarafı destekleme, karşı tarafın fikirlerine sarılma.

iltizam-perverane

 • Bağlanarak, sarılarak.

imame / imâme

 • İslâma mahsus baş kisvesi olan sarık. Zırhlı külâh.
 • Çubuk ve sigaralığın başına takılan ağızlık.
 • Tesbihin başındaki ve ipin iki ucu içinden geçen uzunca tane.
 • Sarık, tesbih başı.
 • Sarık.
 • Eskiden müslümanların başlarına sardığı, bugün ise, sadece din görevlilerinin namaz kıldırırken ve dînî vazîfeleri yerine getirirken giydikleri başlık üzerine sarılan sarık.
 • Tesbîhin ucundaki uzun tâne.

imlisi / imlisî

 • Hırsız, sârık.

imtira'

 • Çıkarma, ihrac etme, dışarı atma.
 • Şüphelenme, kuşkulanma.
 • Tereddüt, mütereddidlik, kararsızlık.

imtiyaz madalyası

 • 2. Abdülhamid'in 11/10/1885 tarihli emriyle devlet ve memleket yararına hizmet edenlere, vazifeyle gönderildikleri yerde başarı gösterenlere verilmek üzere çıkarılan madalya. Altun ve gümüşten olmak üzere iki çeşit olan bu madalyaların ön yüzünde II. Abdülhamid'in "Elgazi" tuğrası, bunun altında sal

ınak

 • Kucaklaşıp sarılma, muânaka.

inak

 • Birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma.

inayet ve tevfik-i ilahiye / inayet ve tevfik-i ilâhiye

 • Allah'ın özel yardımı ve başarıya ulaştırması.

intıva

 • Dürülmek ve cem' olmak. Bükülmek ve katlanıp sarılmak.

irha-i imame

 • "Sarığı gevşetme" Kaygısız, endişesiz olma.

irkan

 • Kına yakma, kına sürme.
 • Safran ağacı, kızılağaç.
 • Tıb: Sarılık hastalığı.

irtişaf

 • Emerek ve azar azar içme.
 • Tıb: Vücudun her hangi bir yerinde toplanan suyun, dışarı atılması.

ısabe

 • (Çoğulu: Asâib) Cemaat, topluluk.
 • Tıb: Yaraları sarmakta kullanılan bağ, yara bantı.
 • Başa sarılan ve şeâir-i İslâmiyeden olan sarık.

ısfirar

 • Sararmak. Sarı olmak.

iskete

 • Güzel ve çok öten sarı kanatlı bir cins küçük kuş.

ısparçana

 • Halatın üzerine sarılmış olan ip.
 • Halatın yapıldığı bükmelerin herbiri.

isparçene

 • İtl. Halatın üzerine sarılan kendir ve ip.
 • Halatı meydana getiren üç boy bükmenin beheri.

istidrac / istidrâc

 • Derece derece yükselme, hayırsız başarı.

istigmam

 • Sarmak, sarılmak.

ıtrah

 • (Tarh. dan) Çıkarma, tarhetme, dışarı atma.

izale

 • Halsiz bırakma.
 • Uzun etekli elbise.
 • Kadın yaşmağını açma.
 • Sarığın ucunu uzatma.

kaide-i külliye

 • Açık ve sarih olan kaide ve hüküm. Herşey hakkında tatbik edilebilen, umumi kaide.

kaide-i külliyye

 • Açık, sarih olan hükümler, genel kurallar.

kalah

 • Diş sarılığı.
 • Sarık uzunluğu.

kaleb

 • Dudak dışarıya sarkmak.

kalensüve

 • Üzerine sarık sarılarak başa giyilen külâh.
 • Mantarın başlığı, tablası.

kasire

 • Evinde hapsedilip dışarı çıkartılmayan kadın.

kefen

 • Vefât eden kimsenin yıkandıktan sonra sarılarak defnedildiği beyaz bez parçaları.

kefen-i farz

 • Erkek veya kadının vefât ettiğinde sarılarak örtüldüğü bezlerden bir parçası. Buna kefen-i zarûret (lâzım olan kefen) de denir.

kefenpuş

 • Kefene sarılmış. Kefenlenmiş. (Farsça)

kefiye

 • Başa sarılan ve omuzların üzerine kadar gelen, uçları püsküllü ince ipek örtülü kumaş.

kerkeç

 • Eskiden muhasara olunan kaleleri tazyik etmek ve top ve tüfekle dövmek için dışarısına yapılan kule ve tabyalar.

kevr

 • Devretmek, dönmek.
 • Sarık sarmak. Tülbend sarmak.
 • Bir yerde toplanmış olan develer.
 • Çokluk, bolluk, ziyadelik.
 • Mukül dedikleri darı cinsi.

kibriti / kibritî

 • Kükürtle alâkalı.
 • Kükürt renginde olan. Açık sarı rengi.

kımat

 • Örtü, sargı. Sarılacak bez. Beşik bağırdağı.
 • Keserken koyunun ayağını bağlamada kullanılan ip.

kiraz

 • Rahmin, kabul ettikten sonra yine dışarı döktüğü meni.

küfrü iltizam etme

 • Küfre sarılma, küfür tarafını tutma.

kut'ül amare / kut-ül amare / كوتول امار

 • Kut'ül Amare ne demektir?

  Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusu'nun Komutanlığı'na atanarak 5 Aralık'ta Bağdat'a varan Mareşal Colmar Freiherr von der Goltz Paşa'nın emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Miralay (Albay) 'Sakallı' Nurettin Bey'in birlikleri 27 Aralık'ta Kut'u kuşattı. İngilizler Kut'u kurtarmak için General Aylmer komutasındaki kolorduyla hücuma geçti ancak, 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh Saad Muharebesi'nde 4.000 askerini kaybederek geri çekildi. Bu muharebede 9. Kolordu Komutanı Miralay 'Sakallı' Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük olan amcası Mirliva Halil Paşa (Kut) getirildi.

  İngiliz Ordusu, 13 Ocak 1916 tarihli Vadi Muharebesi'nde 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. Bu yenilgiden dolayı General Aylmer azledilerek yerine General Gorringe getirildi.

  Kut'ül Amare zaferinin önemi

  Kût (kef ile) veya 1939’dan evvelki ismiyle Kûtülamâre, Irak’ta Dicle kenarında 375 bin nüfuslu bir şehir. Herkes onu, I. Cihan Harbinde İngilizlerle Türkler arasında cereyan eden muharebelerden tanır. Irak cephesindeki bu muharebeler, Çanakkale ile beraber Cihan Harbi’nde Türk tarafının yüz akı sayılır. Her ikisinde de güçlü düşmana karşı emsalsiz bir muvaffakiyet elde edilmiştir.

  28 Nisan 1916’da General Townshend (1861-1924) kumandasındaki 13 bin kişilik İngiliz ve Hind askerlerinden müteşekkil tümenin bakiyesi, 143 günlük bir muhasaradan sonra Türklere teslim oldu. 7 ay evvel parlak bir şekilde başlayan Irak seferi, Basra’nın fethiyle ümit vermişti. Gereken destek verilmeden, tecrübeli asker Townshend’den Bağdad’a hücum etmesi istendi.

  Bağdad Fatihi olmayı umarken, 888 km. yürüdükten sonra 25 Kasım 1915’de Bağdad’a 2 gün mesafede Selmanpak’da miralay Nureddin Bey kumandasındaki Türk ordusuna yenilip müstahkem kalesi bulunan Kût’a geri çekildi. 2-3 hafta sonra takviye geleceğini umuyordu. Büyük bir hata yaparak, şehirdeki 6000 Arabı dışarı çıkarmadı. Hem bunları beslemek zorunda kaldı; hem de bunlar Türklere casusluk yaptı.

  Kût'a tramvayla asker sevkiyatı

  İş uzayınca, 6. ordu kumandanı Mareşal Goltz, Nureddin Bey’in yerine Enver Paşa’nın 2 yaş küçük amcası Halil Paşa’yı tayin etti. Kût’u kurtarmak için Aligarbi’de tahkimat yapan General Aylmer üzerine yürüdü. Aylmer önce nisbî üstünlük kazandıysa da, taarruzu 9 Mart’ta Kût’un 10 km yakınında Ali İhsan Bey tarafından püskürtüldü.

  Zamanla Kût’ta kıtlık baş gösterdi. Hergün vasati 8 İngiliz ve 28 Hindli ölüyordu. Hindliler, at eti yemeği reddediyordu. Hindistan’daki din adamlarından bunun için cevaz alındı. İngilizler şehri kurtarmak için büyük bir taarruza daha geçtiler. 22 Nisan’da bu da püskürtüldü. Kurtarma ümidi kırıldı. Goltz Paşa tifüsten öldü, Halil Paşa yerine geçti. Townshend, serbestçe Hindistan’a gitmesine izin verilmesi mukabilinde 1 milyon sterlin teklif etti. Reddedilince, cephaneliği yok ederek 281 subay ve 13 bin askerle teslim oldu. Kendisine hürmetkâr davranıldı. Adı ‘Lüks Esir’e çıktı. İstanbul’a gönderildi. Sonradan kendisine sahip çıkmayan memleketine küskün olarak ömrünü tamamladı.

  Böylece Kûtülamâre’de 3 muharebe olmuştur. İngilizlerin kaybı, esirlerle beraber 40 bin; Türklerinki 24 bindir. Amerikan istiklâl harbinde bile 7000 esir veren İngiltere, bu hezimete çok içerledi. Az zaman sonra Bağdad’ı, ardından da Musul’u ele geçirip, kayıpları telafi ettiler. Kût zaferi, bunu bir sene geciktirmekten öte işe yaramadı.

  Bu harbin kahramanlarından biri Halil Paşa, Enver Paşa’nın amcası olduğu için; diğer ikisi Nureddin ve Ali İhsan Paşalar ise cumhuriyet devrinde iktidar ile ters düştüğü için yakın tarih hafızasından ustaca silindi. 12 Eylül darbesinden sonra Ankara’da yaptırılan devlet mezarlığına da gömülmeyen yalnız bunlardır.

  Binlerce insanın kaybedildiği savaş iyi bir şey değil. Bir savaşın yıldönümünün kutlanması ne kadar doğru, bu bir yana, Türk-İslâm tarihinde dönüm noktası olan çığır açmış nice hâdise ve zafer varken, önce Çanakkale, ardından da bir Kûtülamâre efsanesi inşa edilmesi dikkate değer. Kahramanları, yeni rejime muhalif olduğu için, Kûtülamâre yıllarca pek hatırlanmadı. Gerçi her ikisi de sonu ağır mağlubiyetle biten bir maçın, başındaki iki güzel gol gibidir; skora tesiri yoktur. Hüküm neticeye göre verilir sözü meşhurdur. Buna şaşılmaz, biz bir lokal harbden onlarca bayram, yüzlerce kurtuluş günü çıkarmış bir milletiz.

  Neden böyle? Çünki bu ikisi, İttihatçıların yegâne zaferidir. Modernizmin tasavvur inşası böyle oluyor. Dini, hatta mezhebi kendi inşa edip, insanlara doğrusu budur dediği gibi; tarihi de kendisi tayin eder. Zihinlerde inşa edilen Yeni Osmanlı da, 1908 sonrasına aittir. İttihatçıların felâket yıllarını, gençlere ‘Osmanlı’ olarak sunar. Bu devrin okumuş yazmış takımı, itikadına bakılmadan, münevver, din âlimi olarak lanse eder. Böylece öncesi kolayca unutulur, unutturulur.

  Müşir İbrahim Edhem Paşa’nın oğlu Sakallı Nureddin Paşa (1873-1932), sert bir askerdi. Irak’ta paşa oldu. Temmuz 1920’de Ankara’ya katıldı. Fakat karakterini bilen M. Kemal Paşa, kendisine aktif vazife vermek istemedi. Merkez kumandanı iken Samsun’daki Rumları iç mıntıkalara sürgün ettiği esnada çocuk, ihtiyar, kadın demeden katliâma uğramasına göz yumdu. Bu, milletlerarası mesele oldu. Yunanlılar, bu sebeple Samsun’u bombaladı. Nureddin Paşa azledildi; M. Kemal sayesinde muhakemeden kurtuldu. Sonradan Kürtlerin de iç kısımlara göçürülmesini müdafaa edecektir. Batı cephesinde, kendisinden kıdemsiz İsmet Bey’in maiyetinde vazife kabul etti. İzmir’e girdi. Bazı kaynaklarda İzmir’i ateşe verdiği yazar. I. ordu kumandanı olarak bulunduğu İzmit’te, Sultan Vahîdeddin’in maarif ve dahiliye vekili gazeteci Ali Kemal Bey’i, sivil giydirdiği askerlere linç ettirdi; padişaha da aynısını yapacağını söyledi. Ayağına ip takılarak yerlerde sürüklenen cesed, Lozan’a giden İsmet Paşa’nın göreceği şekilde yol kenarına kurulan bir darağacına asılarak teşhir edildi. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’da bir fedainin vursa kahraman olacağı bir insanı, vuruşma veya mahkeme kararı olmaksızın öldürmeyi cinayet olarak vasıflandırıp kınadı. M. Kemal’e gazi ve müşirlik unvanı verilmesine içerleyen Nureddin Paşa iyice muhalefet kanadına geçti. 1924’de Bursa’dan müstakil milletvekili seçildi. Asker olduğu gerekçesiyle seçim iptal edildi. İstifa edip, tekrar seçildi. Anayasa ve insan haklarına aykırılık cihetinden şapka kanununa muhalefet etti. Bu sebeple antikemalist kesimler tarafından kahraman olarak alkışlanır. Nutuk’ta da kendisine sayfalarca ağır ithamlarda bulunulur, ‘zaferin şerefine en az iştirake hakkı olanlardan biri’ diye anılır.

  Halil Kut (1882-1957), Enver Paşa’yı İttihatçıların arasına sokan adamdır. Sultan Hamid’i tevkife memur idi. Askerî tecrübesi çete takibinden ibaretken Libya’da bulundu. Yeğeni harbiye nazırı olunca, İran içine harekâta memur edildi. Irak’taki muvaffakiyeti üzerine paşa oldu. Bakü’yü işgal etti. İttihatçı olduğu için tutuklanacakken, kaçıp Ankara hareketine katıldı. Rusya ile Ankara arasında aracılık yaptı. Sonra kendisinden şüphelenilince, Almanya’ya kaçtı. Zaferden sonra memlekete dönüp köşesine çekildi. Politikaya karışmadı.

  Ali İhsan Sâbis (1882-1957), Sultan Hamid’i tahttan indiren Hareket Ordusu zâbitlerindendi. Çanakkale, Kafkasya’da bulundu. Irak’ta paşalığa terfi etti. İttihatçı olduğu için Malta’ya sürüldü. Kaçıp Ankara hareketine katıldı. I. batı cephesi kumandanı oldu. Cephe kumandanı İsmet Bey ile anlaşmadı; azledilip tekaüde sevkolundu. M. Kemal’e muhalif oldu. Nazileri öven yazılar yazdı. 1947’de devlet adamlarına yazdığı imzasız mektuplar sebebiyle 15 seneye mahkûm oldu. 1954’te DP’den milletvekili seçildi. Hatıraları, Nutuk’un antitezi gibidir.

kuvve-i amile / kuvve-i âmile

 • İş yapan kuvvet. İnsan rûhuna âit iki kuvvetten birisi olan, fâideli ve başarılı işlerin yapılmasını sağlayan bilici kuvvetlerle edinilen bilgilere göre iş yapan kuvvet.

lass

 • (Çoğulu: Lüsus-Elsâs) Hırsız, sârık.

layıha / lâyıha

 • Düşünülen veya tasavvur edilen bir şeyin yazılması. Tasarı.
 • Tasarı.

layiha / lâyiha / لایحه

 • Tasarı. (Arapça)

layıha-i kanuniye / lâyıha-i kanuniye

 • Huk: Henüz tasdik edilmemiş kanun tasarısı.

leff-ü neşr

 • Sarıp bağlama ve çözüp yayma. Birkaç isim yazdıktan sonra onların her birine ait özellik veya görevleri ayrıca sıralama. Bu sıralama isimlerin sırasına uygun sırada olursa "mürettep" adını alır. Olmazsa "müşevveş" adını alır.

lefif

 • Sarılmış, dürülmüş.
 • Gr: Kökü üç harfli olduğunda iki harfi "elif" veya "yâ" nın yan yana olduğu kelime.

lehs

 • Nefesi kesilip dili dışarı çıkarma.

levayih / levâyih / لوایح

 • Tasarılar. (Arapça)

levg

 • Ağızda bir cismi çiğneyip sonra dışarı tükürmek.
 • Yalamak.

lifafe

 • (Çoğulu: Lefâif) Sargı.
 • Kefen. Ölünün sarıldığı bez katlarının herbiri.
 • Bazı çiçeklerin etrafını çeviren değişik yapraklar.

lihaf

 • (Çoğulu: Lühuf) Örtünecek ve sarınılacak şey.
 • Yorgan. Sargı.
 • Kabuk, zar.

lita / lîta

 • (Çoğulu: Lit) Kamış kabuğu.
 • Karnın dışarısındaki derisi.

luss

 • (Çoğulu: Lüsus-Elsâs) Hırsız, sârık.

lüsus

 • (Tekili: Luss) Hırsızlar, sârıklar.

maani-i sanevi / maanî-i sânevi

 • İkinci derecedeki mânâlar. İşarî, mecazî, remzî mânâlar gibi.

maçin

 • Çin'e tâbi, Doğu Türkistan tarafındaki çöllerde ve Târim nehrinin güneybatısındaki dağlarda oturan Türk milletinden bir kavimdir ve simaca Moğol ile Aryâ cinslerinden mürekkeb oldukları anlaşılıyor. İçlerinde sarı saçlı ve mavi gözlü adamlar dahi bulunuyorsa da lisan bakımından Doğu Türkistan'ın aha

madalya

 • Başarılı kimselere takılan madeni nişan.

mahrec

 • Dışarı çıkacak, çıkılacak kapı.
 • Ağızdan harflerin çıktığı yer.

mal

 • "Süren, sürülen, sarılan, takılan" anlamlarıyla terkibler yapılmada kullanılır. (Meselâ: Pâymal: Ayak altında çiğnenen) (Farsça)

mana mertebeleri

 • Kur'an-ı Kerim'deki âyetlerin anlaşılmasında bilinen muhtelif ma'nâlar. Zâhirî, bâtınî, sarihî, harfî, ismî, işarî, remzî, mecazî, mefhumî, riyazî mânâlar gibi.

manşet

 • Bir gazetede ilk sayfanın en üst kısmındaki büyük puntolu başlık. (Fransızca)
 • Bir gömleğin kol kısmına geçirilen ve elbisenin kolundan dışarı çıkan kumaş parçası. (Fransızca)

manzara

 • Dışarıyı görecek pencere.

masarif

 • (Tekili: Masraf) Sarfiyatlar, masraflar. (Masârifât da denir.)

masarifat

 • (Tekili: Masârif) Masraflar, giderler. Harcanan paralar.

mason

 • "Masonluk" denilen kökü dışarıda gizli ve tehlikeli bir örgütün üyesi, islâm düşmanı.

matviyyen

 • Sarılı olduğu halde. Dürülerek. Kıvrılarak.

maunet

 • Yardım. İmdat.
 • Azık. Yol yiyeceği.
 • Cenab-ı Hakk'ın salih kullarına olan imdadı, inayeti.
 • Huk: Masarif.

mazruf

 • Zarflanan. Sarılıp muhafaza edilen. Zarfa konan.

medfu'

 • Dışarı çıkarılmış, def olunmuş, kovulmuş.
 • Verilmiş, vezneden çıkarılmış.

medfuat

 • (Tekili: Medfu') Defedilip dışarı çıkarılmış olanlar.
 • Sarfedilmiş ve verilmiş paralar. Harcanan veya kasadan çıkan paraların, hesap defterinde kaydedildiği hâne.

mef'ul-ü sarih

 • Doğrudan doğruya mef'ul demektir. Bir harf-i cerle ifâde olunmaz. "Nuri dalı kırdı" cümlesinde "dal" mef'ul-ü sarihtir. "Nuri daldan düştü" dersek, bunu arapça ifâde için (min) harf-i cerri ile söyleyebiliriz. İşte böyle harf-i cerle söylenen mef'ullere, "mef'ul-ü gayr-i sarih" denir. Bunlar mef'uld

meharic

 • (Tekili: Mahrec) Mahreçler. Dışarı çıkacak şeyler.

melahif

 • (Tekili: Milhaf ve Milhafe) Sarınacak veya bürünecek şeyler. Yorganlar.

melfuf / melfûf / مَلْفُوفْ

 • Sarılı. Bir mektup veya bir şey içine konulmuş olan.
 • Bir şeye ek olarak sarılmış.
 • Sarılı.

melfufen

 • Sarılı olarak. Melfuf olarak. Leffen, ekli olan şey.
 • Sarılı olarak iliştirerek.

meni / menî

 • Yerinden şehvetli (lezzetli) veya şehvetsiz olarak kopup, ayrılıp, erkekten koyu beyaz, kadından akıcı sarı olarak gelen sıvı.

meny

 • Meniyi dışarı getirmek.
 • Takdir etmek.
 • Okumak.
 • Hükmetmek.

mertebe-i muvaffakiyet

 • Başarı derecesi.

meşaviz / meşavîz

 • (Tekili: Mişvâz) Sarıklar.

mesih / mesîh

 • Îsâ aleyhisselâmın isimlerinden.
 • Kıyâmete yakın yeryüzünde çıkacağı bildirilen, son derece kıvırcık saçlı, gözü dışarı fırlamış kâfir bir genç olan Deccâl'e verilen isim.

mesrah

 • (Çoğulu: Mesârih) Çayırlık, otlak, mer'a.

mesrebe

 • (Çoğulu: Mesârib) Deve ve koyun sürülerinin çayırlık, mer'a, otlakları.
 • Vücudda karından göğüse kadar olan kıllı yer.

meşrebe

 • (Çoğulu: Meşârib) Maşrapa.

mevali / mevalî

 • Efendiler.
 • Azad edilmiş köleler.
 • Azad edenler.
 • Mevleviyyet pâyesine ulaşmış sarıklı âlimler.
 • Dost ve komşular.
 • Yardımcılar.

miftahu'n-nusret / miftâhu'n-nusret

 • Başarı ve zaferin anahtarı.

mihmandar-ı nebevi / mihmandâr-ı nebevî

 • Peygamber Efendimizi (a.s.m.), evine misafir eden, Ebu Eyyûb el-Ensariye verilen ünvan.

mimar / mîmar

 • Bina tasarımcısı.

minallahi't-tevfik / minallahi't-tevfîk

 • Tevfik, başarı sadece Allah'tandır.

mısgar

 • Sarı yüzlü.

mısram

 • (Çoğulu: Mesârim) Orak.

mişrat

 • (Çoğulu: Meşârit) Keskin bıçak.

mişvaz

 • Sarık.

mızfar

 • Zafer kazanan. Galib. olan. Asma çubuğuna sarmaşık gibi sarılan filiz.

mu'di / mu'dî

 • Sirâyet edici, bulaşıcı, sâri.

mu'tenik

 • Birinin boynuna sarılan.

muammem

 • Başı sarıklanmış. İmamelenmiş. Sarıklı olan.

muanaka / muânaka

 • Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma.
 • Birbirinin boynuna sarılma, kucaklaşma.
 • Sarılma.

muanık

 • Birbirinin boynuna sarılan. Kucaklaşan.

muanik

 • (Unk. dan) Birbirinin boynuna sarılan, kucaklaşan.

muaz ibn-i cebel

 • (Ebu Abdurrahman el Ensarî) Ashâb-ı Kirâm arasında hürmetle yâd olunan büyük fakihlerdendir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın sağlığında Kur'an-ı Kerim'i cem'edip ezberleyen bahtiyarlardandır. Peygamberimiz, "Kur'ânı, Muaz İbn-i Cebel'den alınız" buyurmuştur. 157 hadis rivâyet etmiştir. Ürdün

muhh

 • Yumurtanın sarısı.
 • Eskiyip köhne olmak.

muhkemat-ı kur'aniyye

 • Mânası açık ve te'vile ihtiyacı olmayan âyetler. Başka bir mânaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan âyetler. Bu âyetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla aslâ te'vile muhtaç olmazlar. Bâzı şeylerin haram olması veya enbiya

muhrec

 • (Huruc. dan) Dışarı çıkarılmış, ihrâc olunmuş.
 • Bir şeyin sureti çıkarılmış.

mukabele-i bissüyuf

 • Silâha, kılınca sarılmak suretiyle karşı koymak.

mükeffen

 • (Kefen. den) Kefene sarılmış, tekfin edilmiş.

mükevver

 • Sarılmış. Kıvrılmış.

mülazimin / mülazimîn

 • (Tekili: Mülâzımân) (Mülâzım) Stajyerler. Bir yere maaşsız olarak gidip gelenler.
 • Bir kimseye sarılıp ondan ayrılmayanlar.
 • Teğmenler.

mülteff

 • (Mülteffe) Birbirine sarılmış. Karışmış.

mültehif

 • Yorgan veya battaniye gibi bir şeye sarılmış olan.

mültevi

 • (Leviy. den) Eğilmiş, bükülmüş, eğrilmiş. Sarılan, eğilen.

mümassar

 • Sarı ile boyanmış nesne.

mündemic

 • İndimac eden, dürülüp sarılan, içine sokulmuş olan. İçine alınmış olan.

munsarif / منصرف

 • Vazgeçen. (Arapça)
 • Munsarif olmak: Vazgeçmek. (Arapça)

mürtecel

 • Düşünülmeden hemen söylenmiş söz veya şiir.
 • Kelimenin lügat mânası ile ıstılah mânası arasında münasebet bulunmayan kısmına mürtecel; münasebet bulunan kısmına da menkul denir.
 • Fık: Konuşulandan başkasına bir alâka bulunmaksızın sarih bir ihtimal ile kullanılan lâfızdır. Mese

musafaa

 • Birbirinin boynuna sarılma.

musarrahan

 • Açık olarak. Sarih bir tarzda.

müshil

 • (Çoğulu: Müshilât) (Sehl. den) Kolaylaştıran.
 • Bağırsakları temizleyen. İshal veren. Kazuratı kolaylıkla dışarı attıran ilâç.

müstatir

 • Uçan, uçuşan.
 • Yangının veya sabahın intişarı gibi müstaid olan.

müteanik

 • Birbirinin boynuna sarılmış durumda olan.
 • Birinin boynuna sarılan.

müteanika

 • Birbirinin boynuna sarılmış.

mütehemmik

 • İşinin üzerine düşen, ehemmiyet veren. İşine sıkı sarılan.

mütekaıs

 • Göğsü dışarı çıkıp, arkası içeri giren kimse.

müteleffif

 • Sarılıp bürünen.

müteşelşil

 • Şarıl şarıl akıp çağlayan.

mütevessik

 • Bir işe sımsıkı sarılan.
 • Bir işi sebat ve devam üzere tutan.

mütevessikane

 • Bir işe sımsıkı sarılarak. Bir işi sebat ve devam üzere tutarak. (Farsça)

müttehid-i bizzat

 • Bizzat müttehid, birleşik, tek vücut (ikisinin tek vücut olması dışarıdan bir vasıtaya bağlı değil).

muvaffak / موفق / مُوَفَّقْ

 • Başarmış. Gâyesine erişmiş. Ulaşmış. Başarılı.
 • Başarılı.
 • Başarılı.
 • Başarılı.
 • Başarılı. (Arapça)
 • Muvaffak olmak: Başarmak, başarılı olmak. (Arapça)
 • Başarılı, yardıma mazhar.

muvaffak etmek

 • Başarılı etmek.

muvaffak eyleme

 • Başarılı kılma, nâil olma.

muvaffak olma

 • Başarılı olma, erişme.

muvaffak-un-bilhayr

 • Hayırlı işlerde, hayırlı hizmetlerde bulunmuş ve başarılı olmuş kimse.

muvaffakiyat / muvaffakiyât

 • Başarılar.
 • Başarılar.

muvaffakıyet

 • Başarı.

muvaffakiyet / موفقيت

 • Başarı.
 • (Çoğulu: Muvaffakiyât) (Vefk. den) Allah'ın yardımıyla başarı gösterme.
 • Ele geçirme, başarma.
 • Başarı.
 • Başarı. (Arapça)
 • Muvaffakiyet ihraz etmek: Başarı göstermek. (Arapça)

muvaffakiyet-i fevkalade / muvaffakiyet-i fevkalâde

 • Fevkalâde, olağanüstü bir başarı.

muvaffakiyet-i siyasiye

 • Siyasî başarı.

muvaffakiyetkarane / muvaffakiyetkârâne

 • Başarılı olarak.
 • Başarılı biçimde.

muvaffakiyetli

 • Başarılı.

muvaffakiyetsizlik

 • Başarısızlık.

muvaffakkıyetli

 • Başarılı.

muvaffaku'n-bilhayr

 • Hayırlı işlerde, hayırlı hizmetlerde başarılı olmuş kimse.

muvaffakun bilhayr

 • Hayırlı işlerde, hayırlı hizmetlerde başarılı olan.

muvaffık

 • Muvaffak eden, başarı ihsan eden.
 • Muvaffak eden. Başarıya ulaştıran.

muza'fer

 • Sarı renkte. Safran renginde.

müza'fer

 • Sarı renge boyanmış.

müzemmil

 • Elbise içine sarınan, örtünen, sargılanmış.

muzmer

 • Gizli, örtülü, saklı, dışarıya vurulmamış, içte gizli.

muzmerat

 • (Tekili: Muzmer) Örtülü, saklı, gizli, dışarı vurulmamış.

müzzemmel

 • Elbise içine sarılmış.

müzzemmil

 • Tezmil eden, sarınan. Elbise içine sarınan.
 • Bazıları, "Yükü yüklenen" şeklinde mânalandırmışlardır.
 • Mc: Gizlemek. Zayıf davranmak, işe pek kıymet vermemek.
 • Büyük bir hâdise karşısında başını içeri çekmek, kaçınmak, rahata meyletmek.
 • Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) Ce

na'ş

 • Kefene sarılıp tabuta konmuş ölü.
 • Cansız vücud.

nebati ruh / nebâtî ruh

 • Her canlıda mevcud olan ve doğma, büyüme, beslenme, zararlı maddeleri dışarı atma, üreme ve ölme gibi canlılık hallerini yapan rûh.

necaşi

 • Habeş Meliki olan "Eshame" nin lâkabıdır. Kamus Şârihinin dediğine göre, mutlaka bu isim, Habeş Meliklerinin has isimleridir.

nergis

 • (Nerges - Nercis) İri papatya biçiminde ortası yeşil veya sarı, yaprakları gri ve sarı bir çiçek. Suyu, uyuşturucudur. Mahmur bakışı andırır.

nesis

 • Bir sıvının sızıp kabından dışarı çıkması.

nifaz

 • Çocuğa sarılan bez. Çocuk bezi.

nilüfer

 • Beyaz, mavi ve sarı çiçekler açan bir cins su bitkisi. (Farsça)
 • Bursa yakınlarında akan bir akarsu. (Farsça)

nusret

 • (Nusrat) Yardım. Cenab-ı Hakkın yardımı, hususen ruhani muavenet. Zafer, galebe, fetih, üstünlük, başarı, düşmana gâlib olmak.

özr

 • Abdesti bozan bir şeyin bir namaz vakti durdurulamayıp, devâm etmesi. İdrârını tutamama, iç sürmesi, yel kaçırmak, burun kanaması, yaradan kan, sarı su akması, ağrı ile göz yaşı akması birer özür olup, özürlü erkeğe mâzûr, kadına ma'zûre denir.
 • Mâzeret. Af talebi, engel.

pa-sebük

 • İşine sarılmış, ayağına çabuk. (Farsça)

plan / plân

 • Tasarı.

program

 • Yapılacak işler için önceden hazırlanmış tasarı. Plân. (Fransızca)

proje

 • Tasarı, layıha.
 • Tasarlanan ilk şekil. Tasarı. Mütehayyel. (Fransızca)

rasafe

 • (Çoğulu: Risâf) Ok üstüne sarılan kiriş.

rehak

 • Gaşyetmek, sarıp bürünmek. Bir adamın arkasından yaklaşıp çatmak.
 • Haramlara ve menhiyata dalıp, hep onunla uğraşmak.

ric'i talak / ric'î talâk

 • Geri dönülebilen talâk (boşanma). Zevceye yaklaştıktan sonra sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivâza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh ed ilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık) lafız

rifade

 • Yara üstüne sarılan bez.
 • Ziyâfet.

ru-zerd

 • Sararmış, sarı yüzlü. (Farsça)

saded harici

 • Konuşulan mevzudan dışarı çıkmak. Hududdan dışarı çıkmak.

sadid

 • Tıb: Yaradan akan sarı su. İrin.

safra / صفره

 • Sarı.
 • Karaciğere bağlı öd kesesi içindeki yeşilimsi sarı ve acı su ki, yağların hazmına hizmet eder.
 • Öd. (Arapça)
 • Sarı. (Arapça)

sahibü't-tac

 • Taç sahibi, sarık sahibi Peygamber Efendimiz (a.s.m.).

samsam

 • Keskin olmak.
 • Keskin kılıç. Seyf-ü sârim.

sarahat

 • Sarih olmak, zâhir olmak. Açıklık.
 • Kaymağı alınmış süt.

sarahaten

 • Açık ve sarih olarak. Açıktan açığa.

sari

 • (Sâriye) Sirayet eden, bulaşıcı, geçici olan. Genişleyip başkasına da geçmeğe, yayılmağa müstaid olan.

şari' / şârî'

 • Kullarının dünyâ ve âhiret seâdetine (mutluluğuna) kavuşmaları için Peygamberleri aleyhimüsselâm vâsıtasıyla emir ve yasaklarını bildiren Allahü teâlâ. Şâri-i mübîn de denir. Allahü teâlânın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etmesi (ulaştırması) gerektiğinde, kapalı hususları açıklaması bakımında

sarık / sârık

 • Kavuk, fes, takke gibi başlıkların üzerine sarılan tülbent veya şal.
 • Başa sarılan bez.
 • (Sârıka) Çalan, hırsızlık yapan. Hırsız.

sarik

 • (Bak: Sârık)

savarif

 • (Tekili: Sârife) Değişmeler. Değişiklikler.

savarım

 • (Tekili: Sârım) Keskin kılıçlar.

seccac

 • Çağlayan. Şarıltı ile akan.

şedd-i nitak-ı himmet

 • Himmet kuşağını kuşanma. İşe ciddi, gayretle sarılma.

sefer

 • Senenin kısa günlerinde, insan veya deve yürüşü ile üç günde gidilecek yere gitmeyi niyet ederek, bulunduğu yerin kenar evlerinden dışarı çıkmak.
 • Harbe gitme, savaş.

şehik

 • Hıçkırıkla içini çekme.
 • Nefesi dışarı çıkarma. Soluk alma.
 • Nefesi dışarı çıkararak eşeğin anırması.

şehnişin

 • Binanın dışarı çıkıntısı. Balkon. (Farsça)

şemmam

 • Yeşil, kızıl ve sarı hatları ve güzel kokusu olan küçük bir cins kavun.

serbend

 • Başa bağlanan veya sarılan şey. (Farsça)

sereka

 • İpeğin gayet iyisi.
 • Beyaz ipek.
 • (Tekili: Sârik) Hırsızlar.

serer

 • (Çoğulu: Esirre) Ayın son gecesi.
 • Ebenin doğan çocuğun göbeğinden kestiği parça.
 • Mantar üstünde olan kabuk, balçık, toprak (Bu mânâya Çoğulu: Esrâr ve C: Esârir).

serpuş

 • Başa giyilen başı örten külâh, takke, sarık. (Farsça)

settare

 • Dışarıdan gelecek soğuk veya olumsuz şeylerden koruyacak şekilde yapılan küçük kulübe.

şevari'

 • (Tekili: Şâri') Büyük yollar, caddeler.

şevarib

 • (Tekili: Şârib) Bıyıklar.

şevarid

 • (Tekili: Şâride) Dağılmış, dağınık şeyler.

şevarık

 • (Tekili: Şârıka) Nurlar, aydınlıklar. Parlaklıklar.

sinesaf

 • Sarılıp kucaklaşmış. (Farsça)

sir

 • Tok, kanmış, doymuş. (Farsça)
 • Sarımsak. (Farsça)

sırm

 • (Çoğulu: Esrâm-Esârım) Ağaçtan yemiş düşürmek.
 • Ekin biçmek.
 • Cem'olmuş beytler.

sufar

 • Yürekte sarı suların toplanması.

sufariye

 • Sarı asma adı verilen bir kuş.

sufret

 • Sarı renk, sarılık.
 • Beniz solukluğu.

suhd

 • (Çoğulu: Eshâd) Çocukla birlikte çıkan sarı su.

sülale

 • Sıkınca parmakların arasından dışarı çıkan safi balçık.
 • Meni akıntısı.

sum

 • Sarımsak.

süreha'

 • (Tekili: Sarih) Saf ırklar.

sürrak

 • (Tekili: Sârik) Hırsızlar, sârikler.

ta'rif

 • (İrfan. dan) Bir şeyi belli noktalar ve işaretlerle inceden inceye anlatıp bildirmek, tanıtmak. Kavl-i şârih.
 • Bir maddeyi bütünüyle bir ibare halinde anlatmak.
 • Gr: Bir ismi marife etmek.
 • Arafat'ta vakfe yapmak.

taammüm

 • Umumileşme. Umumi olma.
 • (İmame. den) Sarık sarma.
 • (Amm. den) Amca olma. Birisini "amca" diye çağırma.

tac

 • Hükümdarların başlarına giydikleri mücevherli ve kıymetli taşlarla süslü başlık.
 • Müslümanların, Peygamberimizin sünnetine uygun olarak veya onu temsilen başlarına sardıkları örtü; sarık, imame.
 • Gelinlerin başlarına koydukları cevahirli süslü başlık.
 • Kuşların başındaki

tahr

 • Uzaklaştırmak. Irak etmek.
 • Atmak.
 • Göz çapağını dışarı atmak.
 • Seri, hızlı.
 • Oku uzak giden yay.

takdirname / takdîrname / تقدیرنامه

 • Başarı belgesi. (Arapça - Farsça)

taklih

 • Dişin sarılığını gidermek.

takziye

 • Gözün çapağı dışarı itmesi.

tal'

 • Tomurcuk.
 • Miktar. Kadar.
 • Çiçeklerin üremelerine sebep olan sarı tozları.

talak-ı bain / talâk-ı bâin

 • Boşanmada kullanılan sözleri söyler söylemez evliliği sona erdiren boşama. Zevceye yaklaşmadan önce veya yaklaştıktan sonra beynûneti yâni ayrılığı ifâde eden kinâyî yâni açık olmayan bir söz ile yapılan veya sarîh yâni açık bir söz ile yapılıp da aç ıkça veyâ işâretle üç adedine bağlı bulunan veya

talak-ı ric'i / talâk-ı ric'î

 • Geri dönülebilen talâk. Zevceye yaklaştıktan sonra, sarîh (açık) veya işâretle, üç adedine veya bir ivaza (bedele, karşılığa) bağlı olmaksızın ve beynûnete yâni ayrılığa delâlet eden (gösteren) bir sıfatla sıfatlanmamış ve bir şeye teşbîh edilmemiş (benzetilmemiş), gerek sarîh (açık), gerekse talâk-

tasavvur

 • Bir şeyi zihinde şekillendirmek. Tasarlamak.
 • Düşünce, tasarı. Arzu.

tasavvurat-ı şeytaniye

 • Şeytanî tasavvurlar; şeytandan gelen tasarılar, kurgular.

tasfir

 • (Çoğulu: Tasfirât) (Safir. den) Sarartma, sarıya boyama.
 • Islık çalma.

tayalis

 • (Tekili: Taylasân) Başa ve boyna sarılan şallar.
 • Başa sarılan sarıkların omuzlar üzerine salıverilen uçları.

taylasan / طيلسان

 • (Çoğulu: Tayâlis-Tayâlise) Başa ve boyna sarılan şal.
 • Başa sarılan sarığın omuzlar üzerine salıverilen ucu.
 • Sarığın sarkan ucu. (Arapça)

taytan

 • Yaban sarımsağı.

tazammud

 • Yaranın merhemli bezle sarılması.

tazmid

 • Merhemli bezi yaraya sarıp bağlama.

teammüm

 • İmame sarmak, sarık sarmak.
 • Umumileşmek.

teanuk / teânuk

 • Birbirinin boynuna sarılma. Kucaklaşma.
 • Birbirine sarılma.
 • Sarılma.

tebric

 • Dışarı çıkarmak.
 • Hâlinden döndürmek.

tebriz

 • Dışarı çıkarmak.
 • Tekebbürlenmek, gururlanmak.
 • Göstermek, izhâr etmek.

tecbir

 • (Cebr. den) Çıkık veya kırık olan kemiği sarıp iyi etme.

teftiye

 • Lâğımcılık yapmak.
 • Büyüyünceye kadar kızı evden dışarıya çıkarmamak..

tekvir

 • Yuvarlaklaştırmak. Kıvırmak. Sarmak.
 • Toplamak. Cemolmak.
 • Başa sarık sarmak.

temessük

 • Temessük etmek: Sımsıkı tutunmak, sarılmak.
 • Tutunma, sarılma.
 • Borç senedi.
 • Tutunma. Sarılma. Sıkıca tutma.
 • Hüccet ve delil izhar etme.
 • Borç senedi.
 • Sarılma, tutunma.

temessük eden

 • Sarılan, tutunan.

temessük etmek

 • Sıkıca sarılmak.

temren

 • Okların ucuna demir veya sarıdan takılan parçaya verilen addır. Menzil oklarına maden yerine kemik takılır ve ona da "soya" adı verilirdi. Temren ile soyanın takılışında fark vardı. Temren oka; ok ise soyaya takılırdı.

tenkih-ül menat

 • Menatın, yani illetin ayıklanması. Usul-ü Fıkhın kıyas bahsine ait bir ıstılahtır. Kıyasın dört rüknünden biri olan illetin, diğer benzeri hususiyetlerden ayıklanmasıdır. Şöyle ki: Şâri (Allah C.C.) bir hükmü bir sebebe bina eder. Fakat o illetle beraber hükme te'siri olmayan birçok özellikler de bu

terye

 • Az gizli.
 • Kadınların hayızdan arınıp guslettikten sonra sarılık ve bulantıdan gördüğü nesneler.

teşelşül

 • (Çoğulu: Teşelşülât) Suyun yüksek bir yerden aşağı şarıltı ile dökülmesi, çağlayan oluşturması.
 • Soğuk su banyosu yapma, duş yapma.

teverrük

 • Kadınların namazda oturma şekli; kaba etlerini yere koyup, uyluklarını birbirine yaklaştırarak, ayaklarını sağ taraftan dışarı çıkarıp, sol uylukları üzerine oturmaları.

tevessül / توسل

 • Allah'ın dergâhına yaklaştıracak amel işlemek.
 • Sarılmak.
 • Baş vurmak.
 • İnanmak.
 • Sebeb tutmak.
 • Hırsızlık.
 • Bir şeyi vasıta yaparak yaklaşma, sarılma, çalışma.
 • Başvurma, sarılma.
 • El atma, girişme. (Arapça)
 • İnanma. (Arapça)
 • Sarılma. (Arapça)
 • Tevessül etmek: (Arapça)
 • El atmak. (Arapça)
 • Sarılmak. (Arapça)

tevessül etme

 • Başvurma, sarılma.

tevfik / توفيق

 • Uygun kılma, başarılı kılma.

tevfikat-ı samedaniye

 • Hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şey Kendisine muhtaç olan Allah'ın başarılı kılması.

tevfikat-ı sübhaniye / tevfikat-ı sübhâniye

 • Bütün kusur ve eksikliklerden münezzeh ve uzak olan Allah'ın verdiği yardım ve başarılar.

tevfiksizlik

 • Başarısızlık.

teyessür

 • Kolaylıkla husule gelme.
 • Muvaffakiyet ve başarı ile bitme.

tezekkür-i mevt

 • Ölümü hatırlamak. İnsanın kendini ölmüş, teneşir tahtası üzerinde yıkanmış, kefene sarılmış ve tabuta konulmuş ve mezâra gömülmüş olarak düşünmesi.

tezemmül

 • Bürünmek. Sarılmak. Örtünmek.

tezeyyug

 • Haktan ayrılmak.
 • Kadının süslenip dışarı çıkması.

tezmil

 • Gizlemek. Bir şeyi elbiseye sarmak. Esvaba sarınıp bürünmek.
 • Örtü.

tıla

 • (Çoğulu: Talyân) Küçük kuzu ve oğlak.
 • Mahpus kimse.
 • Diş sarılığı.

tıla'

 • Sürülecek şey. Sürülecek merhem, yağ veya ilâç.
 • Madeni parlatmakta kullanılan sıvı yaldız.
 • Cilâ verecek boya.
 • Diş sarılığı.
 • Üzüm suyundan kaynatmak sebebiyle üçte birinden azı giden şarap.

udric

 • Sarı kaftan.
 • Hızlı ve çok yürüyen at.

vahy-i mahz

 • Kuvvetli ve sarih mertebede olan vahiy. Sırf vahiy olup, içinde Allah'ın bildirdiğinden başka bir şey katılmamış vahiy.

veffakakellah

 • Allah seni muvaffak etsin, başarılı kılsın.

veffakakümüllah

 • Allah başarılı kılsın.

vers

 • Yemende yetişen güzel kokulu sarı bir ot.

viata

 • (Çoğulu: Viât) Sarı gül.

yakut-u zerd

 • Sarı yakut.
 • Güneş.

yerekan

 • Sarılık hastalığı.
 • Ekin âfetlerinden bir âfet.

yunus emre

 • (Vefat Mi: 1320) Porsuk Nehri'nin Sakarya'ya döküldüğü yere yakın Sarıköy'de doğduğu söylenir. Tasavvufî halk edebiyatının veli şâiri olan Yunus Emre, yaşadığı devirde halk tabakasını irşad ve tenvir etmiştir. Bir çok memleketleri ve bu arada Konya, Şam ve Azerbeycan'ı dolaştı. Konya'da Mevlâna ile

zahir

 • Yüksek şeref.
 • Neşv ü nemâ bulup, gelişip, etrafa sarılıp sarmaşmış bitki.

zahire

 • Dışarı fırlamış olan göz.
 • Günün yarısında devenin otlamaktan gelmesi.

zeberced

 • Zümrüd cinsinden ve onun kadar kıymetli olmayan, sarımtırak yeşil, cam parlaklığında kıymetli taş.

zegab

 • Kuş yavrusunun üstünde olan sarıca tüyler.

zer

 • Sarı.
 • Altın, akçe.
 • Nöbet.
 • Oruç.
 • Çile.

zer-rişte

 • Altın tel. Sırma. (Farsça)
 • Sarı. (Farsça)

zerd / زرد

 • Sarı. (Farsça)
 • Soluk, solgun. (Farsça)
 • Sarı. (Farsça)

zerd-alu / zerd-âlû

 • (Zerd: sarı; âlû: erik) Sarı erik, zerdali. (Farsça)

zerde / زرده

 • Safranla pişirilen bir çeşit pirinç tatlısı. Safran, sarı renge boyadığı için bu ad verilmiştir. Eskiden düğünlerde pişirilirdi. (Farsça)
 • Safran. (Farsça)
 • Yumurta sarısı. (Farsça)
 • Zerde. (Farsça)
 • Sarılık. (Farsça)
 • Safran. (Farsça)

zerdec

 • Usfur çiçeğinin evvel çıkan sarı suyu.

zerdfam

 • Sarı renkte. Sarı renkli. (Farsça)

zerdi / zerdî

 • Sarılık. Sarı renkte olma. (Farsça)

zergun / zergûn

 • Altın gibi sarı renkli olan. Altın renkli. (Farsça)

zerneb

 • Turunç kokusu gibi güzel kokan bir ot.
 • Fercin dışarısında olan et.

zerrin

 • Altından yapılmış. Altın gibi parlak. Sarı (Farsça)

zımad

 • (Çoğulu: Zamâid) İlâç.
 • Merhemle yaraya sarılan sargı, bez.

 

Bağış Yapmak İçin Tıklayın